Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra – Riskuj – slovní úlohy o pohybu – 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra – Riskuj – slovní úlohy o pohybu – 1."— Transkript prezentace:

1 Hra – Riskuj – slovní úlohy o pohybu – 1.
Matematika pro 8. ročník Hra – Riskuj – slovní úlohy o pohybu – 1.

2 Jak postupovat ‒ návod pro použití
1. Hru může hrát až osm družstev (hráčů). Hru ovládá a její průběh řídí učitel. 2. Družstvům (hráčům) jsou předloženy tři otázek či příklady ve třech „náročnostně“, a tedy i bodově (finančně) oddělených třech sekcích. 3. Na úvod určí učitel družstvo (hráče), které vybere první otázku z dané „bodové“ sekce. Tu učitel položí kliknutím na ni v hracím poli. Následující otázky již vybírá vždy družstvo, které správně odpovědělo na otázku poslední. Návrat na hrací plán se uskuteční kliknutím na šipku zpět na snímku s otázkou, příkladem. 4. O odpověď se družstva (hráči) hlásí například zvednutím ruky. Pokud nejrychlejší družstvo (hráč) odpoví správně, částku mu učitel připíše do jeho kolonky na body. Úspěšné družstvo pak pokračuje výběrem další otázky. 5. Správnost odpovědi či postup výpočtu může učitel odtajnit postupným klikáním na smajlíka v pravém horním rohu snímku s otázkou, příkladem. 6. Pokud družstvo hráč odpoví nesprávně, příslušnou částku mu učitel odečte a možnost odpovědi dostává druhé nejrychlejší družstvo. Pokud ani to neuspěje, vše se opakuje a možnost odpovědi dostává další nejrychlejší družstvo v pořadí. Pod jednou z kartiček v každé sekci je ukryt i příklad prémiový. 8. Přednostní právo první odpovědi na prémiový příklad má družstvo (hráč), které odpovědělo nejrychleji a samozřejmě správně na příklad, „pod kterým“ byla „prémie“ ukryta. Pokud toto družstvo správně neodpoví, body se mu neodebírají a možnost odpovědět dostává družstvo jiné, a to již opět v pořadí dle rychlosti přihlášení se. To už ovšem odpovídá opět i s rizikem možnosti odečtu bodů při nesprávné odpovědi 9. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které má po vyčerpání všech otázek herního plánu či na konci časového limitu stanoveného pro hru na svém kontě nejvyšší částku. Při případné rovnosti může rozhodnout o vítězi například hra „kámen, nůžky, papír“.

3 1 1 1 2 2 2 Prémie Prémie 3 3 3 Prémie Tabulka otázek: za 100 za 300
Slovní úlohy o pohybu za 100 Slovní úlohy o pohybu za 300 Slovní úlohy o pohybu za 500 1 1 1 2 2 2 Prémie Prémie 3 3 3 Prémie A B C D E F G H

4 Slovní úlohy o pohybu za 100
Z míst A a B, vzdálených od sebe 315 km, vyjely současně proti sobě dva kamióny. Kamión z místa A průměrnou rychlostí 80 km/h a kamión z místa B průměrnou rychlostí 60 km/h. Kdy a jak daleko od místa B se potkají? s = 315 km , t t, v1=80 km/h v2=60 km/h A B s1 s2 Kamióny se potkají za 2 hodiny a 15 minut, 135 kilometrů od místa B.

5 Slovní úlohy o pohybu za 100
Z města A vyjelo do města B osobní auto průměrnou rychlostí 82 km/h. Současně vyjelo z města B do města A nákladní auto rychlostí 68 km/h. Vzdálenost obou měst je 210 km. Kdy se obě auta setkají a v jaké vzdálenosti od města A? s = 210 km , t t, v1=82 km/h v2=68 km/h A B s1 s2 Auta se potkají za 1 hodinu a 24 minut, 114 kilometrů a 800 metrů od města A.

6 Slovní úlohy o pohybu za 100
Za jak dlouho se potkají dva vlaky, které vyjely současně proti sobě ze stanic vzdálených 262,5 km, je-li průměrná rychlost prvního vlaku 65 km/h a druhého 85 km/h. s = 262,5 km , t t, v1=65 km/h v2=85 km/h A B s1 s2 Vlaky se potkají za 1 hodinu a 45 minut.

7 Slovní úlohy o pohybu za 100 - prémie
Dva nákladní vlaky jedoucí průměrnými rychlostmi 60 km/h a 40 km/h vyjely současně ze dvou míst vzdálených 180 km od sebe. Jak daleko od sebe budou půl hodiny před setkáním? s v1=60 km/h , t=0,5 h t=0,5 h, v2=40 km/h A B s1 s2 Půl hodiny před setkáním budou 50 kilometrů od sebe.

