Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health,"— Transkript prezentace:

1 Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health, safety and economic well-being of consumers."

2 Ochrana spotřebitelů – J.F. Kennedy – 4 práva spotřebitelů (světový den spotřebitelských práv): – J.F. Kennedy – 4 práva spotřebitelů (světový den spotřebitelských práv): právo na informaci, právo na výběr, právo na bezpečnost a právo být vyslyšen EU: V dubnu 1975 schválila Rada První program politiky na ochranu a k informování spotřebitelů obsahující pět základních práv spotřebitelů: EU: V dubnu 1975 schválila Rada První program politiky na ochranu a k informování spotřebitelů obsahující pět základních práv spotřebitelů: a) právo na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitele; a) právo na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitele; b) právo na ochranu hospodářských zájmů spotřebitele; b) právo na ochranu hospodářských zájmů spotřebitele; c) právo na náhradu škody; c) právo na náhradu škody; d) právo na informace; d) právo na informace; e) právo na vytváření a zapojování se do práce spotřebitelských sdružení. e) právo na vytváření a zapojování se do práce spotřebitelských sdružení.

3 rezoluce Valného shromáždění OSN č. 39/248 z roku 1985, o ochraně spotřebitele. (a) Ochrana spotřebitelů před hazardem pro jejich zdraví a bezpečnost (b) Podpora a ochrana ekonomických zájmů spotřebitelů (c) Přístup spotřebitelů k adekvátním informacím a možnost výběru podle individuálních přání a potřeb. (d) Vzdělávání spotřebitelů včetně vzdělávání v otázkách životního prostředí a sociálních a ekonomických dopadů výběru spotřebitelů (e) Dosažitelnost účinných spotřebitelských náhrad. (f) Svoboda vytvářet spotřebitelské skupiny a jiné odpovídající skupiny nebo organizace a příležitost těchto organizací prezentovat svá stanoviska při ovlivňování rozhodovacích procesů. (g) Podpora udržitelných spotřebitelských modelů Anebo jednodušeji: 4 práva dle Kennedyho +: Právo na uspokojení základních potřeb Právo na náhradu Právo na vzdělání Právo na zdravé životní prostředí

4 Práva spotřebitelů V ČR: PRÁVO NA: ochranu zdraví a bezpečnost ochranu zdraví a bezpečnost ochranu ekonomických zájmů ochranu ekonomických zájmů odškodnění odškodnění informace a výchovu informace a výchovu zastoupení při řešení uplatňování nároků zastoupení při řešení uplatňování nároků sdružování k ochraně zájmů spotřebitelů sdružování k ochraně zájmů spotřebitelů odpovědnou volbu ve vztahu k životnímu prostředí a sociálním dopadům spotřeby. odpovědnou volbu ve vztahu k životnímu prostředí a sociálním dopadům spotřeby.

5 Česká republika Ochrana spotřebitelů - Ministerstvo průmyslu a obchodu Ochrana spotřebitelů - Ministerstvo průmyslu a obchodu Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010 (součást evropské Strategie ochrany spotřebitele) Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010 (součást evropské Strategie ochrany spotřebitele) spotrebitelske-politiky-na-leta/ /38451/ spotrebitelske-politiky-na-leta/ /38451/ spotrebitelske-politiky-na-leta/ /38451/ spotrebitelske-politiky-na-leta/ /38451/ ČR a EU – práva spotřebitelů v EU – vzdělávací portál DOLCETA _ ČR a EU – práva spotřebitelů v EU – vzdělávací portál DOLCETA _ a Evropské spotřebitelské centrum spotrebitele/esc/ spotrebitele/esc/http://www.mpo.cz/cz/ochrana- spotrebitele/esc/ Média: tisk. TV, rozhlas…

