Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RISKUJ PSYCHOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RISKUJ PSYCHOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 RISKUJ PSYCHOLOGIE

2 Psychol. směry 1000 2000 3000 4000 5000 Vývojová psychol. 1000 2000 3000 4000 5000 Činnosti, motivace 1000 2000 3000 4000 5000 Psychické vlastnosti 1000 2000 3000 4000 5000 Psychické procesy 1000 2000 3000 4000 5000 Duševní hygiena 1000 2000 3000 4000 5000

3 Co je tzv. kolektivní podvědomí? Kdo zavedl tento pojem?
koncentrovaná zkušenost celého lidstva C. G. Jung

4 Pro který psychologický směr je typické zdůraznění sebepojetí, seberealizace, sebeaktualizace?
Humanistická psychologie

5 Co je předmětem psychologie podle behavioristů?
chování

6 Pro který směr je typický výrok „celek je více než suma částí“?
gestaltismus

7 Co je nevědomí? Obrazy mimo oblast uvědomování, mají však vliv na chování člověka

8 Co vyjadřuje tzv. black box u behavioristů?
prožívání, kterým se nezabývají

9 Co je tzv. sekulární akcelerace?
Dlouhodobé zrychlení tělesného vývoje, za posledních100 let se urychlil nástup dospívání i celkový tělesný růst.

10 Kdy (v jaké fázi) nastává období prvního vzdoru?
batolecí věk holem 3. roku života

11 Uveďte dvě hlavní činnosti adolescentů.
Příprava na budoucí povolání, vytváření trvalejšího partnerského vztahu

12 Vysvětlete, co je syndrom „prázdného hnízda“
Vysvětlete, co je syndrom „prázdného hnízda“. Uveďte, ve které fázi nastává. Pocit osamění rodičů po odchodu a osamostatňování dětí. Pozdní dospělost

13 Kdy (ve které fázi) nastává období druhého negativismu?
pubescence

14 Ve které fázi se objevuje?
Co je konfabulace? Ve které fázi se objevuje? fantazijní konstrukce (smyšlenky) dítěte v předškolním věku

15 Vysvětlete, co je tzv. „plató efekt“ při učení.
dočasné zastavení úspěšnosti učení

16 Která základní činnost převládá u dospělého člověka?
práce

17 Uveďte výsledky učení. vědomosti dovednosti návyky

18 Uveďte šest základních faktorů, které ovlivňují záměrné učení.
metoda, motivace, psych. a fyz. stav, výsledky předch. učení, prostředí, postoj okolí

19 Uveďte druhy dovedností.
senzomotorické intelektové sociální

20 Popište ve správném pořadí Maslowovu pyramidu potřeb.
metapotřeby (sebeaktualizace) potřeba respektu a uznání potřeba lásky a sounáležitosti potřeba jistoty a bezpečí fyziologické potřeby

21 Kdo sestavil první IQ test?
Alfred Binet v roce 1905 (fr. psycholog)

22 Vyjmenujte čtyři temperamentové skupiny.
melancholik, cholerik, flegmatik, sangvinik

23 Vysvětlete pojmy submise a dominance.
s. – podřizování se d. – potřeba vést

24 Charakterizujte extroverta a introverta.
e. – spol. otevřený, dobíjí síly z okolí i. – uzavřený do sebe, čerpá síly ze svého vnitřního světa

25 Popište vzorec, podle kterého se vypočítá inteligence.
mentální věk IQ = x 100 chronologický

26 Uveďte stupně rozvinutých schopností.
nadání talent genialita

27 Co je konvergentní a co divergentní myšlení?
k. – směřuje k jednomu cíli, k jednomu způsobu řešení problému d. – hledá několik různých, paralelních řešení, tvůrčí postup

28 Které faktory ovlivňují fázi paměti – uchování?
používání, opakování

29 Popište křivku zapomínání.
bezprostředně po zapamatování zapomínáme nejvíce naučených informací

30 Vysvětlete, co je ambivalence citů.
smíšené pocity, např. zároveň pociťujeme radost i strach

31 Definujte vjem. obraz předmětu nebo jevu, který v danou chvíli působí na naše smyslové orgány

32 O který psychický proces se jedná
O který psychický proces se jedná? „Zobecněné a zprostředkované poznání předmětů a jevů skutečnosti lidským mozkem.“ myšlení

33 Jak se projevuje maladaptivní (neúspěšné) řešení zátěžových situací?
destruktivním chováním (např. agresivitou, zneužíváním alkoholických a jiných látek, …)

34 Co je stres? zátěž

35 Co je deprivace? strádání

36 Vysvětlete pojem projekce jako reakce na frustrační zátěž.
přičítání viny za vlastní neúspěch někomu jinému

37 Vysvětlete, co je senzorická (smyslová) deprivace.
strádání vyvolané nedostatkem podnětů

38 Vysvětlete asertivní techniku „otevřených dveří“.
akceptujeme kritiku tak, že ji plně či částečně přijmeme


Stáhnout ppt "RISKUJ PSYCHOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google