Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PASIVNÍ – NEDOBROVOLNÉ KOUŘENÍ Hořící cigareta je zdrojem emisí - Dráždivých, - Toxických, - Karcinogenních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PASIVNÍ – NEDOBROVOLNÉ KOUŘENÍ Hořící cigareta je zdrojem emisí - Dráždivých, - Toxických, - Karcinogenních."— Transkript prezentace:

1 PASIVNÍ – NEDOBROVOLNÉ KOUŘENÍ Hořící cigareta je zdrojem emisí - Dráždivých, - Toxických, - Karcinogenních

2 MAIN a SIDE STREAM MS – u filtru: Teplota 800-900 C pH 6,0-6,7 Kyslík 16% SS – dým u oharku Teplota 600 C pH 6,7-7,5 Kyslík 2%

3 MS a SS Kvalitativní složení podobné: - TÉMĚŘ 5.000 CHEM. LÁTEK, - CCA 67 KARCINOGENŮ

4 KONCENTRACE V SS AKROLEIN 8 – 15 ČPAVEK, FORMALDEHYD 73 OXIDY DUSÍKU 4 – 10 KYS.MRAVENČÍ,OCTOVÁ 2 - 3,5 NAFTALEN 16

5 KONCENTRACE V SS OXID UHELNATÝ 2 – 5 SIROUHLÍK, TOLUEN 6 – 8 ACETON, KYANOVODÍK 2 – 5 NIKOTIN 2 – 3,5 KADMIUM 7 NIKL 13 – 30 POLONIUM 210 1 – 4 PCDD, PCDF 2

6 KONCENTRACE V SS 4-AMINOBIFENYL 31 BENZEN 5-10 BENZO/A/PYREN 2-4 2-NAFTYLAMIN 30 NIKL 13-30 POLONIUM 210 1-4 NNK 1-4 ANILIN 30 BENZANTRACEN 2-4 DEHET 2 TABÁKOVÉ SPECIFICKÉ NITROSAMINY 20-100

7 KONCENTRACE V ZAKOUŘENÉM PROSTŘEDÍ NIKOTIN (ug/m3) -PRACOVIŠTĚ 20 -KONFERENČNÍ SÁLY 40 -AUTOMOBIL 40 -RESTAURACE 25-30 -DOMÁCNOST 10

8 KONCENTRACE V ZAKOUŘENÉM PROSTŘEDÍ NITROSAMIN NNK (ug/m3) -bary 10-24 -osobní auta 29 -úřadovny 26 -restaurace,vlaky 1-5

9 KONCENTRACE NNK SE V ZAKOUŘENÉM PROSTŘEDÍ ZVYŠUJE JEŠTĚ 4 až 6 HODIN PO VYKOUŘENÍ POSLEDNÍ CIGARETY

10 „SECONDHAND SMOKE“ Také ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE Jsou termíny pro označení KONTAMINOVANÉHO OVZDUŠÍ *EXPOZICE DOSPĚLÝCH REGULOVÁNA LEGISLATIVNĚ

11 „THIRDHAND SMOKE“ KONTAMINACE POVRCHŮ INTERIÉRŮ, ODĚVŮ A POKOŽKY REZIDUI ZE „SECONDHAND SMOKE“ A PRODUKTY JEJICH INTERAKCÍ Winickoff J et al., Pediatrics 2009; 123: E74-E79

12 CO JE THIRDHAND SMOKE? ZDROJE NIKOTIN OZON KYS. DUSIČNÁ OXIDY DUSÍKU NITROSAMINY: NNK NNA NNN

13 KONTAMINACE: KONCENTRACE NARŮSTAJÍ V 1. HODINĚ PAK MÍRNĚ KLESNOU SETRVALÝ STAV NEJMÉNĚ DALŠÍCH 5 HODIN

14 ZPŮSOB EXPOZICE VÁZÁNY NA PRAŠNÉ ČÁSTICE, KONTAMINUJÍ POKOŽKU, ODĚV, KOBERCE, NÁBYTEK, ZÁVĚSY… (hlavně bavlna) INHALACE INGESCE

