Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patofyziologie ledvin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patofyziologie ledvin"— Transkript prezentace:

1 Patofyziologie ledvin

2 Stavba a funkce ledviny
Nefron Glomerulus Tubuly Filtrace, sekrece, resorpce

3 Jednotlivé typy tubulů
Proximální stočený kanálek Distální stočený kanálek Sběrací kanálek Ascendentní tenká část Henleovy kličky Ascendentní tlustá část Henleovy kličky

4 Nefron a jeho cévní zásobní

5 Funkce ledvin Udržování iontové rovnováhy
Udržování acidobazické rovnováhy (pH) Udržování objemu tělesných tekutin Vylučování odpadních látek metabolismu Regulace krevního tlaku Produkce hormonů a metabolitů (erytropoetin, vit. D3)

6 Bowmanovo pouzdro

7

8 Autoregulce průtoku a GRF
Průtok, l/min 1.5 1.0 0.5 Ledvina je schopna regulovat průtok krve a filtrační tlak v glomerulu při velkém rozsahu systémového krevního tlaku. Průtok krve ledvinou GFR Arteriální krevní tlak, mm Hg

9 Tubulární resorpce a sekrece
Různé druhy transportních mechanismů Aktivní transport Na Pasivní transport voda urea Kotransport Glc

10 Henleova klička Vytváří ve dřeni koncentrační gradient solutů
Součinnost s cévním zásobením Vysoká koncentrace solutů se využije k finální úpravě koncentrace moči (ADH)

11 RAAS Renin Angiotensin Aldosteron

12 Nemoci ledvin Glomerulonefritidy Imunitní mechanismy Klinické projevy
Ag-ab Ag Ab Klinické projevy Nefrotický sy (proteinurie, hypertenze, hyperlipidemie, edémy) Nefritický sy (hematurie, slabá proteinurie,oligurie)

13 Tubulointersticiální nemoci
Pyelonefritidy Ascendentní Descendentní (hematogenní) Intersticiální nefritis Toxiny Léky (nesteroidní antiflogistika, analgetika)

14 Renovaskulární nemoci
Nefroskleróza – forma arteriolosklerózy vyvolaná hypertenzí v glomerulech

15 urolithiáza Koncentrace složek konkrementů v moči Krystalizační jádro
Krystalizace – změna koncentrace, změna pH

16 Selhání ledvin -příčiny
Prerenální Renální Postrenální

17 Akutní selhání ledvin Toxické nefropatie, pyelonefritidy, ischemie
Oligurie Polyurie

18 Chronické selhání ledvin
Postupný úbytek ledvinného parenchymu – nefronů Velká funkční rezerva ledvin

19 Dialýza, transplantace

20 Stanovení GFR Endogenní látky s konstantní koncentrací v plazmě.
Plazmatická koncentrace Clearance Exogenně podané látky, jejich koncentrace v plazmě postupně během vyšetření klesá.

21 Ledvinná clearance látky x
Objem plazmy úplně očištěný za jednotku času od látky x. Rozměr: objem/čas [ml/s] Příklady: GFR ≈ clearance pouze filtrované látky Perfúze ≈ clearance filtrované a zároveň secernované látky (PAHA)

22 Odhad GFR na základě plazmatické koncentrace látek
Závislost mezi plazmatickou koncentrací a GFR je hyperbolická „Okrajové“ části křivky jsou málo informativní Lépe použít vyšetření clearance, které je přesnější a má větší vypovídací hodnotu

23

24 Kreatinin vzniká ve svalech neenzymovou dehydratací kreatinu
při průchodu ledvinou je z 90% filtrován, z 10% secernován do moči tubuly koncentrace kreatininu v séru je přímo úměrná svalové hmotě organizmu ( a tedy nepřímo závislá na věku a pohlaví) intraindividuální kolísání nepřesahuje 10-15%, hladiny se zvyšují až při omezení GFR pod 50% ↑ hladiny - po fyzické námaze, při příjmu exogenního kreatininu (maso, masné výrobky)

25 Hodnocení Ckr Ohled na správné a přesné stanovení S – kreatininu (Jaffého reakce - Jaffé pozit. chromogeny - i glu, aceton) podíl kreatininu vylučovaného tubuly (zvyšuje se při poklesu počtu fungujících nefronů - tzn. čím menší GFR, tím méně přesné stanovení pomocí Ckr) problém s kvantitativním sběrem moči ( nedostatečná spolupráce - děti, refluxy, staří nemocní..) velikost tělesného povrchu (korekce na stand. 1.73m2- nemusí odstranit diskrepanci 25-letý atlet x 60-letý obézní muž

26 Cystatin C protein z cystatinové superrodiny (120 AK)
vylučován většinou buněk jako inhibitor cysteinových proteáz filtrován do primární moči a poté resorbován proximálním tubulem, kde je degradován. z koncentrace v séru je přímo odhadována GFR

27 Clearance

28 Clearance Platí - rychlost toku (produkce) moči je tolikrát menší proti rychlosti toku (tvorbě) glom. filtrátu, kolikrát je látka ve výsledné moči koncentrovanější proti filtrátu

29 Stanovení GFR clearance látky, která se jen filtruje a není v tubulech resobrována nebo naopak secernována inulin (analog : polyfruktosan S -Inutest) 99mTc-DTPA (diethylentriaminopentaoctová kyselina) 131I-Iothalamát kreatinin (též tubulární sekrece - 10%)

30 pro muže let (u žen x 0.85)

31 Měření glomerulární filtrace bez nutnosti sběru moči
i.v. aplikace látky vylučované jen glomerul. filtrací a měření plazmatické koncentrace v odpovídajících časových intervalech koncentrace v plazmě klesají podle exponenciální závislosti naneseme-li hodnoty na semilogaritmický papír, dostaneme přímku, ze které můžeme odečíst hodnotu tzv. biologického poločasu (t1/2) t1/2 udává, za jakou dobu klesne koncentrace v plazmě na polovinu výchozí hodnoty (P0)

32

33 Inulinová clearance Klasické vyšetření na podkladě plazmatické clearance (není-li možný přesný sběr moči) hodnota, kterou lze vyšetřit pouze na podkladě kinetiky sledované látky v extracelulární tekutině jestliže je látka z organizmu vylučována pouze glomerulání filtrací, pak rychlost poklesu jejích plazmatických koncentrací (po předchozí i.v. aplikaci) je určována touto renální funkcí

34 Hodnotu GFR vypočteme D množství aplikované látky (g)
P0 zjišťujeme jako extrapolovanou hodnotu koncentrace v čase, kdy látka byla injikována t1/2 vypočteme


Stáhnout ppt "Patofyziologie ledvin"

Podobné prezentace


Reklamy Google