Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOUŘENÍ, NEMOC F17 Iva Hrnčiříková Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOUŘENÍ, NEMOC F17 Iva Hrnčiříková Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření."— Transkript prezentace:

1 KOUŘENÍ, NEMOC F17 Iva Hrnčiříková Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření

2 C O JE KOUŘENÍ ? Kouření je naučené chování. Kouření tabáku je nejvýznamnější samostatnou preventabilní příčinou onemocnění a předčasného úmrtí v ČR. Závislost na tabáku je nemoc s diagnózou F17(podle 10. mezinárodní klasifikace nemocí WHO) Závislost na tabáku se rozděluje na 2 druhy: psychosociální a fyzickou (drogovou ).

3 K OUŘENÍ Definice: Vdechování tabákového kouře,jímž se do organismu dostává více než 2000 škodlivých látek (Kozák,2007) 31.5. Světový den nekouření Ve 20.stol. Zemřelo na následky kouření více než 100 milionů lidí V současnosti-v ČR kouří 2 300 000 lidí z toho ½ jsou děti (mladší 18let)

4 Z DRAVOTNÍ RIZIKA V ČR kouří cca 30% populace Denně v ČR zemře 60 lidí na následky kouření Ročně 18 000 lidí 8 000 nádorová onemocnění 7 000 nemoci srdce a cév 1 cigareta zkrátí život o 5 minut

5 R IZIKA Průměrně zkracuje život o 16let Každých 6 sekund zemře na světě 1 člověk na následky kouření Příčina 90% onemocnění Ca plic Příčina 30% všech nádorových onemocnění Příčina každého 5.úmrtí na KVO

6 Kuřák má 25x vyšší pravděpodobnost,že onemocní nádorovým onemocněním Ženy kuřačky mají o 74% vyšší pravděpodobnost,že budou mít Ca prsu 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření

7 Z DRAVOTNÍ RIZIKA NÁDORY CHOROBY CÉV A SRDCE NEMOCI PLIC Snížení plodnosti Choroby trávicího ústrojí Vznik VR Zhoršení sluchu, chuti,čichu Alergie, astma,komplikace DM

8 POŠKOZENÍ CÉV A SRDCE Kouření způsobuje vazokonstrikci – stažení cév,které přivádějí kyslík Obsahuje CO-váže se na Hb. Zvyšuje se TK, srdce se více namáhá Poškození cév: Aktivované kr. destičky,fibrinogen-riziko vzniku trombu ↑ červených krvinek ↑homocystein ↑kr.tuků- TAG, T chol, LDL (Králíková E,2003)

9 S LOŽENÍ KOUŘE Cigaretový kouř obsahuje přibližně 5000 chemických látek v plynném (92%) nebo pevném (8%) stavu. Z dosud známých 56 lidských chemických karcinogenů je jich 42 v cigaretovém kouři. Cigaretový kouř obsahuje 700 aditiv. Další látky jsou jedovaté (kyanidy, čpavek), mají mutagenní účinky, nebo jsou alergeny. Hmotné látky jsou například nikotin, dehet, benzen, benz(a)pyren. Plynné látky jsou například oxid uhelnatý, amoniak, formaldehyd, kyanovodík, akrolein.

10 Tabákový kouř obsahuje: Arsen – jako jed na krysy Dehet – jako saze v komíně Dioxiny – jako spalovny odpodu Formaldehyd – jako kuličky proti molům Kadmium – jako umělá hnojiva Kyanid – jako jed na myši Močovinu – jako výměšky Nikotin – jako jed na mšice Oxid uhelnatý – jako výfukové plyny

11

12 P ASÍVNÍ KOUŘENÍ Vdechování cigaretového kouře Stejně nebezpečné jako aktivní kouření Kuřák vdechne jen asi 15% cigaretového kouře

13 P ASÍVNÍ KOUŘENÍ V ČR 60-80% dětí školního a předšk. Věku je exponováno pasívnímu kouření pobytem v bytech s kouřícími rodiči (Hrubá D.,2000) I při malé expozici mohou způsobit onemocnění

14 T ĚHOTENSTVÍ V ČR má kuřáckou anamnézu 37% těhotných Nikotin přechází placentou do plodu Ovlivňuje CNS Děti mají o pr.250g nižší porodní hm. Poškozen budoucí fyziologický a duševní vývoj dítěte Častěji alergie, astmata, plicní choroby, záněty středního ucha

15 N IKOTIN Jedna z nejnávykovějších drog Alkaloid Schopnost uvolňovat dopamin, tím navodit příjemný pocit Zlepšuje schopnost soustředění, zlepšuje paměť Nikotinové receptory Vysoké dávky – zástava dýchání – smrt Zvracení – stimulace centra pro zvracení Zvyšuje TK závislost

16 Z ÁVISLOST Nikotin se váže na acetylcholinové receptry v mozku – působí na sympatikus i parasympatikus Uvolňování dopaminu Zvýšená sekrece katecholaminů, setoninu, kortikosteroidů, endorfinu V mozku jsou specifické nikotinové receptroy Účinky po 20s

17 P OMOC Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření na MOÚ v Brně Individuální poradenství Pracovníci vyškolení v terapii

18 P OMOC Anamnéza Úroveň závislosti – sociální,psychická,fyzická Situace,kdy kouří Vnější prostředí a vnitřní prostředí OA,RA,FA Antropometrie Podpora okolí NNL

19 P OMOC Míra rozhodnutí – v jaké fázi se nachází – MOTIVACE(představte si,jak bude váš život vypadat s KVO,…) Vhodné období – bez stresu,… Den D – den bez náročných povinností, označte ho v kalendáři, sdělte okolí Příprava – deník kouření, schéma, zjistíte,kdy hrozí nebezpečí Příprava prostředí na den D Strava Pomoc okolí Pozitivní myšlení Odměna Pokušení

20 N ÁHRADNÍ LÉČBA Různé formy NNL Žvýkačky, mikrotablety, inhalátory,náplasti Farmakotrapie

21 V ARENICLIN První lék,který neobsahuje nikotin a byl vyvinut cíleně k léčbě závislosti Je parciálním agonistou α4β2 acetylcholin nikotinových receptorů V EU byl Vareniclin registrován 29.6.2006 pod názvem Champix Snižuje potřebu kouřit a zabraňuje abstinenčním příznakům Ve studiích byl účinnější než bupropion a NNL Psychobehaviorální podpora zvyšuje účinnost vareniclinu Má být užíván12 týdnů Podávání V. nebylo dostatečně testováno na psychicky nemocných

22 V ARENICLIN – MECHANISMUS ÚČINKU Váže se na acetylcholin –nikotinové receptory α4β2. V. se naváže na tyto receptory a brání nikotinu, aby se navázal Tím zabraňuje abst. příznakům z nedostatku nikotinu, znemožní pocit odměny po cigaretě Stimuluje aktivitu zprostředkovanou těmito receptory,ale na nižší úrovni V.má vyšší afinitu než nikotin (Králíková E,2006)

23 L IGA PROTI RAKOVINĚ B RNO Prevence kouření na ZŠ, SŠ Programy –típni to taky! Výstava Típni to Tiskové materiály Preventivní akce pro veřejnost – Zdravá máma, Zvířátka také nekouří

24 Prevence je nutná vždy

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "KOUŘENÍ, NEMOC F17 Iva Hrnčiříková Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření."

Podobné prezentace


Reklamy Google