Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mimoškolní aktivity zábava a povinnost. Obsah právní předpisy administrativa provozovatel/vedení pedagogický dozor instruktoři zdravotník žáci financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mimoškolní aktivity zábava a povinnost. Obsah právní předpisy administrativa provozovatel/vedení pedagogický dozor instruktoři zdravotník žáci financování."— Transkript prezentace:

1 Mimoškolní aktivity zábava a povinnost

2 Obsah právní předpisy administrativa provozovatel/vedení pedagogický dozor instruktoři zdravotník žáci financování dokumentace

3 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (obecně označovaný jako tzv. „školský zákon“) zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

4 Právní předpisy vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT

5 Administrativa Mimoškolní aktivita (MA) - jakákoliv akce mimo školu (škola upřesňuje parametry) řádné a včasné nahlášení akce schválení akce uvedení v plánu školy archivace dokumentace - minimálně 12 měsíců účetní doklady spadají do účetnictví školy

6 Provozovatel / vedení Provozovatel MA –škola –fyzická osoba s živnostenským oprávněním na pořádání zotavovacích akcí –právnická osoba s živnostenským oprávněním na pořádání zotavovacích akcí –neziskový subjekt (o.s., v.o.s. a podobně) schválený ministerstvem vnitra ČR –rozpočtová či příspěvková organizace státu zřízená za tímto účelem

7 Provozovatel/vedení spolupráce musí být definována smlouvou o pravomocích a povinnostech školy a zúčastněných stran

8 Provozovatel/vedení vedoucím akce - pouze pedagogický pracovník školy - nese hlavní odpovědnost písemné pověření ředitelem školy plná zodpovědnost - společně s ředitelem školy povinnost neprodleně informovat vedení školy o každé mimořádné či důležité události na MA

9 Pedagogický dozor dozor se vykonává nepřetržitě dozor začíná 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě konec dozoru na předem určeném místě a v předem stanoveném čase

10 Pedagogický dozor

11 běžný dozor- 25 žáků / osoba lyžování - 15 žáků / instruktor cyklistika - 10 žáků / osoba sporty v přírodě - 15 žáků / osoba plavání a koupání - 10 žáků / osoba vodáctví- 5 kanoí (kajaků) / 2 rafty (pramice)

12 Instruktoři instruktoři – především pro lyžařský / snowboardový výcvik případně další extrémní sporty nutné písemné doložení kvalifikace

13 Zdravotník povinnost vždy - 30 účastníků déle než 4 dny, nebo sportovní kurz zletilá a způsobilá osoba úplné střední odborné vzdělání nebo kurz první pomoci se zaměřením nebo student lékařství po ukončení třetího ročníku nelze na akci vykonávat jinou funkci

14 Zdravotník odpovědnost: –non-stop pohotovost –vedení zdravotního deníku akce –správně vybavená lékárnička –kontrola zdravotních průkazů –převzetí prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte –převzetí prohlášení o bezinfekčnosti účastníků akce –kontrola jídelníčku a režimu dne při absenci zdravotníka je odpovědný vedoucí MA

15 Žáci žádný rozdíl mezi zletilými a nezletilými žáky na MA všichni žáci jsou povinni dodržovat pravidla akce a školní řád nutná přihláška - podpis rodiče nebo podpis zletilého žáka prohlášení tzv. "bezinfekčnosti“

16 Žáci prokazatelné - písemné poučení – podpis žáka –o pravidlech MA –denním režimu –bezpečném chování –BOZP –požární ochraně –dopravní kázni průkaz zdravotní pojišťovny / kopie

17 Finance rozpočet akce v předstihu řádné vyúčtování pro vedení školy

18 Dokumentace Odevzdání před akcí: –pověření vedoucího akce ředitelem školy –dohoda o provedení práce pro všechny externí pracovníky akce –cestovní příkazy pro všechny zaměstnance školy –seznam zúčastněných žáků –seznam pedagogického dozoru na akci

19 Dokumentace Odevzdání po akci: –přihlášky účastníků –tzv. prohlášení „o bezinfekčnosti“ –podepsané poučení o pravidlech kurzu, BOZP apod. –potvrzení o odborné způsobilosti všech pracovníků akce, kteří musí svou odbornou způsobilost dokládat (lyžařský instruktor, zdravotník)

20 Dokumentace –zdravotní deník –doklad o úrazovém pojištění a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (zahraniční cesty a sportovní kurzy) – dodá vedoucí akce. –vyúčtování kurzu –zhodnocení kurzu

21 Mimoškolní aktivity DĚKUJI ZA POZORNOST

22 Mimoškolní aktivity PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY


Stáhnout ppt "Mimoškolní aktivity zábava a povinnost. Obsah právní předpisy administrativa provozovatel/vedení pedagogický dozor instruktoři zdravotník žáci financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google