Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náš svět člověk, společnost a věda fyzika v globálním měřítku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náš svět člověk, společnost a věda fyzika v globálním měřítku"— Transkript prezentace:

1 Náš svět člověk, společnost a věda fyzika v globálním měřítku
Patrik Čermák

2 Hlavní body Úvod – Mozek Člověk a společnost (Odkud jsme?, Život?)
Historie, Definice, Souvislosti, Smysl Poznání a Pravda Definice, Vědecká metoda Věda Fyzika (vs. Náboženství a Víra) Co to?, Proč to?, Paralely, Co dál? Vyspělost – Boj jednotlivce? Pro sebe, nebo pro společnost? Globální výzvy lidstva (20. vs. 21. století) Krize?, Další?, Předcházet tomu? Shrnutí, Diskuze, Závěr

3 „Hloupost je souhrn vědomostí, které nám chybí.“
Úvod „Hloupost je souhrn vědomostí, které nám chybí.“ „Není hanbou nic nevědět, jistě je však hanbou nechtít se nic naučit.“ (Platón) Budeme odpovídat na otázky, otazníků však bude (doufám) přibývat.

4 Úvod - Mozek „Výkon“ - 38 petaflops (38 biliard operací za sekundu)
„Kapacita” – TB Myšlení: Analýza Syntéza Hodnocení

5 Člověk a společnost – Historie
Kreacionismus Evolucionismus

6 Člověk a společnost – Historie
Darwin vs. Církev? Ne! A co takhle syntéza: Kreacionistický Evolucionismus Kdo ví…

7 Člověk a společnost – Definice
Člověk – živočišný druh, savec. Žije ve společnostech, užívá pro přetváření a zlepšování svých životních podmínek nástroje, které cílené vyrábí. Společnost – sociologie, souhrn vztahů mezi lidmi vzniklý v průběhu postupného vydělování se člověka z přírody. Jejím základem je lidská potřeba sdružovat se při sledování společných zájmů. Encyklopedie Diderot, 1999

8 Poznání ,,Poznání je předpokladem poznání, podobně jako oko je předpokladem zraku, avšak současně není v jeho zorném poli.“ Smyslové Rozumové

9 Pravda Pravda, tradičně přiměřenost poznání nebo výpovědi ke skutečnosti. V novověkém vědeckém myšlení se často chápe jako nerozpornost, soulad mezi různými výroky. V současné vědě se důraz posouvá na možnosti verifikace (ověření) nebo falzifikace (vyvrácení) hypotéz a tvrzení; pravda je pak často chápána pouze jako pravdivostní hodnota proměnné nebo výroku. Encyklopedie Diderot, 1999

10 Vědecká metoda Pozorování a popis skutečnosti (vjemů, poznatků).
Formulace problému. … Příprava hypotéz (návrh vysvětlení s obecnou platností, indukce) Předvídání (logická dedukce z hypotéz) Ověření souladu skutečnosti s předpovědí (buď aplikací předpovědi na experiment nebo aplikací na soubor dat získaný jinak) a ověření logické správnosti předchozích kroků. Wikipedie, otevřená encyklopedie

11 y=0…stav absolutního poznání
Limita poznání y=0…stav absolutního poznání ???

12 Věda Fyzika Interdisciplinární věda (R. P. Feynman).
Popírá dnešní fyzika existenci Boha? Ne. Víra vs. Náboženství Co dál? „Nejlepších výsledků se dosahuje tam, kde se střetávají dva myšlenkové proudy.“ (W. Heisenberg)

13 Jednotlivec vs. Společnost – V. Havel
„Skutečně, dnešní chvíle je nejméně vhodná k tomu, abychom si lhali do kapsy: naší jedinou možností je vyvodit z toho, co se stalo, všechny patřičné konsekvence, zbavit se všech iluzí a jednoznačně se rozhodnout, co vlastně chceme a co pro to musíme dělat; nenamlouvat si přitom, že to, co děláme, je něčím víc, než čím to je, ale tím víc se o to prakticky, denně, houževnatě a s jasným vědomím všech rizik bít; a hlavně neukolébávat se sebelichotivými a sebeobelhávajícími řečmi o své národní inteligenci, moudrosti, kultuře, o kráse svých minulých činů a fatálně nám souzené tíze našeho národního údělu.“ Český úděl – esej, 1969

14 Jednotlivec vs. Společnost – V. Havel
„Uvažuji-li jako to, co ze mne tento svět dělá – totiž jako lidské identity zbavený šroubek gigantického soustrojí –, pak opravdu nemohu dělat nic: ničení zeměkoule, ohlupování národů a výrobu tisíců nových termojaderných bomb samozřejmě nezastavím. Uvažuji-li však jako to, čím každý z nás původně je, resp. čím každý z nás má – nezávisle na stavu světa – základní možnost se stát, totiž jako svéprávná lidská bytost, schopná odpovědnosti ke světu a za svět, pak samozřejmě mohu dělat mnoho.“ Dopisy Olze – eseje psané ve vězení, 1982

15 Globální výzvy lidstva
Mír pochopení, spolupráce Zdroje: obživa, energie 20. versus 21. století Řešení: Posun všech v Maslowově hierarchii směrem vzhůru? Myslím si, že z větší části ano.

16 Pro sebe, nebo pro společnost?
Kategorický imperativ (I. Kant): „Jednej jen podle té maximy (zásady), od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.“ „Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek.“

17 Shrnutí Náš svět je plný krás, jichž můžeme užívat.
Každý z nás je člověk, tudíž je součástí celku, a jako takový má za něj (chtě - nechtě) odpovědnost. Můžeme (mu) pomoci… „Čas ztracený v mládí již nelze nikdy nahradit.“ (A. Einstein) Per Aspera ad Astra!

18 Diskuze Co si o o tom myslíte?

19 „Lidé jsou vlastní hodnotou, nikoli pouhými prostředky.“
Závěr „Lidé jsou vlastní hodnotou, nikoli pouhými prostředky.“ (T. Akvinský)

20 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Náš svět člověk, společnost a věda fyzika v globálním měřítku"

Podobné prezentace


Reklamy Google