Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pediatrická radiologie. Zobrazovací metody Rtg vyšetření Rtg vyšetření Kontrastní látky Kontrastní látky Sonografie Sonografie CT CT MR MR Angiografie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pediatrická radiologie. Zobrazovací metody Rtg vyšetření Rtg vyšetření Kontrastní látky Kontrastní látky Sonografie Sonografie CT CT MR MR Angiografie."— Transkript prezentace:

1 Pediatrická radiologie

2 Zobrazovací metody Rtg vyšetření Rtg vyšetření Kontrastní látky Kontrastní látky Sonografie Sonografie CT CT MR MR Angiografie Angiografie

3 GIT Atrezie jícnu 1:2500-3000 1:2500-3000 chybění jícnu, příp. vazivový pruh, v 90% kombinace s ezofagotracheální píštělí chybění jícnu, příp. vazivový pruh, v 90% kombinace s ezofagotracheální píštělí typy atrezi dle Vogta- větš. atresie typu IIIb-píštěl mezi tracheou a jícnem, jícen slepě končí typy atrezi dle Vogta- větš. atresie typu IIIb-píštěl mezi tracheou a jícnem, jícen slepě končí KO: nápadné slinění, kašel, dyspnoe, vzedmuté břicho KO: nápadné slinění, kašel, dyspnoe, vzedmuté břicho komplikace- aspirační pneumonie, atelektázy komplikace- aspirační pneumonie, atelektázy 0,5 ml vodní KL nazogastrickou sondou do orálního pahýlu jícnu 0,5 ml vodní KL nazogastrickou sondou do orálního pahýlu jícnu

4

5 GIT Hypertrofická pylorostenoza 3:1000, projev od 3. týdne, 3-5x častější u chlapců 3:1000, projev od 3. týdne, 3-5x častější u chlapců Hypertrofie svalstva pyloru a aborální části antra žaludku Hypertrofie svalstva pyloru a aborální části antra žaludku KO: zvracení obloukem- zvratky bez žluče, viditelná peristaltika žaludku v nadbřišku, dehydratace, metabolická alkaloza KO: zvracení obloukem- zvratky bez žluče, viditelná peristaltika žaludku v nadbřišku, dehydratace, metabolická alkaloza Dg- UZ- šíře sval.vrstvy stěny pyloru 3mm a více, příčně zevní průměr více jak 15mm, pylorus delší než 18mm. Dg- UZ- šíře sval.vrstvy stěny pyloru 3mm a více, příčně zevní průměr více jak 15mm, pylorus delší než 18mm. KL- zúžený pylorický kanál, svalový tumor tvoří oblou impresi na antru žaludku- příznak hříbku KL- zúžený pylorický kanál, svalový tumor tvoří oblou impresi na antru žaludku- příznak hříbku Ter- myotomie Ter- myotomie

6

7

8 GIT Anorektální malformace- atrezie Anorektální malformace- atrezie Dle délky atretického úseku dělení na nízkou, intermediární(15-25 mm) a vysokou Dle délky atretického úseku dělení na nízkou, intermediární(15-25 mm) a vysokou Píštěl mezi rektem a moč. cestami, povrchem perinea, vaginou Píštěl mezi rektem a moč. cestami, povrchem perinea, vaginou UZ- zobrazení slepého vaku UZ- zobrazení slepého vaku Nativ břicha- plynová náplň rekta v bočné projekci informuje orient. O délce atretického úseku Nativ břicha- plynová náplň rekta v bočné projekci informuje orient. O délce atretického úseku Fistulografie Fistulografie

9

10 Atresie duodena příznak double bubble- příznak double bubble- 2 hladinky při zobrazení 2 hladinky při zobrazení žaludku a duodena, zbytek žaludku a duodena, zbytek střeva je bez vzduchu střeva je bez vzduchu

11 GIT Mekoniový ileus U 10% dětí s cystickou fibrozou pankreatu- zvýšená viskozita sekretů mukozních žláz a snížená resorpce intestinálních sekretů při deficitu pankreatických enzymů U 10% dětí s cystickou fibrozou pankreatu- zvýšená viskozita sekretů mukozních žláz a snížená resorpce intestinálních sekretů při deficitu pankreatických enzymů Zahuštěná, abnormálně přilnavá smolka Zahuštěná, abnormálně přilnavá smolka Rtg- dilatace kliček bez typických hladinek- „suchý ileu“ Rtg- dilatace kliček bez typických hladinek- „suchý ileu“ Mikrokolon Mikrokolon Dg: mekoniový test- zvýšený obsah albuminu v mekoniu + potní test- zvýšený obsah NaCl v potu Dg: mekoniový test- zvýšený obsah albuminu v mekoniu + potní test- zvýšený obsah NaCl v potu

