Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biochemie v medicíně Vladimíra Kvasnicová. Studijní materiály na internetu Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biochemie v medicíně Vladimíra Kvasnicová. Studijní materiály na internetu Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi"— Transkript prezentace:

1 Biochemie v medicíně Vladimíra Kvasnicová

2 Studijní materiály na internetu Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi http://www.eqa.cz/encyklopedie/ http://www.eqa.cz/encyklopedie/ oceněna Českou společností klinické biochemie a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví spousta materiálů neustále doplňováno recenzováno přístup volný – nutná pouze registrace (zdarma)

3 Osnova semináře: Příprava vyšetřovaného Zásady odběrů biologického materiálu Transport materiálu a jeho uchovávání Vyšetření „STATIM“ Běžně vyšetřované analyty v krvi Vyšetření moči Další vyšetřovaný biologický materiál Jednotlivé vyšetřovací soubory Fyziologická rozmezí laboratorních hodnot Interpretace výsledků

4 1. PŘÍPRAVA VYŠETŘOVANÉHO –odběr nalačno (mezi 6. a 8. hodinou) –večer vynechat tučná jídla –příp. vynechat i léky (24-72 hod. před) –nekouřit, nepít kávu a alkohol –ráno neslazený čaj - dostatek tekutin ! –speciální příprava pro některá vyšetření

5 2. ZÁSADY ODBĚRŮ BIOLOG. MATERIÁLU zvážit indikaci vyšetření soustředit vyšetření do 1 odběru průvodky (žádanky) jednotlivá zdravotnická zařízení mají vlastní žádanky musí být řádně vyplněné, čitelné nesmí být potřísněny krví

6

7

8 převzato z: http://www.eamos.cz/amos/kos/img_upload/kos_392/tab.jpg (duben 2009)http://www.eamos.cz/amos/kos/img_upload/kos_392/tab.jpg

9 Žádanka na biochemické vyšetření: http://spch.cz/kliniky/kbi/laboratorni_prirucka/zadanka_biochemie.pdf (prosinec 2006) http://spch.cz/kliniky/kbi/laboratorni_prirucka/zadanka_biochemie.pdf

10 Desinfekce před odběrem Jodisol, Ajatin, Decidin tinktura 70-80% alkohol nebo alkoholéter (u alergických na běžnou desinfekci) místo vpichu nesmí zůstat po desinfekci vlhké  HEMOLÝZA

11 Odběr venózní krve odběr vsedě (30 min. před odběrem sedět - ambulantní pacienti)  hodnoty vysokomolekulárních látek jsou v poloze vleže nižší, ! vstoje se zvyšují v průměru o 10-15 % !  fyzická námaha:  změny látek podílejících se na energetickém metabolismu  zahuštění makromolekulárních látek  zvýšení aktivity CK, AST a kreatininu

12 po vyhledání žíly uvolnit elastické obinadlo  neodebírat stojící krev základní odběr = do zkumavek bez protisrážlivého činidla  většina BCH vyšetření (sérum) speciálně myté sklo na stanovení Fe a Mg (plast) odběry s protisrážlivou komponentou  fibrinogen, laktát, glukóza

13 Odběr kapilární krve glykémie ABR (lépe arteriální krev z a. radialis nebo a. femoralis)

14 Nejčastější chyby při odběrech nedodržení předepsané přípravy nemocného špatná technologie odběru špatný transport a uchovávání biologického materiálu administrativní záměna vzorku

15 Analýzu ovlivňují: HEMOLÝZA (K +, LD, AST) CHYLÓZNÍ SÉRUM HYPERBILIRUBINÉMIE (nad 100  mol/l) rozdíly plazma / sérum  při koagulaci se z rozpadlých trombocytů uvolňuje K +, ACP  častější hemolýza je u séra

16 Odběry moče jednorázový sběr (čerstvá moč) střádaná moč: na bilanční sledování

17 3. TRANSPORT A UCHOVÁVÁNÍ MATERIÁLU do 1 hod. oddělit sérum (  K +, Cl -,  glc) pokojová teplota snižuje aktivitu enzymů světlo snižuje bilirubin Obrázek převzat z http://www.chem.arizona.edu/tpp/chemt/CAn/Graphics/centrifuge/blood%20centrifugation.png (únor 2008) http://www.chem.arizona.edu/tpp/chemt/CAn/Graphics/centrifuge/blood%20centrifugation.png

18 4. Vyšetření „STATIM“  zpracováno ihned laboratoř udává seznam statimově vyšetřovaných analytů

19 5. Běžně vyšetřované analyty v krvi PROTEINY celkový protein (64 - 83 g/l) albumin (32 - 45 g/l) ELFO C-reaktivní protein (CRP) fibrinogen prealbumin

