Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika psychosomatických onemocnění Hana Přikrylová Kučerová Psychiatrická klinika Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno CEITEC MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika psychosomatických onemocnění Hana Přikrylová Kučerová Psychiatrická klinika Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno CEITEC MU."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika psychosomatických onemocnění Hana Přikrylová Kučerová Psychiatrická klinika Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno CEITEC MU

2 Diagnostický proces vztah lékař – pacient - základ!!! vztah lékař – pacient - základ!!! –+ profesionální erudice pacient přichází nabídnout příznak pacient přichází nabídnout příznak –objektivně či subjektivně zaznamenatelná změna, která signalizuje poruchu zlaté pravidlo psychosomatiky zlaté pravidlo psychosomatiky –příznak nikdy nepodceňovat !!! –přijímat ho tak, jak ho pacient nabízí –tak ho i analyzovat

3 vztah L – P vztah L – P individuální dispozice pacienta individuální dispozice pacienta příznaky – diagnóza příznaky – diagnóza vyvolávající situace vyvolávající situace význam a vliv rodiny význam a vliv rodiny sociální faktory sociální faktory význam a následky onemocnění pro pacienta význam a následky onemocnění pro pacienta „O čem to stonání je?“ „O čem to stonání je?“ léčba léčba –krátkodobá představa X dlouhodobá strategie –opatření biologická, psychoterapeutická, sociální stanovení prognózy – vyslovení předpokladu dalších změn stanovení prognózy – vyslovení předpokladu dalších změn Diagnostický proces

4 Psychologické vyšetřovací metody klinické metody klinické metody –pozorování zachycení všech projevů pacienta v průběhu vyšetření, hospitalizace, popřípadě i v jeho přirozeném prostředí zachycení všech projevů pacienta v průběhu vyšetření, hospitalizace, popřípadě i v jeho přirozeném prostředí monitorace mimiky, gestikulace, PM tempa, ochoty ke spolupráci, reakcí na léčbu,… monitorace mimiky, gestikulace, PM tempa, ochoty ke spolupráci, reakcí na léčbu,… –řízený a volný rozhovor úvod – pozornost obecné možnosti včlenění psychických problémů do somatických obtíží úvod – pozornost obecné možnosti včlenění psychických problémů do somatických obtíží anamnéza, způsoby prožívání, sociální a interpersonální vztahy, důležité okolnosti v biologickém, psychologickém a sociálním kontextu,…. anamnéza, způsoby prožívání, sociální a interpersonální vztahy, důležité okolnosti v biologickém, psychologickém a sociálním kontextu,….

5 podezření na organické poškození CNS podezření na organické poškození CNS –testy inteligence – WAIS –+ testy organicity – WMS, Bentonův test, Reyova figura,…. objektivizace přítomnosti či nepřítomnosti organického poškození objektivizace přítomnosti či nepřítomnosti organického poškození Psychologické vyšetřovací metody

6 zmapování osobnostní struktury, emotivity, osobnostních abnormit – projektivní techniky zmapování osobnostní struktury, emotivity, osobnostních abnormit – projektivní techniky psychosomatický syndrom bývá často konverzní příznak, tzn. jde o projekci psychopatologických symptomů do somatické oblasti psychosomatický syndrom bývá často konverzní příznak, tzn. jde o projekci psychopatologických symptomů do somatické oblasti somatický příznak má dále symbolickou hodnotu somatický příznak má dále symbolickou hodnotu Psychologické vyšetřovací metody

7 ROR ROR –podává informace o schopnostech, zájmech, emotivitě – stabilitě či labilitě, znacích úzkosti, deprese, agresivity, schopnosti racionální korekce emotivity TAT TAT –20 tabulí, vytvořit ke každé povídku –předpoklad – přítomné motivační a emoční podmínky přenáší pacient do odpovědí –osobnost pacienta, aktuální psychický stav Psychologické vyšetřovací metody

8 Rosenzweigův frustrační test Rosenzweigův frustrační test –reaktivita pacienta na situace, kdy je znemožňováno uspokojení některé potřeby –série schématických kreseb, do prázdného pole vyplňuje pacient nejpravděpodobnější typ vlastní reakce Lüsherův barvový test Lüsherův barvový test kresebné techniky kresebné techniky Nedokončené věty Nedokončené věty Psychologické vyšetřovací metody

9 osobnostní dotazníky osobnostní dotazníky –MMPI –CAQ –MCMI –TCI Psychopatologické škály v psychosomatice

10 vnější, objektivní posuzovatel vnější, objektivní posuzovatel sebeposuzování sebeposuzování –úsečka 0-10; 0-100 –verbální škála – popis –dichotomická odpověď ano/ne sociální deziderabilita sociální deziderabilita –problém škál –lidé se chovají a odpovídají tak, jak předpokládají, že se od nich očekává – zkreslení od reality Psychiatrické posuzovací stupnice a dotazníkové metody

