Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oborové informační brány Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR Knihovny současnosti, Seč u Chrudimi, 16.-18.9.2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oborové informační brány Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR Knihovny současnosti, Seč u Chrudimi, 16.-18.9.2003."— Transkript prezentace:

1 Oborové informační brány Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR bohdana.stoklasova@nkp.cz Knihovny současnosti, Seč u Chrudimi, 16.-18.9.2003

2 Obsah Co rozumíme pod pojmem oborové informační brány Proč jsou oborové informační brány potřebné Proč ne tematické brány (uvedeno v programu) Co je nutné pro tvorbu oborových informačních bran Analýza zahraničních zkušeností a doporučení z ní plynoucí Současný stav a perspektivy oborových informačních bran v Česku

3 Co rozumíme pod pojmem oborové informační brány Webové nástroje zajišťující přístup ke sbírce kvalitních, odborně vybraných a zhodnocených informačních zdrojů pro podporu výzkumu v určitém oboru [Debbie Campbell] Internetové služby založené na aplikaci kvalitativního hodnocení s cílem podporovat systematickou práci s informačními zdroji … tato služba je založena na popisu zdrojů [Traugott Koch]

4 Proč jsou oborové informační brány potřebné Heterogenní zdroje, rostoucí počet elektronických zdrojů přístupných prostřednictvím sítí, stále obtížnější orientace Oborové informační brány: systematická práce s informačními zdroji na základě výběru kvalitních zdrojů, vysoké úrovně jejich popisu podle mezinárodních standardů a prověřování dostupnosti

5 The relationship between subject gateways and national bibliographies in international context Bohdana Stoklasová Marie Balíková Ludmila Celbová National Library of the Czech Republic

6 Michael Gorman, IFLA 2001 The great irony of our present situation is that we have reached near- perfection in bibliographic control of “traditional” library materials at the same time as the advent of electronic resources is seen by some as threatening the very existence of library services – including bibliographic control.

7

8 Proč ne tematické brány (uvedeno v programu) Terminologické tápání – subject gateways = tematické brány, oborové brány, oborové informační brány, tematické internetové portály? Program 1N: Informační infrastruktura výzkumu : oborové informační brány

9 Co je nutné pro tvorbu oborových informačních bran – úvod Stanovení jednotných kriterií pro výběr zdrojů Stanovení jednotných kriterií pro popis zdrojů Stanovení jasných oborových gescí (eliminace překrývání a bílých míst) Kooperace Trvalá správa Kvalitní programové nástroje pro tvorbu oborových informačních bran a hlavně pro jejich zpřístupnění uživatelům

10 Co je nutné pro tvorbu oborových informačních bran – další informace Výběr zdrojů. Výběr informačních zdrojů na internetu. Nelze provádět automaticky, intelektuální vklad je nezbytný. Nutná jasná, písemně zdokumentovaná kriteria výběru. Správa elektronické sbírky. Systematická a pravidelná práce spojená s údržbou a rozvojem elektronické sbírky založená na předem definovaných kriteriích. Správa klasické sbírky (fondu). Žádoucí napojení na kvalitní klasické fondy v daném oboru. Zejména důležité u oborů, kde je (a bude) význam klasických fondů pro výzkum a studium rozhodující. Popis zdrojů. Jednotnost. Mezinárodní standardy. Tematická klasifikace. Jednotná klasifikace. Kooperace při tvorbě předmětových hesel, řízené slovníky – návaznost, hledání kompromisů. Správa systému. Dříve velký podíl vývoje, dnes spíše správa systémů již vyvinutých a ověřených.

11 Kdo se podílí na tvorbě oborových informačních bran Knihovny Vědecká a výzkumná pracoviště příslušných oborů Tvůrci a distributoři programového vybavení vhodného pro tvorbu a provoz oborových informačních bran (a optimálně jejich zastřešení v rámci hierarchického integrovaného systému)

12 Analýza zahraničních zkušeností - zdroje Literatura Internet (průzkum, testování) Průzkum mezi členy Stálé komise Bibliografické sekce IFLA Workshop na kongresu IFLA 2003

13 Analýza zahraničních zkušeností - závěry Různá úroveň Obtížné propojování existujících oborových bran vytvářených bez koordinace a nerespektujících standardy na národní i mezinárodní úrovni Překrývání X bílá místa Různé systémy – obtížná údržba a propojování Kooperace pouze na úrovni zpřístupnění (prohledávání), nikoli sdílení a přebírání záznamů

14 Doporučení zkušených zahraničních kolegů Snažte se o kooperaci a koordinaci na národní úrovni (s přihlédnutím k zapojení do mezinárodního kontextu) optimálně od počátku. Používejte mezinárodní standardy a zasahujte do nich pouze minimálně v případě nevyhnutelnosti. Místo vývoje systému zvolte pro tvorbu a především zpřístupnění hotový systém obsahující potřebnou funkcionalitu. Pokrytí celého universa od počátku není reálné – začněte vytvářet oborové brány pouze tam, kde existuje dobré odborné zázemí a nadšení pro věc.

15 Doporučení zkušených zahraničních kolegů Snažte se vytvořit podmínky nejen pro zahájení tvorby oborových informačních bran, ale i pro jejich přežití. Počítejte s tím, že prokazování efektivity a fundraising se stanou nedílnou součástí vaší práce. !!!Nezapomínejte na ty, pro které oborové informační brány vytváříte. Buďte se svými uživateli v trvalém kontaktu, nepodceňujte potřebu zpětné vazby!!!

16 Současný stav a perspektivy oborových informačních bran v Česku První vlaštovky Počátky koordinace Jednotná metodika k dispozici JIB jako kandidát na zastřešení Soubor společných projektů Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu + volněji navazující další projekty připravované v rámci Programu 1N: Informační infrastruktura výzkumu (buď velký posun vpřed nebo přinejmenším vědomí o nutnosti kooperace a navázané kontakty)

17

18

19

20 Děkuji za pozornost Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR bohdana.stoklasova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Oborové informační brány Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR Knihovny současnosti, Seč u Chrudimi, 16.-18.9.2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google