Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globalizace a obchodní strategie – vliv na strojírenský průmysl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globalizace a obchodní strategie – vliv na strojírenský průmysl"— Transkript prezentace:

1 Globalizace a obchodní strategie – vliv na strojírenský průmysl
Michal Putna Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity katedra ekonomie NETME Working - CZ.1.07/2.4.00/ 1

2 Motivace "Now more than ever, Europe needs
industry and industry needs Europe.„ European Commission (2010: 3)

3 Osnova presentace Role průmyslu ve světovém hospodářství
Globalizace a její dopady na (strojírenský) průmysl Obchodní strategie v globalizovaném světě Matrix Approach Inovace a jejich význam pro firemní organizaci Moderní obchodní strategie Odhad trendů jako nástroj obchodní strategie Vliv veřejných podpor na průmyslovou výkonnost

4 Sektorová dekompozice HDP (dle PPP) z roku 2012 (v %)
Zdroj: IMF (2012)

5 Průmysl v zemích V4 CIA (2012)
HU: 29 % PL: 33 % SK: 36 %

6 Index nákupních manažerů (Purchasing Managers Index -PMI)
PMI (left axis), output index, sa, 50 = no change, percent, GDP, q/q (right axis) Zdroj: Makit, Eurostat, Patria (2012)

7 „Bez silné průmyslové základny nemůže ekonomika prosperovat.“
(Economist, červenec 2011)

8 Globalizace – definice?

9 Ekonomická globalizace (1)
Růst mezinárodní propojenosti trhů a rostoucí konkurence V ČR vzrostl obrat zahraničního obchodu oproti roku 1993 více než 6krát (Rojíček, 2010) Klíčová odvětví pro export v ČR: strojírenství a výroba dopravních prostředků LR trends in value and volume of merchandise exports, (2000 = 100), World trade database (2011)

10 Ekonomická globalizace (2)
Snižování vzdáleností a dostupnosti zboží a služeb Vyšší mobilita zdrojů (práce, půda, kapitál) a snadnější substituce práce kapitálem Růst vzájemné (obchodní) propojenosti a mezinárodní závislosti Užší provázanost a vzrůstající ekonomická integrace → globalizace

11 Ekonomická globalizace (3)
Fragmentace hodnotových řetězců (value chains) → outsorcing, obchod s meziprodukty, nárůst obchodní výměny, nová dynamika pro (nejen ekonomickou) globalizaci Rostoucí objem obchodovatelných služeb (zejména díky ICT sektoru) Smazává se rozdíl mezi průmyslem a službami (3D tisk, aj.)

12 Ekonomická globalizace (4)
Vzrůstající tlak na vyšší konkurenceschopnost, který může vést k uzavírání domácích (tradičních) výrob (v ČR např.: textilní, oděvní, kožedělný a sklářský průmysl) ALE: PEGAS – spolupráce s uni, VaV, vysoká přidaná hodnota HUDY, BUSHMAN, ALPINE – stylové kolekce, vysoké ziskové marže Bořek Šípek – originální sklo, velmi vysoká přidaná hodnota

13 Dopady globalizace na technologicky intensivní výrobu
Proč radikálně roste počet nadnárodních korporací a RaD pracovišť v rozvojových zemích, hl. v Číně? Snížit náklady na výzkum Přístup na velký trh Možnost „lovit“ mezi velkým počtem HR Čerpat z místních/regionálních inovací

14 Dopady globalizace na (strojírenský) průmysl
Růst mezinárodní konkurence!!! Odstraňování obchodních bariér (WTO, EU, 4s.) Tlak na inovace (konverze poznání do peněz) a zkracování životního cyklu výrobku (rychlé zastarávání, i HR!) Nové – agresivní metody (globálního) marketingu (Škoda: Simply clever) – viz později Nárůst FDI, technologický transfer, snižování TC, outsorcing, nadnárodní korporace Rostoucí dovozní náročnost zpracovatelského průmyslu (firmy již nejsou schopny disponovat všemi potřebnými znalostmi) → přesouvání (části) výroby: offshoring

15 Nejatraktivnější „off-shore“ lokality jsou stále Indie a Čína
V roce 2007 byla ČR na 16. místě, v roce 2009 již na 32. místě Česko si pohoršilo, stejně jako ostatní východoevropské země. Důvod: rychlý růst mzdových nákladů, posilování místních měn, růst kvality výroby v JV Asii Top off-shore státy: 1. Indie 2. Čína 3. Malajsie konkurenceschopnost! 4. Thajsko 5. Indonésie Zdroj: A.T.Kearney „Global Services Location Index 2009“

16 Kde jsou hranice firmy? – aneb kdy outsourcovat?
Rozdíl: trh vs. podnik Proč nelze všechno outsourcovat? Jaké jsou dopady globalizace na firemní organizaci výroby a strategii rozvoje?

