Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické zdroje pro filozofii, teologii a historii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické zdroje pro filozofii, teologii a historii."— Transkript prezentace:

1 Elektronické zdroje pro filozofii, teologii a historii

2 Co mají tyto vědy společné?  humanitní vědy o(zabývají se člověkem a jeho kulturou, výtvory jeho ducha, jeho jedinečnou schopností sebevyjádření apod.)  způsob práce: interpretace pramenných materiálů (textů, listin apod.) a reinterpretace dosavadních řešení, práce se současnou i starou literaturou  => potřebují zejména přístup k původním pramenům, ALE NE JENOM – důležitý je i přístup k již vytvořeným interpretacím (bibliografické zdroje)

3 Relevantní zdroje  plnotextové zdroje ohistorie: archiválie, rukopisy, staré tisky, historické prameny, edice historických pramenů oteologie: texty starověké, středověké, novověké církevní historie ofilozofie: podobně jako teologie  bibliografické zdroje očlánkové a další bibliografie s případným plným textem nejnovější informace o bádání na tomto poli relevantní i informace staršího data (např. články z 19. století) o(dobře zpracované tištěné fondy)

4 Problémy  zdrojů pro tyto obory, zejména pro historii, není nikdy dost  je těžké odpovědět na otázku: Jsou tyto obory dostatečně informačně zabezpečeny?

5 Zdroje z 1N a jejich zastoupení v ČR  polytematické: oEBSCO, JSTOR, ProQuest 5000 – na mnoha univerzitách (JSTOR je omezen pro některé univerzity pouze na řadu I, např. České Budějovice nemají vůbec; není často placen z 1N, taktéž ProQuest není placen z 1N)

6 Zdroje z 1N a jejich zastoupení v ČR  plnotextové a bibliografické: oMU: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku ovýznamné databáze relevantní pro všechny tři obory oArchive of Celtic Latin Literature, Aristoteles Latinus Database, Bibliotheca Teubneriana Latina, CETEDOC, International Medieval Bibliography, Legenda Aurea, Monumenta Germaniae Historica...

7 Zdroje mimo 1N výhradně pro teologii  bibliografické oATLA, Index Theologicus – Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta – nadále plánujeme nakupovat z jiných zdrojů oCatholic Periodical and Literature Index – UK, KTF oOld Testament Abstracts - IBTS oNew Testament Abstracts - IBTS

8 Zdroje mimo 1N výhradně pro filozofii  bibliografické oPhilosopher‘s Index – Univerzita Karlova

9 Zdroje mimo 1N pro historii, ale ne jenom  plnotextové oManuscriptorium – zatím zdarma oActa Sanctorum – UK, JČU, ZČU, PU, AV, NK ČR (úplná elektronická kolekce tištěné verze Acta Sanctorum v 68 svazcích, životopisy světců – nepředplácí se) oPatrologia Latina - UK, AV, MU elektronická verze díla Patrologia Latina J.-P. Migneho (nepředplácí se)  bibliografické obibliografické databáze vytvářené Historickým ústavem AV ČR – zdarma bibliografie bohemikální literatury o historii od roku 1990 rejstříky Českého časopisu historického

10 Jsou tyto obory zabezpečeny?  ano, do jisté míry  relevantní zdroje jsou však přístupny pouze v určitých institucích

11 Děkuji za pozornost  Barbora Drobíková  barbora@etf.cuni.cz


Stáhnout ppt "Elektronické zdroje pro filozofii, teologii a historii."

Podobné prezentace


Reklamy Google