Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc

2 Absorpční kapacita venkova jedná se o schopnost venkova využít disponibilní prostředky fondů EU: –Administrativně technické zázemí schopnost řídit projekty financované z fondů EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU –Spolufinancování –Zásoba projektových záměrů

3 Proč absorpční kapacita? Potřeby venkova Cíle EU Cíle ČR

4 Identifikace absorpční kapacity venkova Olomouckého kraje Projekty „Podpora rozvoje Olomouckého kraje” –Zásobník projektových záměrů spolupráce s ORP –Akční plán Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje –Dotazníkové šetření (léto 2009) 345 respondentů z 385 – 90% návratnost

5 Identifikace absorpční kapacity venkova Olomouckého kraje... Počet obcí do 5.000 obyv. Počet respondentů Návratnost Počet identif. záměrů Hranice 302790% 76 Jeseník 232296% 76 Konice 21 100% 57 Lipník nad Bečvou 131185% 39 Litovel 191789% 53 Mohelnice 13 100% 35 Olomouc 444091% 129 Prostějov 756384% 203 Přerov 575088% 146 Šternberk 20 100% 47 Šumperk 343088% 84 Uničov 9778% 22 Zábřeh 272489% 60 Olomoucký kraj 38534590% 1027

6 Identifikace absorpční kapacity venkova Olomouckého kraje... Počet záměrů Nejčastější záměr Počet Druhý nejčastější záměr Počet Hranice76 MK a chodníky 17 Zateplení obecních budov 9 Jeseník76 MK a chodníky 14 Jiné 13 Konice57 MK a chodníky 16 Jiné 8 Lipník nad Bečvou39 Jiné 7 MK a chodníky 5 Litovel53 Kanalizace a ČOV 11 MK a chodníky 11 Mohelnice35 Kanalizace a ČOV 8 MK a chodníky 5 Olomouc129 Kanalizace a ČOV 30 MK a chodníky 23 Prostějov203 MK a chodníky 36 Kanalizace a ČOV 19 Přerov146 MK a chodníky 29 Kanalizace a ČOV 23 Šternberk47 Kanalizace a ČOV 11 MK a chodníky 8 Šumperk84 Kanalizace a ČOV 16 MK a chodníky 10 Uničov22 Sportovní areály 5 Kanalizace a ČOV 4 Zábřeh60 Kanalizace a ČOV 14 MK a chodníky 11 Olomoucký kraj 1027 MK a chodníky 186 Kanalizace a ČOV 179

7 Identifikace absorpční kapacity venkova Olomouckého kraje... Počet záměrů Počet připravených záměrů Relativní počet Náklady na připravené záměry Místní komunikace a chodníky 1865932%443 262 000 Kanalizace a ČOV 1797844%3 899 283 387 Jiné 1023332%339 345 240 Kulturní a společenské domy 922527%183 494 000 Zateplení či obnova škol 914853%573 842 041 Sportovní areály 685074%607 067 427 Zateplení, opravy obecních budov 602338%235 050 000 Inženýrské sítě pro bytovou výstavbu 481633%150 100 000 Vodovod 422457%619 200 000 Obnova center obcí (návsí) 391026%111 750 000 Revitalizace krajiny - park, rybník aj. 372568%272 800 000 Cyklostezky 291345%162 000 000 Oprava památek 2200%2 500 000 Ochrana před povodněmi 1716%0 Územní plány 13215%684 000

8 Realizované projekty 2007 - 2011... ProgramOpatření Počet projektů Celková investice Program rozvoje venkova ČRIII.2 84 311 357 351 Program rozvoje venkova ČRLEADER - cca 320 000 000 ROP Střední Morava1.3; 2.3 139 1 422 345 040 OP Životní prostředívšechna 232 4 205 229 433 Integrovaný operační program6.5 1711 169 694 Celkem 472 6 270 101 518

9 Realizované projekty od června 2009... Počet projektů OPŽP (2009 – 2011) Počet projektů ROP SM (18. výzva) Počet projektů PRV (8.,12. výzva) Místní komunikace a chodníky 4 28 124 366 Kanalizace a ČOV 21 1 884 255 724 1 39 990 000 Jiné Kulturní a společenské domy 6 32 041 131 Zateplení či obnova škol 39 204 375 073 5 15 577 082 Sportovní areály 8 72 091 390 1 5 764 412 Zateplení, opravy obecních budov 6 38 013 264 6 40 483 308 Inženýrské sítě pro bytovou výstavbu Vodovod 3 243 005 708 Obnova center obcí (návsí) 37 75 623 619 8 48 685 342 Revitalizace krajiny - park, rybník aj. 24 52 668 025 Cyklostezky 11 76 360 929 Ochrana před povodněmi 15 52 006 987 Oprava památek 6 13 054 555 Územní plány

10 Realizované projekty od června 2009... Počet připravených záměrů Rozpočet připravených záměrů Počet podpořených projektů Rozpočet Podíl rozpočtů Místní komunikace a chodníky 59 443 262 000 4 28 124 366 6,3% Kanalizace a ČOV 78 3 899 283 387 22 1924 245 724 49,3% Jiné 33 339 345 240 0 0 0,0% Kulturní a společenské domy 25 183 494 000 6 32 041 131 17,5% Zateplení či obnova škol 48 573 842 041 44 219 952 155 38,3% Sportovní areály 50 607 067 427 9 77 855 802 12,8% Zateplení, opravy obecních budov 23 235 050 000 12 78 496 572 33,4% Inženýrské sítě pro bytovou výstavbu 16 150 100 000 0 0 0,0% Vodovod 24 619 200 000 3 243 005 708 39,2% Obnova center obcí (návsí) 10 111 750 000 45 124 308 961 111% Revitalizace krajiny - park, rybník aj. 25 272 800 000 24 52 668 025 19,3% Cyklostezky 13 162 000 000 11 76 360 929 47,1% Ochrana před povodněmi 1 2 500 000 15 52 006 987 20x Oprava památek 0 0 6 13 054 555 0,0% Územní plány 2 684 000 17 11 169 694 15x

11 Realizované projekty od června 2009... Počet identif. záměrů Rozpočet identif. projektů Počet podpořených projektů RozpočetPodíl Místní komunikace a chodníky 186 1 201 504 000 4 28 124 366 2,3% Kanalizace a ČOV 179 7 815 433 000 22 1 924 245 724 24,6% Jiné 102 721 233 000 0 0 0,0% Kulturní a společenské domy 92 819 179 240 6 32 041 131 3,9% Zateplení či obnova škol 91 780 092 041 44 219 952 155 28,2% Sportovní areály 68 1 226 462 684 9 77 855 802 6,3% Zateplení, opravy obecních budov 60 396 820 000 12 78 496 572 19,8% Inženýrské sítě pro bytovou výstavbu 48 354 500 000 0 0 0,0% Vodovod 42 753 100 000 3 243 005 708 32,3% Obnova center obcí (návsí) 39 365 309 000 45 124 308 961 34,0% Revitalizace krajiny - park, rybník aj. 37 299 945 293 24 52 668 025 17,6% Cyklostezky 29 288 425 000 11 76 360 929 26,5% Ochrana před povodněmi 22 115 700 000 15 52 006 987 44,9% Oprava památek 17 159 685 000 6 13 054 555 8,2% Územní plány 13 14 034 000 17 11 169 694 78,0%

12 Nevyužitá absorpční kapacita venkova Mgr. Karel Hošek oddělení regionálního rozvoje Děkuji za pozornost

13 Absorpční kapacita


Stáhnout ppt "Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google