Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze"— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze
Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze „Léto s FF“

2 Kde se teď nacházíme? Ústav translatologie FF UK (tj. základní součást fakulty, kde studují budoucí překladatelé a tlumočníci: Bakalářský studijní program (Mezikulturní komunikace) Navazující magisterský studijní program: Studijní program tlumočnictví Studijní program překladatelství Ukázky testů pro přijímací zkoušky (web ÚTRL)

3 Co je to tlumočení? Kdo je tlumočník?
Tlumočení je převedení obsahu / smyslu toho,co říká řečník v jazyce, kterému nerozumí posluchač, do (cílového) jazyka, který je pro posluchače srozumitelný. Tlumočník je schopen toto převedení informace z jednoho jazyka do druhého zajistit. Je to prostředník…mezi osobami, které spolu chtějí mluvit, ale nerozumí si.

4 Tlumočení jako zprostředkovaná komunikace
zvláštní druh zprostředkované mezijazykové a mezikulturní komunikace Tlumočení – trojúhelníkový proces: 1. mluvčí/řečník 2. tlumočník/prostředník 3. adresát/příjemce: Intence (záměr) – efekt (cíl komunikace) = předání smyslu

5 Pohled do historie tlumočení

6 Pohled do historie tlumočení
Tlumočnický dávnověk: Egypt, Babylon, Starověké Řecko, Řím. Postavení tlumočníků ve společnosti. Původ slova tlumočník:……turecky „tilmach“: -tolmač (R), Dolmetscher (N), tlumočník (Č), tlumač (Pol). Tlumočení ve středověku a novověku (latina, řečtina, francouzština, turečtina). 1492: Objevení Ameriky (tzv. lodní tlumočníci) – úloha a příprava tlumočníků. 19. století – nástup angličtiny a dalších národních jazyků. Průmyslová revoluce, obchod, diplomacie, mezinárodní spolupráce ve vědě a technice. Vznik mezinárodních organizací.

7 Vznik profesionálního konferenčního tlumočení
Mezník: 1. světová válka Mírová konference v Saint-Germain 1919 (konsekutivní tlumočení: Paul Mantoux) Antoine Velleman, Jean Herbert, Robert Confino, bratři André a Georges Kaminkerové, Georges Mathieu, Evans a Lloyd. Meziválečné období: simultánní tlumočení – první pokusy s technikou 1927 Filène + Finlay, konference ILO (MOP) 1935 Petrohrad (konference I.P.Pavlov)

8 Nástup simultánního tlumočení
Norimberský proces

9 Současnost konferenčního tlumočení
Největším zaměstnavatelem tlumočníků je Evropská unie (24 jazyků)

10 Kde všude se tedy můžeme s tlumočníky setkat? - I.
na mezinárodní konferenci při jednání politiků, ministrů, prezidentů, podnikatelů, obchodníků atd. u soudu, na policii v televizi – je pozván do pořadu zahraniční host (Události a komentáře, Hyde park atd.) při jednáních v mezinárodních organizacích na filmovém festivalu (herci, režisér, film)

11 Kde všude se tedy můžeme s tlumočníky setkat II.?
na tiskové konferenci (např. hokej, tenis) ve škole (návštěva ze zahraničí) na přednášce (zahraniční profesor) na svatbě (cizinec) u lékaře (turista) doprovod (např. sportovci - olympiáda) při prohlídce kulturních památek atd. na úřadech (např. vyřizování povolení k pobytu cizince)

12 Základní druhy a typy tlumočení I.
Definice pracovních jazyků A, B, C - dle AIIC (aktivní a pasivní jazyky) Konferenční tlumočení: konsekutivní tlumočení (bilaterální, unilaterální, s notací, bez zápisu, sumarizované…) simultánní tlumočení: kabinové, šušotáž, s šeptacím zařízením, s textem) semikonsekutivní tlumočení tlumočení z listu Doprovodné tlumočení

13 Základní druhy a typy tlumočení II.
soudní tlumočení community interpreting (komunitní/sociální tlumočení) tlumočení filmů tlumočení ve znakovém jazyce tlumočení pro nevidomé (audiokomentář) tlumočení do cizího aktivního jazyka B (tzv. retour)

14 Základní druhy a typy tlumočení III.
tlumočení s pilotáží/relay/pivot) tlumočení asymetrické, symetrické tlumočení z/do 24 oficiálních jazyků EU (+ regionální jazyky) tlumočení v úplném jazykovém režimu tlumočení v omezeném jazykovém režimu (např. 3x3) nové technologie a tlumočení (internetové chaty, videokonference, tlumočení na dálku – tzv. remote interpreting, tlumočení po telefonu)

15 Jaký by měl tlumočník být?
Jazykové, psychické a fyzické předpoklady: Dokonalá znalost mateřštiny Výborná znalost cizích jazyků + kultury dané jazykové oblasti Pohotovost, rychlost reakcí Analýza, syntéza Logické uvažování Paměť x vědomé zapomínání Schopnost rozdvojení a přepínání pozornosti, umění soustředit se, přizpůsobit se situaci, řečníkovi Zvídavost a všeobecný rozhled (politika, ekonomika....) Celoživotní vzdělávání a příprava

16 Profesní tlumočnické organizace a další internetové odkazy pro tlumočníky a řečníky

17 Jaké to je být tlumočníkem? Praktický nácvik tlumočení
Konsekutivní tlumočení bez zápisu aneb paměťová cvičení (poslech s analýzou) Tlumočení z listu (stejnojazyčné přeformulování) Shadowing – stejnojazyčné simultánní tlumočení a nahrazování informací

18 Děkuji za pozornost, Dotazy?
Ráda odpovím na všechno, co budu vědět.


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google