Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole. 1.téma: Coulombův zákon a silové působení mezi elektrickými náboji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole. 1.téma: Coulombův zákon a silové působení mezi elektrickými náboji."— Transkript prezentace:

1 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole

2 1.téma: Coulombův zákon a silové působení mezi elektrickými náboji

3 Zkušenost člověka s elektrickými jevy Elektrické jevy jsou součástí přírod y Elektrování těles  hřeben ve vlasech  fleace, srst …

4 Elektrování těles Tělesa jsou tvořena látkou – molekulami z atomů. Atomy jsou tvořeny kladně nabitým jádrem a záporně nabitými elektrony. Jádro a elektrony se přitahují elektrickou silou. Pozn. Elektrony jsou v některých látkách i volné.

5 Elektrony z jednoho tělesa lze přemístit na jiné těleso (třeba při česání vlasů) Jedno těleso získá přebytek elektronů - nabíjí se záporným elektrickým nábojem. Druhému tělesu ubyde elektronů - nabíjí se nábojem kladným.

6 Elektrická síla Elektrovaná tělesa - mají elektrický náboj a působí na sebe silou. Je to elektrická síla: F e [N] Projevuje se jako přitažlivá nebo odpudivá síla podle znaménka získaných nábojů:

7 Elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je veličina: Q [C] s jednotkou coulomb [kulomb]. Elektrický náboj je míra schopnosti tělesa působit elektrickou silou F e. Elektrický náboj může těleso získat: 1.třením o jiné těleso 2.dotykem s jiným elektrovaným tělesem (náboj lze tělesu předat) Náboj se dá měřit - elektrometrem.

8 Charles-Augustin de Coulomb francouzský fyzik, 1736 - 1806

9 Funkce elektrometru Kladně elektrované těleso (tyč) předává část svého náboje tyčince a ručičce elektrometru. Ty se od sebe odpuzují v důsledku stejného znaménka náboje. Vychýlení ručičky se změří na stupnici.

10 Elektrický náboj a jeho vlastnosti Celkový náboj Q je vždy násobkem velikosti tzv. elementárního náboje. Co je to elementární náboj? Je to náboj protonu / elektronu. Elementární náboj má velikost e  1,602.10 -19 C Elektrický náboj elektronu je –e. Elektrický náboj protonu je +e.

11 1 nC = 10 -9 C - nanocoulomb 1 C = 10 -6 C - mikrocoulomb

12 Elektrický náboj nelze vytvořit ani zničit, lze jej jen přemístit. Zákon zachování elektrického náboje Proč? Protože náboj tělesa je součtem elementárních nábojů elektricky nabitých protonů/elektronů.

13 Coulombův zákon Velikost elektrické síly, kterou na sebe působí dva bodové náboje, je přímo úměrná absolutní hodnotě součinu jejich velikostí a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti: Náboje stejného znaménka se odpuzují. Náboje opačného znaménka se přitahují.

14 Konstanta úměrnosti k závisí na prostředí, ve kterém se náboje nacházejí. Pro vakuum má hodnotu: k = 8,9876. 10 9 N. m 2. C -2 k  9. 10 9 N. m 2. C -2 V ostatních prostředích je konstanta úměrnosti menší. Elektrická síla je v nich tedy menší než ve vakuu. Látková prostředí elektrickou sílu různou měrou tlumí.

15  0 je tzv. permitivita vakua:  0 =8,85.10 -12 C 2.N -1.m -2  r je tzv. relativní permitivita daného prostředí (vzduchu, vody apod.): pro vakuum je  r = 1 jinde je vždy  r  1 Bližší význam konstanty úměrnosti Srovnej vztahy:


Stáhnout ppt "ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole. 1.téma: Coulombův zákon a silové působení mezi elektrickými náboji."

Podobné prezentace


Reklamy Google