Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uživatelská rozhraní Uživatelská rozhraní 8. cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uživatelská rozhraní Uživatelská rozhraní 8. cvičení."— Transkript prezentace:

1 Uživatelská rozhraní Uživatelská rozhraní 8. cvičení

2 Prerekvizity  Java SE Development Kit (JDK) http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp  Manuály Specifikace API: http://java.sun.com/javase/6/docs/api/ Tutoriály: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html  Editory NetBeans, Eclipse, PSPad, … martin.nemec@vsb.cz

3 Layout Management  LM ovládají rozmístění komponent v rámci kontejneru.  Příkaz pack() přeskupí komponenty tak, aby nezůstalo žádné volné místo. BoxLayoutFlowLayoutGridLayout BorderLayoutGridBagLayout“Null” Layout

4 Praktická úloha martin.nemec@vsb.cz  Pro cvičení použijeme šablonu, na které se budeme dále seznamovat s komponentami zahrnutými ve Swing API.  Design si můžete upravit libovolně podle sebe. Pokuste se vyzkoušet základní prvky, včetně nastavení jejich vlastností.

5 GridBagLayout martin.nemec@vsb.cz  Jeden z nejkomplexnějších layoutů.  Umísťuje komponenty do buněk mřížky obdobně jako GridLayout.  Řádky i sloupce mohou mít různou velikost.  Komponenta může být přes více řádků nebo sloupců (rowspan, columnspan).  Umístění komponent se určuje pomocí GridBagConstraint.

6 GBL - GridBagConstraint martin.nemec@vsb.cz  Atributy gridx, gridy:  Souřadnice levého sloupce a horního řádku pro vložení komponenty.  Počátek v (0, 0).  GridBagConstraint.RELATIVE – komponenta bude umístěna vpravo nebo pod předchozí vloženou komponentu.  Lépe je specifikovat souřadnice vkládané komponenty explicitně.  Atributy gridwidth, gridheight:  Počet sloupců a počet řádků, které komponenta obsadí (implicitně 1).  GridBagConstraint.REMAINDER – komponenta bude poslední v řádku nebo sloupci.  GridBagConstraint. RELATIVE – komponenta bude umístěna vedle předchozí.

7 GBL - GridBagConstraint martin.nemec@vsb.cz  Atribut fill:  Určuje chování komponenty v situaci, kdy volná plocha pro komponentu je větší než tato komponenta.  GridBagConstraint.NONE – velikost se nemění  GridBagConstraint.HORIZONTAL – roztažení komponenty do šířky  GridBagConstraint.VERTICAL – roztažení komponenty do výšky  GridBagConstraint.BOTH – komponenta vyplní celou plochu  Atributy ipadx, ipady:  Specifikují vnitřní doplnění minimálních rozměrů komponenty, implicitně 0.  Doplnění je přidáno na obě strany komponenty.

8 GBL - GridBagConstraint martin.nemec@vsb.cz  Atribut insets:  Vnější okraje komponenty (neboli mezera mezi hranicemi buňky a komponentou), implicitně (0, 0, 0, 0).  Atribut anchor:  Určuje způsob umístění komponenty v rámci buňky, je-li tato buňka větší než komponenta. FIRST_LINE_STARTPAGE_STARTFIRST_LINE_END LINE_STARTCENTERLINE_END LAST_LINE_STARTPAGE_ENDLAST_LINE_END

9 GBL - GridBagConstraint martin.nemec@vsb.cz  Atribut weightx, weighty:  Určuje, jak se rozdělí prostor mezi řádky, resp. sloupci, implicitně 0.0, hodnota mezi 0-1.  Důležité hlavně při změně velikosti kontejneru.

10 import javax.swing.JFrame; public class Kalkulacka { static Gui guiKalk; public static void main(String[] args) { guiKalk = new Gui(); guiKalk.pack(); guiKalk.setTitle("Calculator"); guiKalk.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); guiKalk.setMinimumSize(guiKalk.getPreferredSize()); guiKalk.setLocationRelativeTo(null); guiKalk.setVisible(true); }

11 Nastavení pro JTextField gbConst.gridx = 0; //pozice gbConst.gridy = 0; gbConst.gridwidth = 4; //sloučení přes čtyři sloupce gbConst.gridheight = 1; gbConst.weightx = 1.0; //nastavení váhy gbConst.weighty = 0.0.; gbConst.insets.top = 5; //okraj gbConst.insets.left = 5; gbConst.fill = GridBagConstraints.BOTH;// vyplnění gbConst.anchor = GridBagConstraints.CENTER; //zarovnání this.add(valueText, gbConst);

12 Look and Feel

13 class Test implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { JButton but = (JButton)e.getSource(); System.out.print(but.getText()); } Button1.setFont(new Font(null,Font.BOLD,12));

14 Dopracovat výpočet a vzhled. Děkuji za pozornost. martin.nemec@vsb.cz


Stáhnout ppt "Uživatelská rozhraní Uživatelská rozhraní 8. cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google