20 ENZYMY ALT, AST, GMT, ALP AMS, LPS CHS, CK, LD, ACP IONTY Na +, K +, Cl -, Ca 2+, Mg 2+, fosfáty stopové prvky: Fe (+ vazebná kapacita), Cu, Zn, Mn, Co, F, Ni

21 metabolismus SACHARIDŮ glukóza oGTT inzulín C-peptid glykovaný hemoglobin

22 metabolismus LIPIDŮ celkový cholesterol (volný + estery) HDL-cholesterol LDL-cholesterol triacylglyceroly (triglyceridy) apolipoproteiny (apoA-I, A-II, B)

23 DUSÍKATÉ NEBÍLKOVINNÉ LÁTKY urea, kreatinin, kys. močová, bilirubin amoniak, aminokyseliny ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA pH, pCO 2, pO 2, HCO 3 -, BE

24 HORMONY  diagnostika a léčba endokrinopatií  diagnostika maligních nádorů a) nepřímé metody - stanovení běžných analytů, jejichž mtb je regulován hormonálně (glc, Na + /K + v moči) b) stanovení hormonů a jejich metabolitů v moči c) stanovení hormonů a jejich transportních proteinů v krvi (nmol/l - pmol/l  drahé vyšetření) d) funkční testy (např. oGTT)

25 DALŠÍ VYŠETŘENÍ žlučové kyseliny porfyriny vitamíny toxikologická vyšetření (př. COHb)

26 6. VYŠETŘENÍ MOČI fyzikální (specifická hmotnost, objem) chemické (pH, proteiny, glc, ketolátky, bilirubin, urobilinogen, hemoglobin) morfologické vyšetření (močový sediment) obrázek sedimentu převzat z: http://mnof.cz/sediment/cell_leuko.htm (duben 2009)http://mnof.cz/sediment/cell_leuko.htm

27 kvantitativní stanovení * proteiny (albumin, ELFO) * glukóza * ionty * urea * kreatinin * kyselina močová *  -AMS * toxikologická vyšetření (léky,kovy) * hormony a jejich metabolity:  kortizol, testosteron, pregnandiol, aldosteron, hCG, estriol  17-ketosteroidy, 17-hydroxysteroidy  kys. vanilmandlová, kys. homovanilová, kys. 5-hydroxyindoloctová (5-HIO)

28 7. DALŠÍ VYŠETŘOVANÝ BIOLOG. MAT. stolice (tzv. okultní krvácení) likvor (proteiny, glc, laktát, Cl -, bilirubin, HbO 2, mikroskopické vyšetření) výpotek:exsudát (tekutina zánětlivého původu) transsudát (ultrafiltrát krevní plazmy  málo proteinů) peritoneální (ascites), pleurální tekutina synoviální tekutina (cytologie, krystaly) plodová voda

29 8. Jednotlivé vyšetřovací soubory ZÁKLADNÍ SADA („SCREENING“) Na +, K +, Cl - urea, kreatinin bilirubin, ALT, ALP, GMT kyselina močová, AST (glukóza, cholesterol, TAG, celk. prot.)

30 JATERNÍ SOUBOR bilirubin (sérum, moč + UBG) ALT, AST, GMT, ALP ELFO proteinů, IgG, IgA, IgM, prealbumin, CHS,... LEDVINNÝ SOUBOR sérum: urea, kreatinin moč: chemicky + sediment ionty, osmolalita, ELFO, kys. močová, clearance...

31 KARDIOLOGICKÝ SOUBOR myoglobin (0,5 - 2 hod.) troponiny T a I (3-4 hod.; specif. izofor.) CK-MBmass (  g/l), LD (izo LD1), AST SVALOVÝ METABOLISMUS CK, AST LD, myoglobin

32 SOUBOR PRO KOSTNÍ MTB enzymy specif. pro osteoblasty (ALP) a osteoklasty (ACP) bílkoviny kostní hmoty ukazatelé novotvorby kostní tkáně: b-ALP (kostní alkalická fosfatáza) osteokalcin (vedle kolagenu je hlavní bílkovinou kostní tkáně - vazba hydroxyapatitu) C-terminální propeptid prokolagenu typu I ukazatelé kostní resorpce: kostní ACP (kyselá fosfatáza) odpad hydroxyprolinu, glykosidů hydroxylyzinu nebo deoxypyridinolinu (tvoří příčné vazby mezi vlákny kolagenu) močí denní ztráty Ca 2+ močí

33 VYŠETŘENÍ PANKREATU AMS (+ moč), LPS, Ca 2+ (  ) DIABETICKÝ SOUBOR glykémie, oGTT moč: glukóza, ketolátky glykovaný Hb, TAG, inzulín, glukagon,...

34 LIPIDOVÝ SOUBOR cholesterol, TAG HDL-cholesterol, apoB, apoAI, ELFO lipoproteinů STAV VÝŽIVY celkový protein, albumin, urea, glukóza prealbumin, transferin,….

