Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České právní dějiny Ladislav Vojáček I. - 02. Právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České právní dějiny Ladislav Vojáček I. - 02. Právo."— Transkript prezentace:

1 České právní dějiny Ladislav Vojáček I. - 02. Právo

2 Vývoj systému českého práva 1. právo ranného středověku a doby feudální rozdrobenosti v zásadě jednotné obsahem časti privilegia úzce propojené s církví a náboženstvím místní partikularismus /právní obyčeje a panovnické zákony/ 2. právo stavovské monarchie stavovský partikularismus /rozmanité prameny práva/

3 Systém práva stavovské monarchie Obecné právo: právo zemské zemské desky Partikulární práva: městská práva pozemkově vrchnostenská práva kanonické právo („cizí“) horní právo lenní právo viničné (horenské) právo

4 Prameny práva druhy pramenů práva druhy pramenů práva právní obyčejeprávní obyčeje normativní právní aktynormativní právní akty panovnické zákony panovnické zákony sněmovní usnesení sněmovní usnesení (kodifikace) (kodifikace) jiné obecně závazné akty jiné obecně závazné akty soudní nálezy s obecnou závaznostísoudní nálezy s obecnou závazností právní knihy právní knihy

5 Právo Velké Moravy obyčejové obyčejové nepřímé zprávy o právotvorné činnosti panovníka (zákonech) nepřímé zprávy o právotvorné činnosti panovníka (zákonech) právní památky cizího původu právní památky cizího původu

6 Právní památky 1. Zakon sudnyj ljudem 2. překlad byzantského nomokanonu do staroslověnštiny (Synagogae) 3. Metodějova (Anonymní) homilie 4. z Říma importovaná Collectio canorum 5. penitenciál Zápovědi svatých otců

7 Panovnické zákony Boleslavovy výsady 992 Boleslavovy výsady 992 Dekreta Břetislavova 1039 Dekreta Břetislavova 1039 Vratislavova a Soběslavova práva pro pražské Němce (2. pol. 11. a 2. pol. 12. st.) Vratislavova a Soběslavova práva pro pražské Němce (2. pol. 11. a 2. pol. 12. st.) Statuta Konrádova (Statuta ducis Ottonis; konec 12. st.) Statuta Konrádova (Statuta ducis Ottonis; konec 12. st.) doplnění a modifikace obyčejových noremdoplnění a modifikace obyčejových norem církevní vlivcírkevní vliv často privilegiačasto privilegia

8 Zemské právo právní obyčeje + obecné nálezy + sněmovní usnesení právní obyčeje + obecné nálezy + sněmovní usnesení Maiestas Carolina (1355; Codex Carolinus) Maiestas Carolina (1355; Codex Carolinus) právní knihy právní knihy landfrýdy landfrýdy Vladislavská zemská zřízení (1500 ) Vladislavská zemská zřízení (1500 ) Práva a zřízení markrabství Moravského (1545) Práva a zřízení markrabství Moravského (1545)

9 Právní knihy a) Rožmberská právní kniha (zač. 14. st.) + Ordo iudicii terrae + Řád práva zemského + Práva zemská česká (Ondřej z Dubé) + O právech, súdiech a dskách země české knihy devatery (Všehrd) b) Tovačovská kniha (konec 15. st.) + Drnovská kniha + O právu našem c) Zhořelecká právní kniha

10 Vladislavská zemská zřízení Zůstání prešpurské (1499) Zůstání prešpurské (1499) Albrecht Rendl z Oušavy Albrecht Rendl z Oušavy další redakce 1530, 1549, 1564 další redakce 1530, 1549, 1564 doplňky: doplňky: Svatováclavská smlouva (1517)Svatováclavská smlouva (1517) Smlouva o ručnicíchSmlouva o ručnicích Smlouva o hory a kovySmlouva o hory a kovy O mezích, hranicích, soudu a rozepři mezníO mezích, hranicích, soudu a rozepři mezní

11 Městská práva privilegium + statuty privilegium + statuty dolnoněmecké (magdeburské, saské) právo + hornoněmecké (norimberské, švábské) právo dolnoněmecké (magdeburské, saské) právo + hornoněmecké (norimberské, švábské) právo Eike von RepkowEike von Repkow mateřská práva + dceřinná práva + vrchní práva mateřská práva + dceřinná práva + vrchní práva právní knihy právní knihy Kniha písaře Jana (Schöppenbuch; 14. st.) kodifikace Knihy práv městských (Brikcí Kouřimský z Liczka, 1534) Koldínův zákoník (Pavel Kristián z Koldína; 1579)

12 Koldínův zákoník uspořádaný a přehledný využití římskoprávního vzdělání opíral o zemské právo a využíval sněmovních usnesení Krátká summa (1581) v litoměřické oblasti od roku 1610, na Moravě 1697

13 Horní právo horní regál horní regál privilegia privilegia Ius regale montanorum (1300 – 1305; Gozzius z Orvieta) Ius regale montanorum (1300 – 1305; Gozzius z Orvieta) jihlavsko-kutnohorské právo jáchymovské (německé) právo (od 16. století) jáchymovské (německé) právo (od 16. století) Narovnání o hory a kovy (1534) Narovnání o hory a kovy (1534)

14 Lenní právo nejdříve výsluhy (beneficia) léno = dědičnost přínos k udržení soudržnosti státu feuda intra curtem + feuda extra curtem dvorský soud + dvorské desky hejtmanství lén německých

