Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam preanalytické fáze v procesu certifikace Jarmila Indráková Hemato-onkologická klinika Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam preanalytické fáze v procesu certifikace Jarmila Indráková Hemato-onkologická klinika Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Význam preanalytické fáze v procesu certifikace Jarmila Indráková Hemato-onkologická klinika Olomouc

2 Certifikace - definice Certifikace podle mezinárodní normy je prokazováním shody procesů v laboratoři /či jiném provozu/ s požadavky této normy. Podle ISO 9001:2000 musí mimo jiné laboratoř deklarovat podmínky odběru biologického materiálu.

3 Fáze vyšetření biologického materiálu 1. preanalytická – asi 80% chyb 2. analytická – asi 5% chyb 3. postanalytická – asi15% chyb

4 Preanalytická fáze - definice Soubor všech postupů a operací, kterými projde vzorek analyzovaného materiálu včetně přípravy pacienta od okamžiku, kdy je analýza požadována, do okamžiku, kdy je vzorek vložen do analytického měřícího systému. Soubor všech postupů a operací, kterými projde vzorek analyzovaného materiálu včetně přípravy pacienta od okamžiku, kdy je analýza požadována, do okamžiku, kdy je vzorek vložen do analytického měřícího systému.

5 Katalog laboratorních vyšetření a Laboratorní manuál Informuje o:   laboratoři, která požadované vyšetření provádí   typu odběrové nádobky   podmínkách transportu   režimu, ve kterém se vyšetření provádí (rutina, statim)   době odezvy – vydání laboratorního výsledku   nabídce konzultace

6 Rozdělení preanalytické fáze: A. Odběr vzorku venózní krve B. Transport do laboratoře C. Příjem vzorku v laboratoři D. Zpracování vzorku před analýzou

7 A.Odběr vzorku venózní krve 1. Příprava pacienta na odběr  faktory neovlivnitelné: - věk, pohlaví, rasa, biologické rytmy, - věk, pohlaví, rasa, biologické rytmy, genetická výbava genetická výbava  faktory ovlivnitelné: - informovanost pacienta o odběru - informovanost pacienta o odběru - dietní opatření - dietní opatření - léky - léky - doba odběru - doba odběru - poloha při odběru - poloha při odběru - klidový režim před odběrem - klidový režim před odběrem

8 A. Odběr vzorku venózní krve 2. Dokumentace I. - žádanka A. Odběr vzorku venózní krve 2. Dokumentace I. - žádanka  označení akutního vyšetření v režimu statim nebo vitální indikace  jméno a příjmení pacienta  rodné číslo /datum narození – muž, žena/  adresa místa pobytu  zdravotní pojišťovna  název a IČP oddělení nebo ZP požadujícího vyšetření  diagnóza hlavní, vedlejší  titul, jméno a příjmení lékaře, jeho IČL a vždy podpis  razítko oddělení nebo ZZ žadatele  odbornost lékaře požadujícího vyšetření  datum a čas odběru  druh biologického materiálu  druh požadovaného vyšetření  další poznámky – léčba-léky, infuze, transfuze; místo odběru…  specifické informace požadované laboratořemi

9 A. Odběr vzorku venózní krve 2. Dokumentace II. - štítek na odběrové nádobce A. Odběr vzorku venózní krve 2. Dokumentace II. - štítek na odběrové nádobce  jméno a příjmení pacienta  rodné číslo nebo náhradní rodné číslo nebo datum narození nebo datum narození  název oddělení nebo ZZ požadujícího vyšetření vyšetření

10 A. Odběr vzorku venózní krve 3. Vlastní odběr I. A. Odběr vzorku venózní krve 3. Vlastní odběr I.  identifikace pacienta, edukace o postupu při odběru a kontrola dodržení dietních opatření odběru a kontrola dodržení dietních opatření a užití léků (poznámka na žádanku) a užití léků (poznámka na žádanku)  kontrola identifikačních údajů na zkumavce  vhodná poloha pacienta k odběru – nejlépe vsedě vsedě  klidový režim /30 min./  vhodná poloha paže – podložit a stabilizovat  přiložení turniketu  výběr vhodné žíly

11 A.Odběr vzorku venózní krve 3.Vlastní odběr II. A.Odběr vzorku venózní krve 3.Vlastní odběr II.  desinfekce místa vpichu - pozor na alergii - pozor na alergii - aplikovaný desinf.prostř. musí před vpichem - aplikovaný desinf.prostř. musí před vpichem zaschnout zaschnout - mokrý – hemolýza, štípání - mokrý – hemolýza, štípání - nutno dodržet dobu expozice - nutno dodržet dobu expozice  vlastní odběr - otevřený systém – krev musí volně vytékat do - otevřený systém – krev musí volně vytékat do zkumavky, nepřípustné je nasávání zkumavky, nepřípustné je nasávání do stříkačky a následné rozplňování do stříkačky a následné rozplňování nebo přelévání - uzavřený systém – při správném postupu dojde k nebo přelévání - uzavřený systém – při správném postupu dojde k vyrovnání tlaku ve chvíli, kdy je množství vyrovnání tlaku ve chvíli, kdy je množství krve ve zkumavce po rysku krve ve zkumavce po rysku

