Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fetální alkoholový syndrom (FAS)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fetální alkoholový syndrom (FAS)"— Transkript prezentace:

1 Fetální alkoholový syndrom (FAS)
Marie Ostrá Barbora Roháčková Lucia Slaná Jiří Libra Klinická genetika – cvičení kruh č. 16

2 Fetální alkoholový syndrom obecně
jedná se o soubor tělesných a mentálních vývojových vad plodu, které vznikají v důsledku konzumace ethylalkoholu matkou v průběhu celé gravidity prevalence a epidemiologie 0,5-3 novorozenci na 1000 živě narozených u nás (USA 10/1000) jedna z nejčastějších negenetických příčin mentálních poruch a poruch chování u dětí zejm. v rodinách s nižším socioekonomickým statusem klinická jednotka patřící pod FASD (fetal alcohol spectrum disorders) – zahrnuje i další jednotky, které mají jen některé z projevů FAS pFAS – partial fetal alcohol syndrome ARND – alcohol-related neurodevelopmental disorder ARBD – alcohol-related birth defects FAS je specifická klinická jednotka, vzniklá konzumací etylalkoholu těhotnou ženou. Etylalkohol je prokázaný teratogen, který nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu – a to po celou dobu těhotenství. Prevalence FAS v USA je 0,2-2 děti na 1000 živě narozených dětí. Syndrom popsali jako samostatnou klinickou jednotku Američané Jones a Smith roku 1973. Tento syndrom patří do rodiny FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorders, které mají prevalenci 10 na 1000 živě narozených dětí (USA), tedy 1% narozených dětí bylo prenatálně ovlivněno ethylalkoholem ve svém vývoji), u nás se hovoří o 0,5 – 3 případech na 1000 živě narozených, kdy výskyt je zejména u obyvatel s nižším socioekonomickým statusem na okraji společnosti. FASD jednotka zahrnuje jednak FAS, ale i další onemocnění, které mají jen některé z příznaků FAS, protože konzumace alkoholických nápojů v těhotenství může vyvolat i izolované poškození CNS nebo srdce, bez klasických dysmorfických projevů. Rovněž může způsobit rozvoj alkoholové závislosti u plodu. Tyto případy se pod diagnózu dysmorfického fetálního alkoholového syndromu nezahrnují, ale patří pod následující: pFAS – partial fetal alcohol syndrome ARND – alcohol-related neurodevelopmental disorder ARBD – alcohol-related birht defects FAE – fetal alcohol effect Co se týče epidemiologie (těžko říct, jak je věrohodná, zdroj wiki/Alkoholismus) , tak je prokázáno, že děti rodičů alkoholiků mají vyšší incidenci úrazů, trpí více infekty HCD a pětkrát častěji jsou v evidenci psychiatrických pracovišť. Těžko odlišit roli a podíl genetiky a roli prostředí.

3 Fetální alkoholový syndrom patogeneze
ethylalkohol působí teratogenně na plod role častého příjmu, ale i velké jednorázové dávky, ty ale nezpůsobí celý FAS, uvádí se 0,5 l tvrdého alkoholu denně kritické jsou zejména první týdny těhotenství (žena často neví o graviditě), ale vliv na plod v průběhu celé gravidity (viz dále) ethylalkohol prochází placentou, plod není schopen ho odbourat působí na všechny bb., nejvíce citlivé jsou nervové buňky blokuje glutamátové receptory, tlumí aktivity enzymů a hormonů a ovlivňuje transkripci => apoptóza) změna fluidity membrán, vznik volných radikálů snížení methylace DNA => role při genové expresi vyšší riziko vzniku získaných chrom. aberací u matky vazokonstrikce pupečníkových cév (=> hypotrofie plodu) role dalších faktorů strava matky, věk matky, kouření, drogy metabolická výbava pro utilizaci alkoholu atd. Příčinou fetálního alkoholového syndromu je etylalkohol. Většina případů fetálního alkoholického syndromu vzniká u matek, které pijí častěji větší množství alkoholických nápojů. Teratogenně ovšem působí i jednorázový příjem většího množství etylalkoholu (večírek, oslava), ten však nepůsobí FAS. FAS se rozvíjí až při dlouhodobé konzumaci tvrdého alkoholu – kolem 0,5 l denně. Přesto neexistuje všeobecně uznávaná "bezpečná dávka alkoholu" v těhotenství – proto je nejlepším doporučením pro všechny těhotné nepít alkohol vůbec. Z tohoto pohledu je problematických hlavně několik prvních týdnů těhotenství, kdy žena o své graviditě často ani neví. Etylalkohol však působí patologicky po celou dobu gravidity, nejen v prvním trimestru. To, jestli se konzumace alkoholu projeví na plodu, závisí i na dalších faktorech, jako je způsob stravování, věk rodičky, kouření užívání drog, ale i stav jejích jater, metabolická výbava pro utilizaci alkoholu apod. Alkohol prochází placentární bariérou a z krevního oběhu matky se tedy dostává přímo do krevního oběhu plodu. Na drobný rostoucí zárodek pak může mít devastující vliv, a to i proto, že játra zárodku nejsou schopna alkohol dostatečně účinně odbourávat. Nejtěžší poškození může vzniknout v prvních týdnech těhotenství (tedy v době, kdy žena o svém těhotenství vůbec nemusí vědět), ale škodlivý je alkohol i po celý zbytek těhotenství. Mechanismus účinku alkoholu mozek citlivý na půsebení alkoholu – obecně působí povzbudivě, otupuje úzkost, ovlivňuje přenos neurotransmerů může zablokovat glutamátové receptory tlumí aktivaci enzymů a hormonů ovlivňuje transkripční faktory další možnost je také vazokonstrikci pupečníkových cév => vede k dlouhodobě sníženému zásobování plodu živinami a odvádění zplodin metabolismu Mechanismy účinku alkoholu na jednotlivé na buňky a orgány a člověka jako celek zde