17 Kdy se outsourcing vyplatí?
MC = manažerské náklady, TC = transakční náklady (náklady na uzavírání smluv, apod.) Zdroj: Rojíček (2010)

18 Google trends „Economic Crisis“ Numbers represent search volume relative to the highest point on the chart, which is always 100.

19 Google trends „Industry“ „Industrial Policy“

20 Google trends „Engineering Industry“

21 Google trends „Engineering Industry“
Obchodní strategie – identifikace (globálních) trendů Největší nárůst vyhledávání v těchto sektorech ( ): civil engineering industry  +140% engineering company  +140% mechanical engineering industry  +140% engineering for industry  +120% construction engineering  +80% oil industry  +80% construction industry  +60% industrial engineering  +40%

22 Hlavní determinanty konkurenceschopnosti českého průmyslu
Průmyslová tradice Technické školství Relativně levná avšak kvalifikovaná pracovní síla Geografická poloha ČR Součást EU – vnitřní trh Politická stabilita, liberální demokracie Noví konkurenti: Rumunsko, Bulharsko, asijské země, latinská Amerika, Ukrajina . . .

23 Produkce hardware komponent pro PC dle regionů

24 Konkurenceschopnost ČR, MPO (2011)

25 Obchodní strategie pro 3. tisíciletí v éře globalizace

26 Teprve prodej výrobku je úspěšnou realizací dobrého nápadu
Teprve prodej výrobku je úspěšnou realizací dobrého nápadu. Bez prodeje jsou všechno pouhé řeči. Jak tedy zvyšovat prodeje? Jaká je úspěšná obchodní strategie na globálním trhu? U koho se lze inspirovat?

27 Co mají společného?

28 Co mají společného?

29 Obchodní strategie (strojírenství)
Hledat (mega)trendy (MZV ČR, MPO) – sledovat politiku! – politická ekonomie, IP Matrix Approach INV do VaV, technického vzdělávání a výuky jazyků (OLS regrese) Hledání nových trhů a potřeb (tzv. fuzzy wants) Nové formy marketingu Zvyšování konkurenceschopnosti (založené na vyšší přidané hodnotě, technické vyspělosti a ne pouze nízké ceně práce)

30 Průmyslový životní cyklus Livesey (2011)

31 Obchodní strategie pro malé firmy Verreynne a Meyer (2010)
Zásadní je identifikace životní fáze průmyslového sektoru, do kterého malá firma spadá – viz Matrix Approach strategie

32 Matrix Approach strategie

33 Dopady pro průmysl

34 UK - Příklad využití, Livesey (2011)

35 Využití pro český (strojírenský) průmysl
V ČR zatím nezpracované, přitom ČR mimořádně silně závislá na zahraničním vývoji (zejména průmyslový EX) Strategický nástroj pro tvůrce HOPO Identifikovat zejména sektory pro podporu IP (1, 2 a 3) a naopak zvážit dotace pro 4, 6 a 7 – kde je podpora průmyslu nejvíce diskutabilní

36 Inovace v průmyslovém sektoru

37 Jaké jsou hlavní přínosy inovativní obchodní strategie
Jaké jsou hlavní přínosy inovativní obchodní strategie? Business model inovators (%), IBM: Global CEO Study, 2006

38 Nejvíce inovativní sektory v EU Hollanders a Arundel (2005)
Elektrická a optická zařízení Informační a komunikační technologie Služby informačních technologií Chemikálie a chemické produkty Výroba motorových vozidel, návěsů a přívěsů

39 Inovace v ČR – cesta k úspěchu Žítek (2008)

40 Hodnoty inovačních indikátorů vzhledem k EU27 (EU27=100) Innovation Union Scoreboard 2010

41 5 obchodních strategií pro třetí tisíciletí (inspirace nejen pro průmysl a strojírenství) Arts (2010)

