Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AGRESE JAKO PRODUKT ZÁVISLOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AGRESE JAKO PRODUKT ZÁVISLOSTI"— Transkript prezentace:

1 AGRESE JAKO PRODUKT ZÁVISLOSTI
MUDr. Juraj Tkáč Mezinárodní konference Domácí násilí v kontextu rodiny a práce 30.Října 2014, BRNO Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí - přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem, CZ.1.04/5.1.01/

2 AGRESE – odpověď organizmu, vede k přežití.
NÁSILNÉ CHOVÁNÍ – záměr někoho poškodit. ANTISOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ – jednání bez nedostatku empatie. AGITOVANOST – psychomotorický neklid vyvolaný duševní nepohodou. IMPULZIVNÍ JEDNÁNÍ – náhlá reakce bez uvědomění motivace.

3 CÍLOVÁ POPULACE „zdravá“ populace „nemocná“ populace KONFLIKT KRIZE
Bez psychopatologických příznaků „nemocná“ populace Příznaky psychopatologie KONFLIKT KRIZE FRUSTRACE ZTRÁTA STRES ABÚZUS NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZÁVISLOST PSYCHÓZA PORUCHY OSOBNOSTI

4 4 osobnostní dimenze: špatná kontrola impulzů potíže s regulací afektů
zvýrazněný egoismus nebo narcismus paranoidní styl uvažování. Ty mohou být v důsledku psychických poruch zvýrazněny, odbržděny či naopak utlumeny.

5 sociální situace vyvolávající násilí
ztráta zaměstnání sociální izolace finanční problémy apod. Snaha zobecnit a najít osobnostní profil

6 Krize identity u mužů Kritická ztráta společensky sankciované mužské role. Energie mužů se zmenšuje stejnou měrou, s jakou se ženy probojovávají do vedoucích pozic /sociologický aspekt/. Krize se nejvýrazněji projevuje v sexualitě /VE VZTAHU/

7 Muži se násilí často dopouštějí z důvodu subjektivně pociťované slabosti a bezmoci.
Svoji nejistotu se snaží maskovat nepřiměřenou reakcí. Násilník potvrzuje svou mužnost pokořenou ženskostí.

8 AGRESE versus ZÁVISLOST
V dětství nemožnost navázat něžný vztah k druhému člověku. Často chybějící možnost identifikace s otcem a zároveň frustrující vztah k matce. /nebo identifikace s násilnickým otcem a submisivní matkou/ Chybění LÁSKY, CITOVÉHO NAPLNĚNÍ

9 LÁSKA a schopnost milovat
Touha překročit omezující hranice vlastního JÁ Láskyplná náklonnost znamená, že někomu či něčemu přejeme Sebezáchova a sebeodevzdání jsou našimi vnitřními silami bytí V lásce jsme vždy subjektem i objektem současně

10 MUŽ ŽENA LÁSKA Stav, kde se cítím příjemně a svobodně VZTAH POUTO
PROŽÍVÁNÍ LÁSKA

11 Vztah mezi partneři je výsledkem vztahu rodičů k sobě a rodičů k dítěti

12 Vznik vztahu Matka – dcera Ranné odmítnutí z pohledu heterosexuality
Fixace na otce V dospělosti když miluje, tak jenom jednoho Matka – syn Neodmítá z pohledu heterosexuality Zůstává u matky V dospělosti jde za ženou, která mu věnuje větší pozornost Odmítnutí vede k nedůvěře k ženám, strach z žen nebo nenávist

13 Odmítnutí vede k pocitům méněcennosti, nedůvěra k mužům nebo nenávist.
Otec – dcera Odmítnutí vede k pocitům méněcennosti, nedůvěra k mužům nebo nenávist. Výběr partnera vede k pomstě otci, „společensky ho znemožnit“ Otec – syn Odmítnutí vede k narušení HRANIC Silné pouto na matku vede k nerespektování otce /téměř u 100% závislých klientů/

14 Vztah matka – dítě – pocit bezpečí
Láska je o dávání a přijímání Jednání bez účelu a očekávání /dávání/ Pocity bezpečí a jistoty Ochota vzít na sebe odpovědnost Ranné stádia – pocit slasti ze života, pokud je v láskyplném vztahu. Citová deprivace a narušení SEBEHODNOCENÍ Narušení SELF

