Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátký úvod do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 30.8.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátký úvod do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 30.8.2012."— Transkript prezentace:

1 Krátký úvod do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 30.8.2012 „Léto s FF“

2 Pohled do historie tlumočení

3  Tlumočnický dávnověk: Egypt, Babylon, Starověké Řecko, Řím. Postavení tlumočníků ve společnosti.  Původ slova tlumočník: asyrské „ragamon“ (mluvit) + aramejské „targum“ (překlad posvátných textů). Arabské „tardjouman“…oblast Levantu „drogman“. Francouzština: „truchement / trucheman“ turecké „tilmach“: turecké „tilmach“: -tolmač (R), Dolmetscher (N), tlumočník (Č), tlumač (Pol). -tolmač (R), Dolmetscher (N), tlumočník (Č), tlumač (Pol).  Tlumočení ve středověku a novověku (latina, řečtina, francouzština, turečtina). Objevení Ameriky – úloha a příprava tlumočníků.  19. století – nástup angličtiny a dalších národních jazyků. Průmyslová revoluce, obchod, diplomacie, mezinárodní spolupráce ve vědě a technice. Vznik mezinárodních organizací.

4 Vznik profesionálního konferenčního tlumočení  Mezník: 1. světová válka Mírová konference v Saint-Germain 1919 (konsekutivní tlumočení: Paul Mantoux) Mírová konference v Saint-Germain 1919 (konsekutivní tlumočení: Paul Mantoux) Antoine Velleman, Jean Herbert, Robert Confino, bratři André a Georges Kaminkerové, Georges Mathieu, Evans a Lloyd. Antoine Velleman, Jean Herbert, Robert Confino, bratři André a Georges Kaminkerové, Georges Mathieu, Evans a Lloyd.  Meziválečné období: simultánní tlumočení – první pokusy s technikou 1927 Filène + Finlay, konference ILO (MOP) 1927 Filène + Finlay, konference ILO (MOP) 1935 Petrohrad (konference I.P.Pavlov) 1935 Petrohrad (konference I.P.Pavlov)

5 Nástup simultánního tlumočení  Norimberský proces 1945-1946  OSN: VS x Rada bezpečnosti (1970)  Evropská unie (23 oficiálních jazyků)  NATO, Rada Evropy ….(2 jazyky)

6 Základní druhy a typy tlumočení I. Definice pracovních jazyků A, B, C - dle AIIC (aktivní a pasivní jazyky) Definice pracovních jazyků A, B, C - dle AIIC (aktivní a pasivní jazyky) Konferenční tlumočení:  konsekutivní tlumočení (bilaterální, unilaterální, s notací, bez zápisu, sumarizované…)  simultánní tlumočení: kabinové, šušotáž, s šeptacím zařízením, s textem)  tlumočení z listu Doprovodné tlumočení

7 Základní druhy a typy tlumočení II.  soudní tlumočení  community interpreting (komunitní tlumočení)  tlumočení filmů  tlumočení ve znakovém jazyce  tlumočení pro nevidomé (audiokomentář)  tlumočení do cizího aktivního jazyka B (tzv. retour)

8 Základní druhy a typy tlumočení III.  tlumočení s pilotáží/relay/pivot)  tlumočení asymetrické, symetrické  tlumočení z/do 23 oficiálních jazyků EU (+ regionální jazyky)  tlumočení v úplném jazykovém režimu  tlumočení v omezeném jazykovém režimu nové technologie a tlumočení (internetové chaty, videokonference, tlumočení na dálku – tzv. remote interpreting)

9 Jaký by měl tlumočník být? Tlumočení: zvláštní druh zprostředkované mezijazykové a mezikulturní komunikace Tlumočení – trojúhelníkový proces: 1. mluvčí/řečník 1. mluvčí/řečník 2. tlumočník/prostředník 2. tlumočník/prostředník 3. adresát/příjemce: 3. adresát/příjemce: Intence (záměr) – efekt (cíl komunikace) = předání smyslu Intence (záměr) – efekt (cíl komunikace) = předání smyslu Jazykové, psychické a fyzické předpoklady tlumočníka:  Dokonalá znalost mateřštiny  Výborná znalost cizích jazyků + kultury dané jazykové oblasti  Komunikativní schopnosti (dobrý řečník)  Pohotovost, rychlost reakcí  Analýza, syntéza  Logické uvažování  Paměť x vědomé zapomínání  Schopnost rozdvojení a přepínání pozornosti, umění soustředit se, přizpůsobit se situaci, řečníkovi  Zvídavost a všeobecný rozhled (politika, ekonomika....)  Celoživotní vzdělávání a příprava

10 Internetové odkazy – profesní tlumočnické organizace www.aiic.net www.askot.cz www.jtpunion.org www.cktzj.com www.kstcr.cz www.fit-ift.org http://www.est-translationstudies.org http://www.facebook.com/pages/Interpreting-for-Europe/173122606407

11 Virtuální zdroje a databáze pro nácvik tlumočení (příklady): Projekt ÚTRL FF UK:  www.david.ff.cuni.cz www.david.ff.cuni.cz  EU projekt: ÚTRL, Leeds (koordinátor), Soluň, Madrid, Vilnius + Paříž, Heidelberg (2012/2013):  www.orcit.eu www.orcit.eu

12 Praktické ukázky tlumočení a audio-video ukázky  Konsekutivní tlumočení bez zápisu aneb paměťová cvičení (CS-CS)  Tlumočení z listu (vnitrojazykové: CS-CS)  Shadowing = stejnojazyčné simultánní tlumočení (CS-CS)  „Životopis“  http://www.calliope-interpreters.org/en/call_movie_uk.htm http://www.calliope-interpreters.org/en/call_movie_uk.htm

13 Děkuji za pozornost, Dotazy? Ráda odpovím na všechno, co budu vědět.


Stáhnout ppt "Krátký úvod do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 30.8.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google