Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovní systém, centrální banka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovní systém, centrální banka"— Transkript prezentace:

1 Bankovní systém, centrální banka
Moderní bankovní systémy jsou založeny na dvoustupňovém principu (CB, KB) s univerzálním charakterem Jednostupňový systém Svobodné bankovnictví Státní monobanka Univerzální vs. oddělené bankovnictví Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

2 Současné problémy finančního sektoru v USA
Michael Lafferty (Lafferty Group): „Jednoznačně vidím důvod v nezdravém propojení komerčního a investičního bankovnictví. Tedy ve snaze vytvořit univerzální banku“ Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

3 Oddělené bankovnictví
Institucionální oddělení komerčního a investičního bankovnictví Komerční bankovnictví = přijímání depozit, poskytování úvěrů a zprostředkování platebního styku Investiční bankovnictví = obchody s CP, včetně emisních obchodů, úschova a správa CP V systému univerzálního bankovnictví bývají často zvlášť vyčleněny hypoteční banky a stavební spořitelny Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

4 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Mezibankovní trh Krátkodobé instrumenty (do 1 roku) Zabezpečování likvidity banky Dosažení výnosů z prováděných obchodů Získání zdrojů pro refinancování aktivních obchodů Zajištění proti úrokovému a měnovému riziku Konverze měny do jiné požadované měny Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

5 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Předmět obchodů Trh mezibankovních depozit (Pribor, Euribor, atd.) Call money (1 den výpovědní lhůta) Jednodenní peníze (O/N overnight) Termínové peníze (splatnost 7 dní až 1 rok) Převládají splatnosti do 3 měsíců, malý význam repo obchodů Trh krátkodobých CP Trh krátkodobých derivátů Úrokové swapy a FRA Devizový trh Zahraniční finanční instituce ovládají ¾ trhu Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

6 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Úrokové sazby ČNB 2T Repo sazba (aktuálně činí 3,5 %) Diskontní sazba (2,5 %) Lombardní sazba (4,5 %) Sazba povinných min. rezerv (2 %) Horní a dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

7 Vývoj 3M Priboru a 2T Repo sazby ČNB
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

8 Vývoj 3M Euriboru a základní sazby ECB
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

9 Struktura českého bankovního systému
Dvoustupňový systém univerzálního bankovnictví se specializovaným druhem bank – stavební spořitelny, hypoteční banky, spořitelní a úvěrová družstva, ČEB, ČMZRB Od 1. dubna 2006 integrace dohledu nad finančním trhem do ČNB – bankovní sektor, kapitálový trh, pojišťovnictví, penzijní připojištění, družstevní záložny, devizový dohled Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

10 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Hypoteční banky a družstevní záložny Hypoteční bankovnictví není v ČR institucionálně odděleno  nutná licence na emisi hypotečních zástavních listů Spořitelní a úvěrová družstva (družstevní záložny) – Zák. č. 87/1995 Sb. 1999 Počátek krize v sektoru družstevních záložen Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

11 Na konci roku 2007 podléhalo dohledu ČNB:
23 bank a stavebních spořitelen 19 družstevních záložen 34 pojišťoven 10 penzijních fondů 21 depozitářů 121 otevřených podílových fondů 31 nebankovních obchodníků s CP 3000 nebankovních devizových míst Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

12 Charakteristika bankovního systému ČR
Na konci roku 2007 působilo na trhu 37 bank a poboček zahraničních bank (došlo k minimální změně struktury trhu) Přibližně 98 % aktiv bankovního sektoru je přímo či nepřímo kontrolováno zahraničními subjekty Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

13 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Struktura bank v roce 2007 Velké banky (bilanční suma nad 150 mld. Kč) – 62 % celkové bilanční sumy Střední banky (50 – 150 mld. Kč) – 13 % Malé banky (méně než 50 mld. Kč) – 5 % Pobočky zahraničních bank – 9 % Stavební spořitelny (od roku 1993 zvláštní zákon č. 96/1993 Sb.) – 11 % Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

14 Rozdělení bank do skupin
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

15 Hlavním zdrojem zisku bank je zisk z úroků
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

16 Česká exportní banka (ČEB)
Vznikla v roce 1995 – vlastnický podíl státu Podpora českého vývozu Hlavním cílem její činnosti není maximalizace zisku, ale maximalizace objemu podpořeného vývozu Minimálně 60 % hodnoty vyváženého zboží musí být českého původu Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

17 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
Vznikla v roce 1992 – vlastnický podíl státu Podpora malých a středních podniků Formou cenově zvýhodněných bankovních záruk Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

18 Česká národní banka (ČNB)
Vznikla v roce 1993 (do té doby Státní banka Československá) Zák. č. 6/1993 Sb. o České národní bance Hlavní cíl: péče o cenovou stabilitu Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

19 Funkce centrální banky:
Emise hotovostního oběživa Banka pro ostatní banky Provádění měnové politiky Banka státu – zákon zakazuje přímé úvěrování státu Regulace a dohled finančního systému Statistická činnost Zastupování státu v mezinárodních institucích (ESCB, MMF, Světová banka..) Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

20 Organizační struktura ČNB
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

21 Bilance centrální banky
Pasiva: Peníze v oběhu Závazky vůči MMF Závazky vůči zahraničí Závazky vůči tuzemským bankám – rezervy bank Vklady klientů Emitované tuzemské CP Závazky vůči státu Rezervy Základní kapitál Fondy Neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Aktiva: Zlato Pohledávky vůči MMF Pohledávky vůči zahraničí vč. CP Pohledávky vůči tuzemským bankám Pohledávky vůči klientům Hmotný a nehmotný majetek Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

22 Podrozvahové položky centrální banky
Budoucí možné závazky k plnění Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací Závazky ze spotových, termínových a opčních operací Přijaté záruky Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

23 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Český bankovní systém se v posledních letech vyznačoval přebytkem likvidity, který ČNB stahovala od bank (sterilizovala) prostřednictvím repo obchodů Navíc posilující trend koruny (ztráty z držby devizových rezerv) Náklady pro ČNB Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Stáhnout ppt "Bankovní systém, centrální banka"

Podobné prezentace


Reklamy Google