Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústavní základy ochrany životního prostředí 18. 3. 2009 JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústavní základy ochrany životního prostředí 18. 3. 2009 JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ústavní základy ochrany životního prostředí 18. 3. 2009 JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

2 Přednáška Obsah  Ústavní základy obecně  Ústavní základy ochrany ŽP  Právo na příznivé životní prostředí Zkouška z PŽP Otázka č. 8

3 Ústavní základy  Co je to ústava?  Jaký je její význam?  Co jsou to ústavní základy?

4 Ústavní základy ochrany ŽP Ústava ČR  preambule  čl. 7  čl. 10, 10a, 49  Hlava II. (moc zákonodárná)  Hlava III. (moc výkonná)  Hlava IV. (moc soudní)  Hlava VII. (územní samospráva)

5 Specifické ústavní základy  Preambule – odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství  Čl. 7 – Stát dbá o šetrné zacházení s přírodními zdroji a ochranu přírodního bohatství. → princip odpovědnosti státu

6 Obecné ústavní základy  Čl. 10, 10a, 49  PŽP významně ovlivněno závazky vyplývajícími z MS a z členství ČR v EU  Kategorizace MS:  vládní, resortní v. parlamentní (prezidentské)  běžné v. MS o lidských právech  samovykonatelné (self-executing)

7 ParlamentSoudy Vláda Ministerstva samospráva státní správa Dělba moci v ČR

8 Ústavní základy ochrany ŽP LZPS  Čl. 6 (Právo na život)  Čl. 11 (Vlastnické právo)  Čl. 17-23 (Politická práva)  Čl. 35 (Právo na příznivé ŽP)  Čl. 36 (Právo na soudní ochranu)

9 Právo shromažďovací Svoboda projevu  ochrana ŽP a veřejného zdraví je častým důvodem pro realizaci těchto práv  politický tlak ve spojení s medializací

10 Právo sdružovací  nejčastější formou je občanské sdružení  zákon č. 83/1990 Sb.  registrace na MV ČR  účel OS – účast ve správních řízeních  zákon č. 114/1992 Sb.  zákon č. 254/2001 Sb.

11 Petiční právo  Čl. 18 LZPS  Zákon č. 84/1990 Sb.  Jednotlivec nebo skupina  Státním orgánům nebo orgánům ÚS  Povinnost petici přijmout, ale ne jí vyhovět  I.ÚS 21/94, II. ÚS 20/98

12 Právo na příznivé ŽP

13  Podmínky vzniku tohoto práva:  závažná devastace ŽP, která ohrožuje existenci lidstva  společenské, kulturní, ústavní a mezinárodněprávní podmínky pro realizaci tohoto práva

14 Právo na příznivé ŽP  čl. 35 odst. 1 LZPS  hospodářská, sociální a kulturní práva  subjekt: „každý“  příznivé ŽP  pozor na čl. 41 odst. 1 LZPS

15 Právo na příznivé ŽP Judikatura  I. ÚS 282/97  III. ÚS 70/97  Pl. ÚS 17/1995  SJS 619/2000 6 A 95/94  SJS 192/2004 5 A 100/2001  SJS 379/2004 7 A 139/2001  Guerrová a další v. Itálie (ESLP)

16 I. ÚS 282/97  Čl. 35 LZPS nelze vztahovat na PO  práva vztahující se k ŽP přísluší pouze FO, jelikož se jedná o biologické organismy, které - na rozdíl od PO - podléhají eventuálním negativním vlivům životního prostředí.

17 Guerrová a další v. Itálie (ESLP)  Porušení čl. 8 EÚLP (právo na respektování rodinného a soukromého života)  ESLP: Vážné zásahy do životního prostředí mohou mít dopad na blaho osob a mohou je zbavit možnosti pokojného užívání obydlí, čímž poškozují jejich rodinný a soukromý život.  Žalovaný stát neposkytnutím informací o možných rizicích porušil svůj závazek zajistit občanům právo na respektování soukromého a rodinného života

18 Právo na informace o ŽP  čl. 35 odst. 2 LZPS  Pozor na čl. 41 odst. 1 LZPS  zákon o právu na informace o ŽP  informace o ŽP

19 Odpovědnost za ŽP  čl. 35 odst. 3 LZPS Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat ŽP, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.  čl. 11 odst. 3 LZPS Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a ŽP nad míru stanovenou zákonem.


Stáhnout ppt "Ústavní základy ochrany životního prostředí 18. 3. 2009 JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google