Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 11. Otevřená ekonomika 2: Mundell-Fleming model a Režimy měnových kurzů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 11. Otevřená ekonomika 2: Mundell-Fleming model a Režimy měnových kurzů."— Transkript prezentace:

1 slide 0 11. Otevřená ekonomika 2: Mundell-Fleming model a Režimy měnových kurzů

2 slide 1 Předmětem přednášky je…  Mundell-Fleming model (IS-LM model pro malou otevřenou ekonomiku)  Příčiny a důsledky rozdílů v úrokových mírach  Fixní x plovoucí měnové kurzy  Odvození křivky AD pro malou otevřenou ekonomiku

3 slide 2 Mundell-Fleming model  Klíčový předpoklad: Malá otevřená ekonomika s dokonalou kapitálovou mobilitou. r = r*  Rovnováha na trhu zboží – křivka IS* : kde e = nominální měnový kurz = zahraniční měna za jednotku domácí měny

4 slide 3 IS* křivka: Rovnováha na trhu zboží IS* křivka je zakreslená pro danou hodnotu r*. Intuice pro sklon: Y e IS*

5 slide 4 LM* křivka: Rovnováha na trhu peněz LM* křivka  je zakreslena pro danou hodnotu r*.  Je vertikální, protože pro danou r*, existuje pouze jedna hodnota Y, která vyrovnává poptávku po penězích s nabídkou peněz bez ohledu na e. Y e LM*

6 slide 5 Rovnováha v Mundell-Fleming modelu Y e LM* IS* Rovnovážný měnový kurz Rovnovážná úroveň důchodu

7 slide 6 Plovoucí & fixní měnové kurzy  V režimu plovoucích měnových kurzů, e se může měnit v závislosti na měnících se ekonomických podmínkách.  Naopak, v režimu fixních měnových kurzů, centrální banka prodává a nakupuje domácí měnu za zahraniční za pevnou cenu.  Následuje, analýza politiky –  nejdříve, v systému plovoucích měnových kurzů  potom, v systému fixních měnových kurzů

8 slide 7 Fiskální politika v režimu plovoucích kurzů Y e Y1Y1 e1e1 e2e2 Pro každou hodnotu e, fiskální expanze zvýší Y, a posune IS* doprava. Důsledek:  e > 0,  Y = 0

9 slide 8 Důsledky pro fiskální politiku  V malé otevřené ekonomice s dokonalou kapitálovou mobilitou, fiskální politika nemůže ovlivnit reálný HDP.  “Vytěsňování”  Uzavřená ekonomika: Fiskální politika vytěsňuje investice, protože zvyšuje úrokovou sazbu.  Malá otevřená ekonomika: Fiskální politika vytěsňuje čisté exporty, protože zhodnocuje měnový kurz.

10 slide 9 Monetární politika v režimu plovoucích kurzů Y e e1e1 Y1Y1 Y2Y2 e2e2 Zvýšení M posune LM* doprava protože Y musí vzrůst aby byla obnovena rovnováha na trhu peněz. Důsledek:  e 0

11 slide 10 Důsledky pro monetární politiku  Monetární politika ovlivňuje výstup přes ovlivnění součástí AD: uzavřená ekonomika:  M  r   I   Y malá otevřená ekonomika :  M  e   NX   Y  Expanzivní měnová politika nezvyšuje světovou AD, pouze posunuje poptávku od zahraniční k domácí produkci. Proto je zvýšení domácího důchodu a zaměstnanosti na úkor ztrát v zahraničí.

12 slide 11 Obchodní politika v režimu plovoucích kurzů Y e e1e1 Y1Y1 e2e2 Pro každou hodnotu e, clo nebo kvóta zvyší NX, a posune křivku IS* doprava. Výsledky:  e > 0,  Y = 0

13 slide 12 Důsledky pro obchodní politiku  Restrikce importu nemohou snížit obchodní deficit.  Dokonce, i když je NX nezměněno, obchodu se uskuteční méně:  Obchodní restrikce snižují import.  Apreciace měnového kurzu snižují export.  Méně obchodu znamená méně “zisků z obchodu”

14 slide 13 Důsledky pro obchodní politiku, pokr.  Importní restrikce na specifickou produkci zachraňují pracovní místa v odvětvích, které vyrábějí tuto produkci, ale zase likvidují pracovní místa v exportních odvětvích.  Proto, importní restrikce nedokáží zvýšit celkovou zaměstnanost.  Dále, importní restrikce vytváří “strukturální změny,” které vytvářejí frikční nezaměstnanost.

