Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO OBRANY ČR OPTIMALIZACE POČTU A ROZLOHY VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ AČR Ministr obrany ČR Alexandr Vondra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO OBRANY ČR OPTIMALIZACE POČTU A ROZLOHY VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ AČR Ministr obrany ČR Alexandr Vondra."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO OBRANY ČR OPTIMALIZACE POČTU A ROZLOHY VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ AČR Ministr obrany ČR Alexandr Vondra

2 MINISTERSTVO OBRANY ČR SOUČASNÝ STAV VÚ AČR využívá 5 vojenských újezdů: Brdy – určeny zejména pro výcvik dělostřelectva a částečně letectva Boletice, Hradiště a Libavá - umožňují výcvik všech druhů vojsk Březina – výcvik žáků vojenských škol a základní výcvik profesionálů 22

3 MINISTERSTVO OBRANY ČR SOUČASNÝ STAV VÚ 3 VÚCelková rozloha / výcvikové plochy (ha)Počet obyvatel Hradiště33 161 / 17 015593 Libavá32 724 / 10 7701 121 Boletice21 953 / 8 847308 Brdy26 009 / 3 21735 Březina15 817 / 2 9924 Celkem129 6642 061

4 MINISTERSTVO OBRANY ČR POROVNÁNÍ Porovnání se zahraničím:  Německo – 0,5 %  Polsko – 0,5 %  Rakousko – 0,4 %  Slovensko – 1,1 %  ČR: 1,7 % území státu 1993 – jeden voják na 1,1 ha vojenského újezdu 2011 – jeden voják na 5,5 ha vojenského újezdu 4

5 MINISTERSTVO OBRANY ČR ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ Výsledky analýzy: - obsaženy v Bílé knize o obraně  Zrušení jednoho vojenského újezdu  Zmenšení ostatních vojenských újezdů o 10 – 25% 5

6 MINISTERSTVO OBRANY ČR ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ: Ministerstvo obrany zvažovalo: -vojenské aspekty -ekonomické aspekty -ekologické aspekty -hlediska obyvatel újezdů 6

7 MINISTERSTVO OBRANY ČR NÁVRH ŘEŠENÍ  Výsledek analýzy - lze opustit vojenský újezd Brdy  13. dělostřelecká brigáda Jince zůstává nadále, část (cca 500 ha) vojenského újezdu bude využíváno jako posádkové cvičiště  Další problémy spojené s existencí vojenských újezdů řešit vyčleněním sídelních útvarů a dalších okrajových částí vojenských újezdů – zmenšení újezdů – bez omezení možností výcviku vojsk. 7

8 MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ DŮVODY REDUKCE VÝCVIKOVÝCH PLOCH Vojenské aspekty – určující Vzhledem k současným a budoucím potřebám výcviku vojsk, ale také k četnosti výcviku a početním stavům jednotek je nutné přehodnotit stávající počet a rozsah výcvikových zařízení modernizovat a provozovat jen nezbytný počet výcvikových zařízení nutných k zabezpečení výcviku, ostatní zařízení zrušit 8

9 MINISTERSTVO OBRANY ČR HLAVNÍ DŮVODY REDUKCE VÝCVIKOVÝCH PLOCH Ekonomické aspekty stávající ekonomická situace a nutná rozpočtová opatření resortu úspora provozních nákladů v případě VÚ Brdy úspora cca 70 milionů Kč/rok úspory dalších výdajů např. na údržbu (v řádech desítek až stovek milionů Kč) 99

10 MINISTERSTVO OBRANY ČR SPECIFIKA VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ  Ve vojenských újezdech žije více než 2 000 obyvatel – nemohou volit obecní zastupitelstvo  Existencí vojenských újezdů jsou omezovány okolní obce – požadavky na průjezdy a zpřístupnění  Na území újezdů se nachází pro AČR nepotřebný majetek, doposud nejsou dořešeny restituční nároky, majetek jiných subjektů – v rozporu se zákonem  Na území vojenských újezdů se nachází státem evidované památky 10

11 MINISTERSTVO OBRANY ČR ČEHO DOSÁHNEME VE VOJENSKÝCH ÚJEZDECH  Řešení problematiky života obyvatel Odstranění problému omezení občanských práv  Řešení restitučních nároků Přímým vyčleněním nebo směnou vyřešením restitučních nároků lze ušetřit výdaje ve výši až 650 mil. Kč za vykup pozemků  Snížení výdajů na provoz a investice Možnost odprodeje nebo převodu nepotřebného majetku 11

12 MINISTERSTVO OBRANY ČR ČEHO DOSÁHNEME VE VOJENSKÝCH ÚJEZDECH  Řešení problematiky památek Možno převést na jiné subjekty  Řešení požadavků okolních obcí Požadavky budou řešeny uvolněním již dočasně zpřístupněných okrajových částí pro civilní veřejnost 12