35 AKTIVITA ZÁNĚTLIVÉHO PROCESU ELFO proteinů, CRP orosomukoid,  -1-antitrypsin, haptoglobin, ceruloplazmin, C3 a C4 komplement, IgG, IgA, IgM,… ONKOLOGICKÝ SOUBOR ELFO proteinů tumormarkery

36 9. FYZIOLOG. ROZMEZÍ LAB. HODNOT každá laboratoř uvádí své hodnoty různé metodiky, odlišné firemní sety snahy o sjednocení: Národní číselník laboratorních položek (MZ) odkaz odkaz S_Glukóza Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] *) Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie) Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.) Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní) Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] enzym. elektrody)

37 SVěk odVěk doMHDNízkéSníženéDRMHRMZvýšenéVysokéMHHJedn.Další údaje 0D1D1,31,51,72,223,3361030mmol/l 1D4T12,02,52,784,4461030mmol/l 4T15R12,02,83,335,5572030mmol/l 15R60R12,02,83,885,59101630mmol/l 60R70R12,03,04,445,59101630mmol/l 70R99R12,03,04,615,59101630mmol/l

38 pH7,36 - 7,44 pO 2 8,9 - 14,7 kPa pCO 2 4,80 - 5,90 kPa HCO 3 - 24 ± 2 mM BE 0 ± 2,5 mM Na + 136 - 145 mM K + 3,8 - 5,4 mM Cl - 98 - 107 mM glukóza 3,9 - 5,6 mM cholesterol2,9 - 5,0 mM bilirubin3,4 - 17,1  M ALT0,0 - 0,73  kat/l ABR (Astrup)

39 10. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ  výsledek je nutno vztahovat: k fyziologickému rozmezí k dalším vyšetřením ke stejným vyšetřením v časovém sledu nutno posuzovat v kontextu s klinickým stavem a léčbou

40 faktory ovlivňující výsledek: 1) BIORYTMY  cyklické změny koncentrace hormony (diurnální rytmus: např. kortizol; měsíční rytmus: např. ženské pohlavní hormony) některé další analyty: např. kreatinin, Fe, K +, celkový protein, hemoglobin,...

41 Cirkadiánní rytmus s maximem odpoledne a večer Cirkadiánní rytmus s maximem ráno Cirkadiánní rytmus s maximem v noci ACPACTHMelatonin GastrinKatecholaminyInterleukin-1α TSHKortizol (a ostatní adrenální steroidy) Somatropin OsteokalcinŽelezoLH (jen v pubertě) PTHRenin ProlaktinAldosteron Leukocyty Glukózová tolerance Testosteron Tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA), inhibitor tkáňového plazminogenu (PAI) Převzato z CD-ROM: Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 7

42 2) POHLAVÍ a VĚK u některých analytů se liší fyziologické rozmezí mezi mužem a ženou děti mívají nižší hodnoty, některé analyty jsou však ve vyšší koncentraci

43 3) GRAVIDITA v krvi matky jsou látky produkované fetoplacentární jdnotkou: hCG,  1 ‑ fetoprotein, ALP-placentární izoenzym, estrogeny a jejich metabolity hemodiluce:  Hb  glomerulární filtrace:  kreatininu a urey v séru poslední trimestr:  cholesterol

44 4) RASA, ETNICKÁ / SOC. SKUPINA odlišné fyziologické rozmezí některých analytů (AMS, CK) různé stravovací návyky 5) SOUČASNÉ JINÉ ONEMOCNĚNÍ např. chronická aktivní hepatopatie: poměr aminotransferáz jako u infarktu myokardu

45 6) BIOLOGICKÝ POLOČAS malnutrice  dlouhotrvající: lze použít albumin  krátkodobá: transferin nebo prealbumin diagnostika infarktu myokardu: enzymy

46 7) FYZICKÁ AKTIVITA a STRES přesun tekutiny do intersticia (hemokoncentrace:  proteiny v séru) uvolnění sval. proteinů do krve (  CK, AST, LD, myoglobin) anaerobní zátěž:  pH,  laktátu energetické substráty (  TAG,  glc) hormonální změny

47 8) POTRAVA, ALKOHOL, TEKUTINY např.  glc, TAG, pH moči hemokoncentrace 9) LÉKY  vliv na mtb, transport, analýzu

48 10) ZPŮSOB STANOVENÍ REF. HODNOT založen na principech pravděpodobnosti (distribuce výsledků v populaci)  dané množství zdravých jedinců (obvykle 5 %) má hodnoty ležící mimo referenční rozmezí

49 Obrázek převzat z http://success.shoreline.edu/mlt/DebHitachi9172.jpg (říjen 2007)http://success.shoreline.edu/mlt/DebHitachi9172.jpg Biochemická laboratoř: automatický analyzátor


Stáhnout ppt "Biochemie v medicíně Vladimíra Kvasnicová. Studijní materiály na internetu Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google