42 1. Low – Cost model Hlavním cílem je snížit náklady na produkci
Vhodná strategie pro (globálně) standardizované výrobky a služby

43 1. Low – Cost model Příklad:

44 2. New – marketing model Cílem společnosti není pouze přilákat pozornost klienta, ale hlavně si jej dlouhodobě udržet Místo marketingu se soustředit na reference a budování vztahu se zákazníkem (reviewing is the new advertising)

45 2. New – marketing model Příklad:

46 3. Model tržní komunikace
Cílem je vtáhnout zákazníky do nových forem (firemní) komunikace a propagace Obrovský tržní potenciál nejen pro IT sektory a poskytovatele IT služeb

47 3. Model tržní komunikace
Příklad:

48 4. Nízkonákladové inovace
Cílem je získat zpětnou vazbu od zákazníků/uživatelů a díky zpětné vazbě zlepšit výrobek Sami uživatelé mají často nejlepší nápady, jak výrobek/službu vylepšit/inovovat

49 4. Nízkonákladové inovace
Příklad:

50 5. Opinion Leader model Cílem je získat názorového vůdce a prodat mu náš výrobek/službu Díky pozici názorového vůdce ve firmě/škole/společnosti se náš výrobek šíří mezi další zákazníky

51 5. Opinion Leader model Příklad:

52 Odhad trendů jako forma obchodní strategie – case study: MZV ČR, srpen 2012

53 Afrika Je zde predikován nejvyšší populační růst (2,29 % p.a. – což je zvýšení celkového počtu obyvatel tohoto kontinentu do r o 233 mil.) Největší potenciál pro rozšiřování orné půdy (společně s Latinskou Amerikou) ↓ ↓ Očekává se významný nárůst používání hnojiv → příležitost pro český chemický průmysl (hnojiva, pesticidy, herbicidy), také poroste poptávka po kvalitnějších osivech, agronomických projektech a vzdělávání v oblasti zemědělství Poroste poptávka po hydrogeologickém a infrastrukturním inženýrství → příležitost pro české společnosti produkující systémy na zavlažování, čištění a retenci vody v krajině

54 Budoucí hospodářská politika v zemědělství
Zvýšená pozornost se bude soustředit na udržitelný („zelený“) růst produktivity v zemědělství (akcent na intensivní zvyšování objemu produkce) V rámci světových hospodářských politik bude prosazován genderově vyvážený přístup také v zemědělském sektoru, konkrétně jde o ztížený přístup žen k hnojivům v rozvojových zemích, přičemž ženy tvoří 43% pracovní síly v zemědělství → potenciál pro české společnosti s genderově vstřícným přístupem

55 Aplikace na (strojírenský) průmysl

56 Prioritní země pro export ČR úřad vlády (2012)
Exportní strategie ČR navíc obsahuje také seznam dalších 25 tzv. zájmových zemí Každá prioritní země obsahuje SWOT analýzu a stručný popis exportních příležitostí, explicitně také pro strojírenský sektor

57 Příklad z exportní strategie: Brazílie - jak pomoci budovat obchodní strategii v cizí zemi MZV ČR (2012)

58 Implikace pro obchodní strategii strojírenských firem
Jaký je vliv veřejných podpor (průmyslové politiky) na konkurenceschopnost a výkon českého průmyslu? Implikace pro obchodní strategii strojírenských firem

59 „Teorie podpor a dotací“
Argument tržních selhání (Pigou) Zkreslení cenových signálů (Hayek) Asymetrické informace, korupce (Rodrik)

60 Státní nástroje podpory průmyslu Schwartz a Clements (1999)
Přímá dotace dotace k úvěru vládní záruka za úvěr dotace k úrokům úleva na dani odkup dluhů nebo části firmy státem prodej vstupů na nižší než tržní cenu nákup výstupů za vyšší než tržní cenu Infant industry protection FDI attraction Dotace na R&D Dotace na vzdělávání a školení OP EU a MNOHO dalších Problematika nepřímých podpor (CI, CT, ČEB, EGAP???)

61 Faktory průmyslové výkonnosti v zemích V4 Putna (2012)

62 Výsledky modelu

63 Závěry Průmyslový revival Konkurenceschopnost
Odhad trendů a Matrix Approach Inovace Moderní obchodní strategie HOPO Jazyky

64 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Globalizace a obchodní strategie – vliv na strojírenský průmysl"

Podobné prezentace


Reklamy Google