13 MINISTERSTVO OBRANY ČR BUDOUCNOST VÚ BRDY – ČASOVÝ HARMONOGRAM 13 Podzim 2010 Komplexní analýza o stavu VÚ 19.4. 2011 Tisková konference BKO - návrh optimalizace VÚ Do konce roku 2011 Předání informativního materiálu vládě o stavu přípravy optimalizace VÚ Po schválení vládou, realizovat jednotlivé kroky optimalizace s cílem předložit návrh novely zákona Do 30.6. 2014 Předložit návrh novely zákona č. 222/1999 Sb. a návrh zvláštního zákona ke zrušení VÚ 2015 Výsledná realizace navržených opatření optimalizace vojenských újezdů 13

14 MINISTERSTVO OBRANY ČR BUDOUCNOST VÚ BRDY  Brdy by měly podléhat ochraně přírody Jednání s MŽP Příprava projektu ochrany přírody bude nedílnou součástí procesu opouštění  Právo hospodaření zachovat Resort MO nepodporuje developerské projekty  Ostatní oblasti Jednání s místními samosprávami a krajem Specifické místní podmínky 14

15 MINISTERSTVO OBRANY ČR BUDOUCNOST POSÁDKY JINCE  13. dělostřelecká brigáda v Jincích zůstává perspektivní - nepočítá se s jejím zrušením či stěhováním  Část vojenského újezdu bude nadále využívána jako posádkové cvičiště  Bojové střelby dělostřelectva budou prováděny ve vojenských újezdech Libavá, Hradiště a Boletice 15

16 MINISTERSTVO OBRANY ČR DOPADY ZRUŠENÍ ÚJEZDU BRDY NA REGION  Zrušení újezdního úřadu a Střediska obsluh výcvikových zařízení (SOVZ) – 98 zaměstnanců  Vojáky lze zařadit na neobsazená místa v rámci 13.db nebo u jiných útvarů AČR  K zabezpečení provozu posádkových výcvikových zařízení bude v rámci 13.db vytvořena jednotka složená z občanských zaměstnanců  Zřízení jednotky k očistě prostoru 16

17 MINISTERSTVO OBRANY ČR 17 BRDY Ing. Vladimír KAZATEL předseda Komise pro optimalizaci vojenských újezdů

18 MINISTERSTVO OBRANY ČR BRDY – CHARAKTERISTIKA Vojenský újezd Brdy je charakterizován:  relativně nízkým počtem obyvatelstva  velmi dobrým stavem přírody  celoročním výcvikem jednotek AČR, PČR, IZS  omezením hospodářského využití prakticky jen na lesní hospodářství VLS ČR s.p.  od roku 1968 byl na území VVP dislokován útvar sovětské armády v kasárenském areálu Borovno – Míšov, po odchodu SA v roce 1990 není objekt vojensky využíván. 18

19 MINISTERSTVO OBRANY ČR BRDY – SPRÁVA VOJENSKÉHO ÚJEZDU Újezdní úřad vojenského újezdu:  správní úřad pro výkon státní správy ze zákona č. 222/1999 o zajišťování obrany ČR  je současně vojenským orgánem, plní úkoly při zajišťování obrany státu, zabezpečuje podmínky pro výcvik ozbrojených sil  vykonává funkce orgánu ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a některé kontrolní funkce státu  v čele je přednosta, kterým je voják z povolání, je ustanovován MO Středisko obsluh výcvikových zařízení:  Útvar – zařízení AČR k zabezpečení provozu výcvikových zařízení 19

20 MINISTERSTVO OBRANY ČR BRDY - VOJENSKÉ VYUŽITÍ 20 Dopadová plocha JORDÁN Dělostřelecká a letecká Dopadová plocha TOK Dělostřelecká Dopadová plocha BRDA Vševojsková Dopadová plocha KOLVÍN Dělostřelecká Tanková střelnice BAHNA (zrušena) Tanky, BVP Dopadová plocha PADRŤ Protitanková

21 MINISTERSTVO OBRANY ČR 21 Na celém území Vojenského újezdu Brdy hospodaří Vojenské lesy a statky – státní podnik (VLS, s.p.) se sídlem divize v Jincích. VLS, s.p., hospodaří na výměře: zemědělská půda 187 ha lesy 22 164 ha vodní plochy 183 ha Hospodářsky využívané plochy celkem:22 534 ha BRDY – HOSPODAŘSKÉ VYUŽITÍ

22 MINISTERSTVO OBRANY ČR 22 Felbabka kuňka žlutobřichá Hrachoviště kuňka žlutobřichá Octárna mihule potoční Ohrazenický potok mihule potoční Padrťský potok rak kamenáč Ledný potok vranka obecná BRDY - OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 22

23 MINISTERSTVO OBRANY ČR 23  Uvedený návrh vyžaduje rozsáhlé legislativní změny – novelizaci zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR nebo přijetí zvláštního zákona o zrušení a změnách hranic vojenských újezdů a úpravu souvisejících zákonů  Zrušení vojenského újezdu znamená především změnu v územním členění – přidělení katastrálních území sousedním obcím – nutné jednání s okolními obcemi, kraji a MV  2 varianty řešení: a) újezd zůstane součástí Středočeského kraje b) rozdělení katastru do vzniku újezdu – do roku 1949 POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY

