Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. jednání PS bydlení Brno Téma: Příprava projektových záměrů 24. června 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. jednání PS bydlení Brno Téma: Příprava projektových záměrů 24. června 2015."— Transkript prezentace:

1 9. jednání PS bydlení Brno Téma: Příprava projektových záměrů 24. června 2015

2 Program jednání 1.Úvod 2.Harmonogram dalších jednání 3.Postup při tvorbě projektových fiší 4.Strategické dokumenty v oblasti bydlení 5.Priority strategického plánu v oblasti bydlení 6.Příklady podporovaných aktivit z OPZ a IROP

3 2. Harmonogram dalších jednání -16. 7. – kulatý stůl starostů MČ k tématu spolupráce s NNO v oblasti bydlení -2. polovina července – seminář k evaluaci programů bydlení s podporou v ČR -od července – individuální schůzky k projektovým záměrům -od července – individuální schůzky s politickými zástupci města i městských části k prioritám a cílům strategického plánu v oblasti bydlení / paralelně připomínkování členy pracovní skupiny -září – pracovní skupiny -říjen – finalizace strategického plánu a projektových fiší

4 3. Postup při tvorbě projektových fiší Ing. Lesák

5 4. Strategické dokumenty v oblasti bydlení Centrální úroveň Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020, MPSV 2013, dostupné zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf Koncepce bydlení ČR do roku 2020, MMR 2011, dostupné zde: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova- politika/Koncepce-Strategie/Koncepce-bydleni-CR-do-roku-2020 http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova- politika/Koncepce-Strategie/Koncepce-bydleni-CR-do-roku-2020 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015, Agentura pro sociální začleňování 2011, dostupné zde: Koncepce sociálního bydlení České republiky (2015 – 2025), MPSV 2015 (v přípravě)

6 4. Strategické dokumenty v oblasti bydlení Místní úroveň Strategie bydlení města Brna – aktualizace 2009, MMB 2009, dostupné zde: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistra t_mesta_brna/BO/strategie_2009.pdf https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistra t_mesta_brna/BO/strategie_2009.pdf Integr. strategie rozvoje Brněnské metropol. oblasti pro uplatnění nástroje integr. územní investice (ITI), MMB 2015 (v přípravě) Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2015 – 2020, MMB 2015 (v přípravě) Strategický plán sociálního začleňování města Brna, 2015 – 2018, MMB 2015 (v přípravě) Koncepce sociálního bydlení města Brna pro období 2015 – XY (v přípravě)

7 5. Priority strategického plánu v oblasti bydlení ještě nejsou finálně formulovány pravděpodobné priority: – Priorita 1: Zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení) – Priorita 2: Zavedení efektivního systému prevence ztráty bydlení – Priorita 3: Podpora sociálních a komunitních služeb zaměřených na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy – Priorita 4: Vytvoření a implementace koncepce sociálního bydlení – Priorita 5: Vytvoření systému monitoringu bezdomovectví a vyloučení z bydlení v Brně a dopadů politik zaměřených na ukončování bezdomovectví konkrétní cíle se budou formulovat během léta

8 6. Příklady podporovaných aktivit z OPZ a IROP OPZ Popis podporované aktivity: Podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního / dostupného / podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví Příklady: Vytvoření sociální bytové politiky obcí – analýza a vymezení bytového fondu vhodného k nájmu pro sociální/garantované bydlení, identifikace a vyčíslení potřeby sociálního bydlení, vytvoření kritérií pro obsazování bytů, stanovení úkolů pro provozovatele sociálního bydlení a poskytovatele souvisejících preventivních a doprovodných aktivit. Administrace systému sociálního bydlení – vedení seznamu domácností v bytové nouzi, výměna informací mezi jednotlivými aktéry, sledování volných kapacit ubytovacích zařízení a bytů.

