Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformovny Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformovny Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Transformovny Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /7 Autor Ing. František Kocián Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-El-RZ/3-EL-1/18 Název DUM Transformovny Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-51-H/01 Obor vzdělávání Elektrikář Vyučovací předmět Rozvodná zařízení Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Transformovny základní pojmy, typy transformoven, rozdělení napětí proti zemi, pomocná zařízení transformoven (rozvoden) Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Transformovna, typy transformoven, napětí proti zemi, pomocná zařízení transformoven (rozvoden) Datum

3 Transformovny Náplň výuky Základní pojmy Typy transformoven
Zařízení transformačních stanic Rozdělení napětí proti zemi Pomocná zařízení transformoven (rozvoden)

4 Základní pojmy Transformovna – slouží k přeměně napětí elektrické energie při stejném kmitočtu a k jejímu rozvádění nebo galvanickému oddělení jedné části sítě od druhé. Při zřizování transformoven je sledována snaha zavedení rozvodu vn do samého středu odběru. Stavební část – představuje pozemek, vnitrní a venkovní komunikace, stavební konstrukce, budovu, inženýrské sítě, osvětlení. Elektrická část – je daná charakterem příslušné transformovny. Patří sem technologické zařízení , elektrické přístroje a montážní materiál. Pomocná část – slouží na zabezpečení provozních požadavků transformovny. Patří sem výroba stlačeného vzduchu, akumulátorovna, olejové hospodářství, dílna, sociální zařízení, velín atd.

5 Typy transformoven Typy transformoven
Podle provedení můžeme transformovny rozdělit na stožárové na blokové na pojízdné na kryté Obr. 1: Stožárová transformovna

6 Typy transformoven Blokové, pro větší výkony
Obr. 2: Samostatný transformátor

7 Typy transformoven Pro větší výkony, kryté
Obr. 3: Transformátorová komora

8 Typy transformoven Blokové transformovny
Protože blokové transformovny jsou umísťovány na veřejně přístupných místech, jsou na ně kladeny zvláštní požadavky ohledně ochrany osob, které lze splnit použitím typově zkoušených součástí a vhodnou konstrukcí krytu. Uvedené transformovny vyžadují pouze malou stavební plochu, jsou částečně zapuštěny do terénu a jsou obsluhovatelné zvenku. Obr. 4: Bloková transformovna – venkovní provedení

9 Typy transformoven Blokové transformovny
Z hlediska použití blokových transformoven je možné je rozdělit na distribuční a odběratelské nebo jejich kombinaci. Obchodní měření u odběratelských transformoven může být na straně vysokého (vn) nebo na straně nízkého napětí (nn). Co se týče použití a jmenovitého výkonu, vyrábí se několik typů transformoven. Nejmenším typem je LCS-E.6 pro transformátor do výkonu 630 kV·A s měřením na straně nn. Obr. 5: Bloková transformovna – vnitřní provedení

10 Zařízení tranformačních stanic
Transformační stanice pro ZVN a VVN jsou většinou vybudovány jako venkovní zařízení na nekrytém volném prostranství (obr. 7). Transformátory jsou připevněny na betonových podstavcích ,odpojovače a výkonové vypínače jsou instalovány na otevřených konstrukcích (obr. 7). Příchozí vzdušná vedení jsou v transformačních stanicích na rámových konstrukcích. Mezi izolátory  těchto konstrukcí jsou spojovací závěsy. Pod závěsy,kolmo na jejich směr, je veden systémem sběrnic (obr. 7). Spojení příchozích (resp. odchozích) vedení přes sběrnice k transformátoru je realizováno přes odpojovače. Obr. 7: Samostatný transformátor

11 Rozdělení napětí proti zemi
Rozdělení podle napětí proti zemi: a) rozvody malého napětí (mn) 50 V b) rozvody nízkého napětí (nn) 230/400 V c) rozvody vysokého napětí (vn) 6, 10, 22, 35 kV d) rozvody velmi vysokého napětí (vvn) 110, 220 kV e) rozvody zvlášť vysokého napětí (zvn) 400, 750, kV Obr. 8: Napěťové úrovně rozvodu el. energie

12 Transformovny Pomocná zařízení transformoven (rozvoden)
Akumulátorové baterie – nezávislý zdroj proudu pro dálkové ovládání, nouzové osvětlení, signalizace apod. Její kapacita je volena podle množství a výkonu připojených stejnosměrných spotřebičů. Baterie jsou umísťovány v samostatných dobře větratelných prostorách. Obr. 9: Akumulátorové baterie

13 Transformovny Pomocná zařízení transformoven (rozvoden)
Výroba a rozvod stlačeného vzduchu – stlačený vzduch se používá k pohonu přístrojů s tlakovzdušným ovládáním a jednak ke zhášení elektrického oblouku mezi kontakty výkonných vypínačů. Množství stlačeného vzduchu musí být takové, aby stačilo pokryt spotřebu spínaní při největší četnosti i s ohledem na větrání a ztráty. Obr. 9: Kompresorová stanice

14 Transformovny Pomocná zařízení transformoven (rozvoden)
Dozorny (velín) – jsou místa, odkud se dálkově ovládá a sleduje provoz celé transformovny (rozvodny). Soustřeďuje se v nich také zařízení pro dálková měření, návěštění i pro komunikační spoje. Dozornou bývají vybaveny zpravidla jen větší stanice. Obr. 10: Dozorna

15 Kontrolní otázky: Slouží transformovna k přeměně napětí elektrické energie o stejném kmitočtu? Ano, mění i kmitočet Ano, nemění i kmitočet Ne, rozvádí stejné napětí Jsou v provozu venkovní blokové stanice? Ne Ano Transformuje se napětí Obsahuje transformovna rozvod stlačeného vzduchu? Pouze akumulátory

16 Kontrolní otázky – řešení:
Slouží transformovna k přeměně napětí elektrické energie o stejném kmitočtu? Ano, mění i kmitočet Ano, nemění i kmitočet Ne, rozvádí stejné napětí Jsou v provozu venkovní blokové stanice? Ne Ano Transformuje se napětí Obsahuje transformovna rozvod stlačeného vzduchu? Pouze akumulátory

17 Seznam obrázků: Obr. 1: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL Obr. 2: [vid ], dostupné Obr. 3: BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha 1985, SNTL Obr. 4: [vid ], dostupné Obr. 5: [vid ], dostupné Obr. 6: [vid ], dostupné Obr. 7: [vid ], dostupné Obr. 8: [vid ], dostupné

18 Seznam obrázků: Obr. 9: [vid. 24. 5. 2013], dostupné
Obr. 10: [vid ], dostupné

19 Seznam použité literatury:
[1] BANZET, I., HONYS, V., Rozvod elektrické energie II, Praha, 1985, SNTL [2] ELEKTRICKÉ STANICE. In: Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline [online], Dostupné z: [3] elektrotechnika [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

20 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Transformovny Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google