Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní dějiny Ladislav Vojáček Instituty středověkého soukromého práva /s příklady z českého práva/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní dějiny Ladislav Vojáček Instituty středověkého soukromého práva /s příklady z českého práva/"— Transkript prezentace:

1 Právní dějiny Ladislav Vojáček Instituty středověkého soukromého práva /s příklady z českého práva/

2 Soukromé právo středověké právní řády členění na soukromé a veřejné právo neznaly středověké právní řády členění na soukromé a veřejné právo neznaly nejednotné vymezení nejednotné vymezení Ulpianus: = to, co se vztahuje k osobámUlpianus: = to, co se vztahuje k osobám = právní vztahy, v nichž jsou subjekty v rovném postavení= právní vztahy, v nichž jsou subjekty v rovném postavení práva osob, věcné právo, závazkové právo, dědické právo práva osob, věcné právo, závazkové právo, dědické právo

3 Vybrané instituty středověkého a raně novověkého práva: 1. Obecné pojmy 2. Rodinné právo 3. Věcná práva 4. Dědické právo 5. Obligační právo

4 Vybrané instituty soukromého práva právní subjektivita právní subjektivita objekty práv objekty práv právní (a protiprávní) úkony právní (a protiprávní) úkony křesťanské manželství a s ním souvisící instituty křesťanské manželství a s ním souvisící instituty rodinný nedíl a s ním souvisící instituty rodinný nedíl a s ním souvisící instituty „vlastnictví“ a další věcná práva „vlastnictví“ a další věcná práva závazky závazky ručení za závazky ručení za závazky pořizování pro případ smrti pořizování pro případ smrti

5 Subjekty práv (osoby) fyzické osoby fyzické osoby právnické osoby právnické osoby korporace korporace nadace nadace

6 Právní subjektivita způsobilost k právům a povinnostem způsobilost k právům a povinnostem způsobilost k právnímu a protiprávnímu jednání způsobilost k právnímu a protiprávnímu jednání

7 Omezení právní způsobilosti věk věk zdravotní stav zdravotní stav marnotratnost marnotratnost pohlaví pohlaví rodinný stav rodinný stav občanská čest občanská čest náboženství náboženství státní příslušnost státní příslušnost povolání povolání příslušnost k různým společenským vrstvám příslušnost k různým společenským vrstvám

8

9 Objekty práv movitosti a nemovitosti movitosti a nemovitosti věci dělitelné a nedělitelné (fyzicky, právně) věci dělitelné a nedělitelné (fyzicky, právně) spotřebitelné, nespotřebitelné a opotřebitelné spotřebitelné, nespotřebitelné a opotřebitelné zastupitelné a nezastupitelné zastupitelné a nezastupitelné ocenitelné a neocenitelné ocenitelné a neocenitelné obchodovatelné a neobchodovatelné obchodovatelné a neobchodovatelné hlavní věc a příslušenství hlavní věc a příslušenství skupinu věcí bez pána skupinu věcí bez pána plody plody hromadné věci hromadné věci později také + věci jednoduché a složené později také + věci jednoduché a složené + věci přítomné a budoucí

10 Právní skutečnosti jednání jednání právem povolené právní úkony právem povolené právní úkony právem nedovolené protiprávní činy právem nedovolené protiprávní činy skutečnosti, při nichž lidská vůle absentuje nebo není relevantní skutečnosti, při nichž lidská vůle absentuje nebo není relevantní

11 Právní úkony formální a bezforemné formální a bezforemné jednostranné a dvoustranné jednostranné a dvoustranné lukrativní a onerózní lukrativní a onerózní inter vivos a mortis causa inter vivos a mortis causa

12 Protiprávní úkony - delikty proti osobě = násilné činy - veřejnoprávní delikty (crimina) a soukromoprávní delikty (= 19. století)

