Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity v oblasti regionálního rozvoje Česko-Polská konference Partnerství LEADER 2011 10. 6. 2011, Bouzov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity v oblasti regionálního rozvoje Česko-Polská konference Partnerství LEADER 2011 10. 6. 2011, Bouzov."— Transkript prezentace:

1 Aktivity v oblasti regionálního rozvoje Česko-Polská konference Partnerství LEADER 2011 10. 6. 2011, Bouzov

2 Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje Agenda krajského energetika Dotace pro mezinárodní spolupráci –Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje –OP PS ČR-PL, EHP Norsko, Švýcarské fondy –Komunitární programy Meziregionální spolupráce pro rozvoj venkova (CesR) Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu

3 Koncepce a strategické dokumenty PRÚOOK je: –základní strategický dokument samosprávy –podklad pro nastavení kohezní politiky PRÚOOK obsahuje tyto rozvojové priority pro Olomoucký kraj: –podnikání a ekonomika– rozvoj lidských zdrojů –doprava a technická infrastruktura– kvalita života Harmonogram dopracování: –do 28.7. mohou připomínkovat dokument veřejnost, obce apod. –projednávání v poradních orgánech OK –28.7. veřejné projednání v rámci SEA –Podzim letošního roku schválení v Zastupitelstvo a Rada OK Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK)

4 Energetika Realizace opatření Územně energetické koncepce OK pro období 2005-2025: - aktualizace v návaznosti na novou státní EK – prosinec 2011 vnější energetický management – spolupráce s Krajskou energetickou agenturou OK (poradenství k využívání OZE, energetickým úsporám, semináře a osvětová činnost), www.kea-olomouc.cz www.kea-olomouc.cz Vnitřní energetický management – realizace opatření na majetku OK –realizace společných zakázek na dodávky energií v PO –návrhy energetických opatření a projektů na majetku PO Koncepční činnost

5 Energetika Centrální nákup el. a plynu pro KÚ Sběr dat a vypovězení smluv pro 174 PO OK – cca 700 odběrných míst el. a plynu Výsledky centrálních nákupů pro rok 2011: –Plyn – nákup od dodavatele pro rok 2011 - 138,5 mil.Kč –Elektřina – nákup od dodavatele pro rok 2011 – 65,0 mil.Kč Vyčíslení úspor z centrálních nákupů pro rok 2011: –Přepokládaná úspora nákladů na nákup el.+ plynu pro rok 2011 – cca 29 mil. Kč Pro rok 2012 bude výběr dodavatele el. a plynu prováděn přes burzu, elektronickou akcí či obálkovou metodou.

6 Energetika EPC – energetické služby se zárukou = splácení investice ze skutečně dosažených úspor garantovaných poskytovatelem služby EPC – pilotní projekty Olomouckého kraje: –Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb (předáno 2008) –SŠ logistiky a chemie Olomouc (předáno 2009) –ZŠ a DD Zábřeh (předáno 2008) Celkem investice:14,8 mil. Kč Roční úspora: 1,82 mil / rok Připravované projekty - 7 objektů v majetku Olomouckého kraje: –předpokládaná investice celkem: 10,7 mil. Kč Energy Performance Contracting

7 Dotace pro mezinárodní spolupráci Původní rozpočet programu 300.000 Kč Celkový rozpočet programu 487.500 Kč Počet žádostí: 26 a) spolupráce s partnerskými regiony OK: 17 b) spolupráce s jinými zahraničními regiony: 9 (vyřazeno) Rozdělení žadatelů dle právní subjektivity: –a) příspěvkové organizace obcí: 9; b) občanská sdružení, zájmová sdružení: 7; c) obce, svazky obcí: 3; d) s. r.o.: 3 Projekty s partnerem z Opolského voj. – minimálně 8 Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje

8 Dotace pro mezinárodní spolupráci Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PL –kontaktní místo (výzva končí 15.6.2011) –OK partnerem v projektové žádosti (ESUS) Švýcarské fondy (blokové granty Partnerství a NNO) –kontaktní místo (výzva dle harmonogramu) EHP Norsko Kontakt na koordinátora: Ing. Marie Šafářová tel: 585 508 669, email:, m.safarova@kr-olomoucky.cz OP PS ČR-PL, Norské a Švýcarské fondy

9 Dotace pro mezinárodní spolupráci Akce 1 - Aktivní občané pro Evropu –1.1. Setkávání občanů partnerských měst –1.2. Tematické sítě partnerských měst –2.1. Projekty občanů –2.2. Podpůrná opatření Nejbližší výzvy pro opatření 1.1 a 1.2 –1. září 2011 –1. února 2012 Komunitární program Evropa pro občany

10 Dotace pro mezinárodní spolupráci Zaměření projektu –Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení v ČR –Tematické sítě –Místní partnerství Finanční podmínky –Alokace výzvy 359 mil. Kč –100 % krytí uznatelných nákladů –Velikost rozpočtu od 1 do 10 mil. Kč OP lidské zdroje a zaměstnanost - 5.1. Mezinárodní spolupráce

11 Rozvoj venkova OK OK partner projektu, leader partner – francouzská agentura program Interreg IVC Výsledek dotace bude známý do konce letošního roku Celkový rozpočet OK 3 mil. Kč (spolufinancování do půl mil. Kč) OK bude hledat pro spolupráci mikroregiony a MAS Cíle: –příprava venkova na novou kohezní politiku 2014+ –rozvoj a spolupráce veřejných a soukromých služeb na venkově Projekt meziregionální spolupráce v rozvoji venkova

12 Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu V srpnu 2010 bylo založeno zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ Členové: Olomoucký kraj, Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník, Univerzita Palackého, Moravská vysoká škola, Vysoká škola logistiky Přerov, Unie nestátních neziskových organizací, Krajská hospodářská komora Cíl sdružení: zajistit zastupování zájmů regionu v institucích EU Koordinátor zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu zprostředkovává příležitosti pro subjekty OK Kontakt na koordinátora: Radovan Dluhý-Smith, tel: 585 508 547, mobil: +420 724 126 247, email: radovan.dluhy@kr-olomoucky.czradovan.dluhy@kr-olomoucky.cz

13 Mgr. Karel Hošek oddělení regionálního rozvoje Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktivity v oblasti regionálního rozvoje Česko-Polská konference Partnerství LEADER 2011 10. 6. 2011, Bouzov."

Podobné prezentace


Reklamy Google