15 Vybrané instituty středověkého práva Instituty soukromého práva Instituty soukromého práva právní subjektivita, křesťanské manželství a s ním souvisící instituty, rodinný nedíl a s ním souvisící instituty, „vlastnictví“ a další věcná práva; závazky; ručení za závazky; pořizování pro případ smrtiprávní subjektivita, křesťanské manželství a s ním souvisící instituty, rodinný nedíl a s ním souvisící instituty, „vlastnictví“ a další věcná práva; závazky; ručení za závazky; pořizování pro případ smrti Principy a instituty trestního práva Principy a instituty trestního práva některé typické deliktyněkteré typické delikty Úprava soudního řízení Úprava soudního řízení

16 Právní subjektivita fyzických osob způsobilost k právům a povinnostem + způsobilost k právním úkonům osobní svoboda, stavovská příslušnost, ženské pohlaví další důvody omezení způsobilosti k právním úkonům: věk, nepříčetnost; snížení cti

17 Křesťanské manželství a s ním souvisící instituty svátost, monogamie a nerozlučitelnost zvláštní majetková práva žen: věno + obvěnění + jitřní dar nemanželské děti sirotci rodinný nedíl

18 Rodinný nedíl = rodinné majetkové společenství otcovský, bratrský, strýcovský nedíl vystoupení – pak právo ssutí (retrakt) ) odúmrť (KČ 1497, MM 1587) spolek (unio, hromada)

19 „Vlastnictví“ a další věcná práva movitosti a nemovitosti „dědictvie“ dědičné (zpupné), manské (lenní), nesvobodné (emphyteusis) dělené vlastnictví vlastnictví půdy ve městech církevní vlastnictví půdy nesvobodná držba věcná práva k cizím věcem

20 Věcná práva k cizím věcem právo kobylího pole omezení vlastníků, např. v zájmu efektivního hospodaření s pitnou vodou holé neboli komorní platy

21 Závazky naturální směna (později označovaná frajmark) naturální směna (později označovaná frajmark) kupní smlouva kupní smlouva litkuplitkup darování (dání, vzdání) darování (dání, vzdání) zápůjčka – pozdě a málo („nummus non parit nummus“) zápůjčka – pozdě a málo („nummus non parit nummus“)

22 Ručení za závazky osobní ručení osobní svobodou a ctí ležení (vyvolávání rukojmí - lání pro dluhy – braní v křesťanech i židech) vězení pro dluhy majetkem rukojemství věcné ručení zástavní držba hypotéka (od 16. století)

23 (kšaftování) Pořizování pro případ smrti (kšaftování) limitující faktory rodinný nedíl )právo odúmrti (v KČ 1497, v MM 1587) fingovaný zápis do zemských desek bez místa s místem dědění v městském právu rozvinutější

24 Principy středověkého trestního práva svémoc – trestání ex offo (delikt výboje a moci) svémoc – trestání ex offo (delikt výboje a moci) podmínky trestnosti podmínky trestnosti postupně zavinění + trestnost pokusu (někde i úmyslu) + nutná obrana + polehčující a přitěžující okolnostipostupně zavinění + trestnost pokusu (někde i úmyslu) + nutná obrana + polehčující a přitěžující okolnosti tresty tresty psání psání

25 Tresty a trestání zpočátku i kolektivní trestání zpočátku i kolektivní trestání symboličnost v trestech symboličnost v trestech prvek odplaty prvek odplaty veřejná potupa veřejná potupa kruté, často trest smrti kruté, často trest smrti druhy trestů podle Koldína: druhy trestů podle Koldína: trest smrti, majetkové tresty, ztráta cti, vypovězení a dočasné nebo doživotní vězenítrest smrti, majetkové tresty, ztráta cti, vypovězení a dočasné nebo doživotní vězení

26 Typické delikty delikty proti státu delikty proti státu crimen laese Maiestatis, služba proti vlastní zemi, loupež, delikty úředníků a soudců ad.crimen laese Maiestatis, služba proti vlastní zemi, loupež, delikty úředníků a soudců ad. proti náboženství proti náboženství kacířství, rouhání, čarodějnictví, bigamie, znásilnění, kuplířství ad.kacířství, rouhání, čarodějnictví, bigamie, znásilnění, kuplířství ad. proti majetku proti majetku delikt moci, pych, faleš, vzpoura, krádež ad.delikt moci, pych, faleš, vzpoura, krádež ad. proti osobní integritě jednotlivce proti osobní integritě jednotlivce vražda, zabití, ujma na zdraví, urážka na cti ad.vražda, zabití, ujma na zdraví, urážka na cti ad.

27 Soudní řízení řízení o majetkových a trestních věcech řízení o majetkových a trestních věcech řízení před českým zemským soudem řízení před českým zemským soudem půhon + líčení pře (přelíčení) + exekucepůhon + líčení pře (přelíčení) + exekuce obžalovací princip + ústní a veřejnéobžalovací princip + ústní a veřejné iracionální důkazní prostředky iracionální důkazní prostředky boží soudy (ordály) + procesní přísahy + torturaboží soudy (ordály) + procesní přísahy + tortura smolné knihy smolné knihy


Stáhnout ppt "České právní dějiny Ladislav Vojáček I. - 02. Právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google