Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do problematiky, definice základních pojmů 1. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do problematiky, definice základních pojmů 1. přednáška."— Transkript prezentace:

1 Úvod do problematiky, definice základních pojmů 1. přednáška

2 Trh práce – nabídka na trhu práce Nabídku definujeme jako „ochotu a schopnost pracovat určité množství času při alternativních mzdových sazbách v daném časovém období“ - individuální nabídka práce (substituční a důchodový efekt) - tržní nabídka práce

3 Poptávka na trhu práce Poptávku na trhu práce definujeme jako „množství práce, které je zaměstnavatel ochoten a schopen najmout při různých mzdových sazbách v daném časovém období.“ - odvozená poptávka

4 Rovnováha na trhu práce - průsečík křivek tržní nabídky práce a poptávky po práci - Rovnovážná mzda

5 Nezaměstnanost Kdo je zaměstnaný a kdo nezaměstnaný? Zaměstnaný – vykonává jakékoliv placené zaměstnání  Nezaměstnaný : - schopný práce (věkem,zdravotním stavem, ale i osobní situací) - chtějící zaměstnání (nyní, aktuálně) - přes svoji snahu je v daný okamžik bez zaměstnání.

6 Nezaměstnanost  Plná zaměstnanost a přirozená nezaměstnanost  Dobrovolná nezaměstnanost  nedobrovolná nezaměstnanost

7 Typy nezaměstnanosti  Frikční  Strukturální (a technologická)  Cyklická (a sezónní)  Skrytá nezaměstnanost  Neúplná nezaměstnanost (nepravá nezaměstnanost)

8 Míra nezaměstnanosti  Podíl nezaměstnaných osob na celkovém počtu ekonomicky aktivních (pracovní síla)

9 Míra nezaměstnanosti

10 Více způsobů měření: - MPSV – na základě statistik ÚP - ČSÚ – tzv. VŠPS – méně známá, slouží hlavně pro mezinárodní šetření, provádí se čtvrtletně.

11 Míra nezaměstnanosti – rozdíly v měření - způsob zjišťování - Metodika

12 Míra nezaměstnanosti - MPSV  Statistiky ÚP  Registrace nezaměstnaných  Míra nezaměstnanosti = podíl registrovaných nezaměstnaných na celkové pracovní síle = tzv. registrovaná míra nezaměstnanosti

13 Míra nezaměstnanosti - ČSÚ  Čtvrtletní speciální šetření (VŠPS)  Tzv. obecná míra nezaměstnanosti = podíl nezaměstnaných na součtu těchto nezaměstnaných a zaměstnaných VŠPS  Rozsah šetření a charakteristika nezaměstnanosti plně odpovídají definicím ILO a Eurostatu

14 Nezaměstnaní – definice ILO „Osoby, jež v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů“ „Osoby, jež v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů“ Pozn: nezahrnují se sem ti, kteří sice patří mezi registrované uchazeče, ale nehledají si aktivně práci.

15 Míra nezaměstnanosti v zemích EU

16


Stáhnout ppt "Úvod do problematiky, definice základních pojmů 1. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google