15 slide 14 Fixní měnové kurzy  V režimu fixních měnových kurzů, je centrální banka připravena nakupovat či prodávat domácí měnu za zahraniční při předem dané sazbě.  V Mundell-Fleming modelu, centrální banka posune křivku LM* aby udržela e na předem ohlášené míře.  Tento systém fixuje nominální měnový kurz. V dlouhém období, kdy jsou ceny pružné, se reálný měnový kurz může měnit, i když je nominální kurz fixní.

16 slide 15 Fiskální politika v režimu fixních kurzů Y e Y1Y1 e1e1 Under floating rates, a fiscal expansion would raise e. Výsledky:  e = 0,  Y > 0 Y2Y2 To keep e from rising, the central bank must sell domestic currency, which increases M and shifts LM* right. V režimu plovoucích kurzů, je fiskální politika neúčinná při ovlivnění výstupu. V režimu fixních kurzů, je fiskální politika vysoce účinná při ovlivnění výstupu. V režimu plovoucích kurzů, je fiskální politika neúčinná při ovlivnění výstupu. V režimu fixních kurzů, je fiskální politika vysoce účinná při ovlivnění výstupu.

17 slide 16 Monetární politika v režimu fixních kurzů An increase in M would shift LM* right and reduce e. Y e Y1Y1 e1e1 To prevent the fall in e, the central bank must buy domestic currency, which reduces M and shifts LM* back left. Výsledky:  e = 0,  Y = 0 V režimu plovoucích kurzů, monetární politika je vysoce efektivní při ovlivňování výstupu. V režimu fixních kurzů, monetární politika nemůže být využívána k ovlivnění výstupu. V režimu plovoucích kurzů, monetární politika je vysoce efektivní při ovlivňování výstupu. V režimu fixních kurzů, monetární politika nemůže být využívána k ovlivnění výstupu.

18 slide 17 Obchodní politika v režimu fixních kurzů Y e Y1Y1 e1e1 A restriction on imports puts upward pressure on e. Results:  e = 0,  Y > 0 Y2Y2 To keep e from rising, the central bank must sell domestic currency, which increases M and shifts LM* right. V režimu plovoucích kurzů, restrikce importů neovlivní ani Y ani NX. V režimu fixních kurzů, importní restrikce zvýší Y a NX. Ale, tyto zisky přichází na úkor jiných zemí: tato politika pouze přesouvá poptávku od zahraničního k domácímu zboží. V režimu plovoucích kurzů, restrikce importů neovlivní ani Y ani NX. V režimu fixních kurzů, importní restrikce zvýší Y a NX. Ale, tyto zisky přichází na úkor jiných zemí: tato politika pouze přesouvá poptávku od zahraničního k domácímu zboží.

19 slide 18 Shrnutí důsledků politik v Mundell- Fleming modelu Režim měnového kurzu: plovoucífixní dopad na: PolitikaYeNXYe Fiskální expanze0  00 Monetární expanze  000 Restrikce importu0  0  0 

20 slide 19 Diferenciál úrokových měr Dva důvody proč se r může lišit od r*  riziko země: Riziko, že dlužníci z dané země nebudou schopni splatit své dluhy díky politickým či ekonomickým potížím. Věřitelé požadují vyšší úrokovou sazbu, aby si kompenzovali vyšší riziko.  očekávaná změna měnového kurzu: Jestliže se očekává depreciace měnového kurzu země, potom dlužníci musí platit vyšší úrokovou sazbu, aby věřitele kompenzovali za očekávané znehodnocení měnového kurzu..

21 slide 20 Úrokový diferenciál v M-F modelu kde  (“theta”) je riziková prémie a přepokládáme, že je exogenní. Dosadíme výraz pro r do rovnice křivek IS* a LM* :

22 slide 21 Důsledek růstu  IS* se posune doleva, protože    r   I Y e Y1Y1 e1e1 LM* se posune doprava, protože   r   (M/P) d, proto Y musí stoupnout, aby obnovilo rovnováhu na trhu peněz. Výsledky:  e 0 e2e2 Y2Y2

23 slide 22  Snížení e je v souladu s intuicí: Zvýšení rizika země nebo očekávaná depreciace dělá držbu domácí měny méně atraktivní. Pozn: očekávaná depreciace je sebenaplňujícím proroctvím.  Zvýšení Y nastává protože stimulace NX (díky depreciaci) je větší než pokles I (díky růstu r ). Důsledek růstu 

24 slide 23 Proč důchod nemusí růst  Centrální banka se může pokusit zabránit depreciaci pomocí snížení nabídky peněz.  Depreciace může natolik zvýšit cenu importů, že zvýší cenovou hladinu (což by snížilo reálnou nabídku peněz).  Spotřebitelé mohou reagovat na zvýšené riziko držbou většího objemu peněz. Každé z výše uvedeného posune křivku LM* doleva.

