Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Výukový materiál EK 01 - 05 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Výukový materiál EK 01 - 05 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 2014 Výukový materiál EK 01 - 05 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2  základní strukturně funkční jednotka biosféry zahrňující :  živou složku - biocenózu  neživou složku – abiotické prostředí  existují zákonité vztahy pro rovnováhu celého ekosystému

3  suchozemské = terestrické ekosystémy = geobiocenóza:  hranice se vymezují podle nejnápadnější složky - vegetace  všechny ekosystémy:  charakterizovány jako otevřené systémy:  tok energie  koloběh látek  vývoj

4  ekosystémy jsou závislé na přísunu:  sluneční energie  CO 2  vody  minerálních látek  ekosystémy jsou závislé na výstupu:  dýchání  vyzařování  vymývání půdy  odtok povrchové vody  větrná eroze

5  přirozené ekosystémy:  dubohabrový les  rašeliniště  jezero  říční rameno  lesní tůň  i pařez

6  umělé ekosystémy:  vytvořené činností člověka  udržují se jen díky dodávání tzv. dodatkové energie > hnojiva, postřiky, obdělávání, pletí  pole  ovocný sad  akvárium

7  v ekosystému existují vzájemné vztahy  nejdůležitější jsou potravní vztahy = trofické  rozdělení organismů podle trofických vztahů:  producenti  konzumenti  destruenti

8  producenti:  autotrofní organismy > fotosyntéza  zelené rostliny  bakterie  rostliny ve své biomase vážou 1% všech látek  vyprodukovaná organická hmota = primární produkce ekosystému

9

10  konzumenti:  heterotrofní organismy > živí se organickými látkami vytvořenými producenty  býložravci  masožravci  detritofágové  paraziti rostlin, zvířat i člověka

11

12  destruenti =rozkladači = dekompozitoři  organismy provádějící postupný rozklad ( dekompozici) odumřelé organické hmoty na anorganické sloučeniny - CO 2, H 2 O a minerální látky  látky jsou opět využity producenty  přenos látek a energie se uskutečňuje v potravních řetězcích

13

14  dekompozice:  klíčový proces v cyklu živin  mezi nejvýznamnější skupiny rozkladačů patří houby a bakterie

15

16 DOPLŇ PÍSMENA

17  KINCL, Lubomír, Miloslav KINCL a Jana JAKRLOVÁ. Biologie rostlin: pro 1. ročník gymnázií. 4., přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 302 s. ISBN 80-716-8947-5.


Stáhnout ppt "2014 Výukový materiál EK 01 - 05 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google