Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malnutrice Klára Papežová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malnutrice Klára Papežová."— Transkript prezentace:

1 Malnutrice Klára Papežová

2 Malnutrice (podvýživa)
Je stav nerovnováhy organismu, kdy je příjem energetických substrátů nižší než jejich potřeba Příčinami malnutrice 1) stavy spojené se sníženým příjmem živin 2) zvýšené ztráty živin 3) zvýšené metabolické nároky Organismus čerpá energii z vlastních zásob Klasifikace malnutrice: akutní – subakutní – chronická Podle příčiny 1) Primární (nedostatečný příjem proteinů a energie) 2) Sekundární (provází onemocnění vedoucí k malnutrici)

3 Druhy malnutrice Energetická malnutrice - nedostatečný příjem energie (typu marasmu) Proteinová malnutrice- nedostatečný příjem bílkovin při dostatečném příjmu živin (typ Kwashiorkor) protein - energetická malnutrice – Marasmický Kwashiorkor - je stav, kdy příjem základních energetických substrátů je menší, než jejich potřeba organismus čerpá energii z vlastních zásob Někdy se dělí malnutrice jednoduše na Nekomplikované hladovění (nestresové hladovění- podobné marasmu) Stresové hladovění (podobné Kwashiorkoru) Pokud chybí jen některá složka výživy, která není makronutrientem - karence

4 Výskyt malnutrice 1) Starší pacienti 50 %
2) Nemocní s chronickými resp.chorobami 45 % 3) Zánětlivá střevní onemocnění 80 % 4) Nemocní s nádorovým onemocněním 85 % 5) Nemocní v kritickém stavu 65 %

5 Příčiny malnutrice 1) Nedostatečný příjem – poruchy polykání, obstrukce GIT, poruchy motility, poruchy vědomí 2) Poruchy digesce – gastrectomie, poruchy jater, pankreatu, enzymatické defekty 3) Poruchy resorpce – syndrom krátkého střeva, píštěle, záněty střeva, léky 4) Metabolické poruchy – jater, renální incuficience, resp.selhání, srdeční selhání, DM 5) Zvýšená potřeba, zvýšené ztráty – píštěle, abscesy, infekce, polytraumata, sepse, katabolické stavy, endokrinopatie, nádorová onemocnění

6 Hormonální řízení PO JÍDLE HLADOVĚNÍ hormony odpověď organismu
 inzulin  glukagon, adrenalin, kortizol odpověď organismu  glykémie  lipogeneze  proteosyntéza  glykémie  lipolýza  ketogeneze  proteolýza Glukagon - glykogenolýza v játrech - podpora glukoneogeneze - (především spalováním tuků) - laktát (z Coriho cyklu) - glycerol (odbourávání TAG) - glukogenní AMK (ze svalů)

7 při hladovění dochází k zvýšené produkci glukagonu, adrenalinu a kortizolu
glukagon je produkován slinivkou břišní, jeho primárním úkolem je při poklesu glykémie dát játrům příkaz, aby odbourávaly glykogen (glykogenolýza) další funkcí glukagonu je podpora glukoneogeneze – tj tvorba energie z jiných zdrojů, než z glukózy, především spalováním tuků (90% v játrech, 10% v ledvinách) ke glukoneogenezi jsou využity laktát (z Coriho cyklu) – zahrnuje anaerobní glykolýzu ve svalech a glukoneogenzi v játrech (při anaerobní glykolýze vzn. ve svalech pyruvát, který je redukován na laktát, krví je dopraven do jater, kde je oxidován zpět na pyruvát, zde je převeden na glukózu, která je dorpavena do svalu glycerol z odbrourávání TAG tukové tkáně – lipolýza (MK a glycerol) – glc nemůže být sysntetizována z MK se sudým počtem uhlíků (většina) glukogenní AMK (hlavně alanin uvolněný ze svalů) Při katabolickém odbourávání AMK dochází nejprve k jejich deaminaci, aminoskupiny se odštěpují ve formě amoniaku, který je v jaterních buňkách přeměněn na močovinu v Ornitinovém cyklu a krví zaslán do ledvin – vyloučen močí. Při hladovění jsou zdrojem glukogenních AMK zejména svalové proteiny.

