Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKA DĚJEPISU NA NAŠÍ ŠKOLE Lucie Pešková 3.Aduben 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKA DĚJEPISU NA NAŠÍ ŠKOLE Lucie Pešková 3.Aduben 2013."— Transkript prezentace:

1 VÝUKA DĚJEPISU NA NAŠÍ ŠKOLE Lucie Pešková 3.Aduben 2013

2 OBSAH  P AN PROFESOR  P AN PROFESOR A MY  P ŘED UČEBNOU  U ČEBNA  U ČEBNÍ POMŮCKY  P OVINNOSTI ŽÁKA  D OTACE HODIN DĚJEPISU  V ÝUKA PODLE ROČNÍKŮ  Z HISTORIE O HISTORII

3 PAN PROFESOR Mgr. Martin Pokorný Jeho nejoblíbenější otázky: „Proč?“ „Co z toho měli?“ „Co je hlavní příčinou?“ „Kolik má možností?“ „Kdo se hlásí k tabuli?“ „ Kdo mi půjde vyházet sníh před garáží?“

4 PAN PROFESOR A MY Nejvtipnější hlášky pana profesora:  „Dobrý den, proč si sedáte?... Posaďte se.“  „Pane kolego,..“  „Sličné děvy v první brázdě!“  „Šlo to pod kytičky.“  „Už jsme ho posadili na trůn?“  „Už jste vznikli Moravu?“  „…baj voko..“„….defacto…“ „..evergreen…“  „A tak mu amputovali hlavičku.“  „Student je od slova snažit se!“ … no a několik další zde raději nepublikovaných, kterými nás motivuje k lepším výkonům a pečlivější přípravě na hodiny

5 PŘED UČEBNOU chodba je před hodinou obvykle plná, protože podle pravidel nesmí být žáci vpuštěni do třídy před zvoněním tematické nástěnky plné historie Českých zemí

6 UČEBNA moderní i klasické pomůcky pro výuku

7 UČEBNÍ POMŮCKY + sešit

8 POVINNOSTI STUDENTŮ  Musí nosit všechny pomůcky – atlasy, učebnice, sešit, propisku.  Pokud mu něco chybí, musí se před začátkem hodiny omluvit.  Student je klasifikován pokud má aspoň čtyři známky z čehož jedna je z ústního zkoušení s jiným výsledkem než za plný počet.

9 SEŠIT  žák nesmí zapomenout na okraj, datum a číslo hodiny  v případě velkých nedostatků může být uděleno přepsání sešitu a to naprosto celého…

10 DOTACE HODIN DĚJEPISU *nepovinný

11 VÝUKA PODLE ROČNÍKŮ  Prima, Kvinta, 1. ročník – Pravěk, Starověk Úvod do studia Pravěk Starověk (Egypt, Indie, Mezopotámie, Čína,…) Antické Řecko Antický Řím

12 VÝUKA PODLE ROČNÍKŮ  Sekunda, Sexta, 2. ročník - Středověk Raný středověk Utváření evropských států Počátky Českého státu, Velká Morava Evropa ve vrcholném středověku Husitské války

13 VÝUKA PODLE ROČNÍKŮ  Tercie, Septima, 3.ročník - Novověk Počátky novověku vznik Habsburské říše Osvícenství Velká Francouzská revoluce Koloniální expanze 17. – 18. století Průmyslová revoluce Národněosvobozenecká hnutí a revoluce v 1. polovině 19. stol Evropa ve 2. polovině 19. století

14 VÝUKA PODLE ROČNÍKŮ  Kvarta, Oktáva, 4. ročník – Moderní doba 1. světová válka Vznik Československa Meziválečné období Hospodářská krize Vznik totalitních ideologií a režimů 2. světová válka – československý odboj Obnovení Československa Studená válka Svět po 2. světové válce

15 Z HISTORIE O HISTORII  Historia Magistra Vitae. Marcus Tullius Cicero  Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně. Gabriel Laub  To všechno už bylo a ještě bude. Wieslaw Budžiski  Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero

16 ZÁVĚR  Odkazy na obrázky jsou v přiloženém dokumentu Microsoft Office.  Poděkování Šárce Šolcové za poskytnutí některých fotografií. Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "VÝUKA DĚJEPISU NA NAŠÍ ŠKOLE Lucie Pešková 3.Aduben 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google