Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinická biochemie – analytická část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinická biochemie – analytická část"— Transkript prezentace:

1 Klinická biochemie – analytická část
2. Úvod do klinicko-biochemické analytiky Petr Breinek PF_analytika KB_2011

2 Specifické rysy zdravotnické laboratorní analytiky
Preanalytická fáze Analytická fáze Postanalytická fáze Analytická fáze nemůže korigovat chyby fáze preanalytické (G.von Boroviczeny)

3 Preanalytická fáze Mimolaboratorní Laboratorní
informace v Laboratorní příručce

4 Preanalytická fáze - mimolaboratorní
Před odběrem biologického materiálu Odběr biologického materiálu Označení vzorku Transport

5 Před odběrem biologického materiálu
Úvaha a rozhodnutí ošetřujícího lékaře Informovanost pacienta Režim před odběrem Informovanost o odběru biologického materiálu

6 Zdroje variability před odběrem
Neovlivnitelné faktory variability u pacientů Ovlivnitelné faktory variability u pacientů

7 Neovlivnitelné faktory
pohlaví rasa, etnická nebo sociální skupina věk gravidita cyklické variace intraindividuální variabilita

8 Cyklické variace Pojem cyklická variace se používá pro změny koncentrace, aktivity nebo počtu komponent, které je možné predikovat během časového intervalu. cirkadiánní – opakující se jevy s periodou přibližně 24 hodin ultradiánní – cykly s periodou mnohem kratší než jeden den infradiánní – cykly s periodou delší než jeden den cirkanuální – cykly s periodou přibližně 1r

9 TSH PTH Prolaktin Leukocyty ACTH Železo Renin LH (v pubertě) Melatonin
cirkadiánní rytmus s maximem odpoledne a večer cirkadiánní rytmus s maximem ráno cirkadiánní rytmus s maximem v noci Cirkanuální rytmus s maximem v létě TSH PTH Prolaktin Leukocyty ACTH Železo Testosteron Renin LH (v pubertě) Somatotropin Melatonin IL-1 1,25-diOH-vitamin D

10 Intraindividuální variabilita
Hlavní složkou intraindividuální variability jsou necyklické, nepredikovatelné variace, které na cyklické variace dále nasedají. Intraindividuální variabilitu lze minimalizovat pomocí opakovaných odběrů, je tedy relativně neovlivnitelným zdrojem variability. Existuje databáze intra- a interindividuální variability.

11 Ovlivnitelné faktory Fyzická aktivita před odběrem Psychický stres
Dieta Kouření Léky Nadmořská výška Operace

12 Vliv standardní diety (2850 kJ)
Analyt Procentuální změna proti výchozí hodnotě LD mírné snížení Urát, proteiny celkové, albumin, vápenatý kation, urea, sodný kation, cholesterol 0 – 5 % ALT, draselný kation 6 – 10 % Bilirubin, fosfáty, glukóza cca 15 % AST cca 20 % Triglyceridy cca 50 %

13 Vliv krátkodobého hladovění (14 hodin)
Analyt Násobek změny proti výchozí hodnotě nalačno Inzulin nepatrný pokles Glycerol, glukagon zvýšení méně než dvakrát Pyruvát*, laktát*, volné mastné kyseliny zvýšení 2x až 3x Acetoacetát* zvýšení cca 7x Beta-hydroxybutyrát* zvýšení cca 30x

14 Vliv čtyřtýdenního hladovění
Analyt Procentuální změna proti výchozí hodnotě GMT výrazné snížení (cca – 50 %) Triglyceridy snížení (cca –30 %) Urea snížení (cca –20 %) Glukóza, cholesterol, ALT snížení (-5 až –10 %) Draselný kation, chloridový anion, hemoglobin, hematokrit, tělesná hmotnost mírné snížení (0 až –5 %) Sodný kation beze změny Vápenatý kation, proteiny celkové, albumin, ALP mírné zvýšení (0 až +5 %) Kreatinin, urát zvýšení (cca +20 %) AST výrazné zvýšení (cca +40 %)

15 Vliv polohy při odběru vleže - vstoje/vsedě (Guder et al.,1996)
Zvýšení koncentrace Analyty 5 – 10 % hemoglobin, leukocyty, celkové kalcium, AST, ALP, IgG, IgA, IgM, T4, albumin, protein, cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceridy, HDL-cholesterol 11 – 15 % hematokrit, erytrocyty, aldosteron 16 – 50 % epinefrin nad 50 % renin, norepinefrin