8 Dochází k vzestupu ketogeneze – při hladovění dochází k lipolýze – uvolněné MK jsou využity v ß-oxidaci na tvorbu AcCoA – při jejich nadbytku tělo nestačí využít AcCOA v Krebsově cyklu a dochází k produkci ketolátek (acetacetát, betahydroxy, které jsou využívány dočasně zejména extrahepatálními tkáněmi (játry ne), hlavně pro mozek

9

10 Nekomplikované hladovění
situace, kdy zdravá osoba přestane z nějaké vnější příčiny přijímat potravu. - u starších pacientů z mechanických poruch příjmu potravy (defektní chrup, špatná protéza), mentální anorexie , poruchy příjmu potravy u dalších psychiatrických onemocnění (schizofrenie s katatonním stuporem, těžké depresivní poruchy, demence, paranoia s odmítáním potravy lidský organismus není během malnutrice postižen jinými závažnými onemocněními (infekce, těžké poranění apod.) dochází k řadě adaptačních mechanismů, které podstatně snižují dopad hladovění na organismus

11 Nekomplikované hladovění
krátce po začátku hladovění se poměrně rychle vyčerpají zásoby jaterního a svalového glykogenu ↓sekrece inzulinu, ↑ sekrece kontraregulačních hormonů (glukagonu, hydrokortizonu a katecholaminů) uvedené hormonální změny vedou ke ↑ stimulace lipolýzy v tukové tkáni, glukoneogeneze v játrech a stimulaci proteolýzy v kosterních svalech a visceálních orgánech protože MK nemohou být přímo konvertovány na glc, závisí tvorba glc v játrech a ledvinách na přívodu glycerolu uvolněného z tukové tkáně při lipolýze, glukoplastických AMK ze svlů a laktátu z anaerobní glykolýzy ve svalech uhlíkatý skelet glukoplastických AMK vstupuje do glukoneogeneze, aminoskupina je využita k tvorbě močoviny a vyloučena močí ve formě močnoviny – stav protrahovaného hladovění je tak provázen negativní dusíkovou bilancí katabolizuje se 75g bílkovin/den (300g svaloviny)

12 klesá tvorba hormonů štítné žlázy a snižují se i hladiny stresových kontraregulačních hormonů
postupně se zvyšuje lipolýza v tukové tkáni a stoupá uvolňování mastných kyselin do krevního oběhu v játrech se začíná zvyšovat tvorba ketolátek, které ale játra nedokáží utilizovat (z nedostatku 3-oxoacyl-CoA-transferázy).  ketolátky se tak dostávají do krevního oběhu a stávají se energetickým substrátem pro řadu periferních tkání, zejména mozku. se vzestupem ketogeneze v organismu je spojen pokles katabolismu bílkovin, a to až na 20 gramů na den (100g svalové hmoty) tvorbou ketolátek je během hladovění chráněna zásoba bílkovin pokles tělesné hmotnosti je již velmi pozvolný a klesají ztráty dusíku močí Za 24 týdnů, kdy je trvale snížen příjem E dochází k vytvoření stab. stavu - ↓celkový energetický výdej až o 40 % snížením bazálního metabolismu a tělesné aktivity

13 Klinický a laboratorní obraz
ztráta tukové tkáně kolem 30.dne hladovění úbytek svaloviny Zjevná malnutrice, BMI nižší než 18, úbytek tělesné hmotnosti (>5 % výchozí hodnoty 1.měsíc, > 10 % výchozí hodnoty za 6 měsíců) měření kožní řasy (muži <3,5, ženy 7), obvod paže (muži 19,5, ženy 15,5) hypo dynamičtí, posléze nemohou ani chodit, zimomřiví, hypomimičtí, ztráta zájmu o okolí a o sebe při dlouhodobém trvání sekundární orgánové poruchy laboratorní hodnoty nevypovídají o skutečném stavu pokles tzv. viscerálních proteinů (prealbumin), albumin zůstává dlouhou dobu normální ačkoli dochází k nedostatku K,Mg,P, sérové hladiny zůstávají dlouho normální k úmrtí dochází cca za dní při ztrátě bílkovin až 40 % je.-li organismus dobře hydratován, příčinou smrti jsou poruchy srdečního rytmu při depleci minerálů a ztrátě nezbytného množství bílkovin, př.na infekční komplikace Příkladem mentální anorexie

