Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška z římského práva Zimní semestr Mgr.Petr Dostalík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška z římského práva Zimní semestr Mgr.Petr Dostalík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Přednáška z římského práva Zimní semestr Mgr.Petr Dostalík, Ph.D.
Právnické osoby Přednáška z římského práva Zimní semestr Mgr.Petr Dostalík, Ph.D.

2 Právnická osoba Potřeby společenské života vyžadují
Samostatná sdružení osob Nebo majetku Která nejsou závislá na fyzické osobě S vlastní právní existencí Persona vice fungitur

3 Právnické osoby Korporace (sdružení osob) Nadace (sdružení majetku)
Hereditas iacens (pozůstalost, než ji nabude dědic)

4 Korporace Již v nejstarším právu římském Sdružení fyzických osob
Právně dovolený a možný účel Organizovány podle stanov Vedle jednotlivých členů vzniká samostatný subjekt právní

5 Korporace Vlastní závazky a práva odlišné od práv jejích členů
Změna ve členech nemá vliv na trvání korporace I kdyby se všichni vyměnili korporace je stejná Existence vlastních orgánů, které jednají jménem korporace

6 Korporace Může mít závazky vůči členům a naopak

7 Korporace x societas Má subjektivitu Závazky odlišné od závazků členů
Nezaniká smrtí člena Mohou existovat závazky mezi členem a korporací Nemusí vykonávat práci pro korporaci Nemá subjektivitu Společníci zavazují sami sebe Osobní vazba společníka na společnost Zaniká smrtí Musí vykonávat práci pro společnost

8 Korporace Veřejné Stát Obce městské i venkovské Soukromé Spolky

9 Stát Populus Romanus, respublica, civitas Romana, aerarium
Od nejstarších dob subjektivita Výsadní postavení – vynětí ze soukromého práva Majetkové poměry upraveny zvláštními veřejnoprávními předpisy

10 Stát Věci, které náleží státu (státní půda) jsou res extra commercium
Platí odlišné právní předpisy Principát Aerarium římská státní pokladna – správa senátu Fiscus veřejnoprávní majetek císaře (z veřejných příjmů)

11 Fiscus V oboru práv majetkových platilo právo soukromé – odvozeno od osoby principa Pivilegované postavení Dědické právo Zajištění pohledávek (zástavy) Promlčení

12 Obce Městské i venkovské Městské a obecní pokladny

13 Spolky Universitates, collegia, sodalicia Vznik – dle zák. XII desek
Seskupení alespoň tří osob podle stanov Tres faciunt collegium Stanovy nesmí obsahovat nic nedovoleného nebo nemravného Není třeba úředního povolení

14 Druhy spolků Různé sbory kněžské Cechy řemeslnické
Spolky notářské (sc. písaři) Pohřební bratrstva Spolky sportovní (fanoušci koňských závodů)

15 Omezení svobody sdružování
Přelom letopočtu Lex Iulia de collegiis (navrh. Caesar) Spolek vzniká (až na výjimky) schválením stanov principem Neschválené spolky nejsou korporacemi

16 Právní úprava korporací
Ke vzniku tři členové, k trvání stačí jeden Stanovy určují uspořádání spolku Zvláštní výkonný orgán Valná hromada všech členů Stejná způsobilost k právům jako osoby fyzické Omezeny v dědické způsobilosti

17 Právní úprava korporací
Způsobilost k právům – jednají orgány zřízené podle stanov Jedná se ovšem o zastoupení nepřímé Nemá deliktní způsobilost Nemá vlastní vůli Odpovídají její členové Vydává pouze to, čím se na základě deliktu obohatila

18 Zánik korporací Veřejné – podle norem práva veřejného Soukromé
Pozbytí posledního člena Usnesením orgánu určeného ve stanovách Rozpuštěny státní mocí Jednání v rozporu se stanovami

19 Zánik korporací Nakládání s majetkem zaniklé korporace Podle stanov
Podle rozhodnutí příslušného orgánu Popř. připadá státu Rozdělení majetku mezi členy spolku

20 Nadace Universitates bonorum
Podstatu tvoří majetek Institut práva poklasického Klasická doba – chtěl-li někdo věnovat majetek, musel jej věnovat korporaci s příkazem, jak s ním nakládat Fiduciární nadace

21 Nadace Subjektivita uznána až za pozdního císařství
Pouze pro náboženské a humanitární účely Tzv. nadace piae causae Kostely, sirotčince, nemocnice, chudobince Pod dozorem biskupa Zřízeny sepsáním nadační listiny Účel nadace, správa a způsob, jakým má výt majetk spravován

22 Nadace Subjektivitu získá okamžikem, kdy biskup schválí nadační listinu Nadace má (x od korporace) plnou dědickou způsobilost Právnické osoby v dnešním smyslu (univerzity, družstva) a nadace za světským účelem se objevují až v právu pandektním.


Stáhnout ppt "Přednáška z římského práva Zimní semestr Mgr.Petr Dostalík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google