Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO"— Transkript prezentace:

1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

2 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE FARMACEUTICKÁ FAKULTA # veřejná vysoká škola # tři fakulty # veterinární lékařství # veterinární hygiena a ekologie # farmacie

3 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Historie # 1918 – zřízení československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně # 1919 – začátek vlastní výuky # 1952 – Vysoká škola zvěrolékařská začleněna do Vysoké školy zemědělské v Brně # osamostatnění pod staronovým názvem Vysoká škola veterinární v Brně # 1975 – dva obory: všeobecné veterinární lékařství a veterinární lékařství – hygiena potravin # dvě fakulty – Fakulta všeobecného veterinárního lékařství a Fakulta veterinární hygieny a ekologie # vznik Farmaceutické fakulty # 1995 – název Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

4 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Poslání VFU Brno # realizace univerzitního vzdělávání # uskutečňování vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti # provádění odborné činnost v oblasti veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie, bezpečnosti a kvality potravin a v oblasti farmacie # posilování postavení VFU Brno jako univerzitní instituce v evropském vysokoškolském prostoru Rektorský řetěz, talár a žezlo

5 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Studium na univerzitě # bakalářské, navazující magisterské, magisterské a doktorské studium v českém i anglickém jazyce # FVL - Veterinární lékařství # FVHE - Veterinární hygiena a ekologie, Bezpečnost a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfare # FaF - Farmacie # kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System) # důraz na praktickou výuku # day-one skills # diploma supplement # stipendijní program (prospěch, vědecká, výzkumná a tvůrčí činnost, mimořádné výsledky) # Kaunicovy vysokoškolské koleje

6 Výuka na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců

7 Výuka na univerzitních jatkách

8 Výuka ve Fakultní lékárně

9 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech VFU Brno v akademickém roce 2014/2015 Fakulta Studenti ve studijním programu Celkem studentů Bc. Mgr. NaMgr. DSP FVL 1005 73 1078 FVHE 405 455 101 1062 FaF 816 85 901 Celkem 2276 259 3041

10 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Výzkum implatance srdečních chlopní Věda a výzkum # propojení vědy, výzkumu a vzdělávání # institucionální výzkum # specifický vysokoškolský výzkum # výzkum v rámci projektů # smluvní výzkum # CEITEC # ICRC Oddělení zobrazovacích metod v Pavilonu klinik malých zvířat

11 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Získané finanční prostředky na vědu a výzkum (2014) aktivita Kč v tis. % Institucionální podpora 49 490 62,96 Specifický vysokoškolský výzkum 12 685 16,14 MŠMT (COST) – mezinárodní výzkum 435 0,55 GAČR 6 214 7,91 MZe ČR (NAZV) 3 268 4,16 MZd ČR (IGA MZd) 5 052 6,43 MPO TAČR 622 0,79 Smluvní výzkum 832 1,06 Celkem na vědu a výzkum 78 598 100,00

12 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Operace psa na sále Kliniky chorob psů a koček Odborná činnost # veterinární a klinická činnost - ambulantní, hospitalizační a intenzivní péče - 24 hodin - 4 kliniky # hygienická činnost - porážka jatečných zvířat - výuka studentů, provozní a výzkumné účely # lékárenská činnost - Fakultní lékárna - výukové zařízení pro studenty - výdej, příprava a skladování léčiv Výuka porážky jatečných zvířat Praktická příprava studentů ve Fakultní lékárně

13 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Odborná příprava dopravce přepravujícího zvířata Celoživotní vzdělávání # Institut celoživotního vzdělávání a informatiky # atestace I. a II. stupně pro úřední veterinární lékaře # kvalifikační a odborné kurzy # přípravné kurzy k přijímačkám # Univerzita třetího věku Výuka v rámci Univerzity třetího věku

14 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Praktická výuka na Školním statku Nový Dvůr Školní zemědělský podnik Nový Jičín # pedagogická a vědeckovýzkumná činnost - praktická bloková cvičení # chov mléčného a masného skotu, chov prasat, odchov pernaté zvěře # produkce obilovin, olejnin, tržních plodin a plodin pro zajištění krmivové základny # 3250 ha zemědělské půdy Stáj pro dojnice

15 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Konference a mezinárodní letní školy # Lenfeldovy a Höklovy dny (od roku 1967) # Ochrana zvířat a welfare (od roku 1994) # Kábrtovy dietetické dny (od roku 1995) # Lukešův den (od roku 1995) # studentské konference # Letní škola exotické medicíny a chirurgie # Letní škola chirurgie – kurz osteosyntéz # Letní škola hygieny potravin Vědecké konference pořádané VFU Brno v roce 2014 Celkový počet konferencí Účast nad 60 osob Mezinárodní účast FVL 5 2 4 FVHE 3 FaF 1 Rektorát Celkem 17 10 9

16 Letní škola exotické medicíny a chirurgie

17 Letní škola chirurgie – kurz osteosyntéz

18 Letní škola hygieny potravin

19 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Vita Universitatis přináší informace z aktuálního dění na VFU Brno Zvláštnosti VFU Brno # Vita Universitatis # Acta Veterinaria # Zlaté diplomy (36 ročníků) # muzeum anatomie, muzeum patologické morfologie # Ardo (Josef Václav Myslbek) Zlaté diplomy a skupinová fotka jubilantů pod sochou koně Arda

20

21 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Díky za pozornost Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého tř. 1/3 Brno


Stáhnout ppt "VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO"

Podobné prezentace


Reklamy Google