Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze."— Transkript prezentace:

1 Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 30.8.2013 „Léto s FF“

2 Kde se teď nacházíme?  Ústav translatologie FF UK (tj. základní součást fakulty, kde studují budoucí překladatelé a tlumočníci:  http://utrl.ff.cuni.cz http://utrl.ff.cuni.cz  Bakalářský studijní program (Mezikulturní komunikace)  Navazující magisterský studijní program:  Studijní program tlumočnictví  Studijní program překladatelství  Ukázky testů pro přijímací zkoušky (web ÚTRL)

3 Co je to tlumočení? Kdo je tlumočník?  Tlumočení je převedení obsahu / smyslu toho,co říká řečník v jazyce, kterému nerozumí posluchač, do (cílového) jazyka, který je pro posluchače srozumitelný.  Tlumočník je schopen toto převedení informace z jednoho jazyka do druhého zajistit. Je to prostředník…mezi osobami, které spolu chtějí mluvit, ale nerozumí si.

4 Tlumočení jako zprostředkovaná komunikace Tlumočení jako zprostředkovaná komunikace  Tlumočení: zvláštní druh zprostředkované zvláštní druh zprostředkované mezijazykové a mezikulturní komunikace mezijazykové a mezikulturní komunikace  Tlumočení – trojúhelníkový proces: 1. mluvčí/řečník 1. mluvčí/řečník 2. tlumočník/prostředník 2. tlumočník/prostředník 3. adresát/příjemce: 3. adresát/příjemce: Intence (záměr) – efekt (cíl komunikace) = předání smyslu

5 Pohled do historie tlumočení

6  Tlumočnický dávnověk: Egypt, Babylon, Starověké Řecko, Řím. Postavení tlumočníků ve společnosti.  Původ slova tlumočník:……turecky „tilmach“: -tolmač (R), Dolmetscher (N), tlumočník (Č), tlumač (Pol). -tolmač (R), Dolmetscher (N), tlumočník (Č), tlumač (Pol).  Tlumočení ve středověku a novověku (latina, řečtina, francouzština, turečtina).  1492: Objevení Ameriky (tzv. lodní tlumočníci) – úloha a příprava tlumočníků.  19. století – nástup angličtiny a dalších národních jazyků. Průmyslová revoluce, obchod, diplomacie, mezinárodní spolupráce ve vědě a technice. Vznik mezinárodních organizací.

7 Vznik profesionálního konferenčního tlumočení  Mezník: 1. světová válka Mírová konference v Saint-Germain 1919 (konsekutivní tlumočení: Paul Mantoux) Mírová konference v Saint-Germain 1919 (konsekutivní tlumočení: Paul Mantoux) Antoine Velleman, Jean Herbert, Robert Confino, bratři André a Georges Kaminkerové, Georges Mathieu, Evans a Lloyd. Antoine Velleman, Jean Herbert, Robert Confino, bratři André a Georges Kaminkerové, Georges Mathieu, Evans a Lloyd.  Meziválečné období: simultánní tlumočení – první pokusy s technikou 1927 Filène + Finlay, konference ILO (MOP) 1927 Filène + Finlay, konference ILO (MOP) 1935 Petrohrad (konference I.P.Pavlov) 1935 Petrohrad (konference I.P.Pavlov)

8 Nástup simultánního tlumočení  Norimberský proces 1945-1946

9 Současnost konferenčního tlumočení  Největším zaměstnavatelem tlumočníků je Evropská unie (24 jazyků)

10 Kde všude se tedy můžeme s tlumočníky setkat? - I.  na mezinárodní konferenci  při jednání politiků, ministrů, prezidentů, podnikatelů, obchodníků atd.  u soudu, na policii  v televizi – je pozván do pořadu zahraniční host (Události a komentáře, Hyde park atd.)  při jednáních v mezinárodních organizacích  na filmovém festivalu (herci, režisér, film)

11 Kde všude se tedy můžeme s tlumočníky setkat II.?  na tiskové konferenci (např. hokej, tenis)  ve škole (návštěva ze zahraničí)  na přednášce (zahraniční profesor)  na svatbě (cizinec)  u lékaře (turista)  doprovod (např. sportovci - olympiáda)  při prohlídce kulturních památek atd.  na úřadech (např. vyřizování povolení k pobytu cizince)

12 Základní druhy a typy tlumočení I. Definice pracovních jazyků A, B, C - dle AIIC (aktivní a pasivní jazyky) Definice pracovních jazyků A, B, C - dle AIIC (aktivní a pasivní jazyky) Konferenční tlumočení:  konsekutivní tlumočení (bilaterální, unilaterální, s notací, bez zápisu, sumarizované…)  simultánní tlumočení: kabinové, šušotáž, s šeptacím zařízením, s textem)  semikonsekutivní tlumočení  tlumočení z listu Doprovodné tlumočení

13 Základní druhy a typy tlumočení II.  soudní tlumočení  community interpreting (komunitní/sociální tlumočení)  tlumočení filmů  tlumočení ve znakovém jazyce  tlumočení pro nevidomé (audiokomentář)  tlumočení do cizího aktivního jazyka B (tzv. retour)

14 Základní druhy a typy tlumočení III.  tlumočení s pilotáží/relay/pivot)  tlumočení asymetrické, symetrické  tlumočení z/do 24 oficiálních jazyků EU (+ regionální jazyky)  tlumočení v úplném jazykovém režimu  tlumočení v omezeném jazykovém režimu (např. 3x3)  nové technologie a tlumočení (internetové chaty, videokonference, tlumočení na dálku – tzv. remote interpreting, tlumočení po telefonu)

15 Jaký by měl tlumočník být? Jazykové, psychické a fyzické předpoklady:  Dokonalá znalost mateřštiny  Výborná znalost cizích jazyků + kultury dané jazykové oblasti  Pohotovost, rychlost reakcí  Analýza, syntéza  Logické uvažování  Paměť x vědomé zapomínání  Schopnost rozdvojení a přepínání pozornosti, umění soustředit se, přizpůsobit se situaci, řečníkovi  Zvídavost a všeobecný rozhled (politika, ekonomika....)  Celoživotní vzdělávání a příprava

16 Profesní tlumočnické organizace a další internetové odkazy pro tlumočníky a řečníky www.aiic.net www.askot.cz www.jtpunion.org www.cktzj.com www.kstcr.cz www.fit-ift.org http://www.est-translationstudies.org http://www.facebook.com/pages/Interpreting-for-Europe/173122606407 http://www.calliope-interpreters.org/en/call_movie_uk.htm

17 Jaké to je být tlumočníkem? Praktický nácvik tlumočení  Konsekutivní tlumočení bez zápisu aneb paměťová cvičení (poslech s analýzou)  Tlumočení z listu (stejnojazyčné přeformulování)  Shadowing – stejnojazyčné simultánní tlumočení a nahrazování informací

18 Děkuji za pozornost, Dotazy? Ráda odpovím na všechno, co budu vědět.


Stáhnout ppt "Krátký exkurz do historie, teorie a praxe tlumočení Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google