24 MINISTERSTVO OBRANY ČR 24  majetkové poměry zůstávají beze změn – pozemky zůstanou v majetku státu s právem hospodaření VLS ČR s.p.  část vojenského újezdu o celkové rozloze 560 ha bude sloužit pro výcvik 13.db jako posádkové cvičiště – jednotlivá cvičiště v severovýchodní části újezdu - plocha Brda - pěchotní střelnice Velcí - cvičiště Boj o osadu Velcí POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY

25 MINISTERSTVO OBRANY ČR NÁVRH PROSTORU POSÁDKOVÉHO CVIČIŠTĚ 25 Dopadová plocha BRDA: Vševojsková střelnice, Místo pro ničení munice, Házeliště RG Ostatní prostor: Výcvik dělostřeleckých odborností pozorovatelů, prostory palebných postavení Hrachoviště: Cvičiště řízení bojové a kolové techniky, prostor pro taktický výcvik Velcí: Pěchotní střelnice do 300 m Velcí: Cvičiště boje o osadu Jince: Pistolová střelnice 25 m (50 m)

26 MINISTERSTVO OBRANY ČR 26 Nepotřebný majetek pro MO:  Areál Míšov – o areál projevilo zájem MV – cvičiště pro výcvik speciálních jednotek a o část areálu Muzeum železné opony  Areál Kolvín – pro armádu nepotřebný  Areál Bahna – pro armádu nepotřebný Nepotřebný majetek bude odprodán nebo převeden v souladu ze zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY

27 MINISTERSTVO OBRANY ČR 27 Ochrana přírody a krajiny:  k zachování stavu přírody počítá MO s vyhlášením některé z kategorií ochrany přírody podle zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny ještě před zrušením vojenského újezdu  uvedená problematika musí být řešena ve spolupráci s MŽP  v současné době se jeví nejvhodnějšími variantami vyhlášení CHKO nebo přírodního parku POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY

28 MINISTERSTVO OBRANY ČR 28 Očista prostoru:  silami AČR bude proveden pyrotechnický průzkum, na základě jeho výsledků bude rozhodnuto o způsobu a rozsahu očisty území  nepředpokládá se provedení hloubkové pyrotechnické asanace jako při rušení vojenského újezdu Ralsko – naprosto odlišné podmínky obou lokalit  v současné době se MO ČR jeví nejlepší variantou očista prostoru v kombinaci s ochranou přírody a krajiny formou CHKO (trvalý zákaz vstupu do cílových ploch z důvodu ochrany flóry – tento přístup byl uplatněn v devadesátých letech při rušení újezdu Dobrá Voda) POSTUP A NÁVRHY MO PŘI RUŠENÍ VÚ BRDY

29 MINISTERSTVO OBRANY ČR 29 NÁZEV: Truppenübungsplatz Münsingen  spolková země Baden - Württemberg  založen 1895  rozloha 6700 ha  v 90´ letech 20 stol. prostor k výcviku využívalo ročně až 20.000 vojáků mnoha armád z celé Evropy, policie apod.  provoz a údržbu zajišťovalo 30 vojáků a 130 civilních zaměstnanců ZRUŠENÍ VÝCVIKOVÉHO PROSTORU V NĚMECKU

30 MINISTERSTVO OBRANY ČR 30  o zrušení prostoru bylo v Bonnu rozhodnuto 21. února 2002 s termínem zrušení do konce roku 2005  poslední výstřel 4.12. 2004  zrušen 25.10. 2005  částečně zpřístupněn 2007  bývalý výcvikový prostor byl vyhlášen přírodní biosférickou rezervací  zákaz vjezdu všech motorových vozidel, vyznačeny cyklostezky a trasy pro pěší - pohyb je možný jen po těchto trasách a je zakázán vstup mimo ně (pod vysokou pokutou) ZRUŠENÍ VÝCVIKOVÉHO PROSTORU V NĚMECKU 30

31 MINISTERSTVO OBRANY ČR 31  pro vážné zájemce z řad přírodovědců, ale i turistů je možno kdykoliv v termínu od 1. dubna do 1. listopadu objednat návštěvu (zpoplatněnou) i jinak nepřístupných lokalit - pod vedením licencovaných průvodců  mnoho objektů, které sloužily k výcviku (stará kasárna, pozorovací věže na střelnicích, betonové pozorovatelny) zůstaly zachovány a některé z nich je možno navštívit (malé muzeum ve starých kasárnách, infocentrum) ZRUŠENÍ VÝCVIKOVÉHO PROSTORU V NĚMECKU 31

32 MINISTERSTVO OBRANY ČR DĚKUJI ZA POZORNOST www.army.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO OBRANY ČR OPTIMALIZACE POČTU A ROZLOHY VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ AČR Ministr obrany ČR Alexandr Vondra."

Podobné prezentace


Reklamy Google