12 A.Odběr vzorku venózní krve 3. vlastní odběr III.  po vpichu, jakmile začne vytékat krev, uvolníme turniket uvolníme turniket  pozice jehly v žíle se nesmí měnit  při odběru více vzorků respektujeme požadavky pořadí odebíraných vzorků uvedené v katalogu laboratorních vyšetření pořadí odebíraných vzorků uvedené v katalogu laboratorních vyšetření  v případě, že je ve zkumavce antikoagulans či jiné médium, okamžitě po naplnění zkumavky promícháme obsah mírným kývavým pohybem  odběrová nádobka po odběru zůstává čistá, nepotřísněná  před další manipulací musí stát min.5 min. ve stojánku

13 B. Transport do laboratoře  během čekání na transport a při transportu nesmí být vzorky vystaveny vysokým teplotám, přímému být vzorky vystaveny vysokým teplotám, přímému slunečnímu svitu, mrazu, silným vibracím či slunečnímu svitu, mrazu, silným vibracím či nárazům nárazům  přepravní nádoby musí být čisté, dekontaminované  proces musí probíhat rychle a šetrně k přepravovanému BM k přepravovanému BM  speciální nároky na uchování vzorku během přepravy jsou uvedeny v Katalogu laboratorních přepravy jsou uvedeny v Katalogu laboratorních vyšetření /v teplé lázni, na ledu, okamžitě po vyšetření /v teplé lázni, na ledu, okamžitě po odběru…/ odběru…/  vzorky i se žádankami musí být osobně předány pracovníkům na příjmu laboratoře pracovníkům na příjmu laboratoře

14 C. Příjem vzorku I.  přednostní příjem vzorků statim a vitální indikace  porovnání požadovaného vyšetření s aktuální nabídkou laboratorních vyšetřní nabídkou laboratorních vyšetřní  vizuální kontrola nepoškozenosti a čistoty odběrové nádobky  kontrola správnosti odběrové nádoby vzhledem k požadovanému vyšetření  kontrola identifikačních údajů na zkumavce - pokud se nepodaří jednoznačně identifikovat vzorek /štítek není vyplněn nebo je uvedeno pouze jméno a není jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta /– vyšetření se neprovede

15 C. Příjem vzorku II.  kontrola identifikačních údajů na žádance – chybí-li, zaměstnanec na příjmu telefonicky žádá o doplnění zaměstnanec na příjmu telefonicky žádá o doplnění chybějících údajů, chybí-li razítko nebo podpis chybějících údajů, chybí-li razítko nebo podpis lékaře, požádá o dodání nové žádanky lékaře, požádá o dodání nové žádanky  vizuální kontrola správného odběru /silná makroskopická sraženina, odběr nad rysku, odběr makroskopická sraženina, odběr nad rysku, odběr pod rysku/ - vyš. se neprovede a telefonicky je o pod rysku/ - vyš. se neprovede a telefonicky je o této skutečnosti informován žadatel o vyšetření této skutečnosti informován žadatel o vyšetření  srovnání doby odběru s dobou stability BM pro požadované vyšetření, je-li interval překročen, ZP požadované vyšetření, je-li interval překročen, ZP o tom učiní záznam, který bude i ve vydaném o tom učiní záznam, který bude i ve vydaném výsledku a vzorek propustí k dalším procesům výsledku a vzorek propustí k dalším procesům

16 C. Příjem vzorku III. Zaměstnanci na příjmu - přidělí vzorku i žádance pořadové identifikační číslo /unikátní číselné označení/ s čárovým kódem podle požadovaného druhu vyšetření kódem podle požadovaného druhu vyšetření - provedou záznam do LISu. Tento proces je záznamem o vstupní kontrole.

17 D. Zpracování vzorku před analýzou:  centifugace  separace séra či plasmy  odebírání alikvótů  skladování v lednici  zamrazování plazmy či séra

18 Ukončení preanalytické fáze  Vložením analytického vzorku do analytického měřicího systému analytického měřicího systému končí preanalytická fáze. končí preanalytická fáze.

19 Závěr  Odběr biologického materiálu je stanoven ve standardních ošetřovatelských ve standardních ošetřovatelských postupech postupech  Podmínky odběru, transportu a příjmu BM jsou jasně deklarovány ve směrnici jsou jasně deklarovány ve směrnici Příjem biologického materiálu a Příjem biologického materiálu a Katalogu laboratorních vyšetření Katalogu laboratorních vyšetření  Celý proces je dokumentován a kontrolován Tím je celý proces kdykoliv reprodukovatelný a schopen produkovat validní výsledky.

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Význam preanalytické fáze v procesu certifikace Jarmila Indráková Hemato-onkologická klinika Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google