12

13 GIT Syndrom mekoniové zátky U zralých dětí U zralých dětí Zátka uložena nejč. v rektosigmoideu Zátka uložena nejč. v rektosigmoideu Subileozní až ileozní stav, hladinky Subileozní až ileozní stav, hladinky Irigo- okrouhlý defekt v kontr. Náplni tračníku, rozdíl od mek.ileu- je oddělený od střevní stěny Irigo- okrouhlý defekt v kontr. Náplni tračníku, rozdíl od mek.ileu- je oddělený od střevní stěny Ter:-rektální nálev hyperosmolární ionické KL- osmotický průjem Ter:-rektální nálev hyperosmolární ionické KL- osmotický průjem

14

15 GIT M.Hirschsprung- megacolon congenitum aganglioza- úplné chybění ggl. bu myenter. i submukozního plexu aganglioza- úplné chybění ggl. bu myenter. i submukozního plexu aganglion. úsek kontrahován, orálně dilatace aganglion. úsek kontrahován, orálně dilatace vždy postiženo rektum vždy postiženo rektum rektosigmoideální index menší 1 rektosigmoideální index menší 1 rtg- subileozní až ileozní stav rtg- subileozní až ileozní stav irigo- zúžení aganglion. úseku irigo- zúžení aganglion. úseku

16

17 GIT Torze žaludku organoaxiální torze u dětí do 1 R- otočení kolem osy kardie-pylorus, velká křivina ventrálně a kraniálně organoaxiální torze u dětí do 1 R- otočení kolem osy kardie-pylorus, velká křivina ventrálně a kraniálně žaludeční bublina zvětšená, zdvojená, 2 hladiny tekutiny – ve fundu, v antru žaludeční bublina zvětšená, zdvojená, 2 hladiny tekutiny – ve fundu, v antru

18

19 GIT Invaginace vsunutí jednoho střevního úseku s mesenteriem do sousedního vsunutí jednoho střevního úseku s mesenteriem do sousedního častější u chlapců, mezi 4M a 4R častější u chlapců, mezi 4M a 4R většinou idiopatické většinou idiopatické 5% příčina známá- Meckelův divertikl, polyp, střevní duplikatura 5% příčina známá- Meckelův divertikl, polyp, střevní duplikatura často v obl. ileocekálního přechodu často v obl. ileocekálního přechodu UZ příznak sendviče, terče UZ příznak sendviče, terče ter- rektální nálev ter- rektální nálev

20

21 GIT Nekrotizující enterokolitida nezralí novorozenci- pod 1500 g p.hm. nezralí novorozenci- pod 1500 g p.hm. ischemické změny ze sníženého krevního zásobení střeva s následným proteolytickým natrávením a ulcerací střevní sliznice ischemické změny ze sníženého krevního zásobení střeva s následným proteolytickým natrávením a ulcerací střevní sliznice dilatace kliček- nekroza střeva-plyn ve střevní stěně( pneumatosis intestini) nebo v portální žíle dilatace kliček- nekroza střeva-plyn ve střevní stěně( pneumatosis intestini) nebo v portální žíle nativ břicha, pneumoperitoneum při perforaci nativ břicha, pneumoperitoneum při perforaci

22

23 GIT Gastroezofageální reflux trvalé či přechodné snížení tonu kardie a termin. části jícnu trvalé či přechodné snížení tonu kardie a termin. části jícnu KL, UZ KL, UZ organické změny jícnu- peptická ezofagitida, striktura jícnu, fixovaná hiátová hernie organické změny jícnu- peptická ezofagitida, striktura jícnu, fixovaná hiátová hernie

24

25 GIT Hepatoblastom Hepatoblastom maligní nádor, pravý embryonální nádor- obsahuje embryonální jaterní tkáň, chrupavku, osteoidní tkáň, kost.. pozdně metastzuje- do plic, lymf. uzlin, skeletu chlapci: dívky 2:1, vždy  hladina  1-FTP UZ: heterogenní často hyperechogenní expanze, dobže ohraničená, kalcifikace, nekrozy, krvácení CT: hypodenzní, po aplikaci k.l. se sytí méně než okolí

26

27 Respirační systém u novorozenců srdeční stín objemnější u novorozenců srdeční stín objemnější mediastinum širší mediastinum širší plachtovitý stín thymu plachtovitý stín thymu

