Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO. FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE FARMACEUTICKÁ FAKULTA # veřejná vysoká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO. FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE FARMACEUTICKÁ FAKULTA # veřejná vysoká."— Transkript prezentace:

1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

2 FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE FARMACEUTICKÁ FAKULTA # veřejná vysoká škola # tři fakulty # veterinární lékařství # veterinární hygiena a ekologie # farmacie

3 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Historie # 1918 – zřízení československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně # 1919 – začátek vlastní výuky # 1952 – Vysoká škola zvěrolékařská začleněna do Vysoké školy zemědělské v Brně # 1969 - osamostatnění pod staronovým názvem Vysoká škola veterinární v Brně # 1975 – dva obory: všeobecné veterinární lékařství a veterinární lékařství – hygiena potravin # 1990 - dvě fakulty – Fakulta všeobecného veterinárního lékařství a Fakulta veterinární hygieny a ekologie # 1991 - vznik Farmaceutické fakulty # 1995 – název Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

4 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Poslání VFU Brno # realizace univerzitního vzdělávání # uskutečňování vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti # provádění odborné činnost v oblasti veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie, bezpečnosti a kvality potravin a v oblasti farmacie # posilování postavení VFU Brno jako univerzitní instituce v evropském vysokoškolském prostoru Rektorský řetěz, talár a žezlo

5 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Studium na univerzitě # bakalářské, navazující magisterské, magisterské a doktorské studium v českém i anglickém jazyce # FVL - Veterinární lékařství # FVHE - Veterinární hygiena a ekologie, Bezpečnost a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfare # FaF - Farmacie # kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System) # důraz na praktickou výuku # day-one skills # diploma supplement # stipendijní program (prospěch, vědecká, výzkumná a tvůrčí činnost, mimořádné výsledky) # Kaunicovy vysokoškolské koleje

6 Výuka na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců

7 Výuka na univerzitních jatkách

8 Výuka ve Fakultní lékárně

9 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FakultaStudenti ve studijním programuCelkem studentů Bc.Mgr.NaMgr.DSP FVL010050731078 FVHE405455101 1062 FaF0816085901 Celkem40522761012593041 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech VFU Brno v akademickém roce 2014/2015

10 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Věda a výzkum # propojení vědy, výzkumu a vzdělávání # institucionální výzkum # specifický vysokoškolský výzkum # výzkum v rámci projektů # smluvní výzkum # CEITEC # ICRC Výzkum implatance srdečních chlopní Oddělení zobrazovacích metod v Pavilonu klinik malých zvířat

11 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO aktivitaKč v tis.% Institucionální podpora 49 49062,96 Specifický vysokoškolský výzkum 12 68516,14 MŠMT (COST) – mezinárodní výzkum 4350,55 GAČR 6 2147,91 MZe ČR (NAZV) 3 2684,16 MZd ČR (IGA MZd) 5 0526,43 MPO 00 TAČR 6220,79 Smluvní výzkum 8321,06 Celkem na vědu a výzkum78 598100,00 Získané finanční prostředky na vědu a výzkum (2014)

12 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Odborná činnost # veterinární a klinická činnost - ambulantní, hospitalizační a intenzivní péče - 24 hodin - 4 kliniky # hygienická činnost - porážka jatečných zvířat - výuka studentů, provozní a výzkumné účely # lékárenská činnost - Fakultní lékárna - výukové zařízení pro studenty - výdej, příprava a skladování léčiv Operace psa na sále Kliniky chorob psů a koček Praktická příprava studentů ve Fakultní lékárně Výuka porážky jatečných zvířat

13 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Celoživotní vzdělávání # Institut celoživotního vzdělávání a informatiky # atestace I. a II. stupně pro úřední veterinární lékaře # kvalifikační a odborné kurzy # přípravné kurzy k přijímačkám # Univerzita třetího věku Odborná příprava dopravce přepravujícího zvířata Výuka v rámci Univerzity třetího věku

14 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Školní zemědělský podnik Nový Jičín # pedagogická a vědeckovýzkumná činnost - praktická bloková cvičení # chov mléčného a masného skotu, chov prasat, odchov pernaté zvěře # produkce obilovin, olejnin, tržních plodin a plodin pro zajištění krmivové základny # 3250 ha zemědělské půdy Praktická výuka na Školním statku Nový Dvůr Stáj pro dojnice

15 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Konference a mezinárodní letní školy # Lenfeldovy a Höklovy dny (od roku 1967) # Ochrana zvířat a welfare (od roku 1994) # Kábrtovy dietetické dny (od roku 1995) # Lukešův den (od roku 1995) # studentské konference # Letní škola exotické medicíny a chirurgie # Letní škola chirurgie – kurz osteosyntéz # Letní škola hygieny potravin Celkový počet konferencí Účast nad 60 osob Mezinárodní účast FVL524 FVHE523 FaF431 Rektorát331 Celkem17109 Vědecké konference pořádané VFU Brno v roce 2014

16 Letní škola exotické medicíny a chirurgie

17 Letní škola chirurgie – kurz osteosyntéz

18 Letní škola hygieny potravin

19 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Zvláštnosti VFU Brno # Vita Universitatis # Acta Veterinaria # Zlaté diplomy (36 ročníků) # muzeum anatomie, muzeum patologické morfologie # Ardo (Josef Václav Myslbek) Vita Universitatis přináší informace z aktuálního dění na VFU Brno Zlaté diplomy a skupinová fotka jubilantů pod sochou koně Arda

20

21 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Díky za pozornost Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého tř. 1/3 612 42 Brno vfu@vfu.cz www.vfu.cz


Stáhnout ppt "VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO. FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE FARMACEUTICKÁ FAKULTA # veřejná vysoká."

Podobné prezentace


Reklamy Google