14 Sekundární projevy hladovění
Postižení řady orgánů a jejich fyziologických funkcí Imunitní systém Pokles proteosyntézy je spojen se sníženou syntézou koagulačních faktorů, kolagenu a imunoglobulinů. V důsledku toho dochází k celkovému snížení odolnosti proti infekcím, zvyšuje se riziko infekčních a septických komplikací Termoregulace Souvisí s poklesem bazálního metabolismu a se snížením produkce hormonů ŠŽ, pokles tělesné teploty, zimomřivost CNS Poruchy sex.funkcí Epiparoxysmy, abnormality EEG, atrofie mozkové kůry Snížená tvorba hormonů, poruchy menstr.cyklu, amenorea, pokles libida Špatné hojní ran Krvetvorba Poruchy hojní ran a regenerace orgánů (to souvisí se sníženou schopností uvolňovat substráty AMK potřebné pro regeneraci) K poruchám hojení přispívá i karence vitamínů a stopových prvků Postižení všech stupňů krvetvorby

15  kontraktility,  minut. srdeční. výdej,  systol
 kontraktility,  minut. srdeční . výdej,  systol. objemu o 40%, poruchy srdečního rytmu, srdeční selhání  GF  svalové hmoty a síly   respirační síly a ventilace hypoventilace, hyperkapnie bronchopneumonie, atelektázy atrofie buněk střevní sliznice  absorpce lipidů, disacharidů, glukózy  produkce žaludečních a pankreat. enzymů  produkce žluči změna bakter. flóry  fce střevní bariéry  neperforační peritonitida

16 Malnutrice typu Kwashiorkor
nedostatečný příjem bílkovin při jinak dostatečném příjmu energie, tvořeném převážně sacharidy - problematika zejména ve velmi chudých zemích světa - Afrika, dále se může objevit u alkoholiků, depresivních stavů, starých lidí, při alternativních směrech výživy-makrobiotici, vegani) - bývá provázena deplecí stopových prvků a vitamínů při ↓ 0,5g/kg tělesné hmotnosti/den při dostatečném příjmu energie vázne proteosyntéza závislá na nejméně zastoupené esenc.AMK (cystein, lysin, methionin) ↓svalová tkáň – získávání AMK ↓ jaterní proteosyntézy ↓tvorba bílkovin s krátkým poločasem (např. apoproteinů) → jaterní steatoza Pokud stav trvá, ↓ produkce plazmatických bílkovin, ↓ onkotický tlak → otoky Čistá proteinová malnutrice není v klinické praxi častá, pokud ano, je charakterizovaná postupným rozvojem, min. ovlivněním tukových zásob, mírně sníženou hmotností, vznikem otoků a výpotků, hepatomegalií a jaterní statózou. Laboratorně ↓ albuminu, prealbuminu, transferinu, cholelithiasy, ↓ počet lymfocytů a hladina kreatininu

17 Stresové hladovění- Kwashiorkor-like malnutrice
(trauma, infekce, sepse, popáleniny, krvácení), nedochází k rozvoji adaptačních mechanismů na hladovění energetické substráty jsou přesouvány do vitálně důležitých orgánů trauma nebo infekce vedou k vzestupu stres. hormonů (katecholaminy, glukagon, kortizol)  aktivace lipolýzy, proteolýzy a glukoneogeneze stresové hormony (adrenalin a kortizol) způspobují, že periferní tkáně jsou vůči inzulinu rezistentní - inzulinorezistenci – vzniká hyperglykémie vzn. výrazná glc.intolerance s neschopností utilizovat glc. v potřebném množství, při čemž stále trvá glukonogeneze díky glc intoleranci a současné hyperinzulinémii dochází ke ↓ oxidace MK, lipolýza je utlumena – další zhoršení katabolismu proteinů → - N bilance → těžký katabolismus proteinů → denní odpad N až 40gN/24h (250g bílkovin/24h)