6 ČR - spotřebitelské organizace Sdružení obrany spotřebitelů Sdružení obrany spotřebitelů časopis Štít spotřebitele, Brno – Křenová ul. časopis Štít spotřebitele, Brno – Křenová ul. Spotřebitel.cz Spotřebitel.cz časopis DTest a Qmagazín časopis DTest a Qmagazín Sdružení českých spotřebitelů Sdružení českých spotřebitelů Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele STRÁNKY V REKONSTRUKCI STRÁNKY V REKONSTRUKCIhttp://www.food-consumer.cz Biospotřebitel Biospotřebitel Občanské poradny Občanské poradny Katalog občanské společnosti Katalog občanské společnosti Sdružení spotřebitelů elektřiny Sdružení spotřebitelů elektřiny KONTAKTY NA SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE V ČR – na MPO cca 10 v r

7 Svět a EU OSN (kromě FAO) - Department of Economic and Social Affairs OSN (kromě FAO) - Department of Economic and Social Affairs OECD – Committee on Consumer Policy OECD – Committee on Consumer Policy Směrnice o ochraně sp. e-komerci,podvodných a klamavých praktikách v přeshraničním obchodě, linky na členské země OECD a instituce v rámci ochr. Sp. European Commission - Health and Consumer Protection European Commission - Health and Consumer Protection DG SANCO 2 komisaři – zdraví a ochrana spotřebitele 10 hlavních zásad ochrany spotřebitele ANEC - European Organisation for Consumer Participation in Standardisation – nezisková organizace, nestátní ANEC - European Organisation for Consumer Participation in Standardisation – nezisková organizace, nestátní BEUC - European Consumers' Organisation BEUC - European Consumers' Organisation (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) – 41 sp.org z 30 evrop. Zemí - za ČR SOS; „poradenství“ pro orgány EU; současné priority: (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) – 41 sp.org z 30 evrop. Zemí - za ČR SOS; „poradenství“ pro orgány EU; současné priority: Chemikálie – REACH, digitální služby, výživa, finanční služby…) Chemikálie – REACH, digitální služby, výživa, finanční služby…)

8 Rakousko r – ochrana sp. – „státní záležitost“ Spolkové ministerstvo pro sociální záležitosti a ochranu spotřebitele Spolkové ministerstvo pro sociální záležitosti a ochranu spotřebitele Ochrana práv mužů, seniorů, tělesně postižených… koordinující orgán – ministerstva (např. Ministerstvo pro zdraví a ženy….) + SPOLKOVÉ ZEMĚ (včetně dozoru) – např.: (~ SZPI, OVZ,ČOI, VS) koordinující orgán – ministerstva (např. Ministerstvo pro zdraví a ženy….) + SPOLKOVÉ ZEMĚ (včetně dozoru) – např.: Soziales/Konsumentenschutz.html - (~ SZPI, OVZ,ČOI, VS) Soziales/Konsumentenschutz.html Zákon o bezpečnosti produktů Zákon o bezpečnosti produktů Provoz portálu „právo spotřebitelů: Provoz portálu „právo spotřebitelů: Komora zaměstnanců Komora zaměstnanců „Rada spotřebitelů“ na rakouském normalizačním institutu „Rada spotřebitelů“ na rakouském normalizačním institutu VEREINS FÜR KONSUMENTENINFORMATION (70% soukr. prs) VEREINS FÜR KONSUMENTENINFORMATION (70% soukr. prs) Spotřebitelský časopis Konsument Spotřebitelský časopis Konsument

