Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení člověka v přírodě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení člověka v přírodě"— Transkript prezentace:

1 Postavení člověka v přírodě
2015 Marek Vácha Postavení člověka v přírodě

2 Albert Schweitzer: myslitelé minulosti žárlivě dbali na to, aby „v etice nepobíhala zvířata“

3 Rozdíly mezi člověkem a zvířetem kvalitativní nebo jen kvantitativní?
má svobodu Scheler: člověk je „vyvázán z okolí“, je „otevřen světu“ Herder: člověk je „propuštěnec přírody“ možná nás ale příroda tak docela nepropustila human beings distinguish good and bad, have opinions and care about their difference, and constitute their whole life in the light of this distinction Kant: příroda není ani tak naše „mother“ jako spíše „stepmother“ má vůli Nietzsche: člověk je zvíře, jež může slíbit

4 Rozdíly mezi člověkem a zvířetem kvalitativní nebo jen kvantitativní?
má jazyk Wilhelm von Humboldt: člověk je člověkem jen skrze řeč zvířata jsou „němé tváře“ nenaučíme se mluvit pokud na nás není mluveno all speech is response dítě se učí mluvit tím že slyší pokud vyslovíme větu o osmi slovech a více, je jisté, že na této planetě ještě nezazněla má sebe-vědomí (zrcadlový test)

5 Rozdíly mezi člověkem a zvířetem kvalitativní nebo jen kvantitativní?
tvoří umění umí slavit pohřbívá hledá smysl věcí (Viktor Frankl, Jonathan Sacks) jsme zvířata hledající smysl. Být člověkem znamená se ptát „proč“? stanovuje si zákony a dodržuje je (Leon Kass) směje se (Roger Scruton) jsme jediný druh, který si sekvenoval vlastní genom! (Francis Collins)

6 Pokud se my lidé nelišíme od ostatních zvířat, jak je možné, že jsme vytvořili představu, že jsme odlišní? Tallis, R., (2011) Aping Mankind. Neuromania, Darwinitis and the Misrepresentation of Humanity. Acumen Publishing Limited. Durham, UK. p. 4

7 Rozdíly mezi člověkem a zvířetem kvalitativní nebo jen kvantitativní?
Zvířata, obzvláště sociální zvířata, která tvoří skupiny, spolu různým způsobem komunikují. Co činí lidský jazyk jedinečným, je to, že obsahuje budoucí čas. Můžeme mluvit o věcech, které ještě nenastaly, a zde leží základ pro naši svobodu. Protože můžeme mluvit o něčem co ještě není, můžeme si budoucnost představit a přičinit se o to, aby byla taková jak chceme. Sacks, J., (2009) Future Tense. Hodder and Stoughton, London. p.301

8 Vůle Když si mohou opice vybrat mezi malou odměnou nyní a větší odměnou později, pak, stejně jako většina ostatních zvířat, nachází velké obtíže, když odklad činí více než několik vteřin. Suddendorf, T., (2013) The Gap: The Science of What Separates Us From Other Animals. Basic Books. A Member of the Perseus Books Group, New York. loc. 2027/8872

9 Sebeuvědomování zrcadlovým testem prošli úspěšně šimpanzi orangutani
sloni delfíni krkavcovití makak rhesus

10 Sebeuvědomování – Makak rhesus
… nejpravděpodobnější vysvětlení je, že rozpoznání sama sebe v zrcadle způsobenou souvislostí mezi pohyby zvířete a pohyby v zrcadle...

11

12 Rozdíly mezi člověkem a zvířetem kvalitativní nebo jen kvantitativní?
člověk je zvíře, které vaří... žádné zvíře není kuchařem... pánev = vnější žaludek

13 Jazyk pro Goulda je to „spandrel“
mozek se zvětšuje pomocí přirozeného výběru; jazyk, mysl a umění jsou produkty evoluce, ale nepodléhají evolučním zákonům podobně když nechceme nic než počítač co umí word počítač už musí být tak složitý, že bude umět i celou řadu jiných funkcí pro Pinkera a Dennetta jazyk, mysl etc. podléhají přirozenému výběru přirozený výběr zcela vysvětluje jazyk, mysl, náboženství, kulturu etc.