25 slide 24 CASE STUDY: Krize mexického pesa

26 slide 25 CASE STUDY: Krize mexického pesa

27 slide 26 Důvody krize  Na počátku 90.- tých let, bylo Mexiko atraktivním místem pro zahraniční investice.  V roce 1994, politický vývoj způsobil růst mexické rizikové prémie (  ):  rolnické povstání v Chiapas  atentát na favorita prezidentských voleb  Další důvod: Fed zvýšil během roku 1994 několikrát americkou úrokovou sazbu k zabránění inflace (  r* > 0)

28 slide 27 Důvody krize  Tyto události spustily tlak na mexické peso.  Mexická centrální banka opakovaně slíbila zahraničním investorům, že nedopustí depreciaci pesa, proto kupovala pesa a prodávala dolary, aby udržela kurz pesa.  Taková politika vyžadovala, aby měla mexická centrální banka dostatek dolarů. Měla je?

29 slide 28 Dolarové rezervy Mexické centrální banky Prosinec 1993 ………………$28 miliard Duben 17, 1994 ………………$17 miliard Prosinec 1, 1994 ……………$ 9 miliard Prosinec 15, 1994 …………$ 7 miliard Prosinec 1993 ………………$28 miliard Duben 17, 1994 ………………$17 miliard Prosinec 1, 1994 ……………$ 9 miliard Prosinec 15, 1994 …………$ 7 miliard V průběhu roku 1994 mexická centrální banka skrývala skutečnost, že jí prudce klesají dolarové rezervy.

30 slide 29  Katastrofa   20. prosinec: Mexico devalvuje peso o 13% (fixuje e na 25 centech namísto 29 centů) ŠOKOVÁNI!  Investoři jsou ŠOKOVÁNI! – vůbec netušili, že Mexiku dochází rezervy.  , investoři se zbavují mexických aktiv a stahují kapitál z Mexika.  22. prosinec: rezervy CB jsou téměř na nule, opouští fixní kurz a ponechává e plavat.  Během týdne, e padá o dalších 30%.

31 slide 30 Záchranný balíček  1995: USA & MMF zprovozňují kreditní linku ve výši $50mld. pro mexickou vládu.  Ta pomohla obnovit důvěru v mexickou ekonomiku a snížila rizikovou prémii.  Po silné recesi roku 1995 se Mexiko vrátilo na růstovou trajektorii.

32 slide 31 CASE STUDY: Asijská krize 1997-98  Problémy v bankovním sektoru nahlodaly důvěru investorů v ekonomiky jihovýchodní Asie.  Riziková prémie a úroková míra rostly.  Ceny akcií se propadly, jak zahraniční investoři prodávali aktiva a stahovali kapitál.  Padající ceny akcií snížily ceny zástav, které banky požadovaly za půjčky, což zvýšilo počty bankrotů a dále umocnilo krizi.  Odliv kapitálu snížil měnový kurz.

33 slide 32 Data o asijské krizi % změna měnového kurzu 7/97-1/98 % změna akciového trhu7/97-1/98 % změna nominálního HDP 1997-98 Indonesia -59.4%-32.6%-16.2% Japan-12.0%-18.2%-4.3% Malaysia-36.4%-43.8%-6.8% Singapore-15.6%-36.0%-0.1% S. Korea-47.5%-21.9%-7.3% Taiwan-14.6%-19.7%n.a. Thailand -48.3% -25.6%-1.2% U.S.n.a.2.7%2.3%

34 slide 33 Plovoucí vs. fixní měnové kurzy Argumenty pro plovoucí kurzy:  Uvolňují monetární politiku pro dosažení jiných cílů (stabilní růst, nízká inflace). Argumenty pro fixní kurzy:  Netrpí nejistotou a volatilitou, což zjednodušuje mezinárodní transakce.  Nutí k disciplíně monetární politiku, čímž brání nadměrnému růstu peněžní zásoby a hyperinflaci.