9 Německo Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz politika ochrany spotřebitele Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz politika ochrany spotřebitele Zákon o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech Zákon o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech Zákon o spotřebitelských informacích Zákon o spotřebitelských informacích HLAVNÍ TÉMATA: BEZPEČNOST POTRAVIN, ZDRAVÍ, TELEKOMUNIKACE A NOVÉ MÉDIA, ENERGIE, STAVEBNICTVÍ A BYDLENÍ, TRH KOMPAS OCHRANY SPOTŘEBITELE MINISTERSTVO SPRAVUJE PORTÁL: KOMPAS OCHRANY SPOTŘEBITELE DÁLE TAKÉ- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) – r (SZPI + ČOI + SS + OZ +PÚ…) Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) – r (SZPI + ČOI + SS + OZ +PÚ…) - -www.bvl.bund.de/ A MINISTERSTVO SPRAVUJE I SPOLKOVÉ SPOTŘEBITELSKÉ CENTRÁLY Verbraucherzentrale Bundesverband - Verbraucherzentrale Bundesverband - zastřešující organizace 16 spolkových centrál, např. berlin.de/vz/html/index.php a 25 politicky orientovaných NEJENOM spotřebitelských svazů zastřešující organizace 16 spolkových centrál, např. berlin.de/vz/html/index.php a 25 politicky orientovaných NEJENOM spotřebitelských svazů berlin.de/vz/html/index.php berlin.de/vz/html/index.php Od r měřen Index ochrany spotřebitele – pořadí spolkových zemí (6 parciálních indexů – z dalších „podindexů“ – například kontrola potravin, projekty…) Od r měřen Index ochrany spotřebitele – pořadí spolkových zemí (6 parciálních indexů – z dalších „podindexů“ – například kontrola potravin, projekty…) Stiftung Warentest 1964 – Spolkový sněm, r abonentů, ztažených placených článků na internetu, 1981 testů produktů, 283 zaměstnanců Stiftung Warentest 1964 – Spolkový sněm, r abonentů, ztažených placených článků na internetu, 1981 testů produktů, 283 zaměstnanců Testy, analýzy, zprávy a informace, kalkulačka cen Testy, analýzy, zprávy a informace, kalkulačka cen

10 Polsko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - r – „antimonopolní úřad“ (MPO ČR) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - r – „antimonopolní úřad“ (MPO ČR)www.uokik.gov.pl prosazování státní politiky ochrany spotřebitele a „ochrany konkurence“ prosazování státní politiky ochrany spotřebitele a „ochrany konkurence“ Zákon o konkurenci a ochraně spotřebitele Zákon o konkurenci a ochraně spotřebitele spolupráce s municipálními a „okresními“ ombudsmeny (360) oblasti ochrany spotřebitele spolupráce s municipálními a „okresními“ ombudsmeny (360) oblasti ochrany spotřebitele + dozor – bezpečnost produktů, kvalita paliv, značky CE + dozor – bezpečnost produktů, kvalita paliv, značky CE Státní politika ochrany spotřebitele: Strategie ochrany spotřebitele( ) Státní politika ochrany spotřebitele: Strategie ochrany spotřebitele( ) Obchodní inspekce Obchodní inspekce Federace spotřebitelů Federace spotřebitelů Sdružení polských spotřebitelů Sdružení polských spotřebitelů V Polsku působí 360 „lokálních advokátů“ (ombudsmanů) pro ochranu spotřebitele V Polsku působí 360 „lokálních advokátů“ (ombudsmanů) pro ochranu spotřebitele

11 Slovensko Ministerstvo hospodárstva Ministerstvo hospodárstva Spotrebiteľský poradný výbor Spotrebiteľský poradný výbor Systém ochrany spotrebiteľa v SR uznesenie vlády SR č. 455/1993" a "Zásady spotrebiteľskej politiky SR – uznesenie vlády SR č. 116/1995" Systém ochrany spotrebiteľa v SR uznesenie vlády SR č. 455/1993" a "Zásady spotrebiteľskej politiky SR – uznesenie vlády SR č. 116/1995" Zákon o ochrane spotrebiteľa Zákon o ochrane spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia Slovenská obchodná inšpekcia Systém ECHO – on-line podání informací o nebezpečných výrobcích Úrad verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva Štátna veterinárna a potravinová správa Štátna veterinárna a potravinová správa „Potravinový kódex SR“, Zákon o potravinách a Zákon o veterinárnej starostlivosti ~SVS ČR + SZPI ~SVS ČR + SZPI Spotrebiteľská informačná agentúra Spotrebiteľská informačná agentúra časopis TERČ Asociácia spotrebiteľov Slovenska Asociácia spotrebiteľov Slovenska Slovenská asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenská asociácia spotrebiteľských subjektov Odkazy na jiné sdružení