15 „ZDRAVÉ PROŽÍVÁNÍ“ MUŽ VZTAH

16 „ZÁVISLOSTNÉ PROŽÍVÁNÍ“
MUŽ ŽENA VZTAH

17 „ZÁVISLOSTNÉ PROŽÍVÁNÍ“
MUŽ ŽENA VZTAH

18 „ZÁVISLOSTNÉ PROŽÍVÁNÍ“
MUŽ VZTAH Pocit prázdnoty nenaplnění

19 MUŽ ŽENA VZTAH Emoce zaměřené na CÍL/VÝSLEDEK Emoce zaměřené na PROCES

20 Emoce zaměřené na CÍL/VÝSLEDEK Emoce zaměřené na PROCES Chybí OCENĚNÍ
DOCENĚNÍ NEDOSTATEK LÁSKY

21 Emoce zaměřené na CÍL/VÝSLEDEK Vznik bariéry Emoce zaměřené na PROCES
Chybí OCENĚNÍ DOCENĚNÍ NEDOSTATEK LÁSKY Vznik bariéry

22 OSOBNOST Vznik bariéry PERFEKCIONISTA ÚZKOSTNÝ ČLOVĚK
ÚZKOSTNÝ PERFEKCIONISTA EGOISTA NARCISTNÍ RYSY ZÁVISLÉ RYSY IMPULZIVITA, NÁSILNÉ CHOVÁNÍ

23 /…tak si „to“ vynutím…vezmu../ /…vysmívají se mi, útočí na mě…/
Vznik bariéry PROJEV Jsem dobrý, schopný, lásky hodný ALE PŘEHLÍŽEJÍ MĚ /…tak si „to“ vynutím…vezmu../ Všichni mi říkají jak jsem dobrý, schopný a lásky hodný ALE JÁ TOMU NEVĚŘÍM /…vysmívají se mi, útočí na mě…/

24 Závislý a agresivní muž – společné rysy
Nesamostatnost, NEZRALOST Potlačovaný strach Chybějící sociální kontakty Neschopnost se ženě dvořit, chybí komplimenty Neschopnost popsat pocity Neschopnost verbální komunikace se ženou Pocity prázdnoty, lítost Nedocenění a neocenění Nízká frustrační tolerance

25 Násilníci jsou v zásadě zranitelní a bezmocní.
Chtějí lásku a náklonnost ženy. Touha po porozumění, po blízkosti. Neschopnost erotiky vede k získání náklonnosti násilím. Neschopnost citu nikdy nepovede k zdravému lidskému setkání. Ženy jsou osočovány, týrány a bity.

26 Těžký narcizmus – neschopnost se zamilovat.
Pokud se zamiluje, tak je láska orientovaná „objektově“ /fyzická krása, moc, bohatství/ Pokud se jeví osoba jako narcistická a je schopná mít vztahy s okolím, jedná se o infantilní, nezralé osobnosti. Agrese je důležitější než láska, nevědomé konflikty narušují soužití, vedou k soupeření ve vztahu.

27 Narcizmus jednoho Narcistický vztah Individualita vs osobnost /“zamilování se“ do sociální role/ Agresivita ničí párovou vazbu a jejím projevem „pocit uvěznění ve vztahu a sexuální nuda“

28 Souhrn Agrese jako projev nenaplněné lásky
Muži jsou ve svém chování daleko víc ovlivněny ranní zkušeností. Snaha kompenzovat narušený cit sebehodnocení. Umožnit rozpoznat osobnostní strukturu agresora a obětí. Žena-oběť – „moralizující masochistka“ Odpoutání se od agresora vede často k jinému agresivnímu muži

29 Projekt pomoci osobám násilným
Aktuálně 8 můžů Jediný společný rys - ZÁVISLOST

30 CÍLOVÁ POPULACE „zdravá“ populace „nemocná“ populace KONFLIKT KRIZE
Bez psychopatologických příznaků „nemocná“ populace Příznaky psychopatologie KONFLIKT KRIZE FRUSTRACE ZTRÁTA STRES ABÚZUS NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZÁVISLOST PSYCHÓZA PORUCHY OSOBNOSTI

31 Z anamnestických dat a rozhovorů s klientmi a rodinami, je závislost považována za jediný faktor násilného chování => ochota k léčbě je hodnocena jako ochota ke změně a důvodem setrvání ve vztahu

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "AGRESE JAKO PRODUKT ZÁVISLOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google