Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1291Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Členění dlouhodobého majetku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1291Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Členění dlouhodobého majetku."— Transkript prezentace:

1

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1291Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Členění dlouhodobého majetku Jméno autora: Ing. Zdeňka Suchomelová Vytvořeno dne: 15. 4. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s problematikou členění DLM v souladu se Zákonem o dani z příjmu

3 = majetek organizace, který určuje tržní hodnotu celé firmy - neustále se opotřebovává (tzn. že předává svou pořizovací cenu do výrobku ve formě odpisů)

4  výrobní = používá se ve výrobních odvětvích ( průmysl, zemědělství, nákladní doprava ) aktivní - přímo se podílí na přeměně materiálu ve výrobek – stroje  pasivní - napomáhá k hladkému průběhu výrobního procesu ( garáže, budovy, doly)  nevýrobní = uspokojuje potřeby v nevýrobních odvětvích národního hospodářství ( školství, zdravotnictví, bankovnictví )

5  v používání = běžně se na něm vyrábí, účastní se výrobního procesu  v rezervě = pro nerušený chod firmy, z důvodů případné poruchy jsou další stroje připraveny k okamžitému použití  v opravě = je dočasně vyřazen z výrobního procesu z důvodu opravy  v konzervaci = je nějakým způsobem dobře zakonzervován ( promaštěn, zabalen ), z nejrůznějších důvodů se zatím nepoužívá, ale při případné změně výrobního programu se během krátké doby uvede do provozu

6 1. Dlouhodobý hmotný majetek 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek

7  Např.: budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky, atd.  Cena vyšší než 40 000,-  Doba používání delší než 1 rok  Odepisuje se (kromě půdy a uměleckých předmětů)  Dále členěn na movitý (auto) a nemovitý (budova)

8  Např.: licence, software, firemní značka, atd.  Cena vyšší než 60 000,-  Doba používání delší než 1 rok  Odepisuje se (účetní a daňové odpisy)

9 - Zřizovací výdaje (soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty,mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné) - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (receptury, technologické postupy, projekty) - Software - Ocenitelná práva (výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmysl. práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti) - Goodwil (dobré jméno podniku) - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (technické zhodnocení)

10  Např.: dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace, atd.)  Minimální cena není stanovena  Neodepisuje se  Doba používání delší než 1 rok

11  Zařaďte: › počítač v hodnotě 25.000,- › Software v hodnotě 60.000,- › Výrobní hala › Cenný papír držený do splatnosti (2 roky)

12 › Zásoby › Dlouhodobý nehmotný majetek › Dlouhodobý hmotný majetek › Dlouhodobý finanční majetek

13  Ekonomie, stručný předhled - Jana Švarcová a kolektiv, 2012


Stáhnout ppt "Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1291Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Členění dlouhodobého majetku."

Podobné prezentace


Reklamy Google