12 Velká Británie Ministersto obchodu a průmyslu - „Confident Consumers“ Spotřebitelská politika, obecné rady, odkazy na konkrétní organizace a instituce – OFT, Consumer Direct – on-linea telef. poradna, Community Legal Service Direct, Trading Standards Central Product Recalls – nebezpečné výrobky, Financial Service Authority,… váhy a míry… National Consumer Council - zřizovatel je DTI National Consumer Council - zřizovatel je DTIhttp://www.nfcg.org.uk/intro.htm DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs a Food Standards Agency FoodAware (~bezpecnostpotrain.cz) BBC Watchdog Which? - Expert advice from an independent source Which? - Expert advice from an independent source (kampaně –regulace: Real.Kanc., právní služby a poradenství,penze…spolupráce s BSI, ISO a tzv. Office of Fair Trading – podávání „super-complaints“ proti hráčům na trhu, kteří poškozují práva spotřebitelů a konkurenční boj několik druhů tématických časopisů, knižní publikace….) (kampaně –regulace: Real.Kanc., právní služby a poradenství,penze…spolupráce s BSI, ISO a tzv. Office of Fair Trading – podávání „super-complaints“ proti hráčům na trhu, kteří poškozují práva spotřebitelů a konkurenční boj několik druhů tématických časopisů, knižní publikace….) 7OO OOO abonentů, spolupráce na státní regulaci 7OO OOO abonentů, spolupráce na státní regulaci Island – 1953 – členové pouze jednotlivci Island – 1953 – členové pouze jednotlivci

13 Švédsko Švédská spotřebitelská agentura - Konsumentsverket (informace několika jazycích – AJ, FJ, FiJ, arabština a „bosenština“…, pro slepce) – státní organizace – dozor a poradenství (ne individuální – lokální veřejná správa) – státní spotřebitelská politika; spolupráce se Švédským úřadem pro potraviny a Národním výborem pro stížnosti spotřebitelů; návody a rady pro koupi produktů Švédská spotřebitelská agentura - Konsumentsverket (informace několika jazycích – AJ, FJ, FiJ, arabština a „bosenština“…, pro slepce) – státní organizace – dozor a poradenství (ne individuální – lokální veřejná správa) – státní spotřebitelská politika; spolupráce se Švédským úřadem pro potraviny a Národním výborem pro stížnosti spotřebitelů; návody a rady pro koupi produktůhttp://www.kov.se/ Švédský úřad pro „spotřebitelské pojištění“ Švédský úřad pro „spotřebitelské pojištění“ cle_id=54&avd=ART_CON&menu=ART_CON cle_id=54&avd=ART_CON&menu=ART_CON cle_id=54&avd=ART_CON&menu=ART_CON cle_id=54&avd=ART_CON&menu=ART_CON Švédský úřad pro rady spotřebitelům v otázkách elektřiny Švédský úřad pro rady spotřebitelům v otázkách elektřiny + úřad pro bankovní a finanční služby, + úřad pro telekomunikační a internetové služby + úřad pro bankovní a finanční služby, + úřad pro telekomunikační a internetové služby Sveriges Konsumentrad – nezávislá sp.org. Sveriges Konsumentrad – nezávislá sp.org. ČERNÁ LISTINA“ ČERNÁ LISTINA“ Švédská spotřebitelská koalice Švédská spotřebitelská koalice - zejména potraviny - zejména potraviny

