Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání - inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 2. Hodnotové inovace a strategie modrého oceánu 3. Komercializace inovace – uvedení inovace na trh 4. Řízení inovací a změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

3 3.3. Fáze Produktové Změny (Inovace) Výzkum (R) Vývoj (D)Testování VýrobaKomercializace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

4 4.4. Komercializace inovace Vstup inovace na trh a její expanze ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit)

5 5.5. Komercializace inovace Základní a Aplikovaný výzkum Intelektuální vlastnictví (IP) ochrana Transfer technologií Transfer IP (IPR) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit)

6 6.6. Komercializace inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit) Patent, Licence, Poplatky Inkubátory, Technologické parky, Akcelerátory, Klastry Spin-off, Spin-out

7 7.7. Licence nebo „Spin-Out“? investiční NÁROČNOST – finance, lidé, kapacity potřebné ZPŮSOBILOSTI – management, know-how RYCHLOST – uvedení na trh podnikatelská AMBICE KOMPATIBILITA – s dlouhodobou strategií PŘÍLEŽITOST…? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz Kritéria:

8 8.8. Podnikatelský plán – Business plan „V továrně vyrábíme kosmetiku, v prodejnách prodáváme naději“ [Charles Revlon] Strategický dokument - představa o realizaci vstupu inovace na trh podklad pro rozhodnutí vedení firmy podklad pro rozhodnutí o přidělení zdrojů STRUKTURA? PROVEDITELNOST? PREZENTACE? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

9 9.9. Podnikatelský plán – Business plan Část I. Analýza výchozí situace podmínky úspěšného vstupu inovace na cílový trh Část II. Formulace strategie návrh cílů realizace inovačního nápadu rozbor podmínek jejich dosažitelnosti návrh scénářů možného postupu Část III. Soubor opatření jednotlivé kroky úspěšného vstupu inovace na cílový trh Část IV. Plánové dokumenty časový harmonogram plán investic rozpočet nákladů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

10 10. Podnikatelský plán – Podmínky úspěchu 1.Konkrétní cíle - SMART 2. Vzdálenost organizace od stanovených cílů 3. Zdroje potřebné k dosažení cílů 4. Alternativní scénáře postupu a kritéria pro výběr nejlepší alternativy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

11 11. Podnikatelský plán – Podmínky PROVEDITELNOSTI komerční (objemy prodejů, distribuční cesty, cena) provozně-technické (výrobní technologie, podnikatelské procesy) finanční (investice a náklady na vstup inovace na cílový trh) projektové (do kdy je „okénko příležitosti“ otevřené) způsobilostní a motivační (znalosti, dovednosti a motivace) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

12 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR a jeho implementace Analýza vnějšího prostředí Politická situace Hospodářství Sociální stav Technologie Přírodní podmínky Analýza vnitřního prostředí Zdroje Organizace Fungování Management SWOT analýza Analýza trhu a konkurence Rizika STRATEGICKÉ MOŽNOSTI Podnikatelský plán – Podmínky PROVEDITELNOSTI ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz Konkurenční Profil Modrý oceán

13 13. Komercializace inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány RISK FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit)

14 Existující trh Stávající produkt Stabilní zdroj výnosů Udržovat zájem loajálních zákazníků Nový trh Technické riziko Spoléhat na loajalitu Stávajících partnerů Komerční riziko Spoléhat na kvalitu existujících produktů Nový produkt Kombinace technických a komerčních rizik Nevstupovat! Rizika komercializace inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

15 15. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Patricia Jakešová 22522@mail.vsfs.cz FORMY Komercializace inovace INOVACE SMLUVNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní INVESTIČNÍ Joint venture Majoritní / Minoritní / 50-50% Plné vlastnictví Greenfield / Brownfield Akvizice ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz Business angel Majoritní / Minoritní / 50-50%

16 16. Strategické aliance specializace každého z partnerů + využití jejich silných stránek doplnění chybějících kapacit = pružnější a rychlejší reakce na vývoj ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

17 17. Ekologické pojetí (inovační) strategie ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz Úspěchu inovace dosáhne organizace pouze s podporou partnerů - členů strategické aliance. Stejně jako jednotlivé složky biologického ekosystému, jsou i jednotlivé články podnikatelského ekosystému navzájem závislé = změna ve vývoji jednotlivce vyvolává potřebu změny vývoje celého ekosystému

18 18. Podnikatelský ekosystém Konkurenční soutěž se přesouvá z oblasti vzájemného souboje jednotlivých subjektů do oblasti vzájemného soupeření jednotlivých ekosystémů (jejich částí) ??? Možnost využití síly kombinovaných zdrojů k realizaci jinak neuskutečnitelného inovačního záměru Ztráta samostatnosti při rozhodování o provedení vlastních inovačních záměrů Potřeba bezkonfliktního fungování celého podnikatelského ekosystému Dělba výnosů z úspěšné realizace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

