Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní společnosti. Základní rysy Právnické osoby – korporace Právnické osoby – korporace Převážně podnikatelský účel Převážně podnikatelský účel Cíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní společnosti. Základní rysy Právnické osoby – korporace Právnické osoby – korporace Převážně podnikatelský účel Převážně podnikatelský účel Cíl."— Transkript prezentace:

1 Obchodní společnosti

2 Základní rysy Právnické osoby – korporace Právnické osoby – korporace Převážně podnikatelský účel Převážně podnikatelský účel Cíl – sdružení prostředků ke společnému podnikání, omezení podnikatelského rizika Cíl – sdružení prostředků ke společnému podnikání, omezení podnikatelského rizika Zapisují se do obchodního rejstříku Zapisují se do obchodního rejstříku

3 Dělení obchodních společností Kapitálové Kapitálové –Akciová společnost –Společnost s ručením omezeným Osobní Osobní –Veřejná obchodní společnost –Komanditní společnost

4 Založení a vznik obchodních společností

5 Postup Přípravné práce Přípravné práce Založení Založení Získání podnikatelského oprávnění Získání podnikatelského oprávnění Splacení vkladů Splacení vkladů Podání návrhu na zápis do OR Podání návrhu na zápis do OR Vznik společnosti – zápis do OR Vznik společnosti – zápis do OR

6 Příprava Harmonogram Harmonogram Organizační věci Organizační věci Tvorba koncepce společnosti Tvorba koncepce společnosti Příprava zakladatelského dokumentu Příprava zakladatelského dokumentu Ocenění nepeněžitých vkladů Ocenění nepeněžitých vkladů

7 Založení společnosti Vyhotovením zakladatelského dokumentu Vyhotovením zakladatelského dokumentu –Společenská smlouva x zakladatelská listina –Zakladatelská smlouva –Stanovy Obsahové náležitosti Obsahové náležitosti –v.o.s. - § 78 –k.s. - § 94 –s.r.o. - § 110 –a.s. - § 173 Požadavky na zakladatele Požadavky na zakladatele

8 Získání podnikatelského oprávnění Živnostenské, zemědělské a ostatní Živnostenské, zemědělské a ostatní Živnosti Živnosti –Volná –Řemeslné –Vázané

9 Splacení základního kapitálu Peněžité vklady Peněžité vklady –Účet pro splacení vkladů na jméno společnosti –Minimální výše – s.r.o. 200.000,- Kč, a.s. 2mil./20mil. –Splaceno před zápisem  S.r.o. 30% každého vkladu, celkem nejméně 100.000  A.s. 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio –Dokládá se  Potvrzením banky  Potvrzením správce vkladu

10 Nepeněžité vklady Majetek Majetek –Jehož hospodářská hodnota je zjistitelná –Využitelný ve vztahu k předmětu podnikání –Ne práce nebo služby Musí být před zápisem splaceny v plné výši Musí být před zápisem splaceny v plné výši Oceňování Oceňování –Znalecký posudek –Alternativní způsoby  Vyjádření nezávislého odborníka  Účetní hodnota pokud ověřil auditor  Cenné papíry a nástroje peněžního trhu na regulovaném trhu – vážený průměr cen

11 Nepeněžité vklady Způsob splacení Způsob splacení –Movité věci – předání –Nemovité věci – písemné prohlášení a faktické předání –Ostatní – smlouva o vkladu  Know how – navíc předání dokumentace, zápis  Podnik – navíc předání podniku, zápis

12 Návrh na zápis do obchodního rejstříku Povinný formulář Povinný formulář Ověřené podpisy Ověřené podpisy Podávají Podávají –K.s. a v.o.s. – všichni společníci –S.r.o. – všichni jednatelé –A.s. – představenstvo Přílohy – rovněž ověřené podpisy Přílohy – rovněž ověřené podpisy

13 Vznik společnosti Zápisem do OR Zápisem do OR Je možné určit v návrhu Je možné určit v návrhu Společnost vzniká jako subjekt práva a získává způsobilost k právům a povninnostem i k právním úkonům Společnost vzniká jako subjekt práva a získává způsobilost k právům a povninnostem i k právním úkonům Orgány společnosti zahajují činnost Orgány společnosti zahajují činnost Zakladatelé se stávají společníky Zakladatelé se stávají společníky

14 Nejtypičtější chyby Obchodní firma je zaměnitelná nebo klamavá Nejsou splněny požadavky na zakladatele nebo členy orgánů Základní kapitál nebyl splacen v zákonném rozsahu Nedostatky týkající se způsobu splacení a ocenění vkladů

15 Nejtypičtější chyby Návrh není na předepsaném formuláři Návrh neobsahuje všechny údaje Návrh není doložen předepsanými přílohami Nebyl zaplacen správní poplatek


Stáhnout ppt "Obchodní společnosti. Základní rysy Právnické osoby – korporace Právnické osoby – korporace Převážně podnikatelský účel Převážně podnikatelský účel Cíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google