Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENA UZS ČR ZA INOVACI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2009 / 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENA UZS ČR ZA INOVACI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2009 / 2010."— Transkript prezentace:

1 CENA UZS ČR ZA INOVACI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2009 / 2010.

2 PREAMBULE Kvalita a inovace jsou rozhodujícími faktory úspěšnosti veškeré lidské činnosti, poskytování sociálních služeb nevyjímaje. Unie zaměstnavatelských svazů ČR vyhlašuje cenu za inovaci v sociálních službách jako nástroj podpory a udržitelnosti kvality sociálních služeb v situaci, kdy rozsah jejich financování z veřejných zdrojů je nejistý a kdy sdílení dobré praxe může přinést podstatný efekt nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale také v nemenší míře jejich uživatelům.

3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Posláním této soutěže je ocenit nové netradiční nápady a řešení přispívající ke zlepšování činnosti organizace či ke zvyšování kvality, výkonnosti či efektivnosti poskytovaných veřejných služeb, které se mohou stát příklady dobré praxe a sloužit jako inspirace dalším organizacím. Základním principem inovace je, že stejné služby ve stejné kvalitě dokážu poskytovat efektivněji neboli za stejných nákladů dokážu poskytovat větší rozsah služeb nebo kvalitnější služby.

4 CENA Unie zaměstnavatelských svazů ČR je připravena poskytnout či organizačně zabezpečit částku 100.000 Kč. Očekává se, že budou uděleny dvě hlavní ceny po 50.000 Kč. Odborná porota může navrhnout rozdělení částky odlišným způsobem, příp. i mezi více účastníků. Odborná porota může navrhnout také udělení čestných uznání dalším účastníkům.

5 ÚČASTNÍK SOUTĚŽE Účastníky soutěže mohou být jen řádně registrovaná zařízení sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách, vždy se souhlasem zřizovatele.

6 PŘIHLÁŠKA Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč přihlášku. Formulář přihlášky bude k dispozici na webových stránkách Unie zaměstnavatelských svazů ČR www.uzs.cz a členských svazů sdružených v sekci sociálních služeb. www.uzs.cz Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do 15. května 2010 zaslat v listinné podobě na adresu: Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Českobratrská 9, 130 00 Praha 3 a zároveň v elektronické formě na e-mail: info@uzs.cz.info@uzs.cz

7 CENA ZA INOVACI Cenu za inovaci získá ta organizace, která prokáže původní v praxi uplatněné inovativní řešení s odpovídajícími výsledky, příp. převzaté řešení uplatněné novým způsobem. Toto řešení by mělo být zároveň uplatnitelné i v dalších organizacích veřejného sektoru, tzn. mělo by být příkladem dobré praxe a sloužit jako inspirace dalším organizacím.

8 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Vyhlášení výsledků ceny Unie zaměstnavatelských svazů ČR a předání ocenění bude součástí společenského večera u příležitosti II. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb na podzim 2010.

9 STATUT SOUTĚŽE bude publikován na webových stránkách UZS ČR i členských svazů sekce sociálních služeb a také v nejbližším čísle časopisu SOCIÁLNÍ SLUŽBY

10 Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel UZS ČR jiri.uzs@seznam.cz DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "CENA UZS ČR ZA INOVACI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2009 / 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google