19 19. Přístupy ke Komercializaci inovace INTEGRAČNÍ: Tvůrce inovace zabezpečuje svými silami management všech kroků (včetně partnerů) nutných k úspěšné komercializaci inovačního nápadu. DIRIGENTSKÝ: Tvůrce inovace koordinuje využití všech zdrojů aliance, které se podílejí na komercializaci inovačního řešení, sám se na zpracování podílí pouze částečně. LICENČNÍ: Tvůrce inovačního nápadu se podílí na výnosech z jeho komercializace, kterou zabezpečují jiné organizace; sám se na realizaci svého nápadu vůbec nepodílí. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

20 Srovnání tří základních přístupů KOMERCIALIZACE: INTEGRAČNÍ DIRIGENTSKÝLICENČNÍ Investiční náročnost Vysoká: investice do pořízení všech nových zdrojů Střední: investuje jen do vlastních aktivit Nízká: R&D a formální zpracování Potřebné způsobilosti Technické a projekční Výrobní Marketingové Vůdcovství aliance Project mngm. Vztahy se zákazníky Spolupráce v alianci Rychlost a pružnost reakce na změny v okolí Výzkum a vývoj Management znalostí a intelektuální kapitál Vliv na standardizaci Prodej duševního vlastnictví

21 Další aspekty volby vhodného inovačního přístupu situace v oboru, charakter inovace, rozsah rizik kompatibilita se silnými stránkami interního prostředí organizace a její kulturou. Kdy je postup nejvýhodnější? průběžná (inkrementální) inovace stabilní trh známá technická řešení s pomalými inovačními cykly nová technická řešení rychlé inovace vysoká pravděpodobnost substituce rozvinuté vztahy vysoká ochrana duševního vlastnictví slabý vliv značky absence vlastních kapacit Rychlost komercionalizace

22 Zvýhodněné úvěry Českomoravské záruční a rozvojové banky Strukturální fondy EU ---------------------------------------------------------- Rizikový kapitál (přímé investice do inovačního podnikání) –Business Angels (pasivní investice) –Venture Capital (aktivní ovlivňování inovačního podnikání) –Burza (emise nových akcií - IPO) Podpora vývozu –EGAP –Záruka (Performance Bond) –Akreditiv ( záruka uskutečněn platby po splnění podmínek obchodního kontraktu) Jak Financovat Inovace? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

23 23. Jak Financovat Inovace? ??? Peníze – Prodej??? ??? Zdroj Financování??? VLASTNÍ prostředky GRANTY FINANČNÍ a STRATEGICKÝ investor BANKA = různí investoři různé „potřeby“ BUSINESS PLAN - propracovaný, obhajitelný, SMART PREZENTACE – která zaujme INVESTIČNÍ PLÁN – pro jednotlivé fáze ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

24 24. Komercializace inovace Vstup inovace na trh a její expanze ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit)

25 25. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN - shrnutí Inovace Dotažení nových nápadů až k jejich tržnímu uplatnění. Firmy, které vyhýbají „velkým“ inovačním iniciativám bývají přesvědčeny, že jejich potenciální přínosy se dají očekávat až v příliš vzdálené budoucnosti a že je s nimi spojeno příliš velké riziko. George Day, 2007 Professor of Marketing Co-Director of the Mack Institute for Innovation Management ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

26 26. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN - shrnutí 1.NEREALIZOVAT prioritně inovační strategii, která sleduje zákazníky a trhy, které jsou atraktivní pro stávající konkurenty 2. Zaměřit pozornost na „neexistující“ zákazníky 3. Inovace nesmí zákazníka nutit měnit jím zažité způsoby užití produktu 4. Pokud je kvalita nabízeného produktu pod úrovní očekávání zákazníka, není na místě zaměření se na doplňkové služby = postup k předčasné modularizaci nabízeného produktu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

27 27. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN - shrnutí 5. Podmínky strategické aliance (partnerství):  Posílení existujících zdrojů  Kompatibilita procesů  Obdobnost sdílených hodnot 6. Řada manažerů nedokáže změnit přístup = minule (historicky) úspěchy nejsou zárukou úspěchů příštích… 7. Realizace nespojitého inovačního záměru, vzniká intuitivně a vyžaduje dostatek času = klade nároky na řízení procesů 8. Inovace musí být již od prvního okamžiku své komercializace zisková (hodnotová); jinak vzniká nebezpečí, že její další spojitý rozvoj bude založen na nevhodně zvolené nákladové struktuře ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

28 28. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová"

Podobné prezentace


Reklamy Google