Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PF_analytika KB_20111 Klinická biochemie – analytická část Petr Breinek 2. Úvod do klinicko- biochemické analytiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PF_analytika KB_20111 Klinická biochemie – analytická část Petr Breinek 2. Úvod do klinicko- biochemické analytiky."— Transkript prezentace:

1 PF_analytika KB_20111 Klinická biochemie – analytická část Petr Breinek 2. Úvod do klinicko- biochemické analytiky

2 2 Specifické rysy zdravotnické laboratorní analytiky Preanalytická fázePreanalytická fáze Analytická fázeAnalytická fáze Postanalytická fázePostanalytická fáze Analytická fáze nemůže korigovat chyby fáze preanalytické (G.von Boroviczeny)

3 3 Preanalytická fáze Mimolaboratorní Laboratorní informace v Laboratorní příručce

4 4 Preanalytická fáze - mimolaboratorní Před odběrem biologického materiálu Odběr biologického materiálu Označení vzorku Transport

5 5 Úvaha a rozhodnutí ošetřujícího lékaře Informovanost pacienta Režim před odběrem Informovanost o odběru biologického materiálu Před odběrem biologického materiálu

6 6 Zdroje variability před odběrem Neovlivnitelné faktory variability u pacientů Ovlivnitelné faktory variability u pacientů

7 7 Neovlivnitelné faktory –pohlaví –rasa, etnická nebo sociální skupina –věk –gravidita –cyklické variace –intraindividuální variabilita

8 8 Cyklické variace Pojem cyklická variace se používá pro změny koncentrace, aktivity nebo počtu komponent, které je možné predikovat během časového intervalu. –cirkadiánní – opakující se jevy s periodou přibližně 24 hodin –ultradiánní – cykly s periodou mnohem kratší než jeden den –infradiánní – cykly s periodou delší než jeden den –cirkanuální – cykly s periodou přibližně 1r

9 9 cirkadiánní rytmus s maximem odpoledne a večer cirkadiánní rytmus s maximem ráno cirkadiánní rytmus s maximem v noci Cirkanuální rytmus s maximem v létě TSH PTH Prolaktin Leukocyty ACTH Železo Testosteron Renin LH (v pubertě) Somatotropin Melatonin IL-1 1,25-diOH- vitamin D TSH

10 10 Intraindividuální variabilita Hlavní složkou intraindividuální variability jsou necyklické, nepredikovatelné variace, které na cyklické variace dále nasedají. Intraindividuální variabilitu lze minimalizovat pomocí opakovaných odběrů, je tedy relativně neovlivnitelným zdrojem variability. Existuje databáze intra- a interindividuální variability.

11 11 Fyzická aktivita před odběrem Psychický stres Dieta Kouření Léky Nadmořská výška Operace Ovlivnitelné faktory

12 12 Vliv standardní diety (2850 kJ) AnalytProcentuální změna proti výchozí hodnotě LDmírné snížení Urát, proteiny celkové, albumin, vápenatý kation, urea, sodný kation, cholesterol 0 – 5 % ALT, draselný kation6 – 10 % Bilirubin, fosfáty, glukózacca 15 % ASTcca 20 % Triglyceridycca 50 %

13 13 Vliv krátkodobého hladovění (14 hodin) AnalytNásobek změny proti výchozí hodnotě nalačno Inzulinnepatrný pokles Glycerol, glukagonzvýšení méně než dvakrát Pyruvát*, laktát*, volné mastné kyselinyzvýšení 2x až 3x Acetoacetát*zvýšení cca 7x Beta-hydroxybutyrát*zvýšení cca 30x

14 14 Vliv čtyřtýdenního hladovění AnalytProcentuální změna proti výchozí hodnotě GMTvýrazné snížení (cca – 50 %) Triglyceridysnížení (cca –30 %) Ureasnížení (cca –20 %) Glukóza, cholesterol, ALTsnížení (-5 až –10 %) Draselný kation, chloridový anion, hemoglobin, hematokrit, tělesná hmotnost mírné snížení (0 až –5 %) Sodný kationbeze změny Vápenatý kation, proteiny celkové, albumin, ALPmírné zvýšení (0 až +5 %) Kreatinin, urátzvýšení (cca +20 %) ASTvýrazné zvýšení (cca +40 %)

15 15 Vliv polohy při odběru vleže - vstoje/vsedě (Guder et al.,1996) Zvýšení koncentrace Analyty 5 – 10 % hemoglobin, leukocyty, celkové kalcium, AST, ALP, IgG, IgA, IgM, T4, albumin, protein, cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceridy, HDL-cholesterol 11 – 15 %hematokrit, erytrocyty, aldosteron 16 – 50 % epinefrin nad 50 % renin, norepinefrin