35 slide 34 Trojúhelník nemožnosti Země nemůže mít současně volné kapitálové toky, nezávislou měnovou politiku a fixní měnový kurz. Země si musí vybrat jednu stranu trojúhelníku a vzdát se protějšího rohu. Volné kapitálové toky Nezávislá měnová politika Fixní měnový kurz Možnost 1 (USA) Možnost 3 (Čína) Možnost 2 (Hong Kong)

36 slide 35 CASE STUDY: Čínská měnová kontroverze  1995-2005: Čína zafixovala svůj měnový kurz na hodnotě 8.28 yuan za dolar, a omezila kapitálové toky.  Mnoho pozorovatelů věřilo, že yuan byl podstatně podhodnocen, protože Čína začala akumulovat vysoké dolarové rezervy.  Producenti z USA si stěžovali, že čínský laciný yuan dává čínským producentům unfair výhodu.  President Bush požadoval, aby Čína přešla na plovoucí kurz; Jiní v USA požadovali cla na čínské zboží.

37 slide 36 CASE STUDY: Čínská měnová kontroverze  Pokud Čína ponechá yuan plavat, může samozřejmě apreciovat.  Ovšem, pokud Čína současně povolí vyšší kapitálovou mobilitu, potom čínští občasné mohou začít přesouvat své úspory do zahraničí.  Takovýto odliv kapitálu by mohl způsobit spíše depreciaci yuanu než jeho apreciaci..

38 slide 37 Mundell-Fleming a křivka AD  Doposud v M-F modelu, P byla fixní.  Nyní: k odvození křivky AD, uvažujme důsledek změny P v M-F modelu.  Zapíšeme nyní M-F rovnici jako: (Dříve byla P fixní, proto jsme mohli psát NX jako funkci e namísto .)

39 slide 38 Y1Y1 Y2Y2 Odvození křivky AD Y  Y P IS* LM*(P 1 ) LM*(P 2 ) AD P1P1 P2P2 Y2Y2 Y1Y1 22 11 Proč má křivka AD negativní sklon: PP  LM posun doleva      NX  Y Y  (M/P) (M/P)

40 slide 39 Z krátkého do dlouhého období LM*(P 1 ) 11 22 Potom vzniká tlak na pokles cen. Časem se P sníží, což způsobí (M/P )     NX  Y Y  P1P1 SRAS 1 Y  Y P IS* AD LRAS LM*(P 2 ) P2P2 SRAS 2

41 slide 40 Velké: mezi malými a otevřenými  Mnoho zemí – např. USA – nejsou ani uzavřené ani malé otevřené.  Velké otevřené ekonomiky jsou mezistupněm mezi uzavřenými a malými otevřenými ekonomikami.  Pokud uvažujeme monetární expanzi:  Jako v uzavřené ekonomice,  M > 0   r   I (ačkoliv ne o tolik)  Jako v malé otevřené ekonomice,  M > 0      NX (ačkoliv ne o tolik)

42 Shrnutí 1. Mundell-Fleming model  IS-LM model pro malou otevřenou ekonomiku.  předpokládá P jako dané.  Ukazuje, jak šoky a politiky mohou ovlivnit důchod a měnový kurz. 2. Fiskální politika  Ovlivňuje důchod v režimu fixních měnových kurzů, ale nikoliv v režimu plovoucích měnových kurzů. slide 41

43 Shrnutí 3. Monetární politika  Ovlivňuje důchod v režimu plovoucích měnových kurzů.  V režimu fixních měnových kurzů není schopna ovlivnit produkt. 4. Úrokový diferenciál  Existuje, pokud investoři požadují rizikovou prémii k držbě aktiv domácí země.  Zvýšení rizikové prémie zvyšuje domácí úrokové sazby a způsobí depreciaci domácí měny. slide 42

44 Shrnutí 5. Fixní vs. plovoucí měnové kurzy  V režimu plovoucích kurzů, monetární politika je použitelná pro jiné cíle, než je udržování stability měnového kurzu.  Fixní měnový kurz snižuje část nejistoty v mezinárodním obchodě. slide 43


Stáhnout ppt "Slide 0 11. Otevřená ekonomika 2: Mundell-Fleming model a Režimy měnových kurzů."

Podobné prezentace


Reklamy Google