Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shromáždění delegátů Asociace Středních zdravotnických škol SR SZŠ Banská Bystrica, 16.4. 2015 PhDr. Karel Štix Předseda Asociace zdravotnických škol ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shromáždění delegátů Asociace Středních zdravotnických škol SR SZŠ Banská Bystrica, 16.4. 2015 PhDr. Karel Štix Předseda Asociace zdravotnických škol ČR."— Transkript prezentace:

1 Shromáždění delegátů Asociace Středních zdravotnických škol SR SZŠ Banská Bystrica, 16.4. 2015 PhDr. Karel Štix Předseda Asociace zdravotnických škol ČR

2 AKTUALITY ZE ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ ČR Viz: aktuální informace – zprávy STV (15.4.) – výpovědi a odchody lékařů a sester do zahraničí (aktuální na Slovensku i v ČR). Důvody: Platové podmínky Přepracování + vyhoření Demotivace z budoucnosti Rekrutace LP a NLP na „Západ“ Rošády na ministerstvech školství a zdravotnictví: Změny na postech ředitelů a vedoucích odborů (odvolání hlavní sestry k 1.4. 2015) „bezzubost“ ministrů a jejich resortů – nadvláda lobbistických skupin v Parlamentu KDO vlastně řídí české školství? KDO nese odpovědnost za budoucnost v otázkách vzdělávání?

3 AKTUALITY ZE ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ ČR V české kotlině vládne všeobecná spokojenost Důvody? Kopírování evropského modelu vzdělávání („přínos“ Boloňského procesu kvalitě vzdělání) Spokojenost studentů: kreditní systém VŠ – garance „věčného“ studia ( je to tzv. trendy!) Spokojenost rodičů: každá rodina má vysokoškoláka! (80%) Spokojenost škol: každý „kus“ dobrý! Čím více studentů, tím více peněz… Spokojenost státu: všichni studují, nejsou nezaměstnaní… Kdo je vlastně nespokojen? Jediná (podstatná) skupina: Zaměstnavatelé: Nedostatek odborníků v praxi Nezájem o technické a řemeslné obory Umělé prodlužování studia na VŠ

4 AKTUALITY ZE ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ ČR Priority MŠMT: Vysokoškolský zákon (velká vůle po jeho prosazení ze strany VŠ) Školský zákon (povinná matematika u maturity – v návrhu) Priorita OVV MZ: Zákon o nelékařských povoláních (připravuje se již 5 let! ) Priority AVOŠ: Legislativní ukotvení VOŠ (posílit pozici VOŠZ) Nová filozofie – nevymezovat se vůči VŠ (VH AVOŠ 14.4. 2015) Nutnost: optimalizace a nastavení kompetencí

5 AKTUALITY ZE ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ ČR Vyhláška č. 99/2012 (Minimální požadavky na zabezpečení ošetřovatelské péče): Ve většině případů: vyhláška nerozlišuje mezi všeobecnou sestrou a zdravotnickým asistentem (je uvedeno např. všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent). Z vyhlášky nevyplývá rozdíl mezi všeobecnou sestrou a zdravotnickým asistentem V praxi by v tuto chvíli by měla každá všeobecná sestra pracovat bez dohledu a pouze zdravotnický asistent pod dohledem. Je to důsledek toho, že nejsou jasně popsány kompetence všeobecné sestry a zdravotnického asistenta. Proto zdravotnická zařízení nahrazují všeobecné sestry zdravotnickými asistenty (jsou levnější!). Na pediatrických pracovištích a v domovech pro děti do 3 let jsou požadovány dětské sestry (nechtějí všeobecné sestry se zaměřením na pediatrii, jak to navrhovala ředitelka odboru pro vzdělávání a vědu a jak se o to snaží některé vysoké školy). Na pracovištích intenzívní péče jsou kromě sester pro intenzívní péči (specialistek) opět všeobecné sestry nebo zdravotničtí asistenti.

6 PROGRAM ERASMUS + Podmínky realizace projektu: SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice 540 studentů – SŠ (výuka NJ) 120 studentů – VOŠ (výuka NJ) 60 int.PG/20 OSE/10 odb.PG THP – 5 (zapojeni do projektů) Externí PG – spolupráce v projektech Zkušenosti s projekty: OP VK (7); ROP (1); granty Finanční zázemí (křížové financování, předfinancování)

7 2 PROJEKTY ERASMUS + 1. ERASMUS+Program mobilit (Rumunsko) -TUR, DEN, ESP, CAN, RU, CZ 2. ERASMUS+Program mobilit a strategický program EuroCure – konsorcium (ČR + GER + HU) Ad 2: Realizace - 09/2014– 08/2016 „KA 2“ – Strategická partnerství Koordinátor (ČB) + partneři (8)

8 PROJEKT ERASMUS + PROBLÉMY: Organizace zahajovacího setkání („Kick – off“) Samotná příprava projektu (autoři – zacílení – pre-konzultace) „Dětské nemoci“ nového pojetí (řízení projektů – NA) Podpisy smluv (neúplnost údajů v el. systému – validace) Nesjednocení pravidel partnerů (postup podle původních) Opožděné platby Smlouvy mobilit žáků (odlišná pravidla – otázky pojištění) Odstoupení partnera/změna podmínek – KONEC PROJEKTU!!! Problémy komunikace (mail, skype, telefon, setkání) Nedůslednost partnerů (výkazy/včasné zasílání materiály) Jazyková bariéra – způsoby komunikace (nepodcenit!) Nedodržení indikátorů (změny počtů v mobilitách – finance!) Doprovod (tlumočníci, odborní učitelé – nutnost!) Byrokracie – podepisování smluv (právní subjektivita – HU)

9 PROJEKT ERASMUS + Nedostatky v žádosti (rizika neuznatelných nákladů) Finanční náročnost (dobře plánovat!) 100 – 1999 km- fixní částky (575 € - cestovné + pobyt); dle délky pobytu odstupňována finanční dotace Problém „drahých“ zemí (Dánsko, Skandinávské země, Velká Británie, Island…) Nezletilí žáci (striktní věková hranice) Sjednocení mobilit (termíny/počty/výstupy) Problém denních sazeb (kupní síla) : GER (214 €), ČR (137 €); SR + HU (74 €) Náklady na služby (tzv. mimořádné náklady – tisk, tlumočení, externí evaluátor, disseminace) – 25% škola; 75% Erasmus+ Organizace – všichni platí stejným dílem

10 PROJEKT ERASMUS + Žádosti – v elektronické podobě (NA požaduje i v tištěné podobě) Náklady – jednotkové (hod./km/osoba/počet dní) Mimořádné náklady – skutečné faktury! Jazykové kurzy – náklady hrazeny pouze u mobilit delších než 2 měsíce 2010 € - náklady na 5 týdnů praxe (hotovost žákům) Problém stravování během praxe (řešit předem!) Funkce v projektu – pracovní vztah k organizaci (int./ext.zaměstnanec) Neziskové organizace (dobrovolnické smlouvy)

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Shromáždění delegátů Asociace Středních zdravotnických škol SR SZŠ Banská Bystrica, 16.4. 2015 PhDr. Karel Štix Předseda Asociace zdravotnických škol ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google