28 Respirační trakt Tranzitorní tachypnoe novorozenců obraz vlhké plíce obraz vlhké plíce prodloužené vymizení amniotické tekutiny prodloužené vymizení amniotické tekutiny homogenní alární i lobární zastínění s fluidothoraxem homogenní alární i lobární zastínění s fluidothoraxem na rozdíl od RDS chybí air-bronchogram i retikulace na rozdíl od RDS chybí air-bronchogram i retikulace

29 Respirační trakt Syndrom aspirace mekonia doprovází perinatální asfyxii nedosnoš. nebo přenošených- smolka v plodové vodě doprovází perinatální asfyxii nedosnoš. nebo přenošených- smolka v plodové vodě chemická pneumonie s ložiskovými infiltráty, v okolí hyperinflace, oploštění bránice, PNO chemická pneumonie s ložiskovými infiltráty, v okolí hyperinflace, oploštění bránice, PNO

30 Respirační trakt Pneumonie nejč. Streptokoky sk.B nejč. Streptokoky sk.B Stafylokoková pneumonie tendenci ke vzniku abscesů, fluidothoraxu, pyothoraxu, PNO Stafylokoková pneumonie tendenci ke vzniku abscesů, fluidothoraxu, pyothoraxu, PNO pruhovité zastínění charakteru zánětlivých intersticiálních změn- Chlamydia pn., Pneumocystis carinii, Mycoplasma pn. pruhovité zastínění charakteru zánětlivých intersticiálních změn- Chlamydia pn., Pneumocystis carinii, Mycoplasma pn. Rtg- neostře ohraničené nehomog. zastření parenchymu Rtg- neostře ohraničené nehomog. zastření parenchymu

31 Respirační trakt Syndrom dechové tísně- RDS nejzávažnější onem. prvních dnů nejzávažnější onem. prvních dnů nezralí novorozenci nezralí novorozenci nedostatek surfaktantu- resorpční atelektáza, městnání s plicním edémem, krvácení do alveolů, odlučování eosinofilních hyalinních membrán ze stěny do lumina bronchiolů nedostatek surfaktantu- resorpční atelektáza, městnání s plicním edémem, krvácení do alveolů, odlučování eosinofilních hyalinních membrán ze stěny do lumina bronchiolů migrace bb do intersticia, v chron. průběhu fibroza migrace bb do intersticia, v chron. průběhu fibroza prev.- kortikoidy matce před porodem, pak novorozenci intratracheálně prev.- kortikoidy matce před porodem, pak novorozenci intratracheálně

32 Respirační trakt rtg- mléčné zastínění plicní tkáně s drobnou granulací, se vzdušnou náplní v bronchiálním větvení peribronchiálně rtg- mléčné zastínění plicní tkáně s drobnou granulací, se vzdušnou náplní v bronchiálním větvení peribronchiálně centrálně atelektázy, retikulogranulární infiltráty centrálně atelektázy, retikulogranulární infiltráty KO: funkční poruch s alveolární hypoventilací, hypoxií, acidozou, porucha renálních funkcí, krvácení do mozkových komor KO: funkční poruch s alveolární hypoventilací, hypoxií, acidozou, porucha renálních funkcí, krvácení do mozkových komor

33 Respirační trakt Bronchopulmonální dysplazie chronické onemocnění, komplikace dlouhotrvajícího neléčeného RDS nezralých dětí chronické onemocnění, komplikace dlouhotrvajícího neléčeného RDS nezralých dětí odlučování hyalinních blanek do lumen bronchiolů- fibroza odlučování hyalinních blanek do lumen bronchiolů- fibroza podíl i oxygenoterapie podíl i oxygenoterapie rtg- hrubé pruhovitě granulární ložiska, emfyzémové buly rtg- hrubé pruhovitě granulární ložiska, emfyzémové buly s nálezem kontrastuje klinicky dobrý stav, v chron. případech progrese do plicní fibrozy s nálezem kontrastuje klinicky dobrý stav, v chron. případech progrese do plicní fibrozy

34 Respirační trakt Mukoviscidoza mnohočetné drobné infiltráty mnohočetné drobné infiltráty voštinovitá plicní struktura voštinovitá plicní struktura později cor pulmonale- výrazný pulmonální konus, širší a.pulmonalis l.dx. později cor pulmonale- výrazný pulmonální konus, širší a.pulmonalis l.dx. Plicní TBC u malých dětí miliární rozsev u malých dětí miliární rozsev