15 EXPOZICE DĚTÍ VÝZNAMNĚJŠÍ NEŽ DOSPĚLÝCH: JINÁ DÝCHACÍ ZONA, RYCHLEJŠÍ DÝCHÁNÍ (8x – 3x) VĚTŠÍ INGESCE PRACHU

16 EXPOZICE (192 zemí) 40 % DĚTÍ; 33 % MUŽŮ; 35 % ŽEN V EVROPĚ NEJVÍC: 51 – 61 % DĚTÍ 35 – 66 % MUŽŮ 32 – 66 % ŽEN NEJMÉNĚ V AFRICE: 12% dětí, 7% mužů, 11% žen

17 NÁSLEDKY EXPOZICE 370 tis/rok ICHS 165 tis/rok RESPIRAČNÍ INFEKCE 36,9 tis/rok ASTMA 21,4 tis/rok RAKOVINA PLIC DOHROMADY 593,3 tisíc/rok = 1% MORTALITY: 47% u žen, 28% u dětí, 26% u mužů

18 NÁSLEDKY EXPOZICE ETS AN HOUR A DAY IN A ROOM WITH A SMOKER IS NEARLY A HUNDRED TIMES MORE LIKELY TO CAUSE LUNG CANCER IN A NON-SMOKER THAN TWENTY YEARS SPENT IN A BUILDING CONTAINING ASBESTOS Sir Richard Doll, 1989

19 NÁSLEDKY NEDOBROVOLNÉ EXPOZICE DYSKOMFORT (zápach, dráždění) EXACERBACE ALERGIÍ NARUŠENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ SNÍŽENÍ IMUNITY (ak.resp. infekce, otitis media), CHOPN SIDS ZHOUBNÉ NÁDORY(plic 1.30, čípku 1.73,) AKUTNÍ IM

20 I KRÁTKÁ EXPOZICE Např. 1 hodinu v zakouřeném baru vyvolá signifikantní: Snížení pohlavních hormonů => erektilní dysfunkce Zvýšení sekrece hormonů štítné žlázy Zvýšení produkce interleukinu-1beta => zvýšení systolického Tk

21 PRE i POST NATÁLNÍ EXPOZICE NARUŠUJE MENTÁLNÍ FUNKCE U DĚTÍ, ADOLESCENTŮ I DOSPĚLÝCH: -deficit intelektu, jazykových schopností, -deficit kognitivních a paměťových funkcí, -horší školní prospěch -rychlejší progrese úbytku výkonnosti, IQ ve stáří

22 MARKERY EXPOZICE THIOETERY V MOČI – nespecifický test KOTININ – specifický metabolit nikotinu – poločas 16-18 hodin NNAL (4-(metylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)- 1-butanol) – specifický metabolit NNK (4-(metalnitrosamin)-1-(3pyridyl)-1-butan poločas 26 – 45 dní

23 U PASIVNÍCH KUŘÁKŮ HODNOTY NNAL MĚŘITELNÉ u 44% - 87,5% NEKOUŘÍCÍ POPULACE DĚTI 6-11 LETÉ 4x VYŠŠÍ HODNOTY NEŽ DOSPĚLÍ MLADISTVÍ 12-19 LETÍ 2x VYŠŠÍ HODNOTY NEŽ DOSPĚLÍ

24 CO S TÍM ? PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE KOUŘENÍ - ÚČINEK ZA 30 - 50 LET PROGRAMY ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ - ÚČINEK ZA 5 AŽ 20 LET

25 ÚSPĚŠNÁ CALIFORNIE V r. 1989 „The California Tobacco Control Programme“ CÍL: SNÍŽIT NEMOCNOST A ÚMRTNOST V DŮSLEDKU KOUŘENÍ ZMĚNOU SOCIÁLNÍCH NOREM: „next generation cannot be saved without changing those who reached adulthood“