9 6. Příklady podporovaných aktivit z OPZ a IROP OPZ (pokračování) Sociální realitní agentura – zprostředkování bydlení v soukromém nájemním bydlení (splňující standardy kvality, za obvyklé nájemné, se stabilní nájemní smlouvou, mimo segregované lokality), agentura pronajímateli garantuje, že domácnosti bude poskytována podpora předcházející neplatičství, ztrátě bydlení a ničení majetku. Sociální práce za účelem řešení bytové situace – pomoc s formulací problému domácnosti (např. riziko akutní ztráty bydlení, nevyhovující kvalita bydlení, vysoké náklady na bydlení, potřeba bezbariérového bydlení apod.) a činnosti zaměřené na jeho vyřešení (např. jednání s pronajímateli, sestavení splátkového kalendáře, pomoc s vyřízením dávek na bydlení, aktivní vyhledávání alternativního bydlení, pomoc s podáním žádosti o sociální/obecní byt, pomoc s uzavřením smlouvy, s případným řešením diskriminačního jednání ze strany pronajímatelů/realitní kanceláře apod.)

10 6. Příklady podporovaných aktivit z OPZ a IROP OPZ (pokračování) Podpora samostatného bydlení domácností ve standardních bytech, a to na základě individuálních potřeb domácností. Zahrnuje poradenství nebo pomoc s vyřizováním všech činností, se kterými může mít domácnost potíže. Uzavření nájemní smlouvy, uzavření smluv o dodávkách energií, seznámení s domovními řády a dalšími relevantními povinnostmi, pomoc s hrazením nájemného a záloh, se zařízením bytu nábytkem, s nákupy, seznámením se s novým prostředím, se sousedy apod. Prevence ztráty bydlení – soubor aktivit zaměřených na udržení bydlení domácností z cílové skupiny. Zahrnuje také etablování poskytovatelů těchto služeb, např. vytvoření sítě kontaktů poskytovatele této služby na pronajímatele bydlení (aby se mohli obracet s žádostmi o pomoc v konkrétních případech). Zahrnuje aktivity sociálního poradenství, oddlužení, pomoc s jednání s pronajímateli a úřady, vyhledávání náhradního bydlení nebo alespoň ubytování, (využití institutu náhradního příjemce)

11 6. Příklady podporovaných aktivit z OPZ a IROP OPZ (pokračování) Participace a zpětné vazby od nájemníků sociálního bydlení (komunitní práce v bydlení) – zjišťování informací o spokojenosti, potřebách, názorech a návrzích obyvatel sociálního bydlení, jejich participace na rozhodování a případně také přímé zapojení do údržby nebo zlepšování stavu bytů, domů a jejich bezprostředního okolí, podpora pravidelného pořádání domovních schůzí, dosahování dohody na společných prioritách, organizace společných dobrovolných aktivit na uskutečňování těchto aktivit. Řešení sousedských konfliktů – aktivity reagující na konflikty v soužití v domech obývaných CS (vytváření domovních řádů, jejich projednání obyvateli domu, schválení a kontrolu (např. pomocí domovníků) a řešení sporů mezi sousedy (např. pomocí mediace - zjištění problému, ověření situace, návrhy řešení, zprostředkování kontaktů apod.) Environmentálně šetrné a ekonomické bydlení – podpora šetrného hospodaření s elektřinou, vodou, ekonomicky úsporné vytápění (prevence nedoplatků), správný způsob větrání, pomoc s opravami běžných závad apod.

12 6. Příklady podporovaných aktivit z OPZ a IROP IROP – Budování sociálního bydlení Popis podporované aktivity: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení Příklady: – nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů (pořízení kuchyňské linky, rekonstrukce koupelny apod.) v nesegregovaných intravilánech obcí – nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami – nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům – nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům – rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek (např. rozdělení větších bytů na menší)

13 6. Příklady podporovaných aktivit z OPZ a IROP IROP – Budování sociálního bydlení (dokončení) Parametry: sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin

14 Díky za pozornost! Jan Snopek jan.snopek@seznam.cz


Stáhnout ppt "9. jednání PS bydlení Brno Téma: Příprava projektových záměrů 24. června 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google