8 Slovní úlohy o pohybu za 300
Ze dvou míst vzdálených 75 km vyjeli současně proti sobě dva cyklisti průměrnou rychlostí 15 km/h. Z jedním z nich vyjel současně i motocyklista rychlostí 50 km/h. Ten jezdil mezi cyklisty tak dlouho než se všichni tři nestřetli. Kolik kilometrů najezdil motocyklista? s = 75 km v1=15 km/h , t1=t h t2=t h, v2=15 km/h A B s1 s2 Motocyklista najezdil 125 kilometrů.

9 Slovní úlohy o pohybu za 300
Dvě místa jsou vzdálena 30 km. Ve stejnou chvíli vyjel z jednoho z nich cyklista a z druhého vyšel chodec průměrnou rychlostí 5 km/h. S cyklistou se potkal za 90 minut. Jakou průměrnou rychlostí jel cyklista? s = 30 km v1=5 km/h , t1=90 min=1,5 h t2=90 min=1,5 h, v2=x km/h A B s1 s2 Cyklista jel průměrnou rychlostí 15 km/h.

10 Slovní úlohy o pohybu za 300
Cesta vedoucí z chaty na vrchol hory je 5,85 km dlouhá. Z vrcholu i z chaty vyjdou současně dva turisté, z nich vystupující urazí 50 metrů a sestupující 80 metrů za minutu. Za jak dlouho se potkají? s = 5,85 km , t t, v1=3 km/h v2=4,8 km/h A B s1 s2 Turisté se potkají za 45 minut.

11 Slovní úlohy o pohybu za 300 - prémie
Dva turisté, z nichž jeden ujde za hodinu 4 km a druhý 4,8 km, vyjdou současně v 7:30 hodin ráno proti sobě ze dvou míst A a B, vzdálených od sebe 39,6 km. V kolik hodin se potkají? s = 39,6 km , t t, v1=4 km/h v2=4,8 km/h A B s1 s2 Turisté se potkají ve 12:00 hodin.

12 Slovní úlohy o pohybu za 500
V 10:45 hodin vyjede z města A nákladní auto průměrnou rychlostí 65 km/h. Proti němu z města B vyjede v 11:15 hodin osobní auto průměrnou rychlostí 80 km/h. Vzdálenost míst A a B je 177,5 km. V kolik hodin a kde se obě auta potkají? Od 10:45 do 11:15 … 30 min = 0,5 h s = 177,5 km v1=65 km/h , t1=t h t2=t-0,5 h, v2=80 km/h A B s1 s2 Auta se potkají ve 12:15 hodin, ve vzdálenosti 97,5 kilometrů od města A.

13 Slovní úlohy o pohybu za 500
Ze dvou míst vzdálených od sebe 42 km vyrazili proti sobě chodec a cyklista. Cyklista se pohyboval průměrnou rychlostí o 5 m/s větší než chodec a vyjel o 45 min později. Za 1 h 30 min potkal chodce. Určete průměrnou rychlost chodce i cyklisty. 5 m/s = 5.3,6 km/h = 18 km/h s = 42 km v1=x+18 km/h , t1=1,5 h t2=1,5+0,75=2,25 h, v2=x km/h C Ch s1 s2 Chodec se pohyboval průměrnou rychlostí 4 km/h a cyklista rychlostí 22 km/h.

14 Slovní úlohy o pohybu za 500
Města A a B jsou vzdálena 355 km. Proti sobě z nich vyjedou nákladní auto průměrnou rychlostí 65 km/h a osobní auto rychlostí o 20 km/h větší. Osobní auto vyjelo o 2 hodiny později než nákladní. Za jak dlouho a kde se potkají? s = 355 km v1=65 km/h , t1=t h t2=t-2 h, v2=65+20=85 km/h A B s1 s2 Auta se potkají za 3,5 hodiny od výjezdu nákladního auta a za 1,5 hodiny od výjezdu osobního auta, ve vzdálenosti 227,5 km od místa výjezdu nákladního auta a 127,5 km od místa výjezdu auta osobního.

15 Slovní úlohy o pohybu za 500 - prémie
Dva automobily vyjely současně proti sobě ze dvou měst vzdálených 420 km. Setkaly se po 2,5 hodinách jízdy. Automobil jedoucí z města A ujel za každou hodinu o 6 km více než automobil jedoucí z místa B. Jakou průměrnou rychlostí automobily jely? s = 420 km v1=x+6 km/h , t1=2,5 h t2=2,5 h, v2=x km/h A B s1 s2 Automobily jely průměrnými rychlostmi 81 km/h a 87 km/h.

16 Použité zdroje Hodiny (Clock) - [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart html>. Calculator (Kalkulačka) - [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-1985.html>.


Stáhnout ppt "Hra – Riskuj – slovní úlohy o pohybu – 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google