35

36 Respirační trakt Tracheoezofageální píštěl, brániční hernie příčiny dechových obtíží příčiny dechových obtíží stín střevních kliček v hrudníku stín střevních kliček v hrudníku Aspirace cizích těles obstrukční emfyzém s přetlakem mediastina kontralaterálně obstrukční emfyzém s přetlakem mediastina kontralaterálně recidivující záněty, atelektázy recidivující záněty, atelektázy

37 Srdeční vady Dg.- rtg snímek, echokardiografie, katetrizační a angiografické vyšetření nejč. jsou vady s L-P zkratem- DSK, DSS, otevřená tepenná dučej, transpozice velkých cév na rtg snímku vyrovnanější levá kontura při rotaci pravého srdce s vyklenutím pulmonálního obloučku

38 Srdeční vady - stenoza plicnice+ hypertrofie PK+ DSK+ aorta nasedající na defekt Fallotova tetralogie- stenoza plicnice+ hypertrofie PK+ DSK+ aorta nasedající na defekt srdeční malformace se sníženým průtokem plicním řečištěm- dřevákovité srdce srdeční malformace se sníženým průtokem plicním řečištěm- dřevákovité srdce Koarktace aorty- zúžení v sestupné části aorty s kompenzatorním rozšířením ascendentní části, rozšíření interkostálních arterií- uzurace na žebrech Koarktace aorty- zúžení v sestupné části aorty s kompenzatorním rozšířením ascendentní části, rozšíření interkostálních arterií- uzurace na žebrech

39 Mediastinum Přední mediastinum thymom thymom retrosternální struma retrosternální struma teratomy teratomy lymfadenopatie-m.Hodgkin, NHL, leukemie lymfadenopatie-m.Hodgkin, NHL, leukemie

40 Mediastinum Střední mediastinum bronchogenní či enterální cysty bronchogenní či enterální cysty Zadní mediastinum neurogenní tumory neurogenní tumory

41 Urogenitální trakt Kongenitální hydronefroza hl. příčina v obl. ureteropelvického spojení hl. příčina v obl. ureteropelvického spojení Vesikoureterální reflux I.st.- reflux do distálního ureteru I.st.- reflux do distálního ureteru II.st.- reflux do celého dutého systému II.st.- reflux do celého dutého systému III. st.- dilatace pánvičky III. st.- dilatace pánvičky IV.st.- otupení kalichů IV.st.- otupení kalichů V.st.- megaureter V.st.- megaureter

42

43 Urogenitální trakt Wilmsův tumor- nefroblastom maligní emryonální smíšený tumor- složka epitelová, blastomová, vazivové stroma maligní emryonální smíšený tumor- složka epitelová, blastomová, vazivové stroma max. výskytu 2.-3. R max. výskytu 2.-3. R solidní, často s někrozami, hemoragiemy, tuková tkáň, kalcifikace, defigurace KPS solidní, často s někrozami, hemoragiemy, tuková tkáň, kalcifikace, defigurace KPS smíšeně echogenní- hyper i anechogenní smíšeně echogenní- hyper i anechogenní prorůstá do retroperitonea, renálních žil, DDŽ prorůstá do retroperitonea, renálních žil, DDŽ meta do lymf.uzlin, jater, plic meta do lymf.uzlin, jater, plic

44

45 Urogenitální trakt Maligní neuroblastom nádor sympatických ganglií nádor sympatických ganglií ve 2 /3 v oblasti břicha, z toho 1/2 v nadledvinách ve 2 /3 v oblasti břicha, z toho 1/2 v nadledvinách kalcifikace, rychlý růst, často prorůstá do pateřního kanálu, infiltrace okolních cév kalcifikace, rychlý růst, často prorůstá do pateřního kanálu, infiltrace okolních cév

46 Neuroradiologie nedokončená myelinizace a hyperhydratace nedokončená myelinizace a hyperhydratace novorozenecký mozek má o 60% více vody než zralý- denzity a signály vody překrývají na CT či MR event. patologie, hl. ischemická ložiska novorozenecký mozek má o 60% více vody než zralý- denzity a signály vody překrývají na CT či MR event. patologie, hl. ischemická ložiska UZ přes velkou fontanelu- uzávěr do 18 M UZ přes velkou fontanelu- uzávěr do 18 M

47 Neuroradiologie CMP po porodu krvácení do komor. systému krvácení do komor. systému ischemie- periventrikulární leukomalacie ischemie- periventrikulární leukomalacie Dandy-Walker syndrom Dandy-Walker syndrom- dysgeneze vermis mozečku, cystické rozšíření IV. MK Arachnoideální cysty Arachnoideální cysty- vznik srůstem listů měkké pleny vyplněné likvorem- nejčastější expanzivní proces u dětí