14 The adaptationist fallacy
= představa, že všechno je adaptivní spandrel není možno čtvercový půdorys proměnit na kruhovou kopuli bez spandrelů („kónických trojúhelníků“) brada zřejmě nemá žádnou adaptivní hodnotu, vznikla zkrácením čenichu prsní bradavky mužů? St. Mark’s Basilica in Venice

15 Spandrel Lechovice u Znojma

16 Postavení člověka v přírodě
Jared Diamod: „Třetí šimpanz“ Opačný extrém: pro člověka je třeba založit šestou říši

17 Zvířata stvořena kvůli člověku…?
lidoopi a papoušci zde jsou jako zdroj veselí člověka zpívající ptáci jsou zde proto, aby pobavili a potěšili lidstvo kravám a ovcím byl dán život proto, aby maso zůstalo čerstvé, dokud je lidé nebudou potřebovat (Mepham, B., (2008) Bioethics. An Introduction for the Biosciences. Oxford University Press, Oxford, p. 160)

18 Postavení člověka v přírodě
„Říkám si v srdci o lidských dětech: to proto, aby je Bůh zkoušel a ukázal jim, že jsou zvířata. Vždyť úděl člověka a úděl zvířete je týž úděl: jako umírá on, tak umírá ono a oba mají týž dech. Člověk není v ničem zvířeti nadřazený, vždyť všechno je marnost.“(Kaz 3,18-19) Ritualizované předávání potravy (Macaca fuscata)

19 Postavení člověka v přírodě
Alkmaión: rozdíl mezi člověkem a zvířetem je v tom, že někteří lidé jsou chápavější starověk: otrok = mluvící zvíře A slave, says Aristotle in the Politics, is an animate machine. Canguilhem, G., (2008) Knowledge of Life. Fordham University Press, New York, p. 80) přírodní národy: není rozdílu křesťanství: existuje kvalitativní rozdíl – jen člověk má duchovou duši osvícenství: duše člověka neexistuje 20. století: zvířata mají širokou škálu emocí, komunikují, užívají nástroje… …diference není jasná

20 Postavení člověka v přírodě
…ovšem jen člověk tvoří umění, oslavuje a pěstuje vědění pro vědění… …diference je očividná „Mít rozum není totéž co mít nějaký další smysl nebo „schopnost“: je to systematická odlišnost kvality. Rozum prostupuje naši přirozenost, mění dokonce i naše bolesti a potěšení ve stavy, které jsou charakteristické jen pro nás.“ (Scruton, R., (2005) Estetické porozumění. Eseje o filozofii, umění a kultuře. Barrister & principal, Brno, str. 81)

21 Jane Goodall She was the first scientist to observe an animal, not just using a tool (a stem of grass poked into a termites' nest to dig out the insects) but fashioning it for that purpose.  When Jane Goodall telegraphed a report of what she had seen to Leakey, he replied: "Ah! Now we must redefine man, redefine tool, or accept chimpanzees as human.„

22 Šimpanzi užívají nástroje
v přírodě k lovu termitů nástroj je někdy třeba si vyrobit dopředu též kameny na roztloukání ořechů rozžvýkané listí jako houbička na získání vody ze stromových dutin rovněž obstávají v zrcadlovém testu a jsou schopni komunikovat znakovou abecedou… …a spontánně ji učit svá mláďata

23 Šimpanzi používají nástroje

24 Šimpanzi používají nástroje

25 Šimpanzi používají nástroje …a učí to svá mláďata

26 Šimpanzi používají nástroje … a učí tomu svá mláďata

27 Šimpanzi se radují z nástupu období dešťů

28 Troop of chimpanzees approach, kill and eat chimpanzee from another group

29 šimpanzi tvoří tlupy, kde samice migrují, samci zůstávají
samci tedy jsou ve skupině geneticky spřízněni není zde tedy agrese v rámci jedné skupiny, je zde ale naopak vysoká agrese mezi jednotlivými skupinami zabití příslušníka jiné skupiny protože je to příslušník jiné skupiny, - je definice genocidy podle OSN

30 Šimpanzi užívají nástroje
insight: šimpanz bez předchozí zkušenosti chvíli pozoruje novou situaci a pak napoprvé sestrojí pomůcku pro získání pamlsku

31 Gorily užívají nástroje
gorily v přírodě byly pozorovány, jak užívají hole k prozkoumání hloubky vody a jako pomůcky pro přechod přes řeku

32 Další příklady japonské vrány si nechávají rozbíjet ořechy projíždějícími auty

33 Další příklady australští luňáci vybírají popelnice a takto získanou potravu užívají jako návnadu na lov raků japonští makaci si omývají v moři brambory a oddělují ve vodě zrní od písku sovy používají svůj trus jako návnadu na brouky, které pak loví