26 JAK TO JDE? (1989-2004) VYNALOŽENO 1,8 mld USD SNÍŽENÍ POČTU PRODANÝCH KRABIČEK O 3,6 mld KUSŮ SNÍŽENÍ ZISKU TABÁKOVÉHO PRŮMYSLU O 9,2 mld USD ÚSPORA 86 mld USD NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI => téměř 50 krát VĚTŠÍ NÁVRATNOST

27 V ČESKÉ REPUBLICE NEJHORŠÍ OPATŘENÍ V EVROPĚ PM PROPAGUJE DOBROVOLNÝ POSTUP, NE LEGISLATIVU SPOLUPRÁCE TABÁKOVÝCH SPOLEČNOSTÍ PŘI LOBOVÁNÍ ZA NÍZKÉ ZDANĚNÍ Shirane R et al. Tobacco industry manipulation of tobacco excise and tobacco advertising policies in the Czech Republic: An analysis of Tobacco Industry documents (1989-2004/5).PLoS Medicine, 3.7.2012

28

29 V ZEMÍCH EU PO ZAVEDENÍ PŘÍSNĚJŠÍCH OMEZENÍ KOUŘENÍ NA VEŘEJNOSTI POZORUJÍ SNIŽUJÍCÍ SE TREND VÝSKYTU A ÚMRTÍ NA AKUTNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍHODY

30

31

32

33

34 PROGRAMY EDUKACE ŠKOLNÍCH DĚTÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ NA VEŘEJNOSTI NEKUŘÁCKÉ DOMOVY PROGRAMY PRO ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ ŠIROKÁ KAMPAŇ DENORMALIZUJE ZÁVISLOST NA KOUŘENÍ JAKO CESTU K POMALÉ A BOLESTNÉ SEBEVRAŽDĚ

35 NOVÉ SMĚRY VAROVÁNÍ NA 30% PLOCHY: „kouření zabíjí“ „kouření vážně poškozuje tebe i ostatní“ ODSTRANĚNÍ „LIGHT“, „MILD“, „LOW TAR“ * BAREVNÉ ZOBRAZENÍ NÁSLEDKŮ KOUŘENÍ NA 50% PLOCHY

36

37 LAST, but not LEAST NEDOPALKY JSOU TOXICKÝ ODPAD 40 – 60 % ULIČNÍHO SMETÍ ŠKODY U VODNÍCH ŽIVOČICHŮ => ZÁKAZ KOUŘENÍ NA PLÁŽÍCH TOXICKÉ OHROŽENÍ BATOLAT

38 CO MŮŽE LÉKAŘ? PTÁT SE NA KOUŘENÍ POCHVÁLIT NEKUŘÁKY PORADIT KUŘÁKŮM POMOCI ZVLÁDNOUT ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY: nikotinové žvýkačky, náplasti, inhalátory, spreje, tablety PODPOROVAT ÚSILÍ PŘIJMOUT ROLI VZORU

39

40 TABÁKOVÉ SPOLEČNOSTI USMRTILY VÍC LIDÍ NEŽ DVA NEJZNÁMNĚJŠÍ PSYCHOPATÉ HITLER A STALIN MOŽNÁ, ŽE VÍC NEŽ „TOP 10“! A BEZTRESTNĚ ZABÍJEJÍ DÁL PŘESTAŇTE ZABÍJET PRO ZISK!

41 Rp. NEKUŘTE, NEDOVOLTE JINÝM, ABY KOUŘILI VE VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI


Stáhnout ppt "PASIVNÍ – NEDOBROVOLNÉ KOUŘENÍ Hořící cigareta je zdrojem emisí - Dráždivých, - Toxických, - Karcinogenních."

Podobné prezentace


Reklamy Google