Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Iva Hrnčiříková Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Iva Hrnčiříková Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření"— Transkript prezentace:

1 Iva Hrnčiříková Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření
KOUŘENÍ,nemoc F17 Iva Hrnčiříková Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření

2 Co je kouření? Kouření je naučené chování.
Kouření tabáku je nejvýznamnější samostatnou preventabilní příčinou onemocnění a předčasného úmrtí v ČR. Závislost na tabáku je nemoc s diagnózou F17(podle 10. mezinárodní klasifikace nemocí WHO) Závislost na tabáku se rozděluje na 2 druhy: psychosociální a fyzickou (drogovou).

3 Kouření Definice: Vdechování tabákového kouře,jímž se do organismu dostává více než 2000 škodlivých látek (Kozák,2007) 31.5. Světový den nekouření Ve 20.stol. Zemřelo na následky kouření více než 100 milionů lidí V současnosti-v ČR kouří lidí z toho ½ jsou děti (mladší 18let)

4 Zdravotní rizika V ČR kouří cca 30% populace
Denně v ČR zemře 60 lidí na následky kouření Ročně lidí 8 000 nádorová onemocnění 7 000 nemoci srdce a cév 1 cigareta zkrátí život o 5 minut

5 Rizika Průměrně zkracuje život o 16let Každých 6 sekund zemře na světě
1 člověk na následky kouření Příčina 90% onemocnění Ca plic Příčina 30% všech nádorových onemocnění Příčina každého 5.úmrtí na KVO

6 Kuřák má 25x vyšší pravděpodobnost,že onemocní nádorovým onemocněním
Ženy kuřačky mají o 74% vyšší pravděpodobnost,že budou mít Ca prsu 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření

7 Zdravotní rizika NÁDORY CHOROBY CÉV A SRDCE NEMOCI PLIC
Snížení plodnosti Choroby trávicího ústrojí Vznik VR Zhoršení sluchu, chuti,čichu Alergie, astma,komplikace DM

8 POŠKOZENÍ CÉV A SRDCE Kouření způsobuje vazokonstrikci – stažení cév,které přivádějí kyslík Obsahuje CO-váže se na Hb. Zvyšuje se TK, srdce se více namáhá Poškození cév: Aktivované kr. destičky,fibrinogen-riziko vzniku trombu ↑ červených krvinek ↑homocystein ↑kr.tuků- TAG, T chol, LDL (Králíková E,2003)

9 Složení kouře Cigaretový kouř obsahuje přibližně chemických látek v plynném (92%) nebo pevném (8%) stavu. Z dosud známých 56 lidských chemických karcinogenů je jich 42 v cigaretovém kouři. Cigaretový kouř obsahuje 700 aditiv. Další látky jsou jedovaté (kyanidy, čpavek), mají mutagenní účinky, nebo jsou alergeny. Hmotné látky jsou například nikotin, dehet, benzen, benz(a)pyren. Plynné látky jsou například oxid uhelnatý, amoniak, formaldehyd, kyanovodík, akrolein.

10 Tabákový kouř obsahuje:
Arsen – jako jed na krysy Dehet – jako saze v komíně Dioxiny – jako spalovny odpodu Formaldehyd – jako kuličky proti molům Kadmium – jako umělá hnojiva Kyanid – jako jed na myši Močovinu – jako výměšky Nikotin – jako jed na mšice Oxid uhelnatý – jako výfukové plyny

11

12 Pasívní kouření Vdechování cigaretového kouře
Stejně nebezpečné jako aktivní kouření Kuřák vdechne jen asi 15% cigaretového kouře

13 Pasívní kouření V ČR 60-80% dětí školního a předšk. Věku je exponováno pasívnímu kouření pobytem v bytech s kouřícími rodiči (Hrubá D.,2000) I při malé expozici mohou způsobit onemocnění

14 Těhotenství V ČR má kuřáckou anamnézu 37% těhotných
Nikotin přechází placentou do plodu Ovlivňuje CNS Děti mají o pr.250g nižší porodní hm. Poškozen budoucí fyziologický a duševní vývoj dítěte Častěji alergie, astmata, plicní choroby, záněty středního ucha

15 Nikotin Jedna z nejnávykovějších drog Alkaloid
Schopnost uvolňovat dopamin, tím navodit příjemný pocit Zlepšuje schopnost soustředění, zlepšuje paměť Nikotinové receptory Vysoké dávky – zástava dýchání – smrt Zvracení – stimulace centra pro zvracení Zvyšuje TK závislost

16 Závislost Nikotin se váže na acetylcholinové receptry v mozku – působí na sympatikus i parasympatikus Uvolňování dopaminu Zvýšená sekrece katecholaminů, setoninu, kortikosteroidů, endorfinu V mozku jsou specifické nikotinové receptroy Účinky po 20s

17 Pomoc Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření na MOÚ v Brně
Individuální poradenství Pracovníci vyškolení v terapii

18 Pomoc Anamnéza Úroveň závislosti – sociální,psychická,fyzická
Situace,kdy kouří Vnější prostředí a vnitřní prostředí OA,RA,FA Antropometrie Podpora okolí NNL

19 Pomoc Míra rozhodnutí – v jaké fázi se nachází – MOTIVACE(představte si,jak bude váš život vypadat s KVO,…) Vhodné období – bez stresu,… Den D – den bez náročných povinností, označte ho v kalendáři, sdělte okolí Příprava – deník kouření, schéma, zjistíte,kdy hrozí nebezpečí Příprava prostředí na den D Strava Pomoc okolí Pozitivní myšlení Odměna Pokušení

20 Náhradní léčba Různé formy NNL
Žvýkačky, mikrotablety, inhalátory,náplasti Farmakotrapie

21 Vareniclin První lék,který neobsahuje nikotin a byl vyvinut cíleně k léčbě závislosti Je parciálním agonistou α4β2 acetylcholin nikotinových receptorů V EU byl Vareniclin registrován pod názvem Champix Snižuje potřebu kouřit a zabraňuje abstinenčním příznakům Ve studiích byl účinnější než bupropion a NNL Psychobehaviorální podpora zvyšuje účinnost vareniclinu Má být užíván12 týdnů Podávání V. nebylo dostatečně testováno na psychicky nemocných

22 Vareniclin –mechanismus účinku
Váže se na acetylcholin –nikotinové receptory α4β2. V. se naváže na tyto receptory a brání nikotinu, aby se navázal Tím zabraňuje abst. příznakům z nedostatku nikotinu, znemožní pocit odměny po cigaretě Stimuluje aktivitu zprostředkovanou těmito receptory,ale na nižší úrovni V.má vyšší afinitu než nikotin (Králíková E,2006)

23 Liga proti rakovině Brno
Prevence kouření na ZŠ, SŠ Programy –típni to taky! Výstava Típni to Tiskové materiály Preventivní akce pro veřejnost – Zdravá máma, Zvířátka také nekouří

24 Prevence je nutná vždy

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Iva Hrnčiříková Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření"

Podobné prezentace


Reklamy Google