18 Stresové hladovění- Kwashiorkor-like malnutrice
zvyšuje se rovněž propustnost kapilár pro bílkoviny (capillary leak syndrom) albumin se dostává do intersticia, klesá jeho koncentrace a dochází k rozvoji otoků kriticky nemocní vypadají zdánlivě dobře, nebývají totiž „hubení“, naopak jsou oteklí a mají vyhlazené kožní rýhy. Těmito otoky může být překryta těžká svalová atrofie a známky malnutrice nejsou patrné na první pohled je proto třeba dobře posuzovat přítomnost svalové hmoty, orientačně například pohmatem stehenního a lýtkového svalu, nebo interoseálních svalů na rukách. Pokud se stav nemocného zlepší a dojde k mobilizaci retinovaných tekutin, vyjeví se naplno těžký úbytek svalové hmoty a v menší míře i tukové tkáně. Laboratorně bývá přítomna hypoproteinemie a hypoalbuminemie, ostatní laboratorní hodnoty odpovídají základnímu onemocnění. Klinický i laboratorní obraz je pochopitelně horší, pokud byl nemocný malnutriční již před začátkem onemocnění. Naopak jedinci s dostatečnou svalovou hmotou stonají příznivěji.

19 Kachexie spojována s konkrétní příčinou podvýživy – kachexie nádorová, kardiální, hypofyzární, tuberkulózní apod. v 50 % u nádorových onemocnění – podíl na morbiditě a mortalitě onkologicky nemocných úlohu sehrává samotné nád.onemocnění metabolismus nádorových buněk je energeticky náročný a odčerpává lipidy a proteiny z periferních tkání pro jaterní glukoneogenezi → nádorová kachexie malnutrice zhoršuje toleranci protinádorové léčby, která zhoršuje utilizaci živin inhibicí důležitých enzymů v TT, což vede k malabsorpci sacharidů, tuků, vitamínů anorexie, nevolnost, zvracení prohlubují nádorovou kachexii – včas umělá výživa

20 Specifické deficience
Absolutní nebo relativní nedostatek některého výživového faktoru Vitaminy, minerální látky Primární (exogenní) Sekundární (endogenní) poruchy vstřebávání živin/utilizace výživových faktorů/zvýšené odbourávání živin

21 Primární malnutrice (Exogenní)
Chudí lidé Osaměle žijící staré osoby Bezdomovci Lidé stravující se alternativně Zvýšené ztráty výživových faktorů (pocení, průjmy, močí) Vyšší nároky v období růstu, puberty, těhotenství, kojení Pacienti, kteří přijímají nedostatečné množství potravy (PPP, bolesti apod.)

22 Sekundární malnutrice (Endogenní)
Mohou vzniknout i při nedostatečném příjmu jednotlivých nutrientů Při malabsorpci Při poruchách utilizace nutrientů (jaterní incuficience) Zvýšení odbourávání nutrientů při současné konzumaci antinutrientů nebo při užívání léků

23 Deficience v důsledku užívání léků
Antacida - deficit thiaminu Perorální antikoncepce – vit.C, vit. Skupiny B Některá ATB – vit. K, B12, k.listová Klofibrát (↓tuky), neomycin (ATB), kolchicin (cytostatika) – vit. B12 Syntetická projímadla – ztráty K a Ca

24 Specifické deficience
Nutrient Deficit Nasycený tuk Nízké hladiny pohlavních hormonů ω-3 nenasycené MK KVO tuk Malabsorpce vit.rozpustných v tucích protein Kwashiorkor

25 Specifické deficience
železo Anémie jód Struma hypotyreoidismus Vitamin A Xeroftalmie, noční slepota, nízká hladina testosteronu Vitamin B1 -thiamin Beri-Beri – kardiomegalie, periferní neuropatie Vitamin B2-riboflavin Praskání kůže, ulcerace rohovky Niacin Pellagra-dermatitida, diarhoea,demence

26 Specifické deficience
Vit. B12 Makrocyt./megalobl. anémie, neuropatie, Vitamin C Kurděje (scorbut) Vitamin D Osteomalácie /křivice (rachitis) Vitamin E Nervové poruchy, zvýšená agregace trombocytů, hemolytická anemie Vitamin K Krvácení vápník Osteoporoza, svalové křeče, poruchy srdečního rytmu