14 USA a jiné…. USA Federal Trade Commission - consumer.gov USA Federal Trade Commission - consumer.govhttp://www.ftc.gov/ (informace – např. katastrofy, oheň, nebezpečí, děti – zdraví, bezpečnost…..) ZALOŽENA V R – LEGISLATIVA – FEDERÁLNÍ A STÁTNÍ, OCHR. SPOTŘ. a PROBLEMATIKA NEKALÉ KONKURENCE (informace – např. katastrofy, oheň, nebezpečí, děti – zdraví, bezpečnost…..) ZALOŽENA V R – LEGISLATIVA – FEDERÁLNÍ A STÁTNÍ, OCHR. SPOTŘ. a PROBLEMATIKA NEKALÉ KONKURENCE U.S.CPSC - U.S.Consumer Product Safety Commission (am. Kongres) – (ČOI – bezpečný výrobek) Hong Kong - Consumer Council (vládní organizace – dozor a poradenství- obchod služby + poskytovatelé hypoték a pronájmů nemovitostí) - „dozor“ na základě nařízení (např. o čísnké medicíně, o zástavárnách, o pyramidovém prodeji….) Hong Kong - Consumer Council (vládní organizace – dozor a poradenství- obchod služby + poskytovatelé hypoték a pronájmů nemovitostí) - „dozor“ na základě nařízení (např. o čísnké medicíně, o zástavárnách, o pyramidovém prodeji….) Nový Zéland Consumers Institute - nezisková nezávislá organizace – testování a „dozor“ nad dodržováním práva (např. oblast legislativy „Sousedstí a životní prostředí“ – práva psů, legislativa o plotech,legislativa o odtažení aut, prodej na odpočíadlech; Index práv dětí a mládeže od 7-20 let….) Nový Zéland Consumers Institute - nezisková nezávislá organizace – testování a „dozor“ nad dodržováním práva (např. oblast legislativy „Sousedstí a životní prostředí“ – práva psů, legislativa o plotech,legislativa o odtažení aut, prodej na odpočíadlech; Index práv dětí a mládeže od 7-20 let….)

15 CI - Consumers International 220 organizací z 115 zemí světa (ofic. zastoupení na 5 kontinentech) 220 organizací z 115 zemí světa (ofic. zastoupení na 5 kontinentech) Podpora vlád některých zemí, granty, projekty, fondy a členské příspěvky Podpora vlád některých zemí, granty, projekty, fondy a členské příspěvky Specificky zaměřené „roční“ kampaně –farmaceutika a káva (etický podnik?, etický konzumerizmus), GMO, práva spotřebitelů – 2006 – udržitelná energie Specificky zaměřené „roční“ kampaně –farmaceutika a káva (etický podnik?, etický konzumerizmus), GMO, práva spotřebitelů – 2006 – udržitelná energie 2007 – proti neodpovědné reklamě na léky a léčiva, „strava ulice“ 2007 – proti neodpovědné reklamě na léky a léčiva, „strava ulice“ Programy – budování kapacit,vzdělávání, normy, společenská zodpovědnost, právo, udržitelná spotřeba…. Programy – budování kapacit,vzdělávání, normy, společenská zodpovědnost, právo, udržitelná spotřeba…. Aktivity – Aktivity – Články – např. australská cena rodičů za otravující útočící reklamu f. McDonalds (hračka Happy Meal) r a Coca-Cola (prodej vody lahvové vody DASANI, pocházející ze stejného zdroje jako voda z kohoutků, Kellog´s… 2007 Články – např. australská cena rodičů za otravující útočící reklamu f. McDonalds (hračka Happy Meal) r a Coca-Cola (prodej vody lahvové vody DASANI, pocházející ze stejného zdroje jako voda z kohoutků, Kellog´s… 2007 Publikace Publikace Konference, kongresy Konference, kongresy Člen za ČR – Sdružení obrany spotřebitelů Člen za ČR – Sdružení obrany spotřebitelů


Stáhnout ppt "Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health,"

Podobné prezentace


Reklamy Google