Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další vzdělávání v Moravskoslezském kraji Základy podnikání v praxi Ing. Iva Krejčí CZ.1.07/3.1.00/50.0133.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další vzdělávání v Moravskoslezském kraji Základy podnikání v praxi Ing. Iva Krejčí CZ.1.07/3.1.00/50.0133."— Transkript prezentace:

1 Další vzdělávání v Moravskoslezském kraji Základy podnikání v praxi Ing. Iva Krejčí CZ.1.07/3.1.00/50.0133

2 Právní úprava podnikání v ČR 2014 Právní formy podnikání

3 Obecná právní úprava Obecná úprava podnikání společná všem podnikatelům je upravena: v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (nový občanský zákoník), v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

4 Podnikatel Podnikatelem je, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.  Právnická osoba  Fyzická osoba

5 Podnik = obchodní závod Pojem „podnik“ z ObchZ je v NOZ nahrazen pojmem „obchodní závod“; obchodní závod je soubor jmění, tedy vše, co podnikateli patří, a to nejen majetek, ale i dluhy;

6 6 znaků podnikání Soustavnost – musí být pravidelná nebo opakovaná, ne jednorázová nebo nahodilá Samostatnost – vykonavatel činnosti není podřízen jiné osobě Vlastní účet– činnost vykonávána pod názvem, pod kterým je subjekt registrován ( jméno a příjmení u fyzické osoby, obchodní firma zapsaná do Obchodního rejstříku ) Na vlastní odpovědnost – vykonavatel činnosti je zodpovědný za případné porušení právních předpisů či závazků Živnostenským nebo obdobným způsobem –živ.oprávnění Za účelem zisku – rozhodující je úmysl, ne skutečný výsledek

7 Podnikání fyzických osob - OSVČ Tato forma podnikání je vhodná pro začínající podnikatele, nebo pro ty, pro něž je podnikání tzv. vedlejší činností. Živnostníci Živnostenský zákon (zákon č.455/1991 Sb. ve znění zákona č. 296/2007 Sb.)Živnostenský zákon (zákon č.455/1991 Sb. ve znění zákona č. 296/2007 Sb.) drobní zemědělci, Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství jiní podnikatelé.( předpisy o znalcích, tlumočnících, advokacii…)

8 Živnostenské podnikání Fyzická osoba, která chce podnikat, musí získat živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění. ( viz. živnostenský zákoník) živnosti ohlašovací (řemeslné, vázané, volná) živnosti koncesované. všeobecné podmínky pro získání živnosti minimální věk 18 let způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost Po získání živnosti je FO zaregistrována do živnostenského rejstříku,

9 Jak získat živnostenské oprávnění Zjistit si, jaké podklady musím pro získání oprávnění doložit a vzít je sebou Mít prostředky na zaplacení správních poplatků ( 1000,- Kč) Stačí zajít na kterýkoliv živnostenský úřad, a vyplnit Jednotný registrační formulář Jednotný registrační formulář Zápis do živnostenského rejstříku

10 Jednotný registrační formulář

11 Výhody živnostenského oprávnění Administrativa spojená se zahájením podnikání je jednoduchá Vznik této právní formy je minimálně finančně náročný Z hlediska legislativy není nutný vstupní kapitál není potřebné se registrovat v obchodním rejstříku Není nutné vést náročnou hospodářskou evidenci. V případě zahájení podnikatelské činnosti, pokud není podnikatel plátcem DPH stačí vést evidenci příjmů. K podnikání lze přizvat další osobu z domácnosti tzv. spolupracující osobu Samostatnost při rozhodování aj.

12 Nevýhody živnostenského oprávnění Podnikatel ručí za závazky z podnikání celým svým,tedy i osobním majetkem FO má zpravidla horší přístup k počátečnímu kapitálu Finanční problémy podnikatele mohou ohrozit jeho rodinu Pro obchodní partnery se může jevit jako méně vhodný Podnikatel vykonává více funkcí v jedné osobě Ze zisku před zdaněním se platí navíc sociální a zdravotní pojištění aj

13 Obchodní korporace Obchodní společnosti 1.Osobní – v.o.s., k.s. 2.Kapitálové – s.r.o., a.s. 3.Evropská společnost 4.Evropské zájmové sdružení družstva

14 Výhody a nevýhody obchodních korporací počet zakladatelů – zda budoucí podnikatel hodlá podnikat sám nebo přibere společníka, požadavky na minimální velikost základního kapitálu – některé právní formy podnikání mají zákonem stanovenou minimální velikost základního kapitálu způsob a rozsah ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností administrativní náročnost – obtížnost založení a vedení evidence oprávnění k řízení – kdo společnost povede a bude ji zastupovat navenek. finanční možnosti – především možnosti zvyšovat vlastní kapitál a mít přístup ke kapitálu cizímu (zejména bankovní úvěry), míra právní regulace – omezení rozhodování v řízení


Stáhnout ppt "Další vzdělávání v Moravskoslezském kraji Základy podnikání v praxi Ing. Iva Krejčí CZ.1.07/3.1.00/50.0133."

Podobné prezentace


Reklamy Google