Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu Rožnovska JVM-RPIC, spol. s r.o. Ing. Jiří Kučera, Ing. Jakub Křižka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu Rožnovska JVM-RPIC, spol. s r.o. Ing. Jiří Kučera, Ing. Jakub Křižka"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu Rožnovska JVM-RPIC, spol. s r.o. Ing. Jiří Kučera, Ing. Jakub Křižka www.jvmrpic.cz kucera@jvmrpic.cz krizka@jvmrpic.cz Tel. 577 210 729 Partner, který pomáhá tvořit …

2 Partneři projektu Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Zlínský kraj Zpracovatel: JVM-RPIC, spol. s r. o. Partner, který pomáhá tvořit …

3 Představení projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření Integrované rozvojové strategie. Bude vytvořen dokument, který má za cíl zmapování situace v oblasti cestovního ruchu na Rožnovsku, definování silných a slabých míst, ale především navržení a rozpracování možností dalšího rozvoje v podobě konkrétních integrovaných projektů financovatelných z prostředků Regionálního operačního programu (ROP). Cíl projektu: Partner, který pomáhá tvořit …

4 Představení projektu Všem subjektům regionu Rožnovska, privátním i veřejným, které působí v oblasti cestovního ruchu, případně v sektoru navázaných služeb, a které mají zájem o spolupráci. Komu je projekt určen: Partner, který pomáhá tvořit …

5 Terminologie Projekt Ekonomicky nedělitelná série prací splňujících přesně vymezenou technickou funkci s jasně stanovenými cíli. Etapa projektu Technicky a finančně samostatná část projektu, která má svůj vlastní účel. Integrovaný projekt Projekty, které splňují tři základní podmínky: Jsou umístěny v téže oblasti nebo na téže dopravní cestě Patří k celkovému plánu dané oblasti nebo dopravní cesty Dohled nad nimi provádí stejný subjekt, který odpovídá za koordinaci a monitorování. Partner, který pomáhá tvořit …

6 Terminologie Projektový záměr Popis záměru, který má být realizován v rámci oblasti rozvoje cestního ruchu. Obsahuje podrobnosti o projektu a jeho zabezpečení, včetně okamžitých cílů rozvoje cestovního ruchu ve vztahu k možnosti využití finančních prostředků operačních programů SF 2007 – 13, zejména prioritní osy 3 ROP NUTS II Střední Morava. Obsahuje základní informace a zdůvodnění projektu, popis souvisejících aktivit a očekávané výsledky (dopady a výstupy). Individuální projekty integrovaného projektu Konkrétní akce k naplnění cílů integrovaného projektu. Nositelem individuálního projektu je „konečný uživatel“, který je s „konečným příjemcem“ ve smluvním vztahu k zajištění realizace integrovaného projektu. Individuální projekty vychází z pravidel stanovených v operačních programech pro příslušné oblasti intervence. Partner, který pomáhá tvořit …

7 Terminologie Komplexní operace Jsou akce složené z několika součinných a provázaných intervencí vycházejících ze strukturálních operací fondů EU, které jsou obsahem operačních programů. Jsou realizovány „integrovanými projekty“, které využívají podpory ve více intervenčních oblastí vedoucí k dosažení společného cíle či cílů v určitém oblasti intervence, regionu, obci či lokalitě, který odpovídá globálním a specifickým cílům NRP. Programový cyklus Programový cyklus vyjadřuje etapy od zpracování a schválení koncepce rozvoje až k realizaci konkrétního projektového záměru. Projektový cyklus zahrnuje i proces realizace projektu a jeho případné korekce. Partner, který pomáhá tvořit …

8 Harmonogram prací Partner, který pomáhá tvořit …

9 Etapy projektu Etapa 1 Upřesnění metodického postupu zpracování Vytvoření Řídícího výboru Realizace úvodního workshopu Partner, který pomáhá tvořit …

10 Etapy projektu Sběr rozvojových dokumentů a projektových záměrů Ověření projektových záměrů Definování vize a strategie rozvoje Iniciace doplnění projektových záměrů Vytvoření Integrované rozvojové strategie Závěrečný workshop (Etapa 3) Etapa 2 Partner, který pomáhá tvořit …

11 Podklady a východiska Smyslem je snižovat riziko „vnitřní konkurence“ respektive posílit „vnitřní kooperaci“ produktů a subjektů. Partner, který pomáhá tvořit … Vnitřní analýza

12 Podklady a východiska Orientační posouzení konkurenčních charakteristik podobného místa (v horizontu vize a strategických cílů) s podobnou klientelou. Partner, který pomáhá tvořit … Vnější analýza

13 Formulář projektového rámce Partner, který pomáhá tvořit … Název projektu Zaměření projektu Umístění projektu Celkový rozpočet A – Všeobecné informace

14 Formulář projektového rámce Partner, který pomáhá tvořit … Plný název a adresa Právní statut Přehled partnerů participujících na projektu B – Předkladatel

15 Formulář projektového rámce Partner, který pomáhá tvořit … Všeobecný cíl projektu Specifické cíle projektu Přehled cílových skupin Zdůvodnění projektu Aktivity projektu Výstupy projektu Indikátory pro plánované výstupy a výsledky projektu Indikátory dopadů projektu a udržitelnost projektu C – Popis projektu

16 Formulář projektového rámce Partner, který pomáhá tvořit … D – Doba trvání projektu E – Zdroje financování

17 Hodnocení projektových záměrů Věcnosti (relevance) Rozsahu Míry efektivity Dopadů Kritéria: Partner, který pomáhá tvořit …

18 Finální dokument 1) vize rozvoje cestovního ruchu 2) strategie, která povede k naplnění vize 3) odhad budoucího vývoje cestovního ruchu v dané oblasti 4) dopady a výstupy 5) popis rozvojových projektů, kterými budou hlavní cíle naplněny 6) zdůvodnění návrhu projektových záměrů Obsah Integrované strategie: Partner, který pomáhá tvořit …

19 Děkuji Vám za pozornost Ing. Jakub Křižka JVM-RPIC, spol. s r.o. www.jvmrpic.cz krizka@jvmrpic.cz Tel. 577 210 729


Stáhnout ppt "Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu Rožnovska JVM-RPIC, spol. s r.o. Ing. Jiří Kučera, Ing. Jakub Křižka"

Podobné prezentace


Reklamy Google