11 Psychopatologické škály v psychosomatice úzkost úzkost –Hamiltonova škála úzkosti HAM-A úzkost somatická a psychická, generalizovaná a panická úzkost somatická a psychická, generalizovaná a panická –Zungův SAS, dotazník de Bonisové BATE –škály multidimenzionálních dotazníků – SCL-90; Cornell Index; MMPI,…

12 deprese deprese –Hamiltonova škála deprese HAMD faktor obecné hloubky deprese, bipolární faktor retardované a úzkostně agitované deprese faktor obecné hloubky deprese, bipolární faktor retardované a úzkostně agitované deprese –Zungův SDS, Beckův dotazník, škála MADRS (Montgomery, Asberg) Psychopatologické škály v psychosomatice

13 somatické syndromy somatické syndromy –samostatné škály multidimenzionálních dotazníků –Melzackův dotazník k posuzování bolesti –posuzovací stupnice POPS – především pro ambulantní pacienty –dotazník SCL-90 Psychopatologické škály v psychosomatice

14 škály určené k měření chování, změněného následkem nemoci škály určené k měření chování, změněného následkem nemoci –koncepce chorobného chování (illness behavior) – Illness Behavior Questionnaire IBQ –hypochondrie – Illness Attitude Scale 9 škál – stesky na nemoc, soustředění se na bolest, zdravotní návyky, hypochondrie, tanatofobie, nozofobie, zabývání se vlastním tělem, zážitky z léčení, vliv příznaků 9 škál – stesky na nemoc, soustředění se na bolest, zdravotní návyky, hypochondrie, tanatofobie, nozofobie, zabývání se vlastním tělem, zážitky z léčení, vliv příznaků Psychopatologické škály v psychosomatice

15 měření psychosociální zátěže měření psychosociální zátěže –Sledování životních událostí a okolností –Schedule of Recent Experience SRE (Rahe, Holmes) –Interview for Recent Life Events (Paykel) Psychopatologické škály v psychosomatice

16 měření kvality života měření kvality života –SQUALA –dotazník Světové zdravotnické organizace WHOQOL-BREF WHOQOL-BREF WHOQOL-100 WHOQOL-100 –Amnestic Comparative Self-Assessment ASCA –Performance Status Index PSI Psychopatologické škály v psychosomatice

17 škály k měření např. chování typu A škály k měření např. chování typu A –Bortner Rating Scale –Framingham Type A Scale koncepce nezdolnosti koncepce nezdolnosti –Kobasové dotazník PVS (Křivohlavý) souhra 3 rysů – osobní kontrola, pocit osobní zaangažovanosti ve všedním životě, chápání různých změn jako výzev k dalšímu růstu osobnosti souhra 3 rysů – osobní kontrola, pocit osobní zaangažovanosti ve všedním životě, chápání různých změn jako výzev k dalšímu růstu osobnosti Psychopatologické škály v psychosomatice

18 Psychofyziologické metody sledování elektrodermálních ukazatelů sledování elektrodermálních ukazatelů kardiovaskulárních ukazatelů kardiovaskulárních ukazatelů zevního dýchání zevního dýchání napětí kosterního svalstva napětí kosterního svalstva elektrické aktivity mozku elektrické aktivity mozku zobrazování struktur a funkcí mozku zobrazování struktur a funkcí mozku ….. …..

19 Psychosomatická diferenciální diagnostika psychické poruchy (Dušek, Janík, 1981) psychické poruchy (Dušek, Janík, 1981) –Organické psychické poruchy –Endogenní (funkční) psychické poruchy schizofrenie, endogenní deprese,.. schizofrenie, endogenní deprese,.. –Psychogenní psychické poruchy somatoformní porucha, konverzní porucha, hypochondrická poruchy, panická úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha somatoformní porucha, konverzní porucha, hypochondrická poruchy, panická úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha

20 Specifické rysy psychosomatické dif. diagnostiky stanovení nozologické jednotky je částí komplexního postupu – epikríza stanovení nozologické jednotky je částí komplexního postupu – epikríza dynamický proces probíhající v čase dynamický proces probíhající v čase v průběhu nastávají korekce původních předpokladů v průběhu nastávají korekce původních předpokladů vedle více či méně vyjádřené psychosociální patologie, přítomny i poruchy orgánových regulací (funkční žaludeční dyspepsie s hyperaciditou, dráždivý tračník,..) vedle více či méně vyjádřené psychosociální patologie, přítomny i poruchy orgánových regulací (funkční žaludeční dyspepsie s hyperaciditou, dráždivý tračník,..) i neurotik může závažněji onemocnět !! i neurotik může závažněji onemocnět !! během života nelze vyloučit změnu klinického obrazu během života nelze vyloučit změnu klinického obrazu –ustoupí depresivní příznaky a objeví se funkční dyspepsie, která se transformuje do vředové choroby vztah psychických a somatických dějů se může různit vztah psychických a somatických dějů se může různit

21 Děkuji za pozornost.

22


Stáhnout ppt "Diagnostika psychosomatických onemocnění Hana Přikrylová Kučerová Psychiatrická klinika Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno CEITEC MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google