13 Sankce a) za útoky proti osobám: a) za útoky proti osobám: zpočátku krevní msta (neomezená, pak uplatňování principu odvety) zpočátku krevní msta (neomezená, pak uplatňování principu odvety) výkupné (compositio, homagium) výkupné (compositio, homagium) b) když stát stíhal porušení práva a pořádku jako takového: b) když stát stíhal porušení práva a pořádku jako takového: pokuta pokuta trest ztráty majetku (= alternativa k trestu smrti i samostatný trest) trest ztráty majetku (= alternativa k trestu smrti i samostatný trest) trest smrti trest smrti

14 Základní instituty manželského práva Zasnoubení Zasnoubení = vzájemný slib, že v budoucnosti uzavřou manželství Manželství Manželství = trvalé a úplné společenství života mezi mužem a ženou

15 Křesťanské manželství a s ním souvisící instituty svátost, monogamie a nerozlučitelnost manželské překážky zvláštní majetková práva žen: věno + obvěnění + jitřní dar nemanželské děti sirotci rodinný nedíl

16 Lichnice: vdovské věno královny Žofie (1414)

17 Rodinný nedíl = rodinné majetkové společenství otcovský, bratrský, strýcovský nedíl vystoupení – pak právo ssutí (retrakt) ) odúmrť (KČ 1497, MM 1587) spolek (unio, hromada)

18 Příbuzenství a švagrovství pokrevní pokrevní mužské, též agnátskémužské, též agnátské ženské, též kognátskéženské, též kognátské - určování stupně příbuzenství adopční adopční duchovní duchovní + švagrovství

19 „Vlastnictví“ a další věcná práva movitosti a nemovitosti „dědictvie“ dědičné (zpupné), manské (lenní), nesvobodné (emphyteusis) dělené vlastnictví vlastnictví půdy ve městech církevní vlastnictví půdy nesvobodná držba věcná práva k cizím věcem

20 Nabývání vlastnictví a) derivativně - kauza + odevzdání do vlastnictví - uvedení do držby (= statuce nebo aprehenze) b) originálně

21 Věcná práva k cizím věcem = právo omezeným způsobem nakládat s cizí věcí s oprávněními i vůči třetím osobám právo kobylího pole omezení vlastníků, např. v zájmu efektivního hospodaření s pitnou vodou holé neboli komorní platy

22 Královské regály horní (urbura + předkupní právo) horní (urbura + předkupní právo) mincovní mincovní solní solní

23 Obligační právo Limity rozvoje propojení rodinněprávních a věcných práv a s tím spojené kolektivní vlastnictví propojení rodinněprávních a věcných práv a s tím spojené kolektivní vlastnictví naturální forma hospodaření naturální forma hospodaření

24 Důvody vzniku obligace (závazku, dluhu) delikt delikt smlouva smlouva

25 Závazky = dvou nebo vícestranné právní vztahy, zakládající vzájemná práva a povinnosti smluvních stran naturální směna (později označovaná frajmark)naturální směna (později označovaná frajmark) kupní smlouvakupní smlouva litkup litkup darování (dání, vzdání)darování (dání, vzdání) zápůjčka – pozdě a málo („nummus non parit nummus“)zápůjčka – pozdě a málo („nummus non parit nummus“)

26 Ručení za závazky subsidiární právní vztah osobní ručení osobní svobodou a ctí ležení (vyvolávání rukojmí - lání pro dluhy – braní v křesťanech i židech) vězení pro dluhy majetkem rukojemství věcné ručení zástavní držba hypotéka (od 16. století)

27 Pořizování pro případ smrti (kšaftování) limitující faktory rodinný nedíl )právo odúmrti (v KČ 1497, v MM 1587) fingovaný zápis do zemských desek bez místa s místem dědění v městském právu rozvinutější


Stáhnout ppt "Právní dějiny Ladislav Vojáček Instituty středověkého soukromého práva /s příklady z českého práva/"

Podobné prezentace


Reklamy Google