48 Neuroradiologie Nádory mozku vedle leukémie nejč. tumory vedle leukémie nejč. tumory do 2 let- PNET- primitivní neuroektodermální tkáň, teratomy do 2 let- PNET- primitivní neuroektodermální tkáň, teratomy starší děti- kraniofaryngeom, astrocytomy, nádory gl.pinealis starší děti- kraniofaryngeom, astrocytomy, nádory gl.pinealis

49 Muskuloskeletální systém Porodní poranění fraktura klavikuly fraktura klavikuly poximální epifyzeolýza humeru poximální epifyzeolýza humeru distální epifyzeolýza humeru distální epifyzeolýza humeru zevní kefalhematom zevní kefalhematom

50 Muskuloskeletální systém Zlomeniny typické pro dětský věk subperiostální zlomenina- zlomenina vrbového proutku subperiostální zlomenina- zlomenina vrbového proutku epifyzeolýza- klasifikace dle Saltera-Harrise epifyzeolýza- klasifikace dle Saltera-Harrise suprakondylická zlomenina humeru suprakondylická zlomenina humeru zlomenina pingpongového míčku zlomenina pingpongového míčku Syndrom týraného dítěte Syndrom týraného dítěte

51

52 Muskuloskeletální systém Juvenilní revmatoidní artritida nejč. kloubní onem. u dětí nejč. kloubní onem. u dětí postižené klouby rukou, nohou postižené klouby rukou, nohou někdy velké periostální apozice někdy velké periostální apozice v C páteři příčinou subluxace C1/2 v C páteři příčinou subluxace C1/2

53 Muskuloskeletální systém Klasifikace dle Saltera- Herrise Klasifikace dle Saltera- Herrise I.- epifyzeolýza II.- lomná linie na okraji metafýzy III.- lomná linie zasahuje epifýzu IV.- poranění metafýzy i epifýzy V.- komprese epifyzární štěrbiny typy III.-IV. poruchy růstu

54

55 Muskuloskeletální systém Aseptické nekrozy- m.Maydl-Calve-Legg-Perthes nekroza epifýz nekroza epifýz mezi 4.-10. R, 5-6x častěji chlapci mezi 4.-10. R, 5-6x častěji chlapci zaostávání růstu jádra hlavice, rozšíření mediálního úseku kloubní štěrbiny zaostávání růstu jádra hlavice, rozšíření mediálního úseku kloubní štěrbiny uzurace na zevní ploše krčku a hlavice uzurace na zevní ploše krčku a hlavice sklerotizace s nepravidelností jádra, oploštění hlavice, coxa vara, subluxace sklerotizace s nepravidelností jádra, oploštění hlavice, coxa vara, subluxace preartroza preartroza

56 Muskuloskeletální systém M.Scheuermann mezi 8.-12. R mezi 8.-12. R nejč. v Th páteři- Th4-Th12 nejč. v Th páteři- Th4-Th12 preartroza- rozvoj deformující spondylozy preartroza- rozvoj deformující spondylozy snížení odolnosti obratlových krycích plotének- nepravidelné zvlnění se Schmorlovými uzly, reaktivní marginální skleroza, snížení meziobratlových prostorů snížení odolnosti obratlových krycích plotének- nepravidelné zvlnění se Schmorlovými uzly, reaktivní marginální skleroza, snížení meziobratlových prostorů klínovité snížení obratlů- obloukovitá kyfoza klínovité snížení obratlů- obloukovitá kyfoza

57 Muskuloskeletální systém Skolioza zakřivení páteře ve frontální rovině zakřivení páteře ve frontální rovině měření úhlů dle Cobba měření úhlů dle Cobba I.st.- úhel do 60st. I.st.- úhel do 60st. II.st.- úhel 60- 100 st. II.st.- úhel 60- 100 st. III.st.- úhel nad 100st. III.st.- úhel nad 100st. progrese skoliozy se zastavuje s ukončením růstu- operační léčba- posouzení osifikace apofýz kyčelních lopat( Rieserovo znamení) progrese skoliozy se zastavuje s ukončením růstu- operační léčba- posouzení osifikace apofýz kyčelních lopat( Rieserovo znamení)


Stáhnout ppt "Pediatrická radiologie. Zobrazovací metody Rtg vyšetření Rtg vyšetření Kontrastní látky Kontrastní látky Sonografie Sonografie CT CT MR MR Angiografie."

Podobné prezentace


Reklamy Google