Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPRÁVNÁ PRAXE Malé a střední podniky. Evropský týden BOZP (EW BOZP) Evropský týden BOZP každý rok vrcholí prezentací výsledků programu SPRÁVNÁ PRAXE 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPRÁVNÁ PRAXE Malé a střední podniky. Evropský týden BOZP (EW BOZP) Evropský týden BOZP každý rok vrcholí prezentací výsledků programu SPRÁVNÁ PRAXE "— Transkript prezentace:

1 SPRÁVNÁ PRAXE Malé a střední podniky

2 Evropský týden BOZP (EW BOZP) Evropský týden BOZP každý rok vrcholí prezentací výsledků programu SPRÁVNÁ PRAXE  Praktické zkušenosti podniků, které se do programu zapojily  Nejúspěšnější postupy a opatření v prevenci rizik

3 Cíle a záměry programu SPRÁVNÁ PRAXE (SP) Podporovat a prosazovat záměry EW BOZP Ověřit model přípravy, uskutečnění a vyhodnocení programu SP Rozšiřovat informace o SP při zavádění efektivnějších praktických řešení ke zvyšování úrovně BOZP

4 Cíle a záměry programu SPRÁVNÁ PRAXE (SP) Informovat o tom, jakých rizik se SP týká a jakým způsobem je možné prevenci rizik dále zdokonalovat V rámci publicity a propagace SP vhodnými nástroji propagovat aktivity a šířit zkušenosti ověřené praxí Podporovat výměnu zkušeností z řízení rizik a jejich prevence uvnitř podniků i mezi nimi

5 Pravidla programu SP Dobrovolná účast (přihláškou je formulář pro zpracování aktivit podniku) Podnik se přihlašuje prostřednictvím místně příslušného IBP Účast v programu se dokládá realizovanými aktivitami (informace, postupy, opatření,...)

6 TERMÍNY 2. února – oficiální vyhlášení programu SP v ČR 16. dubna – uzávěrka přihlášek na místně příslušných IBP 10. května – vyhodnocení prezentací podniků hodnotící komisí 18. května – slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění nejlepším účastníkům národního kola programu Správná praxe 19. října – slavnostní zakončení EW BOZP v Praze 22. listopadu – závěrečný mezinárodní ceremoniál EW BOZP v Bilbau a předání Evropské ceny vítězům národních kol programu Správná praxe

7 Deset kroků k úspěchu v EW BOZP 1. Vyvěste na vhodných místech na pracovištích obdržené (info balíček) i vlastní materiály vztahující se k dané problematice 2. Zveřejněte v rámci podniku a zařaďte do plánu úkolů měsíc říjen jako vyvrcholení EW BOZP (vyhodnocení programu), sledujte aktuality na http://osha.mpsv.cz/ew2004/.

8 Deset kroků k úspěchu v EW BOZP 3. Neodkladně začněte připravovat vlastní program (využijte námětů a nápadů z uvedených webových stránek a odkazů) 4. Oznamte všem zaměstnancům, kdy a jaké aktivity zaměřené na zvýšení úrovně BOZP se v podniku uskuteční (smysl a obsah)

9 Deset kroků k úspěchu v EW BOZP 5. Připomeňte všem zaměstnancům, že jejich aktivní účast v EW BOZP a programu SP přispěje k posílení dobrého jména podniku i k celkové úrovni BOZP (přínos i pro ně samé) 6. Objasněte všem, jak mohou přispět k naplnění záměru EW BOZP a programu SP při tvorbě bezpečného a zdravého pracoviště

10 Deset kroků k úspěchu v EW BOZP 7. Připravte a uskutečněte vlastní aktivity, zaměřené na dané téma a nezapomeňte všechna realizovaná informační, osvětová a propagační opatření podrobně zaznamenat, zdokumentovat do příslušného formuláře. Nezapomeňte na sdělovací prostředky a oslovte je !

11 Deset kroků k úspěchu v EW BOZP 8. Uskutečněné aktivity vyhodnoťte a stanovte si cíle do dalšího období. 9. Výsledky aktivit nemusejí přinést okamžitý efekt. Trvalé snižování úrazovosti a nemocnosti ve prospěch bezpečnějších pracovišť a očekávaných finančních úspor dosáhnete jedině trvalou, nepřetržitou a trpělivou osvětou a cílenými opatřeními.

12 Deset kroků k úspěchu v EW BOZP 10. Pokud se rozhodnete k účasti v programu SP (EW BOZP) včas odešlete vyplněný formulář pro zpracování prezentace na adresu IBP. Snižování rizik – dokonalejší ochrana osob!


Stáhnout ppt "SPRÁVNÁ PRAXE Malé a střední podniky. Evropský týden BOZP (EW BOZP) Evropský týden BOZP každý rok vrcholí prezentací výsledků programu SPRÁVNÁ PRAXE "

Podobné prezentace


Reklamy Google