Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shromáždění delegátů Asociace Středních zdravotnických škol SR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shromáždění delegátů Asociace Středních zdravotnických škol SR"— Transkript prezentace:

1 Shromáždění delegátů Asociace Středních zdravotnických škol SR
SZŠ Banská Bystrica, PhDr. Karel Štix Předseda Asociace zdravotnických škol ČR

2 AKTUALITY ZE ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ ČR
Viz: aktuální informace – zprávy STV (15.4.) – výpovědi a odchody lékařů a sester do zahraničí (aktuální na Slovensku i v ČR). Důvody: Platové podmínky Přepracování + vyhoření Demotivace z budoucnosti Rekrutace LP a NLP na „Západ“ Rošády na ministerstvech školství a zdravotnictví: Změny na postech ředitelů a vedoucích odborů (odvolání hlavní sestry k ) „bezzubost“ ministrů a jejich resortů – nadvláda lobbistických skupin v Parlamentu KDO vlastně řídí české školství? KDO nese odpovědnost za budoucnost v otázkách vzdělávání?

3 AKTUALITY ZE ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ ČR
V české kotlině vládne všeobecná spokojenost    Důvody? Kopírování evropského modelu vzdělávání („přínos“ Boloňského procesu kvalitě vzdělání) Spokojenost studentů: kreditní systém VŠ – garance „věčného“ studia ( je to tzv. trendy!) Spokojenost rodičů: každá rodina má vysokoškoláka! (80%) Spokojenost škol: každý „kus“ dobrý! Čím více studentů, tím více peněz… Spokojenost státu: všichni studují, nejsou nezaměstnaní… Kdo je vlastně nespokojen? Jediná (podstatná) skupina: Zaměstnavatelé: Nedostatek odborníků v praxi Nezájem o technické a řemeslné obory Umělé prodlužování studia na VŠ

4 AKTUALITY ZE ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ ČR
Priority MŠMT: Vysokoškolský zákon (velká vůle po jeho prosazení ze strany VŠ) Školský zákon (povinná matematika u maturity – v návrhu) Priorita OVV MZ: Zákon o nelékařských povoláních (připravuje se již 5 let! ) Priority AVOŠ: Legislativní ukotvení VOŠ (posílit pozici VOŠZ) Nová filozofie – nevymezovat se vůči VŠ (VH AVOŠ ) Nutnost: optimalizace a nastavení kompetencí

5 AKTUALITY ZE ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ ČR
Vyhláška č. 99/2012 (Minimální požadavky na zabezpečení ošetřovatelské péče): Ve většině případů: vyhláška nerozlišuje mezi všeobecnou sestrou a zdravotnickým asistentem (je uvedeno např. všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent). Z vyhlášky nevyplývá rozdíl mezi všeobecnou sestrou a zdravotnickým asistentem V praxi by v tuto chvíli by měla každá všeobecná sestra pracovat bez dohledu a pouze zdravotnický asistent pod dohledem. Je to důsledek toho, že nejsou jasně popsány kompetence všeobecné sestry a zdravotnického asistenta. Proto zdravotnická zařízení nahrazují všeobecné sestry zdravotnickými asistenty (jsou levnější!). Na pediatrických pracovištích a v domovech pro děti do 3 let jsou požadovány dětské sestry (nechtějí všeobecné sestry se zaměřením na pediatrii, jak to navrhovala ředitelka odboru pro vzdělávání a vědu a jak se o to snaží některé vysoké školy). Na pracovištích intenzívní péče jsou kromě sester pro intenzívní péči (specialistek) opět všeobecné sestry nebo zdravotničtí asistenti.

6 PROGRAM ERASMUS + Podmínky realizace projektu:
SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice 540 studentů – SŠ (výuka NJ) 120 studentů – VOŠ (výuka NJ) 60 int.PG/20 OSE/10 odb.PG THP – 5 (zapojeni do projektů) Externí PG – spolupráce v projektech Zkušenosti s projekty: OP VK (7); ROP (1); granty Finanční zázemí (křížové financování, předfinancování)

7 2 PROJEKTY ERASMUS + 1. ERASMUS+ Program mobilit (Rumunsko) -TUR, DEN, ESP, CAN, RU, CZ 2. ERASMUS+ Program mobilit a strategický program EuroCure – konsorcium (ČR + GER + HU) Ad 2: Realizace - 09/2014– 08/2016 „KA 2“ – Strategická partnerství Koordinátor (ČB) + partneři (8)

8 PROJEKT ERASMUS + PROBLÉMY:
Organizace zahajovacího setkání („Kick – off“) Samotná příprava projektu (autoři – zacílení – pre-konzultace) „Dětské nemoci“ nového pojetí (řízení projektů – NA) Podpisy smluv (neúplnost údajů v el. systému – validace) Nesjednocení pravidel partnerů (postup podle původních) Opožděné platby Smlouvy mobilit žáků (odlišná pravidla – otázky pojištění) Odstoupení partnera/změna podmínek – KONEC PROJEKTU!!! Problémy komunikace (mail, skype, telefon, setkání) Nedůslednost partnerů (výkazy/včasné zasílání materiály) Jazyková bariéra – způsoby komunikace (nepodcenit!) Nedodržení indikátorů (změny počtů v mobilitách – finance!) Doprovod (tlumočníci, odborní učitelé – nutnost!) Byrokracie – podepisování smluv (právní subjektivita – HU)

9 PROJEKT ERASMUS + Nedostatky v žádosti (rizika neuznatelných nákladů)
Finanční náročnost (dobře plánovat!) 100 – 1999 km - fixní částky (575 € - cestovné + pobyt); dle délky pobytu odstupňována finanční dotace Problém „drahých“ zemí (Dánsko, Skandinávské země, Velká Británie, Island…) Nezletilí žáci (striktní věková hranice) Sjednocení mobilit (termíny/počty/výstupy) Problém denních sazeb (kupní síla) : GER (214 €), ČR (137 €); SR + HU (74 €) Náklady na služby (tzv. mimořádné náklady – tisk, tlumočení, externí evaluátor, disseminace) – 25% škola; 75% Erasmus+ Organizace – všichni platí stejným dílem

10 PROJEKT ERASMUS + Žádosti – v elektronické podobě (NA požaduje i v tištěné podobě) Náklady – jednotkové (hod./km/osoba/počet dní) Mimořádné náklady – skutečné faktury! Jazykové kurzy – náklady hrazeny pouze u mobilit delších než 2 měsíce 2010 € - náklady na 5 týdnů praxe (hotovost žákům) Problém stravování během praxe (řešit předem!) Funkce v projektu – pracovní vztah k organizaci (int./ext.zaměstnanec) Neziskové organizace (dobrovolnické smlouvy)

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Shromáždění delegátů Asociace Středních zdravotnických škol SR"

Podobné prezentace


Reklamy Google