16 16 Analyzovaný materiál B- KREV S- SÉRUM P-PLAZMA U- MOČ CSF-MOZKOMÍŠNÍ MOK (likvor) STOLICE, MOČOVÝ KÁMEN, VÝPOTEK, SLINY, POT

17 17 B-KREV –VENÓZNÍ / žilní(V) –ARTERIÁLNÍ(a) –KAPILÁRNÍ(c) Příklad označení: aB-pO 2, VB-Glukóza

18 18 S-SÉRUM –SRÁŽLIVÁ krev doba srážení 30min a více centrifugace 10 min, 1500x g

19 19 P-PLAZMA – NESRÁŽLIVÁ krev HEPARIN-Li,Na,NH4, EDTA CITRÁT OXALÁT NaF/EDTA

20 20 Vzhled séra,plazmy HEMOLYTICKÝ IKTERICKÝ CHYLÓZNÍ

21 21 Hemolýza

22 22 Hemolýza Mechanická Osmotická Tepelná Chemická

23 23 U- MOČ JEDNORÁZOVÁ SBÍRANÁ

24 24 Odběr biologického materiálu Načasování odběru Poloha pacienta při odběru Poloha pacienta při odběru Místo odběru Místo odběru Způsob a kvalita odběru Způsob a kvalita odběru (použití škrtidla)

25 25 ODBĚROVÉ SOUPRAVY JEDNORÁZOVÉ SÉRUMgel x aktivátor srážení PLAZMA heparinNH 4,Li,EDTA,NaF,

26 26 Transport biologického materiálu (mezi odběrem a analýzou biologického materiálu)

27 27 Preanalytická fáze - laboratorní Příjem a identifikace Laboratorní žádanka Čárové kódy Úprava vzorku před analýzou (Centrifugace, Třídění, Alikvotace) Informační systémy

28 28 Analytická fáze   Standardní operační postupy (SOP) analytické / vyšetřovací technické logistické statistické   Systémy řízení kvality

29 29 Postanalytická fáze   Validace/ autorizace výsledků   Výdej výsledků   Uskladnění vzorků   další postanalytické činnosti

30 30 Validace výsledků Validace výsledků analytická – klinická Výdej výsledků Výdej výsledků tisk – LIS/NIS – telefon - fax Uskladnění vzorků Uskladnění vzorků teplota – čas - značení Další postanalytické činnosti Další postanalytické činnosti vykazování výkonů ZP - statistika

31 31 Příklad Byly vyhodnoceny 2 výsledky stanovení po sobě jdoucí v čase u stanovení HbA1c. Výchozí hodnota = 8,2% Po šestiměsíční léčbě = 7,1% Dlouhodobá přesnost = CVa = 5,0% Intraindividuální variabilita = CVi = 1,9%

32 32 Lze považovat tuto změnu za významnou s pravděpodobností 95% a vyšší? Jaká procentuální hodnota změny představuje kritickou diferenci?

33 33 Kritická diference je rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími výsledky měření, který lze při určité úrovni analytické variability a intraindividuální variability označit za významný se zvolenou pravděpodobností, obvykle 95%

34 34 Kritická diference (CD) CD = 2,77. (CV a 2 + CV i 2 ) 0,5 CD = 2,77. (CV a 2 + CV i 2 ) 0,5 2,77 = 1,95. 2 0,5 1,95 (=95% pravděpodobnost) 2 0,5 (=dvě po sobě jdoucí měření)

35 35 CD = 2,77. (CV a 2 + CV i 2 ) 0,5 CD = 2,77. (CV a 2 + CV i 2 ) 0,5 CD= 2,77. (5,0 2 + 1,9 2 ) 0,5 = 2,77. (25 + 3,61) 0,5 = 2,77. (28,61) 0,5 = 2,77. 5,349 = 14,8% Výchozí hodnota = 8,2% (CD 14,8% z výchozí hodnoty = 1,2%, tj. 8,2% – 1,2% = 7,0% )

36 36 Změnu koncentrace HbA1c z 8,2% na 7,1% nelze považovat za významnou s pravděpodobností 95%.

37 37 HbA1c: referenční meze 2,8 - 4,0% (IFCC,2004) Kompenzace diabetuIFCC,2004do 2004 Výborná< 4,5 %< 6,5 % Uspokojivá4,5 - 6,0 %6,5 - 7,5 % Neuspokojivá> 6,0 %> 7,5%

38 38 Navíc: obě hodnoty vyšetření HbA1c (8,2% a 7,1%) svědčí o neuspokojivé kompenzaci DM.


Stáhnout ppt "PF_analytika KB_20111 Klinická biochemie – analytická část Petr Breinek 2. Úvod do klinicko- biochemické analytiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google