34 Athene cunicularia (Sýček králičí)
Sýček králičí je také jedním z mála ptáků, který loví na návnadu: kolem vstupu do svých podzemních nor umísťuje savčí trus a žere brouky na něj nalákané. Grim, T., Kniha knih. in Vesmír 2013/2. ročník 92 (143) str. 97

35 Další příklady sýkorky modřinky rozklovávají staniolová víčka na lahvích s mlékem zvyk vznikl v Anglii a rozšířil se přes La Manche i na kontinent …až jej zastavila železná opona, neboť v socialistických zemích nebyl zvyk doručovat ráno lahve s mlékem ke dveřím domů

36 Další příklady některé volavky pouští ze zobáku do vody větvičky, čímž lákají ryby delfín v akvaparku viditelně napodobuje plavání želv a tučňáků či vypouští bubliny vzduchu, čímž zřejmě paroduje potápěče z pohledu člověka by se jednalo o vtip

37 …dokonce i ptáci

38 Dolphin tool use – „sponging“ Tursiops
The dolphins rip up marine basket sponges that grow along the seafloor and then wear them for protection when scouring the rough substrate for prey "sponging" could have begun with a single "innovation event" between 120 and 180 years ago

39 Empatie V roce výzkumníci objevili že makakové rhesus odmítali zatáhnout za řetěz za účelem zisku potravy, pokud mohli vidět, že toto zatahání způsobí elektrický šok jinému členu skupiny. Jeden z makaků, poté co viděl jak druhý dostal šok, odmítal zatáhnout za řetěz 12 dní, téměř k smrti hladem. cit. v Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London.p.145

40 Have the rats universal empathy?
 “Empathy and Pro-Social Behavior in Rats.” By Inbal Ben-Ami Bartal, Jean Decety, Peggy Mason. Science, Vol. 334 Issue 6061, Dec. 9, 2011.

41 Mají potkani universální empatii?
do klece jsou vloženi dva potkani, jeden je volný, druhý uzavřen v plastovém válci plastová válec může být otevřen pouze zvenčí, což je přesně činnost, kterou volný potkan provádí – opět a opět, zjevně jako odpověď na strádání uzavřeného druha.

42 Mají potkani universální empatii?
jakmile se potkani naučí, jak vysvobodit uzavřeného a strádajícího partnera, činí tak téměř okamžitě po vložení do klece, znovu a znovu. toto chování je zjevně záměrné. pokud je plastikový válec prázdný, potkani jej ignorují pokud se ve válci nachází vycpaný potkan, potkani jej rovněž ignorují pokud je volnému potkanovi nabídnuta čokoláda, potkan nejprve vysvobodí uvězněného druha a teprve potom s ním sdílí čokoládu.

43 Rats Free Trapped „Friends“...

44 Všeobecná deklarace lidských práv OSN: New York 1948
Článek 2 Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity.

45 Člověk „Rostliny jsou určeny pro zvířata a ostatní živočichové pro lidi, krotcí jednak k jiné potřebě, jednak k výživě; z divokých pak, i když ne všichni, tak alespoň většina jich pro výživu a pro jiný užitek, aby se z nich zhotovovaly šaty a jiné nástroje. Jestliže tedy příroda nečiní nic ani nedokonalého, ani bezúčelně, nutně to všechno učinila pro lidi.“ (Aristoteles: Politika) (Ondok, J.P., (2001) Přírodní vědy a teologie, CDK, Brno, tsr. 53)

46 Člověk „Středověká morální teologie nepovažovala vztah člověka k přírodě za etické téma a obvykle vycházela z antropocentrického pojetí, podle něhož má člověk dominium nad živou i neživou přírodou. Toto pojetí sice není autenticky biblické, ale přesto z něho tradiční teologie někdy vycházela. (S.th. I,q.96 a. 1 o: Omnia animalia sunt subjecta homini) Týrání zvířat není podle Tomáše Akvinského dovoleno, ale nikoli pro jejich vnitřní hodnotu, ale proto, že týrání zvířat vyvolává v člověku agresivitu, která by se následně mohla obrátit proti lidem. Morální vztahy se omezovaly na vztahy člověka k Bohu a na vztahy lidí navzájem. (Ondok, J.P., (2001) Přírodní vědy a teologie, CDK, Brno, str. 52)


Stáhnout ppt "Postavení člověka v přírodě"

Podobné prezentace


Reklamy Google