4 Fetální alkoholový syndrom rizika v závislosti na čase
jaká jsou největší rizika během konzumace alkoholu v různých stádiích gravidity: alkohol pouze v 1. trimestru abnormální rysy, poruchy vývoje alkohol pouze v 2. trimestru potrat dítě po porodu podrážděné, plačtivé, útlum dýchacích pohybů, snížení počtu neuronů alkohol pouze v 3. trimestru snížení počtu pyramidálních buněk, ztráta Purkyňových buněk a granulocytů cévní poškození poškozen hippocampus => problém s rozlišením vizuálních a sluchových informací růstová retardace, poruchy funkce CNS alkohol v průběhu celé gravidity – kombinace výše uvedeného

5 Fetální alkoholový syndrom klinický obraz
nižší porodní váha a růstová retardace plodu hypotrofie plodu, porucha růstu přetrvává i v dětství, děti neprospívají typická kraniofaciální dysmorfie rozhodující 10. – 20. týden gestace zúžené oční štěrbiny vyhlazené nebo mělké philtrum ztenčený horní ret mikrocefalie plochá střední část obličeje hypoplastická maxila poškození CNS strukturální – mikrocefalie, ageneze corpus callosum, mozečková hypoplasie neurologické mentální retardace, kognitivní poruchy a poruchy chování, poruchy sluchu, vyšší riziko epileptických záchvatů poruchy čtení a soustředění, impulsivní chování, porucha paměti a abstraktního myšlení, špatné odhadování příčiny a důsledků další přidružené abnormality – VVV srdce (vady komoroového a síňového septa) apod. Fetální alkoholový syndrom je charakterizován řadou projevů, k nejvýznamnějším z nich patří: 1. nižší porodní váha a s tím spojená růstová retardace plodu novorozenci jsou většinou hypotrofičtí nachází se v percentilu 10 a méně – tzn. že kdybychom seřadili sto narozených dětí podle váhy, tak „FAS děti“ se budou nacházet mezi 10% nejlehčími) poruchy růstu často přetrvávají i v dětství (v hranici 3-10 v percentilu – podle toho 4 stupně – žádná, mírná, střední a těžká retardace růstu) postižené děti celkově neprospívají 2. typická kraniofaciální dysmorfie tato dysmorfie se vyvíjejí nejvíce mezi týdnem gestace, kdy charakteristické jsou zejména: zužené oční šterbiny vyhlazené nebo mělké philtrum ztenčený horní ret na obličeji dále pozorujeme tyto znaky: různý stupeň mikrocefalie plochá střední část obličeje hypoplastická maxilla 3. poškození CNS nezralé nervové buňky jsou velmi citlivé a při působení alkoholu u nich může dojít k poruše, zpomalení nebo zastavení vývoje závažnost se hodnotí 4 stupni určitě poškození mozku – strukturální změny pravděpodobné – neurologické alespoň 2 možné – mírné neurologické a funkční žádné strukturální poškození mikrocefalie, ageneze corpus callosum, mozečková hypoplasie neurologické poškození různý stupeň mentální retardace, kognitivní poruchy a poruchy chování predispozice k závislostem poruchy sluchu vyšší riziko epileptických záchvatů funkční poškození poruchy čtení a soustředění, impulsivní chování porucha abstraktního vnímání, paměti špatné odhadování příčiny a důsledků 4. další přidružené abnormality, různé strukturní vrozené vady, vrozené srdeční vady atd.

6 Fetální alkoholový syndrom klinický obraz

7 Fetální alkoholový syndrom diagnostika
při nálezů výše uvedených znaků po porodu faktem, že matka pila alkohol během gravidity uvádí se, že jedinec je „geneticky stejný jako jeho zdraví vrstevníci“ teratogenita ethylalkoholu => mutace role polymorfismů – někteří citlivější vyšší citlivost k alkoholu pro plod, např. s kratší formou genu pro serotoninový transportér (ten souvisí také s častějšími depresemi)

8 Fetální alkoholový syndrom prognóza, prevence a léčba
těžko odlišit primární poruchu (dg. FAS), pokud nejsou výrazné kraniofaciální změny a anamnéza, od poruch chování apod. z jiných příčin vyšší riziko neurolog. onem. a psych. hospitalizace, potíží se zákonem a nezaměstnaností prevence nepít alkohol během celého těhotenství! matka ethylička pokud chce – nejprve snaha o ambulantní léčbu, popř. hospitalizace pokud nechce – musí se někdo z okolí obrátit na OSPOD a pak následuje hospitalizace (problém je, že to trvá dlouho a nejrizikovější je první trimestr) léčba nelze léčit kauzálně, pouze symptomaticky speciální pedagogická a sociální péče psychofarmaka OSPOD – odbor sociální péče o děti

9 Zdroje text [online] BARBORA STAŇKOVÁ, Negativní důsledky drogové závislosti v těhotenství – fetální alkoholový syndrom, Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, katedra sociální pedagogiky, Brno 2009 wiki/Alkoholismus) obrázky

10 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Fetální alkoholový syndrom (FAS)"

Podobné prezentace


Reklamy Google