Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek na péči z pohledu praktických lékařů. MUDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek na péči z pohledu praktických lékařů. MUDr"— Transkript prezentace:

1 Příspěvek na péči z pohledu praktických lékařů. MUDr
Příspěvek na péči z pohledu praktických lékařů MUDr.Jana Uhrová, SPL ČR Praha Koncepce oboru všeobecné praktické lékařství Primární péče je koordinovaná komplexní zdravotně-sociální péče poskytovaná zejména všeobecnými praktickými lékaři Tyto činnosti jsou poskytovány co nejblíže vlastnímu sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho bio-psycho-sociální potřeby. Ženevská resoluce WHO (2009) se obrací na členské státy, aby rozvíjely komplexní zdravotnické služby na regionální a lokální úrovni a zajistily výchovu dostatečného počtu zdravotníků, praktických/rodinných lékařů a zdravotních sester, schopných pracovat v kontextu multidisciplinární komunitní péče

2 Činnost VPL při zajišťování potřebné domácí zdravotní a sociální péče svým pacientům –zejména starším a chronicky nemocným Zdravotní: není problém, vlastní péče VPL a dalších ošetřujících lékařů, domácí ošetřovatelská péče 24 hod., hrazení Zpoj. Sociální: zjištění míry potřebnosti a vhodných forem péče, pomoc při jejich zajištění (ekonomicky i prakticky). Příspěvek na péči: Doporučení podání žádosti o přiznání příspěvku pacientům, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb Lékařský nález pro posouzení stupně závislosti na této pomoci Pomoc při zajištění – rodina, „osobní asistent“, pečovatelská služba apod.

3 Praxe –od podání žádosti několik týdnů i měsíců.
Způsob posuzování Zákon 108/2006 Sb., v platném znění § 25 KP ÚP – soc.pracovník provede šetření – záznam zašle s žádostí o posouzení příslušné OSSZ- ta vychází ze zdravotního stavu osoby (vyžádán nález lékaře), z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. OSSZ zašle příslušné KP ÚP stejnopis posudku - posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku.. KP ÚP přeruší řízení o příspěvku na dobu a) po kterou OSSZ posuzuje..nebo b) je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k hospitalizaci provedeno sociální šetření. KP ÚP zastaví řízení o příspěvku, jestliže žadatel o příspěvek zemřel před provedením sociálního šetření Praxe –od podání žádosti několik týdnů i měsíců.

4 Kriteria posuzování – míra objektivity a subjektivity
Z.108/2006 Sb. §9 (1): Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: a) mobilita b) orientace c) komunikace d) stravování e) oblékání a obouvání f) tělesná hygiena g) výkon fyziologické potřeby h) péče o zdraví i) osobní aktivity j) péče o domácnost.  Vyhl.505/2006 Sb.§ 2a: Pokud osoba není schopna z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdrav.stavu zvládat alespoň jednu z aktivit, která je vymezena v příloze č. 1, není schopna základní životní potřebu zvládat – obtížné hodnocení, např. c).. používat běžné komunikační prostředky d).. dodržovat stanovený dietní režim h).. provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky i).. vyřizovat své záležitosti. j).. ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj,vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek Jednorázové sociální šetření ovlivněno řadou objektivních (kolísání zdrav.stavu) i subj. faktorů v obou směrech

5 Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu …pro stanovení stupně závislosti pro účely sociálních služeb Osobní a rodinná anamnesa a nynější onemocnění Sociální anamnesa: Bydlí :sám-v rodině-v bezbar.bytě-v PZSS Subjektivní potíže: Soběstačnost a sebeobsluha z pohledu ošetřujícího lékaře (u stupně závislosti): Potřeba pomoci nebo dohledu jiné osoby při soběstačnosti (např. při nákupu, vaření, mytí nádobí, péče o prádlo, nakládání s penězi) Potřeba pomoci nebo dohledu jiné osoby při péči o vlastní osobu (např. při mytí, česání, přijímání potravy, čistění zubů) Potřeba ošetřování (např. ošetření kůže, provádění cvičení, aplikace převazů, inhalací) Psychický stav a duševní schopnosti-řeč,čtení,psaní,zrak,sluch. Celkový klinický nález se zaměřením na funkční postižení uvedených systémů… Současná terapie…Diagnostický souhrn.. Shrnutí funkčního postižení zdravotního stavu..Přiložené odborné nálezy

6 Z projektu MZ ČR - Komplexní funkční testování
Návaznost zdravotních a sociálních služeb Základní testy prováděné v dlouhodobé péči na lůžkových odd. i ve vlastním sociálním prostředí v rámci komplexního funkčního testování a prevence disability: test kognitivních schopností Mini Mental State Examination (MMSE) a test základních aktivit denního života ADL – Barthel Index. Zdravotně-sociální pracovník lůžkového ZZ zahajuje sociální řízení u hospitalizovaného pacienta z indikace ošetřujícího lékaře, součástí je zajištění sociálních služeb. Se sociálním pracovníkem obce vyvíjí součinnost ještě za hospitalizace pacienta. Přerušení řízení o příspěvku na dobu, po kterou je pacient hospitalizován v praxi nevyhovující, navržena změna. Certifikovaná sestra dlouhodobé péče navrhuje rozsah potřebné zdravotní a sociální péče dle funkčních kategorií, zdravotního stavu pacienta a zdrav. omezení pacienta. Tento návrh předkládá registrujícímu praktickému lékaři a sociálně zdravotnímu pracovníkovi v obci s rozšířenou působností

7 Problémy při zajištění sociální péče v praxi – dostupnost, ekonomika
Běžné nákupy a pochůzky  120,- Kč/hod Běžný úklid a údržba domácnosti  120,- Kč/hod Donáška /dovoz oběda  25,- Kč/hod. Pomoc při os.hygieně nebo zajištění podmínek 110,- Kč/hod. Pomoc při zvládání úkonů péče o vl.osobu 110,- Kč/hod. Pomoc při použití WC  120,- Kč/hod Pomoc při podávání jídla a pití 120,- Kč/hod Pomoc při přípravě jídla a pití 110,- Kč/hod.11.  Dohled nad dospělým občanem110,- Kč/hod. Fakultativní služby :  Dohled nad dospělým občanem hod.150,-Kč/hod. Noční služby od 22:00-6:00 hod. s možností spánku180,-Kč /hod. Tendence zejm.starších pacientů preferovat před zdravotně sociální péčí v domácím prostředí hospitalizaci (event.přerušovanou), v posledním roce ještě výraznější.


Stáhnout ppt "Příspěvek na péči z pohledu praktických lékařů. MUDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google