16 Analyzovaný materiál B- KREV S- SÉRUM P-PLAZMA U- MOČ
CSF-MOZKOMÍŠNÍ MOK (likvor) STOLICE, MOČOVÝ KÁMEN, VÝPOTEK, SLINY, POT

17 B-KREV VENÓZNÍ / žilní (V) ARTERIÁLNÍ (a) KAPILÁRNÍ (c)
Příklad označení: aB-pO2 , VB-Glukóza

18 S-SÉRUM SRÁŽLIVÁ krev doba srážení 30min a více
centrifugace 10 min, 1500x g

19 P-PLAZMA NESRÁŽLIVÁ krev HEPARIN-Li,Na,NH4, EDTA CITRÁT OXALÁT
NaF/EDTA

20 Vzhled séra,plazmy HEMOLYTICKÝ IKTERICKÝ CHYLÓZNÍ

21 Hemolýza

22 Hemolýza Mechanická Osmotická Tepelná Chemická

23 U- MOČ JEDNORÁZOVÁ SBÍRANÁ

24 Odběr biologického materiálu
Načasování odběru Poloha pacienta při odběru Místo odběru Způsob a kvalita odběru (použití škrtidla)

25 ODBĚROVÉ SOUPRAVY JEDNORÁZOVÉ SÉRUM gel x aktivátor srážení
PLAZMA heparinNH4,Li,EDTA,NaF,

26 Transport biologického materiálu
(mezi odběrem a analýzou biologického materiálu)

27 Preanalytická fáze - laboratorní
Příjem a identifikace Laboratorní žádanka Čárové kódy Úprava vzorku před analýzou (Centrifugace, Třídění, Alikvotace) Informační systémy

28 Analytická fáze Standardní operační postupy (SOP) logistické
analytické / vyšetřovací technické logistické statistické Systémy řízení kvality

29 Postanalytická fáze Validace/ autorizace výsledků Výdej výsledků
Uskladnění vzorků další postanalytické činnosti

30 Validace výsledků analytická – klinická Výdej výsledků tisk – LIS/NIS – telefon - fax Uskladnění vzorků teplota – čas - značení Další postanalytické činnosti vykazování výkonů ZP - statistika

31 Intraindividuální variabilita = CVi = 1,9%
Příklad Byly vyhodnoceny 2 výsledky stanovení po sobě jdoucí v čase u stanovení HbA1c. Výchozí hodnota = 8,2% Po šestiměsíční léčbě = 7,1% Dlouhodobá přesnost = CVa = 5,0% Intraindividuální variabilita = CVi = 1,9%

32 Lze považovat tuto změnu za významnou s pravděpodobností 95% a vyšší?
Jaká procentuální hodnota změny představuje kritickou diferenci?

33 Kritická diference je rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími výsledky měření, který lze při určité úrovni analytické variability a intraindividuální variability označit za významný se zvolenou pravděpodobností, obvykle 95%

34 Kritická diference (CD)
CD = 2,77 . (CVa2 + CVi2)0,5 2,77 = 1, ,5 1,95 (=95% pravděpodobnost) 20,5 (=dvě po sobě jdoucí měření)

35 CD = 2,77 . (CVa2 + CVi2)0,5 CD = 2,77 . (5,02 + 1,92)0,5 = 2,77 . (25 + 3,61)0,5 = 2,77 . (28,61)0,5 = 2,77 . 5,349 = 14,8% Výchozí hodnota = 8,2% (CD 14,8% z výchozí hodnoty = 1,2%, tj. 8,2% – 1,2% = 7,0% )

36 Změnu koncentrace HbA1c z 8,2% na 7,1% nelze považovat za významnou s pravděpodobností 95%.

37 HbA1c: referenční meze 2,8 - 4,0% (IFCC,2004) Kompenzace diabetu
do 2004 Výborná < 4,5 % < 6,5 % Uspokojivá 4,5 - 6,0 % 6,5 - 7,5 % Neuspokojivá > 6,0 % > 7,5%

38 Navíc: obě hodnoty vyšetření HbA1c (8,2% a 7,1%) svědčí o neuspokojivé kompenzaci DM.


Stáhnout ppt "Klinická biochemie – analytická část"

Podobné prezentace


Reklamy Google