Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření nezaměstnanosti a segmentace na trhu práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření nezaměstnanosti a segmentace na trhu práce"— Transkript prezentace:

1 Měření nezaměstnanosti a segmentace na trhu práce

2 Rovnováha na trhu práce

3 Rovnováha na trhu práce
N* => Y* při w/p* N* => u* = přirozená míra nezaměstnanosti = dobrovolná u (neexistuje nedobrovolná u) = dlouhodobý průměr skutečných měr u = frikční + strukturální (trh v neustálém pohybu) => hledání práce vyžaduje čas, nepružnost nom. mezd

4 Determinanty u* Demografická skladba obyvatelstva
Pojištění osob v nezaměstnanosti – koeficient (míry) náhrady Minimální mzda Systém přeškolování Tempo růstu sektorů => u* v každé zemi jiná – závislá na vývoji jednotlivých determinant

5 Nerovnováha na trhu práce
Přizpůsobení P, w a trhu práce změnám AD pomalu a postupně V krátkodobém období existuje inverzní vztah mezi mírou změny w a u při změně AD Značná fluktuace nezaměstnanosti, nelze označovat jako frikční – výrazné odchylky od skutečné míry u

6 Phillipsova křivka VB, 1861-1957 – původní
Modifikovaná (cenově inflační verze) Samuelson a Solow – hospodářská politika (volba mezi dvěma zly) Friedmanovo a Phelpsovo rozšíření o míru očekávané inflace

7 PK v ČR (Černohorský, Černohorská)

8

9 Typy nezaměstnanosti Podle příčin vzniku Frikční
Strukturální (technologická) Cyklická Dobrovolná x nedobrovolná nezaměstnanost Skrytá, neúplná

10 Míra nezaměstnanosti Jeden z nejsledovanějších ukazatelů.
Vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob na celkovém počtu ekonomicky aktivních (pracovní síla) 2 způsoby měření míry nezaměstnanosti ČSÚ a MPSV, registrovaná x obecná míra

11 Vztahující se pojmy Ekonomický status (ekonomicky aktivní/ekonomicky neaktivní) Zaměstnanost Nezaměstnanost – nezaměstnaní podle ILO/registrovaní nezaměstnaní/neregistrovaní nezaměstnaní

12 Relativní ukazatele Míry nezaměstnanosti
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (ILO/MPSV) Míra ekonomické aktivity Míra zaměstnanosti Další ukazatele Pracovní síla, ekonomicky neaktivní, podzaměstnaní

13 Registrovaná míra nezaměstnanosti
MPSV Nezaměstnaní – registrováni na ÚP Od 2004 nová metodika výpočtu míry nezaměstnanosti

14 Nová metodika MPSV Uchazečem o zaměstnání je podle zákona pouze fyzická osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost ani se nepřipravuje soustavně pro povolání a osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce (§ 25, 435/2004, Sb. zákona o zaměstnanosti) Dosažitelní neumístění uchazeči

15 Dosažitelní uchazeči o zaměstnání
Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

16 Míra nezaměstnanosti

17 Výpočet míry nezaměstnanosti
UR = ED/LF * 100 (%) UR – míra nezaměstnanosti ED – přesná evidence registrovaných – dosažitelných, neumístěných uchazečů o zaměstnání občanů ČR a EU, vedenou úřady práce podle bydliště uchazeče ke konci sledovaného měsíce  LF – zahrnuje: A) počet zaměstnaných v národním hospodářství s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle výsledků VŠPS B) počet pracujících cizinců ze třetích zemí s platným povolením k zaměstnávání, zaměstnaných uchazečů EU registrovaných úřady práce (ÚP) a cizinců s platným živnostenským oprávněním C) přesná evidence registrovaných – dosažitelných, neumístěných uchazečů o zaměstnání občanů ČR a EU, vedená úřady práce podle bydliště uchazeče.

18 Obecná míra nezaměstnanosti
Čtvrtletní speciální šetření (VŠPS) obecná míra nezaměstnanosti = podíl nezaměstnaných na součtu těchto nezaměstnaných a zaměstnaných VŠPS Rozsah šetření a charakteristika nezaměstnanosti plně odpovídají definicím ILO a Eurostatu

19 Nezaměstnaný Mezi nezaměstnané zahrnujeme osoby ve věku 15 let a více, obvykle bydlící na sledovaném území, které ve sledované období souběžně splňovaly tři podmínky: 1) Byly bez práce během referenčního týdne, tzn. buď neměli práci nebo nebyly v práci (více než jednu hodinu) za mzdu, 2) V současné době byly připraveny k nástupu do práce, tj. během referenčního období byly k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo zaměstnání ve vlastním podniku, 3) Aktivně hledaly práci.

20 Míra nezaměstnanosti – rozdíly v měření

21

22 Použití obecné/registrované míry nezaměstnanosti?
Která z metodik je přesnější/lepší? Jakou a kdy použít? Pozor na sledování vývoje nezaměstnanosti a porovnávání k určitému datu…!

23 Ekonomická aktivita Míra zaměstnanosti (15-64 letých) 65,4 %, mužů 73,9 %, žen 56,7 % Neaktivita 184,3 tis osob (nesplňují jednu z podmínek ILO), nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 1/3

24

25

26

27


Stáhnout ppt "Měření nezaměstnanosti a segmentace na trhu práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google