27 Specifické deficience
Sodík hyponatrémie Hořčík Hypertenze Draslík Hypokalemie, srdeční arytmie

28 Zvýšená potřeba Kojenci Vit.D, K, Fe, I, F Děti
Vit. Skupiny B, C, k.listová, Ca, Fe, I, F Těhotné ženy Všechny vitamíny, Ca, Mg, Fe, I, Zn Dospělí lidé Vit.. skupiny B, k.listová Staří lidé B6, D, niacin, K,Ca, Fe, I, Zn Vegetariáni A, B12, Ca, Fe, Zn Kuřáci Vit. C Alkoholici B1, k.listová Děti ,v menopauze Ca, I

29 Příčiny nedostatečné výživy u starých lidí
Somatické – nechutenství, žvýkací obtíže, problémy s chrupem, protézou, poruchy polykání, jednotvárná strava, chronická onemocnění, onemocnění d.ústní, špatné trávení způsobené užíváním léků, snížená pohyblivost Psychické – demence, deprese, paranoidní bludy, úzkostná dieta, glykemická fobie, alkoholismus Sociální – chudoba skutečná nebo domnělá (zhoršení kvality a kvantity výživy), ztráta soběstačnosti, osamělost, neznalost správné výživy, nepřijetí stravy ústavní, nemocniční nebo pečovatelské služby Věk – dochází ke snížení chuťových a čichových věmů, snížení pocitu hladu, zvýšený pocit plnosti žaludku, snížená potřeba příjmu tekutin (nebezpečné)

30 Primární . hyponatrémie, anémie, ztráta svalové hmoty, málo tělesné aktivity, oslabení imunity, zpomalené hojení ran, snížení pohyblivosti střev (zácpa), zhoršení mentálních funkcí Sekundární – zvýšená morbidita (nemocnost), nemocnost, prodloužená hospitalizace, rekonvalescence, vyšší náklady na péči, zvýšená mortilita (úmrtnost) Doporučená péče, prevence, opatření Doplnění vit. B12 – zlepšuje výpadky paměti, problémy s koordinací a rovnováhou (u starších lidí je někdy zapotřebí dodávat formou injekční aplikace, protože u nich chybí žaludeční šťávy pro vstřebávání účinné látky při podávání v tabletové formě, vit. B12 také obsahují ryby, vnitřnosti, vepř. Maso, vejce, sýry, mléko Doplňovat vit. D – margarin, ryby Doplňovat vitaminy B6, C, minerální látky, stopové prvky (vápník hořčík zinek)

31 Potřeba tekutin Velmi důležité- dostatečný příjem tekutin- pitný režim- zajistit příjem tekutin i mezi jídly, více dopoledne, voda, čaj, stolní vody, ovocné a zeleninové nápoje, bylinkové čaje, pozor-minerální vody s obsahem sodíku nejsou vhodné pro osoby s vysokým krevním tlakem a srdečním selháváním. 100% džusy je třeba ředit vodou a nepít je nalačno- dráždí žaludeční sliznici, nepít často černou kávu – odvodňuje, obecné doporučení 1,5 – 2 litry tekutin Strava při bolestech v ústech (chybí zuby, záněty dásní) Mléčné koktejly, ovocné šťávy, banány, měkké ovoce, polévky, tvarohy, pudink, sýry, želatina, zeleninové pyré, luštěninové kaše, masové nákypy, br.kaše, obilná kaše Zvýšení kalorického obsahu stravy (potraviny s vyšším energetickým obsahem) Bílkoviny ve stravě: sýr, mléko, termix, lipánek, jogurty, zmrzlina…. Omezení spotřeby některých potravin: trvanlivé pečivo, čokoláda, cukrovinky, méně solit, omezení smažených pokrmů

32 literatura Kleinwächterová, H., Brázdová, Z.: Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001 Combs, G., F.: The Vitamins. Fundamental Aspects in Nutrition and Health. Elsevier Academic Press, 2008 MÜllerová, D.: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Praha: Triton, 2003 Keller, U., Meier, R., Bertoli, S.: Klinická výživa. Praha: Scienta medica, 1993

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Malnutrice Klára Papežová."

Podobné prezentace


Reklamy Google