Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 2. setkání. P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 2. setkání. P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění."— Transkript prezentace:

1 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 2. setkání

2 P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných témat a otázek - Plagiátorství – přisvojení si cizích myšlenek, tenká hranice mezi tím co je známá informace a co není - 3 kategorie odkazů : 1. citace 2. parafráze 3. kombinace citace a parafráze 2

3 C ITACE Přesná a doslovná citace textu převzatá část textu je uvedena uvozovkami a ukončena bibliografickým údajem Kurzíva Např. Podle Potůčka je veřejný zájem definován jako „ obecný zájem společnosti…“. Podle Pekové je fiskální federalismus definován jako „soustava decentralizovaných rozpočtů…“. Citování toho díla, které jste použili i pokud se jedná o převzaté myšlenky jiných autorů ! Využije se především v teoretické části, ne v úvodu a závěru 3

4 P ARAFRÁZE Přebíráme myšlenky nebo hodnocení a to tak, že zůstává zachován smysl původního textu, avšak ten je „převyprávěn“ vlastními slovy Nejedná se o záměnu několika málo slov nebo změnu slovosledu! Při parafrázi není text v uvozovkách, ale na jeho konci se také uvádí bibliografický odkaz na původní pramen DP by měla obsahovat i vlastní text, vlastní zhodnocení – nestřídat citaci za citací! 4

5 D OPORUČENÍ „Přiměřený“ rozsah přímých a nepřímých citací – orientačně: přímé citace by měly tvořit max. 10 % ZP Ne jeden zdroj: více autorů (komparace přístupů) Ne jedna dlouhá citace Zásada zachování jazyka knihy (nepřekládáme údaje) Přehlednost a jednotnost údajů (jednotný styl odkazů) Citovat jen ty knihy, které jsme měli v ruce – ne ty které vypadají zajímavě v seznamu literatury (neuvádět knihy za každou cenu) 5

6 O DKAZY V TEXTU anglosaský způsob: v textu ve zkrácené formě: (Wandycz 1998: 194-195) … v seznamu literatury: Wandycz, P. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, Praha, Academia. německý způsob: v textu číslo (pomocí funkce "vložit" – "poznámka pod čarou"/ "vysvětlivka"), pod čarou na stránce, nebo na konci textu Wandycz, P.: Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, s. 194-195 (při opakování Wandycz, cit.d., s. 204)... v seznamu literatury pak: Wandycz, P.: Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, Praha, Academia 1998 6

7 BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS Řadit abecedně dle příjmení autorů Drulák, P. (2008): Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha, Portál. NEBO Drulák, P. Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, Praha, Portál, 2008 Drulák 2008a, 2008b …. Bureš, O. (2006): Privatizace operací na udržení míru. In: Mezinárodní vztahy, roč. 41, č. 2, pp. 143 -157. On-line casopis Balabán, M. (2008): Globální nerovnost jako globální bezpečnostní hrozba, Obrana a strategie, roč. 2007, č. 1; http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2008/clanky/globalni- nerovnost-jako-globalni-bezpecnostni-hrozba.html (staženo 03/11/2008) http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2008/clanky/globalni- nerovnost-jako-globalni-bezpecnostni-hrozba.html 7

8 O RGANIZACE ČTENÍ TEXTU A PRÁCE S INFORMACEMI DP není žurnalistika – je nezbytné přesáhnout interpretace a popis a ukázat/objevit nové souvislosti a významy studované problematiky Časová omezení: jak v malém času získat co nejvíce z dostupných zdrojů a podkladů? Ekonomika času. Kvalita textu DP – přímo úměrná kvalitě četby Rozšířit oblast poznání k dané problematice – umět si položit „správné“ výzkumné otázky (cíl DP) Nejvíce času získáme tím, že si nejprve uvědomíme co přesně chceme, co od práce čekáme a jak to uděláme! 8

9 KRITÉRIA VÝBĚRU LITERATURY A ZDROJŮ Každá problematika je studována v nějaké návaznosti, v již existujících znalostech – můžeme vycházet z jiných autorů a na nich stavět Výběr knih – syntéza k danému tématu, zhodnocení, srovnání autorů – ne případové studie, statistiky apod., texty, které představují hlavní problém, charakteristiku situace – ne popis dat (např. demografický rozvoj regionu, příčiny nezaměstnanosti…) Různé přístupy/ názory k tématu 9

10 KRITÉRIA VÝBĚRU LITERATURY A ZDROJŮ Po přečtení určité části textů – vlastní reflexe textu, konzultace a diskuse s kolegy/školitelem, výměna názorů 2 fáze četby – definování problému, následné rozvíjení znalostí Není nutné číst celé knihy – struktura problému, vybrané kapitoly Konzultace se školitelem/dalšími odborníky při výběru literatury a místa, kde ji najdeme 10

11 J AK EFEKTIVNĚ ČÍST ? Čtecí rastr Shrnutí – porovnat hlavní myšlenky, syntéza poznání 11 Hlavní myšlenky autoraKritéria struktury textu Vlastní zhodnocení textu Sluneční erupce v minulostiHlavním cílem projektu je představit vliv slunečních erupcí na současnou civilizaci. Mechanismus slunečních erupcíAutor představuje charakter tohoto jevu na vymezení příčin slunečných erupcí a zabývá se aktuálními výkyvy a pohyby magnetického pole Slunce a proudění plynu pod povrchem Slunce. Rotace rovníku a magnetické pole slunce Vysvětlení příčin výkyvů je nedostatečné: chybí historická data a přesná pozorování, včetně dalších faktorů Změny sluneční aktivity v současnosti Při porovnání aktivit slunce a vlivu na změnu klimatu nejsou dostatečně postiženy globální změny proměny ŽP Dopady na civilizaciZávěry a komparace nejsou dostatečné, ale přesto můžeme při dalším studiu vycházet z ….


Stáhnout ppt "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 2. setkání. P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění."

Podobné prezentace


Reklamy Google